Säkerheten i regeringskansliet 2/12 SVT Rapport

Skrivet av redaktionen den 03 December, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Framför kameran yttrade säkerhetschefen Fredrik Agemark trosvisst med anledning av försvunna vapen: ”En sak är säker, vi ser väldigt allvarligt på säkerheten. Säkerheten är väldigt viktig i regeringskansliet”.

Justitieminister Morgan Johansson bidrog också med ett tomt yttrande:
”…det är helt oacceptabelt”.

Kan Sverige sova lugnt med sådana stollar som grindvakter?

Vad är en lögn?

Skrivet av redaktionen den 02 December, 2019
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Swebbtv och andra som definierar sig som alternativmedia har mycket att säga om andra media, ofta kallade gammelmedia. Vi kan se gränsdragningen till gammelmedia som en konfliktlinje. Alternativmedias roller och fördelningen av roller var en del i diskussionen i en paneldebatt den 28 november.

Det råder ingen tvekan om att deltagarna ansåg att gammelmedia ägnar sig åt lögner i betydande omfattning. Swebbtv anser att det i första hand gäller tre samhällsområden: migration, skola och sjukvård. Lögn har – vad många av oss tror – varit förkastligt under hela vår livstid och så långt det kollektiva minnet når. Därför är det högst motiverat och stanna upp för att reflektera över påståendets giltighet som det framställs av alternativmedia.

Vi kan förmodligen ganska lätt ena oss om att många skildringar och påståenden om migration, skola och sjukvård legat nära eller gått över gränsen för vad vi i vår sociala kontext håller för troligt eller som sant. Förnekandet av sambandet mellan migration och brottslighet som gjorts i public service och privata media har sedan ett par år blivit omöjligt att kvarhålla. Var det lögner som fördes fram? Skolan är inte på den kvalitetsnivå som politiker och administratörer påstått. Lögner? Pisa-undersökningen är en av många tecken på envist ljugande. Sjukvården är i djup kris, nu med desperata insatser för att omstrukturera för att i första hand minska ekonomiska underskott. Var flaggskeppet Karolinska dödsdömt från början men som hölls under armarna med lögner som stöd från gammelmedia? Svenska Dagbladet som är ett gammelmedium gav tidiga varningssignaler med väl underbyggda analyser långt före alternativmedia.

Med facit i hand kan man komma fram till att lögner, eller icke-professionella bedömningar fick alltför stort utrymme i gammelmedia. Det känns därför inte omoraliskt eller förhastat att tala om lögner i dessa sammanhang. Men har då alternativmedia haft ett mer realistiskt synsätt ifråga om migration, skola och sjukvård? För närvarande ser det faktiskt ut att vara så. Men vi kan inte vara så övertygade om det innan vi följt utvecklingen, låt säga 10 år ytterligare. Då bör vi kunna se om migrationen, som en del anser, skapat ny livsluft åt näringslivet och att brottsligheten kunnat minimeras. Vi bör kunna se hur Pisa-resultaten utvecklats och om ungdomsarbetslösheten kunnat sänkas till samma nivå som andra kategorier. Sjukvården kommer att kunna utvärderas med kalla siffror, men vi måste akta oss för lögner om det mänskliga lidandet, t.ex det som varit med köer till kritiska operationer.

Kinas inmarsch i Sverige

Skrivet av redaktionen den 29 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Svenska Dagbladet 2019-11-29, läs om rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut.

Är gränsen för kritiska massan nådd?

Skrivet av redaktionen den 29 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dagens Nyheter har formulerat sig på ledarplats den 28 november 2019 om Kina. 

alt

Nu kan vi hoppas på en öppen och frank diskussion med och om Kina. Det är bra att frispråkigheten kommer fram om Kina. Naturligtvis vore det bra om EU och företrädare för medlemsländer reflekterar och för fram sina erfarenheter. Vi känner redan till Kinas straffaktioner under fem år mot Norge. Hur ser det ut i andra länder med kritiken av brist på mänskliga rättigheter i Kina?

Höghastighetståg – ett riskscenario

Skrivet av redaktionen den 28 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I en samhällsekonomisk kalkyl för höghastighetståg bör även svårbedömbara risker tas med i diskussionen. Att något är svårbedömt får aldrig bli ett argument för att bortse från analys. I frågan om höghastighetståg och andra investeringar för infrastruktur ligger en ny typ av politiks risk, nämligen risker för köparen, det vill säga importören. Ansvaret kan vila på Statens Järnvägar eller operatörer, men också en rad andra parter som finns idag eller som inrättas i framtiden.

När beslutsprocessen kommer så långt som till att undersöka leverantörer i olika länder bör strategier vara klara både för att inkludera och att exkludera. Sverige kan komma att få partners som medför en sammansmältning av ekonomiskt kapital och kulturellt kapital vare sig vi vill eller inte. Det har varit mycket tal om Kina på senare tid. Här och i alla andra val gäller det att se besluten som mycket långsiktiga. Billigast är inte alltid bäst. Vilka följder kan beslutet få på transportsektorn och andra samhällssektorer, industriellt och kulturellt? Beslut kan få oanade konsekvenser på områden som alls inte varit förutsedda eller önskvärda. I ytterlighetsfall kan hela idén om höghastighetståg falla, ifall externa konsekvenser på kort och lång sikt går utöver vad vi kan och vill acceptera. Affärer med Kina utgör ett stort riskscenario som måste tas på allvar: kulturellt, ekonomiskt, industriellt utan respekt till mänskliga rättigheter.

Design Matters

Skrivet av redaktionen den 18 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

En utställning som pågår i Umeå på Bildmuseet har väckt uppmärksamhet. Bara namnet är en språkövning som drar in besökaren i narrativet. Design matters betyder "design angår oss" men även ”frågor om design". 

Att tillverka vardagsföremål med helt nya råvaror, eller att leka med behoven för rymdfärder kan locka de flesta. Mycel från svamp har valts för att tillverka stolar och skor. Mycket utmanande och originella tankar. Apelsinskal som kommer fram som avfall vid tillverkning av juice kan bli en råvara. En råvara med stort symbolvärde är kol, något som vi ska sluta använda till uppvärmning. Kol kan kanske användas på ett uthålligt sätt, t.ex som byggmaterial.

Idéerna är inte möjliga att omsätta imorgon, men kanske modifierade för användning på sikt. Se t.ex kolkuberna som golv.

Ta hoten från Kina på allvar

Skrivet av redaktionen den 16 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Yttrandefrihet är självklart i priviligierade länder som Sverige. Det medför att vi har svårt att sätta oss in i rådande system i totalitära stater som reglerar yttrandefrihet som i Kina. Svenska Pen har agerat väl, bl.a genom att intervjua närstående till pristagaren Gui Minhai.

Det gäller nu att inte kröka rygg för Kina, annars får vi göra det allt framgent. Kinesisk bojkott av en viss vara, odlad lax var ett verksamt vapen mot Norge. Mot Sverige skulle t.ex bojkott av trävaror drabba hårt, samtidigt som exporten av trävaror till Engalnd hotas. Då får vi låta den svenska skogen växa för framtiden och för andra marknader än Kina. Kina är femte största köparland av svenska trävaror.

Ny bestraffning för SwebbTV av Google

Skrivet av redaktionen den 15 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SwebbTV har råkat ut för nytt straff. Förbud för uppladdning gäller den närmaste veckan, vilket uppges på bloggen.

Kina i svenska media

Skrivet av redaktionen den 15 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dagligen rapporteras om Hong Kong, men mycket summariskt. I SVT och TV4 rapporteras om gatukravallerna och våldet som polisen använder. Knappt några analyser, inte alls djupare analyser eller om riskerna för eskalering. Eftersom det finns risk för katastrofala följder är det ett svek av stora mått att inte göra mer. Är man i media rädd för kritik och repressalier från Kinas ambassad?

Elhalsband på hund, snart på betesdjur?

Skrivet av redaktionen den 13 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hundar har tvingats bära elhalsband sedan många år i Norge. Syftet har varit att dressera hundar. Dressyr är ett mänskligt påfund som kan ifrågasättas. Nu har tekniken överförts till betesdjur. De norska försöksledarna rapporterar att djuret får i genomsnitt 0,4 stötar per dygn. Såvitt känt har inte resultatet granskats av utomstående. I Norge (liksom i hela världen) är en stor del av matproduktionen förenad med djurplågeri. Det mest skrämmande är fiskodlingen i kassar där laxen trängs och kämpar för att få foder. 20 kg lax per kubikmeter. All fångst av fisk är djurplågeri, det har de flesta förträngt. Sanningen är ju att fisken kvävs ihjäl efter flera timmars kamp. Både i Norge och Sverige är djurplågeri det normala, normen för all djurhantering.

Så varför ömka för getter och får? Varför ifrågasätta elhalsband? Redan talar branschens företrädare om en game changer. Djuren kan inte föra sin egen talan. Därför bör Djurrättsorganisationer lämna sina yttranden innan försöksverksamhet tillåts. Det handlar om djurrätt. En granskning kan dessutom ge goda förslag som avtrubbade försöksledare och byråkrater på Jordbruksverket inte själva förmår komma fram med. 

1 2 3 ... 23 24 25  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera