Stoppa Fagerliden! Sanera Fagerliden! Transportera på Norrbotniabanan!

Skrivet av redaktionen den 01 Juli, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Norrbotniabanan – Järnvägsutredning Robertsfors-Skellefteå 

Den 30 juni 2008 publicerades utredningen som förordar östlig sträckning. Det avgörande argumentet är att anläggningskostnaden är 1-3,5 miljarder kr lägre för alternativ Öst jämfört med Väst. 


Om Norrbotniabanan byggs kommer Fagerliden/Edfastmark att ligga väl till för transporter på järnväg, oavsett vilket alternativ som väljs. Med stickspår kommer man att göra stora uttransporter av farligt avfall från Fagerliden/Edfastmark via Norrbotniabanan till en ny lokal. En ny lokal med teknisk beskaffenhet enligt miljöbalken, där intressenterna Länsstyrelsen, RagnSells med flera kan driva sitt projekt vidare med mindre risk för haverier. 

Ett Stopp och sanering av Fagerliden/Edfastmark kan ske till lägre samhällskostnader med Norrbotniabanan!

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.