Ragn-Sells får böter för utsläpp i Gothemsån

Skrivet av redaktionen den 29 Oktober, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu har avfallsföretaget Ragn-Sells fått sitt straff för att företagets kompostanläggning i Roma läckt ut förorenat vatten i Gothemsån under flera månader. 100 000 kronor ska företaget betala i företagsbot.

Lyssna: 

Jämför med vad samme person sade vid förra intervjun

Att få böter är helt i sin ordning, tycker RagnSells. Domen har fallit över RagnSells senaste miljöbrott på Gotland. I detta fall har RagnSells inte följt villkoren för anläggningen. 100 000 kr är en liten kostnad för ett stort företag som RagnSells.

Böterna är låga med tanke på brottet. Dessutom går pengarna till statskassan, inte till närmiljöns räddning. Har markägaren fått skadestånd av RagnSells? Markägaren är ansvarig för gifter och gödning som släpps vidare till nästa markägare.

Det är upprörande att staten, länsstyrelsen eller kommunen går fria när de har försummat sitt tillsynsansvar. Staten håvar in 100 000 kr som hamnar i statskassan. Och RagnSells kan fortsätta göra stora vinster.

I Sverige kan många inte tänka tanken att jämföra med avfallsbusiness i maffians Italien. Vi kan.

Jobben eller naturen - Ska Nordkalk få skövla på Gotland? - fortsättning

Skrivet av redaktionen den 17 Oktober, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Högsta domstolen har inhiberat tillståndet för alla förberedelser till kalkbrytning på Gotland. Läs tidigare artikel. Stödet från opinionen och media har varit massivt. Här på denna sajt ger vi vårt helhjärtade stöd.

Detta beslut ger också upphov till frågor om domstolarnas känslighet för opinionsyttringar.

Sakargumenten borde vara övertygande redan de, men frågan uppkommer: Är vissa fall mer sexiga än andra? Vem bryr sig om en gruva i Västerbotten som förstör miljön för att framtid? Alla bryr sig om Gotland, utom de finska exploatörerna. Gotland som är hela den politiska, mediala och lobbydräglande elitens tummelplats torde vara raka motsatsen till något Bliskträskjokkliden i Norrlands inland där inte en minister, diplomat eller kulturskribent satt sin fot.

Drömmen är att hela Sverige ska behandlas som Gotland!

NSD enda som bevakar miljöfrågor?

Skrivet av redaktionen den 05 September, 2012
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altNSD Norrländska Socialdemokraten tycks ha god bevakning av Outokumpu och deras utsläpp. Länk. Uppmärksamheten riktas på utsläpp till luft och vatten av sexvärdigt krom.

Detta ligger inom intresseområdet för säkramiljön.nu. Dessutom vill vi visa att det finns en dagstidning i Norrbotten som engagerar sig i miljöfrågor. I grannlänet Västerbotten har bevakningen varit eländig, särskilt på lokalsidorna. Tidningarna rapporterar vad som kommer från myndigheter och verksamhetsutövare. Egen research och intervjuer med sakägare och drabbade är mycket sällsporda.

Så har det varit under 6 år i Västerbottens-Kuriren i fråga om RagnSells Fagerliden AB, anläggning för farligt avfall. När anläggningen startade 2006 hade samma tidning ett helt uppslag med platschefen som centralfigur. Ingen research och intervju med närboende till anläggningen. När en chef i RagnSells dömdes för mut- och skattebrott våren 2012 fanns ingen rapportering i VK om att denne person varit platschef på Fagerliden. Anläggningen har haft två stora haverier 2006 och 2009/2010.

Vad kan vi lära av detta? Två aspekter kan framhållas.

  • Det krävs engagemang och kunskap om miljöfrågor för att klara av sitt publicistiska ansvar i miljöfrågor.
  • Det krävs att tidningen talar med alla parter, inte bara med näringslivet och myndigheterna.

Om man eftersträvar att täcka hela fältet och publicerar utan sidohänsyn, då kan man som journalisterna i NSD sträcka på sig och möta blicken hos alla.

PS:

Borgerliga Norrbottens-Kuriren i Luleå tar det försiktigt i miljörapporteringen kring det finska storföretaget. I artikel med text från Tidningarnas Telegrambyrå i Stockholm citeras Norrländska Socialdemokraten i Luleå angående Outokumpus utsläpp. Länk.

Måste redaktören i Kuriren ha ett TT-meddelande i botten för att inte få skit från högre ort?

 

Jobben eller naturen - Ska Nordkalk få skövla på Gotland?

Skrivet av redaktionen den 01 September, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Uppdatering: Den framgångsrika globala webrörelsen Avaaz, som vill få upp folkpolitiska ärenden på beslutsfattares bord, startade nyss en namninsamling för denna saks skull. Så här skriver man i sin apell:

To Swedish Environment Minister Lena Ek: As concerned citizens, we call upon you to immediately declare Ojnareskogen and surrounding areas an EU protected nature area. This unique forest is being destroyed to make way for a massive limestone mine. You have a responsibility to protect these ancient trees, and we urge you to act immediately and decisively to save Ojnareskogen.

Alltså en vädjan till miljöministern att stoppa finskägda Nordkalks skövling på Gotland.

Här är länk till Avaaz namninsamling som vi rekommenderar alla våra läsare att skriva under. Det tar bara några sekunder, och det enda du behöver är en epostadress. Behovet är trettio tusen namnunderskrifter - då lämnas listan till miljöministern.

Just i dagarna har företaget agerat än mer proaktivt gentemot länsstyrelsen, genom att hos Mark- och Miljödomstolen överklaga länsstyrelsens krav att skydda alla våtmarksområden som företagets maskineri kommer att belasta och hota. Läs nyheten från igår på SR här.


Ursprunglig artikel från 2012-08-27:

alt

Vattnet, jobben, naturen är den prioritet och retorik som används av politikerna för att hjälpa Nordkalk att skövla skog och att bryta kalk i stor omfattning på Gotland.

"Vattnet, jobben, naturen" är ett propagandanummer som används utan att ha satt sig in i frågorna. Den s-politiker som uttalade detta verkade okunnig om miljöriskerna i radiointervju, trots att hon sitter som ordförande i en miljönämnd på Gotland. Risk finns att grundvattnet skadas för all framtid!

Insats med 70 poliser för att mota bort demonstranter är mycket stor.

"Poliser, poliser, poliser" är det stridsrop som makten tar till, i tron att kunna tysta engagerade individer från Fältbiologerna och andra håll.  

Se och lyssna på SR här.

Way out West vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altIdén att servera enbart vegetarisk mat på festivalen Way out West i Göteborg är lysande! Det är något att ta efter för Kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå är veganismens vagga.

Gör Kulturhuvudstadsåret till Veganhuvudstadsåret!

Läs mer i VK, ATL och på SR.

Huliganerna med guldgruvan och utsläpp av miljöfarliga gifter

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har miljöåklagaren bevis som kan leda till fällande dom för gruvföretaget Dragon Mining (Sweden) AB.

Västerbottensnytt har rapporterat i två reportage [1] [2] om hur företaget släppt ut miljöfarligt avfall med arsenik, kadmium och nickel vid Svartlidengruvan i Pauträsk mellan Storuman och Lycksele. Utsläppen har skett till Svartlidenbäcken och Paubäcken. Företaget leds av en ung VD i 30-årsåldern och har gamla erfarna personer i styrelsen med förankring i branschen.Företaget omsätter flera hundra miljoner kronor årligen. Böterna för miljöbrottet kan komma att uppgå till 1,5 miljoner kronor som är ett rekordhögt bötesbelopp.

Än en gång har det visat sig att Miljöbalken är otillräcklig för att förhindra rovdrift av naturen. Girigheten hos gruvägarna är så stark att man inte vill ta de kostnader som krävs för att rena vattnet före utsläpp till vattendragen. Huliganerna bör få veta att deras närvaro i Västerbotten inte är önskvärd!

 

Pride Parade och Stockholm Pride 2012

Skrivet av redaktionen den 04 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altPride Parade och Stockholm Pride 2012

Pride Parade är en folkfest som årligen lockar över 45 000 deltagare och nästan en halv miljon åskådare. I år måste det har varit betydligt fler.Tåget från Humlegården tog två timmar från start. Det var svårt att urskilja nya budskap i Pride Parade, men Stockholm Pride 2012har ett fullspäckat program som vi ska följa upp. Här gäller det att sortera idéer och praktik för hbtq-frågorna från den opportunism som några av de politiska partierna håller på med.

Det finns en sak som redan nu måste tas upp, en tråkigt praktisk fråga men mycket viktig ändå. Ljudnivån för tåget var i långa stycken helt olidlig.Särskilt små barn och hundar är offer för denna hänsynslöshet.  
Det är lätt att dras med i den uppsluppna och oförställda glädjen som alla deltagare i Pride Parade visar. Men här finns åtminstone en grinig gubbe som tycker att det är för djävligt att man inte klarar av att säkra ljudnivån med hänsyn till paradens deltagare och åskådare, men särskilt med tanke på värnlösa hundaroch små barn. 

Från ett av lastbilsekipagen fanns uppsluppna, dansande och tjoande deltagare som kastade mängder av kondomer längs Kungsgatan där jag stod.Jag skulle uppskatta att de på Pride Parade 2013 kastar öronproppar och riktiga hörselskydd. Men bäst vore förstås att de drar ner ljudnivån från olidligt högt tillmycket högt.

Dödsfallet i Iggesund

Skrivet av redaktionen den 29 Juli, 2012
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns anledning att vidga perspektivet på säkerhet för att få relevanta utredningar.

Arbetsplatsolyckor är något som är relaterat till ansvaret, eller bristen på ansvarstagande från företagen. Det är viktigt att ge publicitet och insyn i samband med arbetsplatsolyckor. Vi får inte låta oss nöja med korta förenklade förklaringar om förloppet kort före och under händelsen. Dödsfallet i Iggesund måste ges en mer utförlig beskrivning som når ut till alla anställda i företaget och deras anhöriga. Dessutom bör allmänheten och arbetssökande få relevant information.

Den första förklaringen som ges i tidningen ATL om dödsfallet säger: "Enligt polisen kan kvinnan, som sommarjobbade på bruket, ha tryckt på fel knapp på traversens fjärrkontroll, men händelsen ska utredas ytterligare."

Men vad betyder det att kvinnan sommarjobbade och kanske var helt oerfaren? Har företaget slarvat i rekryteringen? Hur mycket introduktion och träning har kvinnan fått före det att hon fick ansvara för jättemaskinerna på pappersbruket?

Har inte polisen mer helhetssyn och ansvar än att tala om att kvinnan "kan ha tryckt på fel knapp"? Nu väntar vi på utredningen. Ett stort och mäktigt företag som Holmen har resurser att göra en uttömmande undersökning. Kommer Holmen att genomföra en sådan - och kommer anhöriga och allmänhet att få ta del av hela undersökningen?

Giftfri miljö omöjlig när anläggning för farligt avfall inte fungerar

Skrivet av redaktionen den 19 Juni, 2012
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Kommunalt, Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Regeringen kan inte nå giftfri miljö när företagen för sanering och avfall inte fungerar

Regeringen beslutade den 26 april 2012 om reviderade preciseringar till miljökvalitetsmålet. Läs "Minska riskerna med farliga ämnen! - Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö", SOU 2012:38, som publicerades den 14 juni. Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att:

  • den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden
  • användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört
  • spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten, och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga
  • förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
  • kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, och
  • information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig. 

Trots de stora ansträngningar som har gjorts blir det mycket svårt att inom en generation från det att målet antogs, skapa förutsättningar för att nå målet i sin helhet (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:142). Kunskapen om hur farliga ämnen påverkar människors hälsa och miljön är ofullständig. 

Effekten av samverkan mellan olika ämnen, s.k. kombinationseffekter, är fortfarande till stor del okänd. Farliga ämnen rör sig genom långväga transporter via vatten och luft och via produkter och varor. Långlivade och bioackumulerande ämnen från gamla utsläpp såsom dioxiner, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel, kommer att finnas kvar i förhöjda halter i mark och vattendrag under lång tid framöver. Det faktum att målet är mycket utmanande ger särskilda skäl att kraftsamla kring de viktigaste insatserna för att säkerställa att målet kan nås.

Säkramiljöns reaktion

Utredningen har i sin sammanfattning följande inledning:

Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att vara på plats till 2020 trots att åtgärder har vidtagits. Med nuvarande arbete kommer det dröja mycket länge innan målet kan nås. 

Det finns all anledning att studera denna rapport från Miljödepartementet, SOU 2012:38 som publicerades den 14 juni i år. Med de erfarenheter som Säkramiljön.nu har sedan 6 års aktivt engagemang leder läsningen till omedelbar reaktion.

En del av regeringens mål för Giftfri miljö är:

förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön

Utredningen behandlar inte det praktiska genomförandet av privata och kommunala företag. Ett viktigt område är sanering av giftiga jordar med rening, lagring, deponering mm. Säkramiljöns efarenheter från Västerbotten, Robertsfors kommun visar på regionala och nationella problem. Här har sanering och planer mött allvarliga hinder på grund av icke fungerande företag och anläggningar. På en av anläggningarna har skett två stora haverier 2006 och 2010.

En av anläggningarna har haft en platschef som åtalats för mutbrott - bara ett exempel hämtat från en enda plats i Sverige. I Mellansverige har korruption och svarta affärer avslöjats av media.

För att uppfylla framtida mål om giftfri miljö måste alla led mellan regeringen och det praktiska genomförandet granskas. Med dåligt fungerande företag i saneringsbranschen och med inslag av korruption och annan brottslighet är utsikterna mycket sämre än vad utredarna visar. Med varnande exempel från andra länder som Italien kan det gå så illa att miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö aldrig kommer att uppfyllas. 

Protesterna mot kärnkraft i Pyhäjoki

Skrivet av redaktionen den 15 Januari, 2012
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns långt gångna planer att bygga ett kärnkraftsverk i Pyhäjoki, Finland som ligger cirka 16 mil från Skellefteå och 20 mil från Umeå. I helgen ordnar nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken manifestationer mot byggandet - i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Pyhäjoki.

Som framgår av reportage i norrländska media har anslutningen till manifestationerna inte varit så stor om man ser till antalet deltagare. Det finns förmodligen minst lika många personer som i hånfulla ordalag kritiserar aktionen. Kritikerna är sådana som hänger upp hela sitt liv på fredagsmys... Inte utsläppspys...

Minnet är kort och konstigt. Tsunamin och haverierna i Japan, kärnkraftverken i Fukushima skedde i mars 2011. Paradoxalt nog är kanske minnet av Tjernobyl starkare hos allmänheten trots att det skedde 1986, alltså för 25 år sedan.

Nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken har tagit på sig en svår uppgift att förklara riskerna för invånarna och politikerna runt Bottenviken. Att informera och att väcka opinion för något som är en risk och inte ett fullbordat faktum är och förblir svårt.

Just därför är det en livsviktig uppgift!

Läs mer i Norrländska SocialdemokratenVK och Naturskyddsföreningen. Se på SVT och YLE.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera