Att förgöra onda andar

Skrivet av redaktionen den 17 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kjell Albin Abrahamsson, folkkär utrikeskorrespondent, hann åren före sin bortgång 2016 fullfölja sitt författarskap med två verk, ”Låt mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister” (2014), samt ”Stor var Lenin. En massmördare och hans statskupp” (2017). Boken om kommunister avhandlar partiledarna för SKP/VPK/V i tur och ordning och utan pardon: Sven-Lasse Linderot, Hilding Hagberg, C.-H. Hermansson, Lars Werner, Gudrun Schyman, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt. Den nuvarande partiledaren Jonas Sjöstedt beskrivs som en dubbelnatur som försöker framställa sig själv som ”metallindustriarbetare” med skenbart proletärt ursprung. ”Sjöstedts självbild är en icke förflackad socialdemokrat, grönare än en miljöpartist”. Vänsterpartiets EU-skepticism jämförs med Le Pens Nationella Fronten, baserat på en undersökning (DN Debatt 30 maj 2000) om hur vänsterpartisterna röstade i EU 1995-1999. Vänsterpartiet intog samma inställning som extremhögern.

Boken avslutas med ett brandtal ”Hur jag blev antikommunist” som blev en uppgörelse med hans liv, enkla förhållanden i Jämtland och politiken. Skenbart goda drag i den svenska vänstertraditionen avslöjas obarmhärtigt och konsekvent.

Mediehuset Grönt med tidningarna Syre och Fria Tidningen har ett rödgrönt perspektiv, att döma av valda författare och ämnen. Fria Tidningen nr 40 fredag den 17 maj har städslat professor emeritus Göran Dahl som uppges forska om politik och ekonomisk historia, extremism och nationalism. Han har skrivit en artikel med rubriken ”Lenin och bolsjevismen”. Uppdraget är tydligt, nämligen att på ett läsartillvänt sätt dissa Lenin. Fria Tidningen har på första sidan ett citat av redaktörens ingress till artikeln under Fria tankar: ”Mördare och diktator med föga medkänsla för andra”. Redaktören fortsätter: ”Det finns fortfarande en del personer som uppskattar det Lenin skrev. Göran Dahl påminner oss om varför Lenins tankar inte har något vettigt att ge idag.”

Ja, nog är det läsartillvänt men inte är det med den grundlighet som Kjell Albin Abrahamsson uppvisar i konsten att förgöra kommunismen. Kan det bero på att Fria Tidningen inte har gjort rent hus med kommunismens traditionsbärare? Man försöker förgöra Lenins kommunism men håller öppet för den svenska traditionen som Kjell Albin så träffande har uttryckt med stora bokstäver – SKP/VPK/V.

Vegovåg utan diktat

Skrivet av redaktionen den 12 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den vegovåg som sköljer över landet har fått aktivister och debattörer att utforma, drömma om diktat över den fortsatta utvecklingen. Normer har blivit ett nyckelord i den överhettade debatten. Det är begripligt men inte acceptabelt att många dras till diktat. Diktatnissarna frestas tro att det går fortare och bättre med tvång. Men är det en klok väg att gå? En fantastiskt fin och positiv grund finns tack vare tidigare veganer och vegetarianer som verkat med växlande framgång under hela 1900-talet. Klimatfrågan med IPCC:s rapport 2006 som tog världen med storm har skapat ett snabbt ökande intresse för växtbaserad kost. Det är i denna kontext som diktatfasoner har grott hos hängivna klimataktivister med ledare utan kunskap om produktion och distribution. Vegonorm, tycker du att det låter lockande? För att få en stadig och långsiktig tillväxt för konsumtion av växtbaserat är det angeläget att arbeta med marknadsföring och produktionsplanering med hjälp av den kunskap som utvecklats alltsedan andra världskriget. Detta skapade ett konsumtionssamhälle som nu ska omvandlas, men fortfarande med respekt för konsumentens behov. Nu ska vi använda marknadsföringsmetoderna för överlevnad inom de "planetariska gränserna”. För diktatnissarna kan det kännas motbjudande att arbeta med modern marknadsföring. Även de kommer att få inse att marknadsanpassning och klimatanpassning är två sidor av samma mynt.

När når vegovågen och fiskvågen ut i vanliga butiker?

Skrivet av redaktionen den 10 Maj, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Livsmedelsbutiker har svårt att anpassa sig till nyorientering på marknaden. Nu först kan vi se en någorlunda välsorterad fiskdisk med konsumentförpackad färsk fisk. Förpackningstyperna är vacuumpackat, trågförpackningar filmade, atmosfärförpackningar, eventuellt även djupfrysta räkor i lösvikt.Det mycket större djupfrysta fisksortimentet finns bakom glasdörrar eller skjutdörrar. För 40 år sedan fanns inte ett så brett kylsortiment konsumentförpackat som idag. Ca 1980 kom atmosfärförpackat med ett kycklingsortiment. Det har dröjt decennier att introducera kyld färsk fisk i atmosfärförpackning med ”shelf life” på 10 dagar eller mer. Och det är bara början.

Kommer vegovågen att följas av en fiskvåg? Ett skäl till detta är att många har svårt att avstå från kött, rött kött och vitt kött. Då finns fisk som ett alternativ för konsumenter som brottas med sitt samvete. Inte för veganer, men för många andra. Det är nästan så att man känner förskjutningarna i konsumenternas val genom att ställa sig vid kyldisken för fisk och vid köttdisken. Utan tråkig statistik kan man – eventuellt med inbillningskraft – se på rörelser och miner hur hen brottas med valet av mat. En nystart för kyld färsk fisk? Butiksstudier kan bedrivas som Optical Research.

Diskursordning för klimatfrågan visavi frågan om massförstöring av arter

Skrivet av redaktionen den 07 Maj, 2019
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

2019-04-24 tog svenska media upp en global diskurs om massförstöring av arter föranledd av ett utkast till en kommande FN-rapport. Diskursordningen kan komma att förändras av den nya rapporten. Antaganden om en ny diskursordning kommer att kunna göras när FN-rapporten i sin helhet är publicerad. En så avgörande förutsättning för ledande interlokutörer och deras status som celebritet kan i grunden förändras, t.ex för Johan Rockström. I många fall kan ”gamla” celebriteter komma att ifrågasättas. Varför sa X, Y och Z inget om artförstörelsen? Ifrågasättandet bestäms av hur X,Y,Z har uppfattats, inte vad de faktiskt levererat. Här kommer media att ha en avgörande betydelse i tolkningen av hur personer och institutioner har levererat och hur information har uppfattats. Scenförändringar på global, regional och lokal nivå kan förutses, och inte minst på individuell nivå.

Slow fashion, slow food, slow film

Skrivet av redaktionen den 04 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Historiker har undersökt huruvida tiden går fortare och fortare, det vill säga upplevs gå fortare och fortare. Det är möjligt att finna stöd för den uppfattningen. Är det är en förhärskande upplevelse? En rad områden kan identifieras. Men det är också möjligt att finna områden där känslan är den motsatta, med eller utan mänsklig intervention. Mode. mat, film är några områden som tagits i bruk för att införa och kultivera långsamhet som dygd, som en nödvändighet. Långsamhet kan också tänkas som ett slumpmässigt utfall med eller utan ändamål.

Här har vi talat om ”områden” som ett sätt att se på tillvaron. Ett annat sätt är att se på olika sinnesstämningar och upplevelsen av tid. Då kan upplevelsen av tid för en individ variera oberoende av ”områden”. Genom ett sådant steg i tankegången blir tiden något relativt oberoende av ”områden”. Tid kan upplevas som något som går fortare eller saktare. Skildringar av storstadslivet eller it-samhället som något som a priori går fortare är falska påståenden.

Det här är en kort betraktelse som inte kan mäta sig med en filosofisk uppgörelse med människans villkor. Dock kan konstateras att påståenden om att tiden är ett fenomen som förhärskande upplevs som något som oavbrutet accelererar kan ifrågasättas. Känsla av retardation eller konstans är också möjliga upplevelser av tid.

Veganburgare tog 40 år att utveckla och lansera globalt

Skrivet av redaktionen den 04 Maj, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Redan 1978/79 hade livsmedelsforskningen i Sverige identifierat ”texturerat vegetabiliskt protein” som en möjlighet att skapa nya produkter. Branschgemensam forskning bedrevs i SIK, Svenska Livsmedelsinstitutet Göteborg. Se årsberättelse 1978-79.pdf. SIK hade medlemmar från hela livsmedelsindustrin i Sverige. Jordbrukets organisationer med bland andra Sveriges Slakteriförbund och Kungsörnen hade en historisk möjlighet att i flytta en stor del av konsumtionen från animaliskt protein till vegetabiliskt protein. Kungsörnen hade byggt upp ett pastautbud som skulle kunna promotas med pastasåser innehållande texturerat vegetabiliskt protein. Men makthavarna som företrädde Sveriges bönder valde att lägga innovationerna i kassaskåpet, låsa och slänga nyckeln. Man var rädda för konkurrenter till det animaliska proteinet.

Nu satsar mäktiga investerare i USA med Bill Gates som innovationsguru i vegotrenden, globalt. Denna utveckling rör inte bara burgaren i ändlösa varianter. Texturerat vegetabiliskt protein kan ersätta kött. Visionen har fångats i namnet på det nya företaget ”Beyond Meat”. Sverige finns med på ett litet hörn med egna utvecklingsprojekt att göra texturerat vegetabiliskt protein på bönor som kan odlas i Sverige, men också på importerat sojaprotein. Rollerna kunde ha varit ombytta mellan USA och Sverige om inte bakåtstävarna i jordbrukskooperation (Sveriges Slakteriförbund SCAN) hade haft sådan avgörande makt.

Sjukfrånvaron ska vara "långsiktigt stabil och låg”

Skrivet av redaktionen den 02 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Från Rödgröna telegrambyrån Wink

I samband med presentation av ny generaldirektör för Försäkringskassan gjorde socialförsäkringsministern ett uttalande. En del i uttalandet var att sjukfrånvaron ska vara ”långsiktigt stabil och låg”. Det kan tyda på att ministern inte förstått att sjukfrånvaro beror på sjukdom. Inte tvärtom.

Ministern tycks tro att sjukdom beror på sjukfrånvaro. Av det följer att sjukdom i kungariket Sverige kan fixeras genom myndighetens styrning och beslut av sjukfrånvaro.

Till yttermera visso kan uttalandet av ministern förstås som att sjukfrånvaron kan läggas på en av myndigheten vald och förutsägbar nivå, som ska vara låg. Variation och instabilitet i sjukfrånvaro ska betraktas som en anomali eftersom sjukfrånvaro per definition ska vara ett stabilt fenomen utan variation i förekomst på lång sikt.

Elda rätt på Valborg

Skrivet av redaktionen den 25 April, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Gästrikland Gävle vet man en hel del om eldning. Följ råden för ökad säkerhet!

Om du vill jobba extra för brandsäkerheten, röj fjolårsgräs och ris runt hus av alla slag.

Kriminella gäng

Skrivet av redaktionen den 17 April, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

1,6 miljarder mer än förra året i statsbudgeten till polisen, sa inrikesministern idag. KD föreslår att pensionerade utredare ska lockas tillbaka med högre lön. Det är två av många förslag som förts fram under onsdagen med anledning bland annat av tre mord i Sätra. Det vimlar av förslag, men hur sorteras de bästa förslagen fram? Sanningen tycks vara att det inte finns en strukturerad urvalsprocess. Tänk tanken att något liknande skulle pågå i stora företag. Då skulle företagen falla ihop. Någon eller några måste leda ett utvecklingsarbete där uppföljning och kontroll är på topp. Med jämförelsen till företag ligger regeringen närmast till hands att följa polismaktens genomförande av nya förslag. Finns det? Kommer det att införas en nyordning? När, var, hur anställs pensionerade utredare?

Organiserad ekonomisk brottslighet

Skrivet av redaktionen den 05 April, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det brukar heta att man ska kalla saker vid dess rätta namn. Tydligen har det inte hittills gällt banker som ägnar sig åt penningtvätt. De ”aktörer” (fint namn för samhällets avskum) som skapar förmögenheter på knark, prostitution, vapenhandel, slavhandel, insiderspekulation och annat som inte ens har fått namn, verkar i samspel med banker i Sverige och världen över för att tvätta svarta pengar vita. När banker medverkar med kunskap om hur förmögenheter skapats illegalt, är då inte medverkande parter del av den organiserade brottsligheten?

Varför detta gullande med svenska aktörer? Är det ett utslag av den rättssäkerhet som ska råda i ett demokratiskt samhälle? Bra isåfall. Men det gäller att komma vidare för att lagföra och straffa. Just nu talas det väldigt mycket om brott och straff i våldsutsatta förorter. Ökning av poliser är en prioriterad fråga. Bra. Men ska inte organiserad ekonomisk brottslighet tas upp på större bredd? Oändliga utredningar har gjorts om våldsutsatta områden, tänk bara på allt som gjorts för områden i Malmö, Göteborg, Stockholm.

Är det inte på tiden att samhällsstyrda SVT och SR lägger en grund för förståelsen av kriminalitet i finansvärlden? Uppdrag Granskning har gjort ett pionjärarbete, låt det inte stanna vid det!

1 2 3 ... 18 19 20  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera