Avtalsbrott måste få konsekvenser efter sopkaos

Skrivet av redaktionen den 24 Januari, 2016
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det löser inget att strida, säger Katarina Johansson, enhetschef på Stockholm Vatten och ansvarig för hushållsavfallet.

Är detta uttalande förenligt med vad drabbade hushåll har fått utstå? Är detta uttalande klokt med tanke på nästa upphandling? Läs SvD.

Varför gör inte företagsledningen i Ragn-Sells något uttalande? Istället får en lokal arbetsledare i företaget svara på journalistens frågor. Det blir ett sätt att undvika frågor som gäller hela problemkomplexet och Ragn-Sells brist på ledarskap och ansvarstagande.

Det är rimligt att utgå från att Stockholm Vatten ska arbeta med hushållens bästa för ögonen. "Det löser inget att strida" är ett enfaldigt svar från enhetschefen på Stockholm Vatten på frågan om vite borde utfärdas. Eventuellt är det något som stadens jurist borde se på för att avgöra om enhetschefen överträder sina befogenheter. Avtalsbrott måste få konsekvenser för den part som orsakat brottet.

Sopskandalen och Ragn-Sells

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Redan 2007 jämfördes Ragn-Sells med maffian i Neapel. Läs vår tidigare artikel här.

DN och kända politiker som Lotta Edholm (L) ser sopskandalen som rullats ut i Stockholm som ett nytt hot med maffiametoder. Länk.

Ragn-Sells krasch för kunder och miljö i Stockholm

Skrivet av redaktionen den 14 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har vunnit en upphandling för Stockholms Stad gällande sophämtning. Redan första veckan har sopkaos utbrutit.  Läs SvD här.

Ett stort problem har varit att bilarnas kranar inte klarat överfyllda sopcontainers. Det är något som borde ha kunnat förutses av RagnSells. I stället har man låtit kaos utbryta med alla sanitära problem som det medfört. Kunderna betalar för en tjänst som inte fungerar. Olägenheter och kostnader övervältras på hushållen och kommunen.

Denna krasch kan jämföras med starten 2006 för RagnSells anläggning för farligt avfall i Robertsfors kommun. Redan i starten hade Ragn-Sells ett stort haveri med katastrofala verkningar. Anläggningen visade sig vara felplanerad och felbyggd. Ett fuskbygge! Läs här.

Jämförelsen visar att Ragn-Sells inte har uppfyllt villkoren i avtalen. Företaget verkar ha grundläggande problem med sin affärsmoral - "Att lova runt och hålla tunt". Strategin verkar vara att bortse från negativa händelser och risker och därmed förknippade kostnader. Då ökar chansen att vinna upphandlingar. Konsekvenserna för konsumenterna och miljön får någon annan bära.

En krasch med Ragn-Sells blir en mycket dyrköpt erfarenhet för kunderna och miljön!

Ragn-Sells och naturförstöring i Sigtuna

Skrivet av redaktionen den 25 December, 2015
[ Andra farliga platser, Samarbete | Permalink | Trackbacks (0) ]

SäkraMiljön har intressegemenskap med mer än 200 personer som protesterar mot Ragn-Sells hot mot miljön i Skånela, Sigtuna kommun. Läs Stopparötslammet-bloggen.

Antonia Ax:son Johnson med Lövsta stuteri är en av dem som hotas av Ragn-Sells slamstation. Läs i Ridsport.

Motstånd har mobiliserats med bland annat kraftfulla argument hämtade från vår egen webbsida, dock utan angivande av källa. Exempel från Stopparötslammet.

Vi som bevakat Ragn- Sells ända sedan 2006 vet redan svaret på frågan "Vågar du lita på Ragn-Sells?
Läs vår artikel från 2006 här.

Grannar till Heljestorp: Lukten tränger in i huset

Skrivet av redaktionen den 08 December, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nättraby, Roma, Fagerliden och nu Heljestorp. Reportage i P4 om Ragn- Sells framfart i Heljestorp visar företagets tekniska och etiska nivå. Trots protester från grannar och hot om åtal fortsätter den dåliga lukten att komma från Ragn-Sells avfallsanläggning på Heljestorps mellan Trollhättan och Vänersborg.

Läs mer på SR.

Nu till något helt annat: VW- skandalen

Skrivet av redaktionen den 28 September, 2015
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det går onekligen inte att undgå att dra vissa paralleller med kontrollen av lakvattnet från en anläggning för farligt avfall. Mätningarna sker vid gynnsammaste läge genom provtagning i dammen från dammens överyta. De faktiska utsläppen är med stor säkerhet större.

Konkurrensen åsidosätts när en anläggning tillåts ta prover på ett sätt som visar lägre halter av tungmetaller och arsenik. Det som förvånar när det gäller VW-skandalen är den upprördhet som noteras. Det verkar som om pressen inte förstår att det förekommer fusk i andra branscher i Sverige, med myndighetens goda minne, när miljöutsläpp skall mätas!

Skäms RagnSells!

Skrivet av redaktionen den 24 Augusti, 2015
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Läs på SR.

5 (fem) långa år har det tagit för RagnSells och myndigheterna att planera anläggningen för att ta hand om matavfallet på Gotland. Skäms!

Kommer RagnSells att åtalas för miljöbrott?

Skrivet av redaktionen den 12 Augusti, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har sig själva att tacka för att slippa dömas för miljöbrott. Reglerna är så finurliga att det misstänkta företaget själv får ta markprover för analys. Läs Hallandsposten här. Det är som att få blåsa i sin egen alkometer efter bilkörning och ringa in resultatet till polisen.

Principen är att verksamhetsutövaren ansvarar för kontrollen. Det kallas egenkontroll i miljöbalken. Även om ett företag har dömts för miljöbrott gäller reglerna för egenkontroll. Även för RagnSells.

Men nu får vi veta att polisens förundersökning pågår fortfarande. Är det någon som tror att RagnSells kommer att åtalas? Någon?

Umeå Energi kompenserar för olönsam vindkraft

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Västerbottensnytt,i början 1:32 minuter.

Svartmocka betyder farlig sulfidlera

Dåvamyran, anläggning för farligt avfall som ägs av Umeå Energi tjänar miljoner på deponering av farlig sulfidlera. Detta är förmodligen ett välkommet tillskott för förlustföretaget, som gjort stora förluster på vindkraft.

Grävning för husgrunder och muddring för småbåtshamnar är två orsaker till denna nyupptäckta miljöfara. Svavelsyra och metaller läcker ut i Bottenviken om inte dyrbara åtgärder för deponering eller övertäckning vidtas.

Summan av detta blir: Olönsam vindkraft kompenseras av lönsam deponering av farligt avfall.

RagnSells ber om ursäkt

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells tömde 350 ton slam utan tillstånd. Borde inte åtal väckas?

Läs på P4 Jönköping.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera