Public service i Frankrike befordrar kulturdebatter

Skrivet av redaktionen den 07 Januari, 2017
[ Litteratur, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett exempel är debatt om djurskydd eller djurrätt. Radio France kan ses som en motsvarighet till Sveriges Radio, läs här. En av webbplatserna heter France Culture, läs här. Här finns ett digert utbud om kultur. Idag har följande fångat vårt intresse. Anledningen är att vi har skrivit om en bok Étique animal läs här, och om Jordbävning i världens gastronomi, läs här.

altEn fransk filosof Corine Pelluchon, som är lärare vid ett universitet i Frankrike och med lång erfarenhet som lärare bl.a i USA, har gett ut en bok Manifeste animaliste, politiser la cause animale. Här utvecklar hon sin syn på djurens sak och hur man bör göra politik. Läs här.

Kännetecknande för hennes förslag är att politiken bör utvecklas stegvis och till yttermera visso i reformistisk riktning. Hon skriver bl.a: –"Jag är för mänskligt ansvar, jag tror att frågan om rätt inte primärt gäller rättsskipning gällande djuren, därför att för mig är det tanken på det mänskliga som är det primära för att skydda djuren."

Pelluchon är således en representant för djurskydd, inte för djurrätt. Den här åtskillnaden har visat sig vara viktig i många länders debatt. Med tanke på den långsamma utvecklingen i Frankrike när det gäller djurskydd och djurrätt är det ändå glädjande att Pelluchon kommit med detta utspel. Hon ska arrangera en konferens den 9 januari 2017 på Jean Dame i Paris kl 19.30: "Politisera djurens villkor". Frågorna kan vara mycket kontroversiella, inte minst i Frankrike. Därför kan det tänkas att Pelluchon valt en strategi att börja med djurskydd för att gå vidare till djurrätt, eller att utspelet leder till positioneringar med betydelse för framtiden. Risken finns att det inte leder vidare att vara så försiktig som Pelluchon. Om hon får påhopp kan hon försvara sig med att hon egentligen bara lyfter fram Kants filosofi. Då kommer ortodox kulturelit och överordnade vid universitetet Paris-Est-Marne-la-Vallée att sätta gåslevern i vrångstrupen.

Ett är säkert; debatten om djurens sak kommer att växa även i Frankrike.

Vetenskapsjournalistik utan spärrar

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur luktar egentligen en mammut frågar sig Torill Kornfeldt i sin bok Mammutens återkomst. Hon har träffat forskare i olika delar av världen som försöker återskapa utdöda djur och rädda utdöende. När Torill Kornfeldt förstod att det inte är någon omöjlig uppgift att med genforskning återuppväcka mammuten eller dinosarien tycker hon vi ska försöka.

Lästips - Kornfeldt, Torill, Mammutens återkomst: de utdöda arternas andra chans, Fri tanke, Lidingö, 2016

Se intervju som Lotta Gröning gjorde med Torill Kornfeldt på Bokmässan i Göteborg 2016

Vi lät frågan gå vidare till en man med perspektiv som svarade så här:
–"Ok, man kanske skall säga återbud till kremeringen och frysa ner en bit av sig själv för framtida återupplivning. Risken är bara man inte passar in i framtiden. Vi är alla barn av vår tid."

Den sviktande staten och de tysta medborgarna

Skrivet av redaktionen den 01 Maj, 2016
[ Övrigt, Litteratur, Radiotips | Permalink | Trackbacks (0) ]

När man sammanför den syn som förmedlas i två mediala kvalitetsprogram mörknar framtidsutsikterna ytterligare. Axess hade ett lunchprogram den 15 april i år med temat "När staten sviktar”. Anna Dahlberg, Expressen och Patrik Oksanen, Hudiksvalls tidning inledde diskussonen och tecknade en bild som visar hur staten på område efter område sviktar. Dahlberg gick igenom flera områden. Polisen har tappat funktionsförmåga och slits av inre strider. Skolan har överlåtits till marknaden med företagare vilka som helst med mycket varierande förutsättningar. Sjukvården har återkommande kriser. Försvaret kan inte motsvara det hot som omvärlden innebär. Oksanen beskrev Sverige ur ett geografiskt perspektiv där de mindre orterna får avstå statlig verksamhet till större orter, som i ett senare steg tvingas avstå till förmån för de ännu större orterna. Hotet om nedläggning av Skatteverket i Lycksele var ett exempel. Minskning av antalet tingsrätter och lantmäterier är andra exempel. När offentlig representation försvagas på mindre orter är det mycket annat som dras med i fallet, t.ex. föreningsliv.

Godmorgon, världen!, SR 1 hade idag den 1 maj en intervju med Sven-Eric Liedman, han som kommit med den 14:e upplagan av sin bok, nu betitlad ”Från Platon till kriget mot terrorismen”. I radion gav Liedman uttryck för att folk i allmänhet har haft en växande tendens att överlåta tänkande och maktutövning till Ledarna. Det kan jämföras med hur Hitler och Mussolini fick och tog sin maktposition. Liedman såg nu den största historiska förändringen sedan 2:a världskriget.

I arbetet med SäkraMiljön och SkyddaMiljön finns liknande erfarenheter. Ett avgränsat men graverande exempel är länsstyrelserna i sin roll i prövning och tillsyn av regler i Miljöbalken. I fall efter fall har vi konstaterat och redovisat hur myndigheten misslyckats. Det vore lätt att ropa efter större resurser men det räcker inte. Förfallet tycks vara oåterkalleligt. Proppen har gått ur för länge sedan och det går inte att få gehör ens för korrigering av uppenbara fel. I vårt arbete har vi också år efter år sett hur intresset och förmågan att föra diskussioner eroderat bland medborgare. Förstår kommunmedborgarna i Robertsfors Maktens mygel i frågan om anläggningen för farligt avfall? Har vännerna från protestmötet i Knutstorp 2010 mot vindkraftverk tappat bort att skadeverkningarna ökat kraftigt i Sverige? Det räcker inte att Makten diskuterar inbördes. Eller att några få idealister anstränger sig. Utan ett brett deltagande från medborgarna ökar risken att Liedmans skräckvision blir verklig.

Vad står "miljö" för? Egentligen...

Skrivet av redaktionen den 17 Januari, 2016
[ Litteratur, Radiotips | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sverker Sörlin – både idé- och miljöhistoriker vid KTH – deltog idag i Filosofiska Rummet, SR1.

Medverkande var också författaren Helena Granström, med bakgrund inom matematik och fysik, samt Elisabeth Hjorth, författare och doktor i etik. Programledare sedan många år är Peter Sandberg. Temat var miljön, naturen och civilisationskritiken med utgångspunkt i en ny bok "Det som en gång var".

Sörlin slösade med beröm och sa vid flera tillfällen att boken är mycket viktig. I den lärda diskussionen kom man även in på vad orden står för, nämligen "miljö", "natur" och "civilisation". Sörlin passade på att puffa för ett pågående projekt som sägs gå ut på att ta reda på vad begreppet miljö egentligen betyder. Detta gläder oss särskilt mycket, vi som arbetar med bloggar som har miljö i namnet, SkyddaMiljön.nu och SäkraMiljön.nu.

Vi är dock förvånade över hans formulering av forskningsfrågan. Menar han att det finns en viss betydelse i begreppet? Är det inte så att betydelsen har förändrats över tid och i olika kontexter? Det ska bli mycket intressant att höra vad Sverker Sörlin kommer fram till!

Planeten Kepler–452–b

Skrivet av redaktionen den 25 Juli, 2015
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu är det dags igen. Feta rubriker, stort mediaintresse: NASA presenterar planeten Kepler–452–b.

Aftonbladet skriver idag: Den kretsar kring en stjärna 1 400 ljusår från jorden. Ett år på planeten är 385 dagar långt. Förhållandena är väldigt lika vår egen planets. Nu spekuleras det om den kan innehålla liv. Nasa presenterar nu planeten Kepler-452-b. Läs här.

Slutmeningen i reportaget andas en sedan länge upplevd erfarenhet att en nyhet om liv i rymden väcker stort intresse, men nyheten har ändlig varaktighet. Det är inte första gången som forskare skapar världssensation om olika grader av liv i rymden. Varje gång har det spruckit, men NU...

Det tycks finnas en mänsklig och orubblig tro att det måste finnas mänskligt liv någonstans i rymden eftersom det finns så oerhört många universa, galaxer och planeter. Oändligt och det vääääääääxer. Liknande argument användes idag av idéhistorikern David Dunér i en intervju i Studio Ett, SR P1. Frågan som han och många andra tycks anse vara giltig är: "Where Is Everybody?" Vi rekommenderar David Dunér att läsa om en annan briljant person, nämligen fysikern och nobelpristagaren Enrico Fermi (1901-1954). Fermi har satt sitt namn på den s.k. The Fermi Paradox som avhandlas i boken: Webb, Stephen, If the universe is teeming with aliens...where is everybody?: Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life, Copernicus Books, New York, 2002.

Det vore att förstöra läsningen att referera innehållet i boken. 50 lösningar presenteras, varav 8 lösningar som handlar om They are here, 22 lösningar som handlar om They Exist But Have Not Yet Communicated, 20 lösningar som handlar om They Do Not Exist. Sist och slutligen presenteras den femtionde lösningen, nämligen The Fermi Paradox Resolved...

När Du käre läsare tagit dig igenom boken, tror vi att frågan "Where Is Everybody?" inte kommer att ställas ånyo av Dig. Inte ens denna gång när amerikanska NASA väckt uppmärksamhet på hela vår glob. För att låta sig förbryllas ytterligare kan vi tänka på vad visionären och formgivaren Buckminster Fuller (1895-1983) yttrade: "Sometimes I think we're alone. Sometimes I think we're not. In either case, the thought is staggering."

Lästips om Norrland

Skrivet av redaktionen den 09 Juni, 2015
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Arne Müller har kommit med ytterligare en bok.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015

Po Tidholm som själv skrivit om Norrland recenserar Müllers bok i Dagens Nyheter. Läs här.

Debutboken var: Müller, Arne, Smutsiga miljarder: den svenska gruvboomens baksida, Ord & visor, Skellefteå, 2013

Tomas Tranströmer död

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2015
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tomas Tranströmer, född 15 april 1931 i Stockholm, död 26 mars 2015. Mer om honom här.

Hydran Naturskyddsföreningen

Skrivet av redaktionen den 29 December, 2014
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Axelsson, Svante, Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen, Ordfront, Stockholm, 2014, finns även som e-bok.
alt

För SäkraMiljön är Naturskyddsföreningen en hydra (läs definition här).

Det beror på våra erfarenheter med:

  1. Robertsfors Naturskyddsförening som godkände fuskbygget RagnSells Fagerliden vid samråd 2005.
  2. Lokalföreningen intresserar sig överhuvudtaget inte för miljöfrågor som kan vara kontroversiella eller irritera lokala makthavare i kommun och samhälle.
  3. Västerbottens Naturskyddsförening!
  4. Naturskyddsföreningen, Stockholm riks hade två miljöjurister 2006 på sitt huvudkontor i Stockholm. Dessa hade inte tid att ta upp fallet med RagnSells Fagerliden med bl.a haverier och otillåtna utsläpp. En av dessa jurister ville gärna "vid sidan av" ta på sig ett välbetalt konsultuppdrag i sitt eget företag, vilket naturligtvis avböjdes av SäkraMiljön som varande oetiskt och korrupt.
  5. Naturskyddsföreningens policy och handlande i utbyggnad av förnyelsebar energi, särskilt vindkraft. Föreningen tar emot statsbidrag, främst från Energimyndigheten, med 12 Mkr år 2013. "His Master's Voice!"
  6. Naturskyddsföreningen tar emot mångmiljonbidrag med PR-syfte från en rad givare i näringslivet som ställer krav på NF:s roll i PR-arbetet. "His Master's Voice!"
  7. Lokala kurser i samarbete med Studiefrämjandet och Länsstyrelsen om vindkraftens välsignelser. Naturskyddsföreningen hade inga eller små invändningar till vindkraftverkens slakt av viltfågel. (läs här) "His Master's Voice!"
  8. Lokala föreningar har karaktär av sällskapsklubb för folk, där karriären går före djupt engagemang för miljöfrågor, särkilt kontroversiella miljöfrågor.

En enda av dessa punkter skulle vara tillräckligt för att etiskt underkänna Naturskyddsföreningen och den lokala naturskyddsföreningen. Ändå vill vi lyfta fram boken av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, en bok som är lättläst och och informativ. Innehållet ger nödvändiga baskunskaper om klimatfrågan i sin vidd. Boken gör utvikningar till många sidor av vardagslivet med familjefadern Svantes perspektiv. Boken gör inte vetenskapliga anspråk, men författaren har ansträngt sig att skaffa och kolla en hel del information från forskare. Axelsson tar också upp köttkonsumtionens betydelse för klimatkrisen. Han förutser en fortsatt uppgång av köttkonsumtionen som har ökat med drygt 47 procent sedan 1990, "och den trenden måste brytas om vi ska ha en chans att klara klimatkravet". Här räknas med en dramatisk minskning, från dagens 85 kg till 20 kg kött per person och år.

Genomgående försöker Axelsson andas optimism och ingjuta hopp i mänsklighetens ödesfråga - klimatet. På känsliga ställen väljer han snälla ord för att inte skrämma bort läsarna och nya årsavgiftsbetalande medlemmar.

Lästips - Det nätpolitiska manifestet

Skrivet av redaktionen den 16 Augusti, 2014
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

altDenna oansenliga bok är inte nyutkommen. För fem år sedan kom "Det nätpolitiska manifestet" på 80 sidor som legat oläst i min stapel av olästa böcker.

Författaren Christopher Kullenberg presenteras som aktivist, forskare och en ledande person i den nätpolitiska rörelse som vuxit fram i Sverige. Tillsammans med sociologen Karl Palmås har Kullenberg skrivit en rad artiklar som berör maktutövning, övervakning och motståndsstrategier på internet. Efter denna bok har Kullenberg 2012 disputerat i vetenskapsteori med avhandlingen "The Quantification of Society". Hösten 2011 utsågs han till Årets svensk av tidningen Fokus för sina insatser för öppenhet och demokrati på nätet.

Den oansenliga boken visade sig vara mycket intressant och lättillgänglig i förståelsen av internet och som bekräftelse på och jämförelse med egna tankar. Ett av postulaten i boken är att internet inte ska ses som en avgränsad cyberrymd utan som något integrerat i all mänsklig verksamhet.

 

Nu återstår att läsa hans avhandling som till stor del handlar om SOM-undersökningarna, vilka vi på skyddamiljön.nu kommenterat och kritiserat. Läs också du "Det nätpolitiska manifestet" från 2010 som välbehövlig och lättillgänglig revision av en rasande utveckling med internet!

 

Att skapa gemenskap - Hur beslut fattas i en EU-myndighet

Skrivet av redaktionen den 22 Maj, 2014
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

altSven-Olof Junker, Stockholm School of Economics, 2014

Sedan 1993 har ett trettiotal EU-myndigheter inrättats för att samordna offentlig förvaltning i medlemsstaterna. Genom att till exempel bestämma vilka produkter som får säljas, enas om varornas tekniska standard och vilka metoder för marknadskontroll som ska tillämpas i medlemsstaterna, ska EU-myndigheter förverkliga idén om EU:s inre marknad.

Ämnet EU kan förefalla torrt och tråkigt, men här kan alla som funderat på EU-byråkratin och förhållandet till nationella, svenska myndigheter få många aha-upplevelser. Den oberoende forskaren behöver inte ta politiska hänsyn och kan därför se klarare på EU-systemet. I avsnittet "Institutionell förvirring i metaförvaltningen" beskrivs hur förvaltningen tillhör både EU och de respektive EU-staterna - på samma gång. I avsnittet "Nationella taktiker för att hantera europeiska beslutsprocesser" diskuteras hur nationella myndigheter förhåller sig till EU-myndigheter när de fattar gemensamma beslut och vad som påverkar deras förhållningssätt. Taktikerna kan vara vitt skilda mellan stater och även inom en och samma stat. Anpassning, kompromiss, undflyende, trots och manipulation är taktiker att hantera EU-kraven.

Avhandlingen visar på många motsägelser i gemenskapen mellan myndigheter. Boken utgår från en studie av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, en myndighet som fattar beslut om vilka nya läkemedel som ska godkännas i Europa.

Läsning av denna avhandling är en väg även att ställa frågor och att göra jämförelser till "förvaltningen" och "förvaltning av förvaltningen" på helt andra områden än läkemedel. Det kan faktiskt kännas som en lättnad att det är komplicerat även på andra områden än sitt egna. Svenne Junkers bok är rena lustläsningen!

1 2 3  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera