Samlingsnamn för klimat+djurrätt+hälsa+växtbas?

Skrivet av redaktionen den 12 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att se behovet av ett samlingsnamn är inte svårt, men att hitta ett samlingsnamn som vinner acceptans, det är svårt det. Sedan 2006 med klimatfrågans raketliknande framsteg har diskussionen om samband till andra områden vitaliserats kraftigt. Detta är ett påstående som känns lätt att göra, men det är ändå ett påstående som är krävande att leda i bevis. En ambitiös diskursanalys skulle kunna göras men kräver ändå en arbetsinsats som bör täcka diskursen i en stor del av världen. För den som genomgått en förändring i kost- och levnadsval är sambanden fattbara och redan insatta i praktisk livsföring.

Skulle det underlätta något att söka ett samlingsbegrepp? Det går ju åt ganska många ord och förklaringar för att berätta om sina kost- och levnadsval. Ett samlingsnamn skulle kunna underlätta men utan att trivialisera. Möjligheten finns ju att komplettera för att uppnå önskad tydlighet.

Såvitt känt finns det inte ett självklart samlingsnamn, såvida det inte uppstår en folkrörelse som bär ett namn som även kan ingå eller användas för att täcka alla delar: klimat, djurrätt, hälsa, växtbas. KDHV eller någon annan ordningsföljd känns måhända inte så engagerande. Men en sådan akronym är ju i gott sällskap med andra förkortningar med begynnelsebokstäver. En fördel kan vara just att förkortningen är tråkig och svår att lära sig, men som ger positiv friktion. Så förslaget är tillsvidare KDHV för ett livsideal, redan med någon halv miljard sympatisörer som inte känner till varandra, men som kan komma att göra det inom snar framtid. Engelska? CAHP (climate, animal, health, plant base).

Gåva till ett företag som producerar algprodukter

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kalles kaviar är ett av de mest framgåpngsrika varumärekn i svensk historia.

En liknande produkt kan göras med alger som råvara: Gretas kaviar.

Framtid även för djurbönder som byter till växtodling

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Tyskland har sensationellt ett slakteri gått över till Vego-produktion. Läs lantbrukets affärstidning ATL.

En övergång skulle också vara tekniskt möjlig ii Sverige, men även det minsta slakterietbehöver en marknad i starten som ligger utanför dvs exportmarknad.Vem blir först med GRETAS som varumärke? Greta är ett egennamn och kan användas som varumärke.

Förskolan Gitarren i Umeå får inte välja vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 08 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Inte ens halvvegetarisk kost tilläts av Umeås politiker med makarna Edward Riedl (M) och Lena Riedl (M) i spetsen. Han skrev en arg insändare i Västerbottens-Kuriren som ironiserade över ”hipstermat" och hon framträdde i Opinon Live, SVT. I TV framkom inte att Gitarrens meny även innehöll animaliska varor som ost, ägg, mjölk. Och fisk!

Makarna Riedl ser spöken på ljusan dag. Måste barn äta griskött och kokött? Är det moderat valfrihet?

F! på väg mot fyra procent och mer

Skrivet av redaktionen den 06 November, 2019
[ Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En partiledare för Feministiskt initiativ F! med så klara mål har goda möjligheter att vinna nya väljare bland veganer. Bara en tidsfråga innan partiet har fyra procent.

Den huvudsakliga risken är att partiet begår misstag i klimatfrågan. Den risken har å andra sidan alla partier.

Det är här det händer

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Beslut om förändringar i kostvalet sker på individnivå och på gruppnivå i stor omfattning runt hela Sverige. Ofta hänvisas till klimatfrågan. Det är för närvarande argument som är nästintill oemotståndliga. Djurrättsmotiv är fortfarande viktiga, men klimatmotiv verkar vara dominerande. Förskolan Gitarren i Umeå visar exempel på beslut om övergång till "helvegetarisk kost”. Fyra dagar i veckan blir det vegetarisk kost – där dock animaliska produkter som mjölk, ost, smör, och ägg serveras. En av dagarna serveras även fisk. Med dessa undantag är det långt kvar till vegansk kost. Här har inte kostnadsmotivet förts fram, vilket är viktigt nu när alla Sveriges kommuner gör neddragningar i sina budgetar, läs Folkbladet och Expressen.

Prenumerera på tidningen Syre!

Skrivet av redaktionen den 19 Oktober, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

För djurens och människornas skull. Sedan början av sommaren har tidningarna från Mediehuset Grönt inte kunnat tryckas och distribueras. Orsaken sägs vara Mediestödsnämnden och dess moderata chef. Så är det enligt Lennart Fernström, grundare, ägare, publisher, chefredaktör. Bunden vid masten. Hans kritik av Mediestödsnämnden kan läsas i en specialutgåva som kom idag. Kritiken är nedgörande och gör anspråk på respekt. Men självkritik saknas. Företagsbygget med flera tidningar kan liknas vid syskon med samma föräldrar och gemensamt hem. Idén var att varje tidningskulle ses som en separat tidning med egen identitet även för presstödet. Var inte det lite väl smart? Det har naturligtvis mött motstånd hos Mediestödsnämnden. Men Mediehuset framhärdade i att tidningarna skulle alla ha rätt till stöd. Smartness när den är som dummast. Att tjata om att kanslichefen är moderat gör inte saken bättre. Det tyder på bristande fantasi. Det hade fungerat med kritik av beslutsprocessen och så med en stor portion självkritik.

För djurens och människornas skull önskar vi att utgivningen ska återupptas.

IPCC:s nya rapport idag skapar också mediaskugga

Skrivet av redaktionen den 25 September, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

IPCC:s rapport från 2006 ”förfinades” 2019. Behovet av ”revision” av IPCC:s rapport 2006 tillbakavisades.Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC fokuserar på något av det mest avgörande som finns för livet på jorden - vatten.Receptionen kommer inte att bli neutral. Bakom varje tolkning kan partsintressen finnas. En kvarts miljard människor väntas fly pga. klimatet. Den prognosen är långt från ett uttalande SR P1 från en tjänsteman i Malmö kommun som förklarade att man kommer att bygga kustnära även i framtiden men anpassa sig i takt med den faktiska utvecklingen. Dansar Malmöborna på randen av en vulkan?

I takt med att IPCC producerar nya rapporter med olika fokus finns risken att frågor, även stora frågor kommer i mediaskugga. Det kan gälla animalieproduktionen och konsumtionen av produkter där djur utnyttjas. Även om andelen av den yrkesverksamma befolkningen i jordbruket minskat till några procent har jordbruket – om man räknar med hela produktionskedjan, handeln inräknad – avgörande betydelse. Den politiska betydelsen som är den andra sidan av myntet, vilket medför att politiker vill värna om denna samhällssektor genom både aktivt handlande men också genom taktisk passivitet. Det är sällan man hör politiker tala om att vi bör äta mindre kött och spola mjölken. Det är ofta vi ser t-y-s-t-n-a-d.

Ordkriget på livsmedelsmarknaden har skruvats upp. Fågelköttproducenterna har börjat marknadsföra kycklingkött med argumentet "10 gånger mindre klimatutsläpp än rött kött”. Djurens Rätt kontrar med att kycklingkött står för upp till 10 gånger mer utsläpp än motsvarande växtbaserade. Kronfågel har svarat med att blockera negativa inlägg på Facebook. Det blir allt svårare att göra översiktliga kommentarer i klimatfrågan. Viktiga delar riskerar att hamna i skugga av den enkla orsaken att klimatfrågan är långt ifrån enkel.

Språklek med allvar i Provence

Skrivet av redaktionen den 14 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Frankrike, departementet VAR, närmare bestämt i Belgentier, förbereds en festival detta veckoslut. Morgontidningen Var-matin rapporterar under rubriken:

L’art et la nature, vedettes de
l’éco festival végé-terrien,
ce week-end

dvs.

Konsten och naturen,
ekostjärnorna-festival
för végé-terrien, detta veckoslut

Det är svårt för en svensktalande att tolka nyordet "végé-terrien” men tankarna går till ”vego”. Vid besök på Facebook visar det sig att det är en organisation i VAR vid namn Association végé-terrien (Facebook: Association végé-terrien)

Det tycks vara medvetet att undvika välkända begrepp som vegetarian och vegan, ”vegetarien” respelktive ”vegan”. En stor mångfald av aktiviteter som redovisas i detalj erbjuds på festivalen i Belgentier. Man kan tänka sig att skribenten i den stora morgontidningen och arrangörerna vill undvika begrepp med låsta positioner. Syftet torde vara att locka en ny publik, men också att undvika konflikter med lantbruk/djuruppfödare och den allmänhet som skyr vegetarianism och veganism.

alt

Respekt för både djurrättsaktivister och djuruppfödare i fransk TV

Skrivet av redaktionen den 11 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

TF1 är en stor TV-kanal i Frankrike. I ett inslag 2019-09-10 visades konfliktlinjerna mellan producenter och aktivister. Här visades kort en interiör från en stor äggproducent med värphöns i trånga burar. För att visa på hygienkraven vid besök, satte två besökare på sig skyddskläder och fotskydd. Syftet var att visa att dessa försiktighetsåtgärder inte kunde uppfyllas av aktivister som kommer objudna. Skylt på husväggen talade om att fotografering och intrång var olagliga. Bilder på aktivister med skyltar som protesterade mot äggproduktion visades. Nästa inslag visade en jätteanläggning för grisuppfödning. Grisarna levde hela sitt liv på spaltgolv utan strö. Grisproducenten visade en grisflock som gick på ett GRÖNT golv. Det är något som grisuppfödaren tycks tro ser tilltalande ut i ett TV-reportage. Spaltgolvet var MÅLAT grönt av allt att döma. Men TV-teamet hade varit olydiga och även tagit bilder på grisflock på ett spaltgolv i betong (läs på internet), obehandlat utan strö, som det ser ut när inte TV-team är på besök. Slutbilderna som TV-teamet tagit, var bilder på avstånd över hela jätteanläggningen, uppskattningsvis 150 meter lång. Det var bilder som grisuppfödaren inte kunde förbjuda eller hindra.

En tolkning av inslaget i TF1 är att man ville visa hänsyn till både uppfödare och aktivister. Resultatet beror i hög grad på TV-teamets vakenhet för konfliktlinjerna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera