Norran bör redovisa vem som gjort vad och när

Skrivet av redaktionen den 15 November, 2011
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Norran berättar om miljögifter i Bureå, kvicksilver i marken. "Provtagningar har visat..."

En så lös hänvisning duger inte! Säkramiljön.nu kräver korrekta källhänvisningar!

Vem har gjort vad och när?

Är det någon på länsstyrelsen som jobbar med undersökningar av gifter i vattenlevande djur? Är det Holmen? Är det kommunen?

En korrekt källhänvisning är viktig av flera skäl. Vi kan inte bortse från att beställaren av en undersökning har egna intressen att bevaka. Därför måste namn på beställare och utförare redovisas så att vem som helst ska kunna gå tillbaka för att granska källan. (Detta gäller naturligtvis inte om det finns källskydd enligt lag.)

Och varför ger Norran denna berättelse om gifter så sent som november 2011?

Läs förstasidan och sidan 6 i Norran själv (pdf).

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.