Almedalen 2013 och miljöfrågorna, hemifrån

Skrivet av redaktionen den 06 Juli, 2013
[ Andra farliga platser, Agering, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Åsa Domeij är för många ikonen för miljöfrågorna i svensk politik och debatt. Hon är sedan 2008 miljöchef i Axfood som behärskar en stor del av svensk matmarknad. I ett blogginlägg skriver Domeij: Miljöfrågan dominerar Almedalen. Hon är aktiv bloggare där hon för ut budskap i Axfoods intressen, delvis genom det så kallade Hagainitiativet - företag för aktivt klimatansvar. Vilken cynisk benämning för storskalig miljöförstöring!

Hagainitiativet har initierats av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail Sverige och Vasakronan. Tillkommande nya företag är Lantmännen, HKScan Sweden, Löfbergs och McDonald's. Läs mer här.

Här marknadsförs "Hagainitiativet" och de bakomliggande företagen. Det innebär att några av miljöns största hot kuppat in sig i Almedalen och den stora good-will som här finns både nationellt och internationellt. De ingående företagen i Hagainitiativet representerar dagligvaruhandel och import av livsmedel som förstör miljön i en global skala. Bland de inhemska företagen finns de största slakteriföretagen som vill bevara och öka animalieproduktionen. I blogginlägget skriver Domeij pliktskyldigast om Axfoods seminarium "Vaccinera dig mot pessimismen - för en hållbar framtid". Här handlar det om Axfoods investering i solceller.

Hur kan jag som enskild person utan makt och kapitalintressen orientera mig i allt detta, frågar man sig. Företagen i Hagainitiativet och en lång rad andra företag snyltar på Almendalens goda rykte. "Snylta" är ett alldeles för snällt ord, det borde heta blodsuga! Ett annat företag i raden är RagnSells som har seminarium i tre dagar med inbjudna deltagare från bl.a Naturvårdsverket. Det är ett ödets ironi att företaget dömts för miljöbrott just på Gotland. 
En numera vanlig metod att möta kritiken är att skylta med investeringar med förment goda effekter på miljön. Almedalen är en torgplats där åthävor är vanliga och förs ut till media. Axfood gör reklam för sitt företag genom att tala om en investering i solceller, som tycks ha ytterst marginell betydelse för miljön och företaget. RagnSells gör reklam för sitt företag genom paneldebatter "öka takten på klimatarbetet", som kan bedömas ha stor betydelse för miljön, ja faktiskt, och företaget.

Här har exempel getts på diskussioner som har koppling till Almedalen. Här på denna blogg kan vi se många tänkbara fördelar för miljön i alla de 500 seminarier som handlar om miljö. Vi kan också se hur många stora och små företag ägnar sig åt att blodsuga varumärket Almedalen. Vi kan också se hur många stora och små företag försöker bikta sig, köpa sig fria för sina stora och små miljöbrott genom att lova investeringar i miljön.

Är det tillräckligt att studera Almedalen indirekt genom media och internet? Nej, kanske inte. Det kan vara effektivare att göra studiebesök i den så kallade Verkligheten. Besök den typ av vindkraftverk som Polarbageriet i Älsbyn avser att bygga, hör bullret som grannarna kommer att få leva med 25 år framåt! Besök någon av RagnSells anläggningar för farligt avfall, fråga grannarna om utsläppet av farliga gifter men som inte syns för blotta ögat! Eller, något som du kan göra redan idag - besök någon av Axfoods butiker, Willys och se kritiskt på vad som finns i diskarna och hyllorna! Vilka produkter kan du konsumera med gott miljösamvete? Har du några frågor så maila till både oss och Åsa Domeij.

Vad göra när PRISM är avslöjat?

Skrivet av redaktionen den 16 Juni, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altMånga har reagerat och fördömt övervakningssamhället som visat sitt nya ansikte efter avslöjanden av Edward Snowden. PRISM är ett hemligt system för övervakning som drivs av NSA - National Security Agency - som ingår i USA:s försvarsdepartement.

Om de organisatoriska sambanden har det skrivits mycket den senaste tiden. De stora bolag som nämns i de läckta dokumenten är främst Microsoft, Yahoo, Facebook, Google, Apple och Dropbox. Dessa bolag har gjort uttalanden som försöker dämpa kritiken. Att granska dessa och andra uttalanden är förstås en viktig fråga, men här finns också ett annat fokus som har med det egna personliga ställningstagandet att göra.

I vilken mån är vi villiga att dra konsekvenser av läckan som avslöjar Microsoft, Facebook, Google och de andra? Vilka konsekvenser finns för oss i konsumentrollen och i andra roller som anställd eller leverantör? Vilka konsekvenser finns för forskare och affärsutvecklare som direkt eller indirekt arbetar åt bolagen ifråga? Den senaste tiden har vi på nära håll erfarit de etiska problem som finns i Telia Sonera och bolagets universum. Efter dessa avslöjanden, har du bytt abonnemang? Har du överhuvud taget tänkt mer på saken efter "Uppdrag granskning" i SVT?

Som konsument har man makt. Det brukar kallas för att "rösta med fötterna". Med massverkan kan världens gång rubbas! Om jag ser till mig själv kommer jag att fortsätta vägra använda Facebook. Nu har argumenten att vägra stärkts ytterligare. Nu kan jag förmodligen finna förståelse hos alla de personer som under den tid Facebook funnits aldrig fått svar från mig. Jag valde att registrera mig med avsikten att vara passiv och att inte svara, för att på detta långsamt verkande sätt visa var jag står. Jag kommer heller inte att skaffa Instagram eller andra alternativ. Jag kommer inte att använda Twitter där jag har registrerat en adress. Jag kommer att fortsätta vara lika njugg med alla sociala media som StayFriends som kan tyckas vara en oförarglig företeelse, men är ändå är en del i en sjuk kultur - sociala medier under övervakning av NSA. Jag kommer aldrig att gå omkring med värkande nacke, stirrande i en smartphone. Men dessa avståndstaganden är ändå en blygsam del. Google används flera gånger per dag. Och min användning av mail är pyramidal. Jag vet inte hur jag ska kunna leva utan alla dessa kommunikationsmedel. Den chockverkan som läckan från Snowden har skapat är ännu ganska ny. Därför kan jag inte utesluta fler åtgärder från mig själv.

Jag ser framför mig historiens fördömande som en förlängning av SSSR, Sovjetunionen med KGB och DDR, Tyska demokratiska republiken med Stasi. Handen på hjärtat - vill du bli medlöpare till NSA- National Security Agency med alla sina trådar in i våra liv?

Gruva riskerar stora böter för miljöbrott

Skrivet av redaktionen den 12 Juni, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Miljöåklagaren har ett otacksamt jobb. Det är nästan omöjligt att få fällande dom med stöd av nuvarande miljöbalk. Men den här gången ser det ut att vara möjligt.

Läs i VK: Gruva riskerar stora böter för miljöbrott.

Miljöbrott - RagnSells spillolja

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dags igen för miljöbrott. Denna gång har RagnSells tappat kontrollen över 7.000 liter spillolja som rann ut på företaget Ragnsells fastighets dagvattenbrunnar och ner i en bäck.

Läs Helsingborgs Dagblad.

Läs- och föredragstips

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Klas Åmark är professor i historia vid Stockholms universitet. Han har ikväll hållit föredrag om sin senaste bok i en hörna av ett bibliotek. Bitvis hemföll han till yrkessjukdomen för en historiker - kalenderbitande eller encyklopedisk kunskap med datum, årtal, siffror och detaljer. Men det var en försumbar del i ett långt och fängslande föredrag:

Att bo granne med ondskan - Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen

Klas är relativt ung med dagens begrepp, född 1944 men redan professor emeritus! Han utstrålade vitalitet och engagemang. Det kan förhoppningsvis också upplevas genom att läsa denna hans nionde bok. Under efterföljande frågestund kom många frågor. En av dessa var: "När visste och förstod man vad som pågick med förintelsen?" Klas svarade att många har gjort försök att datera ett sådant genombrott i vetandet. En möjlig datering är september 1942 när de första bilderna av utmärglade och svårt lidandefrån Bergen-Belsen fick allmän spridning i världspressen. Men frågan kvarstår ändå enligt historieprofessorn: Skillnaden mellan att veta och förstå. En bonde någonstans i Sverige som läste en tidning med bondepartiet som partifärg visste och förstod inte förrän sent. De som hade tillgång till skildringar av radikala liberaler som Ingrid Wiberg-Segerstedt och hennes far Torgny Segerstedt, redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hade helt andra möjligheter att både veta och förstå på ett relativt tidigt stadium av den pågående Förintelsen. 

Denna skillnad mellan att veta och förstå pekar mot ny forskning för att vinna kunskap. Det gäller Förintelsen, men också en rad andra områden som historiker kan arbeta med. Så detta blir nu ett mantra för att nå levnadsvisdom under lång tid framöver: Veta eller förstå, veta eller förstå, veta eller förstå...

Stadsbiblioteket i Stockholm har ett program för föredrag, föreläsningar eller evenemang. Välj vad som ligger bäst i munnen!

Blaikengruvan - var fanns länsstyrelsen och tillsynen?

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Eftersläpningen hos länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen är mer än fem år i fallet Blaikengruvan. Först nu får allmänheten genom media full vetskap om hotande miljökatastrof. Länsstyrelsen har nu beräknat att efterbehandling av två gruvor och sandmagasin kan kosta 200 miljoner kronor, enligt uppgifter i VK.se

Varför har inte länsstyrelse och domstol föreskrivit ekonomisk säkerhet från verksamhetsutövarna i samband med tillståndsgivningen? Dåvarande länsledning och miljöenhet bär ett tungt ansvar.

Detta är tyvärr inte den enda tickande miljöbomb för vilken länsledning och miljöenhet bär ett tungt ansvar. Vid samma tid runt år 2005 gav länsledningen sitt stöd för fuskbygget RagnSells Fagerliden, Robertsfors. Även här saknas rimlig ekonomisk säkerhet för att tas i anspråk när miljökatastrofen blir ett faktum.

Länsstyrelsen måste lära sig beräkna och administrera ekonomisk säkerhet! Lika viktigt är också att länsstyrelsen lär sig arbeta med tillsyn i Miljöbalkens anda och bokstav.

Stena och kopparskrotet

Skrivet av redaktionen den 08 April, 2013
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu först går Stena ut med förbättringsåtgärder för inköp av kopparskrot! Har Stena och andra företag vinstintressen som har skapat strukturen i branschen? Genom att driva inköp med kontantbetalning har volymerna av stöldgodsrakat i höjden. Och vinsterna! Det kan inte råda någon tvekan om att Stena hade kunnat införa andra rutiner och en annan organisation redan från början, decennier tillbaka.

Frågan uppkommer om bolag i branschen för återvinning och avfall avsiktligt har skapat en organisation som byggts för vinstmaximering, där lag, etik och moral åsidosätts. Konstruktionen är sådan att vinstintressen skyddas och att bolagen, ägare och ledning alltid går fria. Eventuellt får man räkna med att offra medarbetare som görs till syndabockar, som den inköpare hos Stena som TV4/Kalla fakta tog på bar gärning i programmet 2013-04-06. När TV-teamet gick vidare till Stenas huvudkontor fick de träffa en kommunikationschef i mellanposition som blev nödd och tvungen att hänga inköparen med "så här får det inte gå till", upprepade gånger.

Stena har nu gått ut med "Ett öppet brev". Brevet är lika trovärdigt som när en skattefuskare i miljardklassen åker dit - när brottet redan är avslöjat - börjar förklara sig och försöker framställa sig som ett ärligt och seriöst företag.

Det inträffade är inte bara ett avslöjande av Stena. Det här reser frågor om hela branschen för återvinning och avfall. Företag som har haft medarbetare som avslöjats och fällts för brottsliga gärningar måste undersökas ett varv till! Minst. Har företaget en struktur med inbyggda målvakter, dvs där ovetande och svaga personer utnyttjas för företagets brottsliga syften? Utser företaget svarta får för att ledning och ägare ska kunna gå fria? Har företaget affärsupplägg som gynnar företagets egna vinster, men där kriminalitet tolereras och frodas?

TV4/Kalla fakta har öppnat en diskussion om brottslighet som många har anat men inte kunnat avslöja. För att genomföra saneringar krävs att det finns friska delar i samhället som kan driva förändringar. Näringsliv, myndigheter, rättsväsende måste samverka för att motarbeta planerad och uppsåtlig kriminalitet i branschen för återvinning och avfall. Här kan inget tas för givet. Företagen kan vara integrerade med andra delar av samhället som tillsammans ger en struktur som bör ses som organiserad brottslighet. När till exempel en länsstyrelse eller universitet har ett partnerskapsliknade förhållande med ett storföretag med strukturell kriminalitet eller etikunderskott, då har alla gränser passerats.

RagnSells däckåtervinning i brand

Skrivet av redaktionen den 28 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har ett flertal anläggningar för däckåtervinning runtom i Sverige, dock inte i Robertsfors tack vare vaksamhet och ingripande från SäkraMiljön när RagnSells var på gång utan tillstånd.

I Norrköping har en brand härjat. Till skada för människor och miljö. Läs mer.

RagnSells kollegor polisanmälda för avfallsdumpning

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Här kan vi se och jämföra hur Sita och RagnSells arbetar med farligt avfall. I Gävle lyckades media uppmärksamma och dokumentera dumping av avföring och restaurangfett. Läs mer.

I Robersfors har stora kvantiteter av slam från reningsverk, oklart från vilka, deponerats på anläggningen RagnSells Fagerliden. Här har inga analyser redovisats för vad slammet innehåller i form av gifter. Senast den 31 mars ska miljörapport från RagnSells för året 2012 inges till länsstyrelsen. Idag den 27 mars hade ingen rapport inkommit.

Kommer rapporten från RagnSells?

RagnSells polisanmäler pga. oväntat avfall

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vid... Bredden, Sollentuna kommun, har man funnit föroreningar i marken. Fastigheten användes förr i tiden som sand- och grustag.

Vid grävning påträffades avfall som är främmande för den verksamhet som Ragn-Sells tidigare bedrivit på platsen. Föroreningarna består i huvudsak av byggavfall, som tegel, cementblock, järnrör, armeringsjärn, kablar och annat skrot.

Kommunen har informerats och överläggningar inleds nu för att gemensamt identifiera miljöriskerna och hur problemen ska åtgärdas.

Läs hela nyheten här.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera