Vi följer Roy Andersson

Skrivet av redaktionen den 07 November, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Först ut på listan:

1. Boliden (läs här).

När man läser om Boliden går tankarna vidare till andra företag i norra Skandinavien. Vi tror att vi kan göra en lista som Roy Andersson kan titta närmare på, en efter en.

2. Talvivaara - läs här.

3. RagnSells - läs här.

4. Hornträsket - läs här.

5. Storlidengruvan norr om Malå - läs här.

6. Talvivaara - fyra åtalas för miljöbrott - läs här.

7. RagnSells Fagerliden har sedan sedan lång tid tagit emot farligt avfall som inte är tillåtet enligt miljödom. Brottet har av SäkraMiljön anmälts till miljöåklagaren som inte har utrett frågan. Företaget RagnSells har begärt tillstånd i efterhand för något som är förbjudet. Läs pdf här. Kan rättsvårdande myndigheter och företaget RagnSells sätta sig över lag och rätt?

8. Svartträsk, Storuman - Om en gruva begår miljöbrott och går i konkurs, då betalar svenska staten med hjälp av skattebetalarna!

9. Gruvbolagets konkurs oroar Muonio sameby. Se här. Muonio sameby befarar att de kan bli utan avtal och att renbetesmarker förorenas av gruvavfall om gruvbolaget Northland Resources går i konkurs.

10. Hon kan få en enkel till Mars. Se här. Moova Spennares vardag i arbetet bland farliga gifter och avfall på en jord som snart är förbrukad, kan snart vara ett minne blott.

och många andra...

Tack till Degernäsborna och advokat Björn Rosengren!

Skrivet av redaktionen den 21 Oktober, 2014
[ Andra farliga platser, Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har rättvisa skipats! Länk (kräver inloggning). Både Degernäsborna och advokat Björn Rosengren har fått ta en massa skit av kritiker i Umeå med förrre kommunalrådet Lennart Holmlund i spetsen. Kritikerna har velat frånta markägare och naturskyddsvänner rätten att ifrågasätta Botniabanan och dess dragning. Degernäs ligger strax söder om Umeå.

Nu har Europadomstolen dömt så här:

Regeringsrätten gjorde fel när de vägrade att pröva fastighetsägarnas klagan mot regeringens beslut om Botniabanans dragning i Degernäs.

Europadomstolen har efter drygt fem år slagit fast att regeringsrätten därmed bröt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som även är inskriven i grundlagen i Sverige.

Nu tycker vi att Holmlund ska ta ett långt och hett reningsbad i nya badhuset där han ska bli chef. Gör han där mindre skada för rättsmedvetandet och demokratin? Man kan fråga sig om det är klokt att utse en person som visat brist på rättsmedvetande till en hög post med jättelön i företag som medborgarna i Umeå äger.

Men långt viktigare är nu att sakägare i miljömål ska driva sina frågor med mycket större tillit och kraft. Domen är en miljöhistorisk händelse av allra största betydelse från och med denna dag!

Tjustpartiet har synpunkter på kommunen

Skrivet av redaktionen den 13 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Avlopp och avfall medför ofta problem när kompetens och demokrati sviktar hos politikerna och tjänstemännnen.

Läs här ur Västerviksposten idag, klicka på bilderna:

altalt

Nordkalkmålet

Skrivet av redaktionen den 10 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ojnarefallet har mobiliserat motstånd mot exploatering och naturförstöring. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd efter överklagande från flera parter. Läs hos domstolen här.

Det kan finnas anledning att studera motiven hos de olika parterna. Vad är statens motiv genom Naturvårdsverket? Vad är aktivisternas motiv? Vad är Naturskyddsförenings motiv? Vad är motiven hos var och en i den långa listan? Det är fantastiskt att så många har enat sig om ett överklagande. Men det är viktigt att kritiskt se på motiven hos de olika parterna. Hur ska statens och Naturvårdsverkets agerande tolkas? Är överklagandet till för syns skull eller bottnar det i en övertygelse om naturens och livets okränkbarhet? Naturvårdsverket har sällan eller aldrig stått i första ledet för att skydda miljön.

En aktör med flera strider är kolonierna.se som slåss för Norra Kärr, Ojnareskogen, Kamp Gàllok, Jamtmyråskogen mm.

Vi kan inte sia om utgången i det sk. Nordkalkmålet, men är rädda för att exploatörerna kan vinna. Så brukar det vara… Nu får det vara slut på exploateringen!

RagnSells stoppade i Kungsbacka

Skrivet av redaktionen den 08 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Klagande grannar får rätt mot Ragn-Sells.

skriver GP idag.

Bakgrunden är i känd Ragn-Sells-stil: I november förra året sökte man och fick tillstånd av kommunens nämnd att mellanlagra avfall. Det sägs att "bolaget i verksamhetens ursprungliga tillståndsansökan uttryckligen skrivit att hushållsavfall inte ska tas emot". Men huhållsavfall lagrade de i alla fall. Grannar till lagringsplatsen klagade snart på lukt, fiskmåsar och råttor, likaså att barnens cykelvägar kändes otrygga pga. korsande trafik av bolagets transporter. Och grannarna överklagade hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gav grannarna rätt, och nu medgav Ragn-Sells att "tre till fem procent av hushållsavfallet består av matavfall". För huhålls-/matavfall behövs ny ansökan och nytt tillstånd.

Bolaget svarar GP lojt med: -"Vi har nåtts av beslutet och kommer att agera på något sätt naturligtvis."

Spel med miljörisker - nu Sveaskog

Skrivet av redaktionen den 19 Augusti, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Skogen | Permalink | Trackbacks (0) ]

De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.

Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.

När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.

När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens undfallenhet när det gäller Ragn-Sells. Företagets chef har framhållit hur fint det blir efter sluttäckning av en avfallsanläggning. "Utmärkta platser för jakt", framhöll koncernchefen Erik Sellberg våren 2006 när vi hade telefonkontakt om anläggningen i Robertsfors. Det var en av de erfarenheter som väckte vår djupa misstro till företaget. Marken med gräs, buskar och träd som gödslats med avloppslam kommer med all sannolikhet att överföra farliga ämnen som tungmetaller och medicinrester till älgar, rådjur och annat vilt. Det brydde sig inte Ragn-Sells om. Det brydde sig inte Länsstyrelsen om. Det brydde sig inte Sveaskog om. Men nu har Skogsstyrelsen gett svidande kritik mot det skogsbolag som förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande i.

P.S.

Umeå Kommun med sitt reningsverk borde tala med en uppfinnare i Lund som nyligen fått ett Europapatent som gör rötning av slam säkrare och produktionen av biogas effektivare. Då kan kommunens deponering av avsloppsslam hos Ragn-Sells förhoppningsvis upphöra.

Hela Vätternområdet hotat av gruvdrift

Skrivet av redaktionen den 22 Juli, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altAktion Rädda Vättern skickade den 16:e juli i år det bifogade pdf-meddelandet till internationella investerare i Tasman Metals Ltd som planerar att bryta sällsynta jordartsmetaller (REE) vid Norra Kärr, norr om Gränna.

Tasman Metals planerar ett mycket stort dagbrott i Norra Kärr, Östra Vätternbranterna, ett naturskyddat Natura 2000-område, beläget invid Vättern.

Alla som bor i området är djupt oroade över de uppenbara miljörisker som blir en direkt följd av Tasman Metals planer på ett mycket stort dagbrott med cirka 200 meters djup, strax norr om Gränna, 1,5 km från Vättern och med lakningsdammar som avvattnas av åar och bäckar som mynnar i Vättern. Gruvan ligger i ett vattenrikt område i en sänka som har sin avrinning rakt ut i Vättern. Man planerar att laka fram metallerna på plats i stora lakningsdammar, genom att använda olika syror för att fälla ut metallerna från det krossade berget. Experter på dammanläggningar är eniga om att alla gruvdammar läcker och det är stor risk för översvämning vid kraftig nederbörd. Det skapas också enorma upplag av gråberg över stora markytor som riskerar att läcka tungmetaller och andra gifter.

Tasmans gruvkoncession har överklagats av ett trettiotal olika organisationer och privatpersoner. Ärendet ligger nu hos Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att genomföra en omprövning under augusti månad i år.

Sveriges och Europas största dricksvattenkälla hotas av Tasman Metals gruvplaner i Norra Kärr, ett Natura 2000-område beläget invid Vättern!

Fler länkar: Naturskyddsföreningens sidaFotografen Gunnar Lundquists sida - Rädda Vättern på Facebook

Underkastelsen av Stefan Jarl

Skrivet av redaktionen den 13 Juli, 2014
[ Andra farliga platser, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Dag Blomqvist vindbrukdalsland.se har tipsat om en film som är mer aktuell än någonsin. Problemet med Bisfenol A har blivit stort även inom inom vindkraften, läs här artikel av Claes-Erik Simonsbacka.

Rotorbladen läcker bisfenol A under sin livstid på ca 20-25 år och därefter från deponier där rotorbladen så småningom hamnar. De farliga gifterna kommer att läcka till vattendrag, våtmarker och natur till skada för människor, djur och växter. Biosystemen skadas för all framtid.

Stoppa Fagerliden!

alt

En ”mörk dag för miljöbalken”

Skrivet av redaktionen den 02 Juni, 2014
[ Andra farliga platser, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

En ”mörk dag för miljöbalken” – Nordkalk får bryta kalk i Ojnare

Källa: Natursidan.se

alt

Tillsynsmyndigheten insåg inte allvaret i Blaiken

Skrivet av redaktionen den 11 Maj, 2014
[ Andra farliga platser, Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Från 2008 och senare har massiva utsläpp gjorts i Blaiken av ett gruvbolag.

Se nyheten på SVT Aktuellt.

Ska det behöva ta 6-7 år för tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Västerbotten att inse det fulla allvaret för fjällsjöarna? Saneringskostnaderna beräknas uppgå till 300 miljoner kronor.

Aktuellt visade ett inslag med länsstyrelsen idag söndag. Ingen förklaring gavs till varför det tar åratal att inse vad alla varelser redan insett - utom möjligen likmaskarna.

Staten bör inte ha tillsynsmyndigheter med tjänstemän som inte gör sitt jobb! Anställ folk som förstår idén med tillsyn.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera