RagnSells kollegor polisanmälda för avfallsdumpning

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Här kan vi se och jämföra hur Sita och RagnSells arbetar med farligt avfall. I Gävle lyckades media uppmärksamma och dokumentera dumping av avföring och restaurangfett. Läs mer.

I Robersfors har stora kvantiteter av slam från reningsverk, oklart från vilka, deponerats på anläggningen RagnSells Fagerliden. Här har inga analyser redovisats för vad slammet innehåller i form av gifter. Senast den 31 mars ska miljörapport från RagnSells för året 2012 inges till länsstyrelsen. Idag den 27 mars hade ingen rapport inkommit.

Kommer rapporten från RagnSells?

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.