Boktips ”Det veganska köket”

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Trenden med vegansk mat håller i sig. Mattias Kristiansson har skrivit boken som ger ro för själen inför och under kommande mathelger.

alt

ATL - lantbrukets affärstidning har rak linje

Skrivet av redaktionen den 25 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tidningen har en rak linje i rapportering av djurplågeri. Läs om två aktuella fall om djurplågeri i industriell skala.

”Djurens rätt kampanjar mot svensk kyckling”
”Fraktskepp med 14 000 får kapsejsade i Svarta Havet”

En internationell panel mot djurplågeri bör skapas. Den kan byggas med hjälp av de organisationer som redan finns i många länder.

Matens trendnissar talar inte om djuretik

Skrivet av redaktionen den 21 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Veganismens största fiende är trendnissarna som tappat bort att det finns djuretiska motiv att minska och helt avstå från kött och animaliska produkter överhuvudtaget. Idag skriver SvD, sidan 16 om vego och dithörande frågor, men diskussionen om djuretiska frågor är nästan noll. Ordet djurhållning förekommer en gång i artikeln, djurriket förekommer en gång, vego förekommer nio gånger, kött förekommer åtta gånger, klimat förekommer noll gånger, etik förekommer noll gånger, moral förekommer noll gånger, djurplågeri förekommer noll gånger.

Näringsfysiologen:

"Sluta prata om vego som en trend"

Hennes budskap är att vi är på väg till ett nytt normaltillstånd med ökad konsumtion av växtbaserat. Vi har sagt det förut, nämligen att vegotrenden riskerar att föra oss bort ifrån djuretiken. Det får konsekvenser. Djuren och djurens lidande blir bortglömda. Igen. 

När allt kommer omkring är begreppet trend användbart. Det är ju ett enkelt begrepp som talar om i vilken riktning vi rör oss, i detta fall gällande matkonsumtion. Men, vi bör undersöka och diskutera minst tre olika trender som visar vår konsumtion beroende på sambandet mellan:

  1. hälsa och växtbaserat
  2. klimatfrågan och växtbaserat
  3. djuretik och växtbaserat

För närvarande tycks de två första varianterna vara ledande, mycket beroende på massmedia och trendnissarnas intensiva aktiviteter om hälsa och om klimatfrågan. Snart är julen och helgerna här. Då kommer vi alla att på nytt bli påminda om djurplågeriet och ändra oss i bättre riktning.

Samlingsnamn för klimat+djurrätt+hälsa+växtbas?

Skrivet av redaktionen den 12 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att se behovet av ett samlingsnamn är inte svårt, men att hitta ett samlingsnamn som vinner acceptans, det är svårt det. Sedan 2006 med klimatfrågans raketliknande framsteg har diskussionen om samband till andra områden vitaliserats kraftigt. Detta är ett påstående som känns lätt att göra, men det är ändå ett påstående som är krävande att leda i bevis. En ambitiös diskursanalys skulle kunna göras men kräver ändå en arbetsinsats som bör täcka diskursen i en stor del av världen. För den som genomgått en förändring i kost- och levnadsval är sambanden fattbara och redan insatta i praktisk livsföring.

Skulle det underlätta något att söka ett samlingsbegrepp? Det går ju åt ganska många ord och förklaringar för att berätta om sina kost- och levnadsval. Ett samlingsnamn skulle kunna underlätta men utan att trivialisera. Möjligheten finns ju att komplettera för att uppnå önskad tydlighet.

Såvitt känt finns det inte ett självklart samlingsnamn, såvida det inte uppstår en folkrörelse som bär ett namn som även kan ingå eller användas för att täcka alla delar: klimat, djurrätt, hälsa, växtbas. KDHV eller någon annan ordningsföljd känns måhända inte så engagerande. Men en sådan akronym är ju i gott sällskap med andra förkortningar med begynnelsebokstäver. En fördel kan vara just att förkortningen är tråkig och svår att lära sig, men som ger positiv friktion. Så förslaget är tillsvidare KDHV för ett livsideal, redan med någon halv miljard sympatisörer som inte känner till varandra, men som kan komma att göra det inom snar framtid. Engelska? CAHP (climate, animal, health, plant base).

Gåva till ett företag som producerar algprodukter

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kalles kaviar är ett av de mest framgåpngsrika varumärekn i svensk historia.

En liknande produkt kan göras med alger som råvara: Gretas kaviar.

Framtid även för djurbönder som byter till växtodling

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Tyskland har sensationellt ett slakteri gått över till Vego-produktion. Läs lantbrukets affärstidning ATL.

En övergång skulle också vara tekniskt möjlig ii Sverige, men även det minsta slakterietbehöver en marknad i starten som ligger utanför dvs exportmarknad.Vem blir först med GRETAS som varumärke? Greta är ett egennamn och kan användas som varumärke.

Förskolan Gitarren i Umeå får inte välja vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 08 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Inte ens halvvegetarisk kost tilläts av Umeås politiker med makarna Edward Riedl (M) och Lena Riedl (M) i spetsen. Han skrev en arg insändare i Västerbottens-Kuriren som ironiserade över ”hipstermat" och hon framträdde i Opinon Live, SVT. I TV framkom inte att Gitarrens meny även innehöll animaliska varor som ost, ägg, mjölk. Och fisk!

Makarna Riedl ser spöken på ljusan dag. Måste barn äta griskött och kokött? Är det moderat valfrihet?

F! på väg mot fyra procent och mer

Skrivet av redaktionen den 06 November, 2019
[ Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En partiledare för Feministiskt initiativ F! med så klara mål har goda möjligheter att vinna nya väljare bland veganer. Bara en tidsfråga innan partiet har fyra procent.

Den huvudsakliga risken är att partiet begår misstag i klimatfrågan. Den risken har å andra sidan alla partier.

Det är här det händer

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Beslut om förändringar i kostvalet sker på individnivå och på gruppnivå i stor omfattning runt hela Sverige. Ofta hänvisas till klimatfrågan. Det är för närvarande argument som är nästintill oemotståndliga. Djurrättsmotiv är fortfarande viktiga, men klimatmotiv verkar vara dominerande. Förskolan Gitarren i Umeå visar exempel på beslut om övergång till "helvegetarisk kost”. Fyra dagar i veckan blir det vegetarisk kost – där dock animaliska produkter som mjölk, ost, smör, och ägg serveras. En av dagarna serveras även fisk. Med dessa undantag är det långt kvar till vegansk kost. Här har inte kostnadsmotivet förts fram, vilket är viktigt nu när alla Sveriges kommuner gör neddragningar i sina budgetar, läs Folkbladet och Expressen.

Prenumerera på tidningen Syre!

Skrivet av redaktionen den 19 Oktober, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

För djurens och människornas skull. Sedan början av sommaren har tidningarna från Mediehuset Grönt inte kunnat tryckas och distribueras. Orsaken sägs vara Mediestödsnämnden och dess moderata chef. Så är det enligt Lennart Fernström, grundare, ägare, publisher, chefredaktör. Bunden vid masten. Hans kritik av Mediestödsnämnden kan läsas i en specialutgåva som kom idag. Kritiken är nedgörande och gör anspråk på respekt. Men självkritik saknas. Företagsbygget med flera tidningar kan liknas vid syskon med samma föräldrar och gemensamt hem. Idén var att varje tidningskulle ses som en separat tidning med egen identitet även för presstödet. Var inte det lite väl smart? Det har naturligtvis mött motstånd hos Mediestödsnämnden. Men Mediehuset framhärdade i att tidningarna skulle alla ha rätt till stöd. Smartness när den är som dummast. Att tjata om att kanslichefen är moderat gör inte saken bättre. Det tyder på bristande fantasi. Det hade fungerat med kritik av beslutsprocessen och så med en stor portion självkritik.

För djurens och människornas skull önskar vi att utgivningen ska återupptas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera