Massor med arsenik i Burträsk...

Skrivet av redaktionen den 18 Augusti, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

...men inte massor med etik hos kommunledningen. Var det pengar eller miljökunskap som avgjorde beslutet att sanera? 

Saneringen i Andersfors, Burträsk Träförädling är nu på väg att avslutas. 4500 ton jordmassor som bär arsenik har förts till Fagerliden/Edfastmark i Robertsfors med hundratals biltransporter som utförts av Mellanbygdens Transport AB. Inom några veckor kommer rapport från WSP Samhällsbyggnad, Umeå, över saneringen. Boende i Burträsk och Robertsfors, näringsidkare, skattebetalare och miljövänner frågar med rätta: Varför? Var finns kunskapen och etiken? 

När nu saneringen ska utvärderas kan vi alla ställa frågor som surrat i luften en lång tid: 
Har det varit en miljövinst att flytta arsenik från ett ställe till ett annat? 
Hade mark och vatten lika höga halter arsenik uppströms Andersfors/Risån som nedströms? Vad är då miljövinsten att flytta 4500 ton jordmassor? 
Ligger ett ansvar hos dem som känner till problemen och miljöriskerna i Fagerliden/Edfastmark att informera NCC och Skellefteå kommun? För att få klokare beslut som gäller sanering. 

Har Skellefteå kommun och NCC ett ansvar att hålla sig informerade om ökade risker och miljöskador som påvisats i Fagerliden? 

Vad har saneringen kostat? Och vilka nya miljöskador kan förväntas i Robertsfors? 

Räcker det med en tre år gammal gammal miljödom från 2005 för RagnSells i Fagerliden att ta emot farligt avfall från ett saneringsprojekt 2008? Ska inte ny kunskap från 2008 om miljöriskerna tas i beaktande? Finns kunskap och kompetens över huvud taget? Eller finns bara pengar? 

Skellefteå kommun har nu ett tungt ansvar att informera kommunmedborgarna både hemma och borta i Robertsfors. Finns etik och mod hos kommunledningen att redovisa, informera och att diskutera?

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.