Fem skäl att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki

Skrivet av redaktionen den 01 Oktober, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Planerna att bygga kärnkraftverk i Pyhäjoki är inte enbart en fråga om att producera och marknadsföra elkraft.Om vi nöjer oss med att undersöka ytterligare en av många tänkbara aspekter, nämligen den om hur ett kärnkraftverk drabbar människorna får vi denna lista på skäl att stoppa projektet:

1. Befolkningen och kommunerna känner oro i den omfattning som Kärnkraftfritt Bottenviken kan verifiera. Läs här.

2. Vindkraftmotståndet på båda sidor Bottenviken är levande. Ett utmärkt exempel är det motstånd som Holmöborna visar.

Fria vindar har visat att motstånd kan ge resultat. När makthavarna försöker tvinga medborgarna till infraprojekt som drabbar och förstör, då brister tålamodet.

3. Kärnkraftprojektet har starka ryska intressenter som ska samsas med finska investerare. Den svenska opinionen mot den ryska politiska ledningen är större än på flera decennier.Det har på nytt visats i SR1 och lördagsintervju 2016-10-01 med ryske ambassadören i Sverige.

4. Ryssland vill ansöka om att använda hamn på Gotland för att bygga nästa gasledning till kontinenten. Även om det skulle medföra ekonomiska fördelar finns en utbredd skepsis och oro för ett sådant avtal. Oron är så stor att spekulationer finns om ett militärt angrepp på Gotland.

5. Ett aktivt motstånd mot kärnkraftverket i Pyhäjoki ger den svenska politiska ledningen konkreta möjligheter att förhandla med den ryska politiska ledningen på jämlika villkor. Oron som manifesteras i Kärnkraftfritt Bottenviken och i andra sammanhang är lika verklig som ekonomiska och industriella argument som framförs av investerare och tillskyndare av kärnkraftvek i Pyhäjoki.

Hur arbeta för fossilfritt?

Skrivet av redaktionen den 08 Augusti, 2016
[ Andra farliga platser, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Frågan om hur man ska arbeta för ett fossilfritt Sverige ligger nu hos Svante Axelsson enligt ett regeringsuppdrag. I en intervju delger han sina funderingar. Läs Aktuellhållbarhet här.

Han är inne på att arbeta med begreppet hälsa. Att arbeta med begreppet klimat anses mer eller mindre ogripbart. Vi har framför oss en spännande pragmatisk diskussion i motsats till den ofta teoretiska diskussionen om klimatet.

Belackarna får nu också mer bränsle till debatten. Hånfulla kommentarer från klimatförnekare med skiftande bakgrund är att vänta, inte minst från Klimatupplysningen. De har inte spytt sin galla ännu, men det lär komma…

Eftersom bloggarna säkramiljön.nu och skyddsmiljön.nu har sitt huvudfokus på drabbade – människor, djur och natur, snarare än en gränslös diskussion, ska det bli intressant om klimatrågan med sitt ovanifrånperspektiv ska ge upphov till nya kategorier av drabbade. Ytterst kan det gälla frågan om världsregering som bl.a professor Folke Tersman framfört i en bok och i ett TED-talk arrangemang 2013.

Klimatet är drabbande på alla upptänkliga sätt!

Fältarbeten 2016 Norrbotniabanan, Dåva - Skellefteå

Skrivet av redaktionen den 25 Juli, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Arbetet med järnvägsplaner för sträckan Dåva- Skellefteå fortsätter. Något beslut att bygga finns ännu inte. Projektet är ett löfte för många och ett hot för andra.Under barmarksperioden 2016 sker fältinventeringar.

Allmänhetens och lokalpolitikernas möjligheter att värdera projektet är begränsade. Läs här.

Berörda medborgare och representanter tycks värdera främst utifrån sina egna intressen. Det är vårt intryck efter flera års bevakning. Lokalpolitikerna ser på etablering av företag och arbetstillfällen som ger ökat skatteunderlag. Hushållen ser på ökad persontrafik. Markägare ser på möjliga negativa eller positiva effekter av ägandet. Samhällsintresserade har ett vidare perspektiv, som vad Norrbotniabanan på sikt betyder för hela Nordkalotten och exploateringen av natur- och råvaruresurser.

Den obligatoriska annonsen i Norran och Västerbottens Kuriren, juli 2016 om fältarbeten är bara en liten detalj i en gigantisk plan, som är ett löfte för många och ett hot för andra.

alt

Kryoanläggning flög i luften

Skrivet av redaktionen den 26 Maj, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells igen. Läs här.

Nyhetsbrev från KlimatSverige maj 2016 - obs demonstration 3 juni

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2016
[ Andra farliga platser, Agering, Samarbete, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Karin Wahlgren i Aktionsgruppen för demonstrationen den 3 juni har gått ut med följande nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nätverket KlimatSverige 24 maj 2016

Nu är det jättefokus på att kolet ska stanna i marken i hela världen. Här i Sverige är det Vattenfalls kolbrytning i Tyskland som är på den brännande agendan. Efter Ende Gelände -aktionerna i Lausitz i Tyskland är uppmärksamheten nu riktad mot Sveriges regering och riksdag. I dag samlades nära 200 personer utanför riksdagen för en livlig manifestation, lyssnade på riksdagsdebatten och gick avslutningsvis till Rosenbad för att demonstrera miljörörelsens starka vilja: LÅT KOLET LIGGA!
Namninsamling och internetdemo pågår samtidigt. Alla kan hjälpa till här. Vi behöver dig/din organisation för att göra allt som pågår till kraftfulla manifestationer! Nu samlar vi oss för en ny demonstration fredagen den 3 juni.Samordning av demonstrationen 3 juni sker genom nätverket KlimatSverige. Anmäl så snart som möjligt om din organisation stöder demonstrationen till kontakt@klimatsverige.se

LÅT KOLET LIGGA! STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL!
Vi demonstrerar för klimatansvar och framtidshopp fred 3 juniSamling Sergels Torg kl 18.00, avmarsch mot Mynttorget kl 18.45Säg NEJ till avtalet mellan Vattenfall och energibolaget EPH.Avveckla Vattenfalls kolgruvor och kolkraft så snart som möjligt.

Talare ännu ej klara. Manifestationen stöds hittills av:
350.org, Fossil Free Sverige, Fossil Free Stockholm, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Jordens Vänner, Klass 7A Stentorpsskolan i Halmstad, Klimataktion, Klimataktion Stockholm, Klimataktion Halmstad, Klimathoppet Malmö, Klimatsamling Göteborg, Fi-Miljö, Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg, PUSH Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken.nu, Skiftet, Stockholms Naturskyddsförening

Samverkan genom Nätverket KlimatSverige

Anmäl så snart som möjligt om din organisation också stöder demonstrationen, samt om hur ni eventuellt kan medverka till: kontakt@klimatsverige

Mera information inför demonstrationen:
Lör 28 maj kl 10 – 18 banderollverkstad inför demonstrationen 3 juni i Stockholm

Hur funkar det? Vi erbjuder utrymme och material (tyg och färg) som bidrag till dom av oss som ska delta i demonstrationen och planerar att göra banderoller. Då vi ändå har begränsad tillgång på dessa material, och för att det ska funka så smidigt som möjligt på plats, så ber vi samtliga dom av er som planerar att komma till verkstan att kontakta oss i förväg via mejl och anmäla vad ni behöver vad gäller tyg, färg och ungefär hur många ni blir (se kontaktuppgifter nedan). På så sätt kan vi också återkomma till er och förmedla om det är nåt utav det ni behöver som inte finns på plats.

TIPS! Lakan är ett klassiskt banderollmaterial och ett smart sätt att försäkra sig om att ni får tillräckligt med tyg i önskad färg. Var och när? Verkstan i Västra Orminge, Svarvarvägen 13, Kummelbergets Industriområde, lördag 28 maj kl 10.00-18.00.

Hur hittar jag dit? Så här hittar du dit från Slussen: Från Slussen tar du buss 471, 444 eller 446 mot Västra Orminge och går av vid station Skarpövägen. Därifrån är det ca 15 minuters gångväg. Totalt tar det ca 45 minuter från Slussen. Om ni går vilse - ring oss så guidar vi er ( se kontakt nedan ). Samling kl 9.00 på Slussen om du vill ha sällskap ut, vid den stora bussdisplayen längst ner där bussarna avgår.

Kontakt? Ivan: ivan.oljelund@greenpeace.org, tel 0739-900571. Varmt välkomna :)

Sprid info om demonstrationen
- Dela Facebook-eventet och bjud in dina vänner: www.facebook.com/klimatsverige/
- Lägg upp information om demonstrationen 3 juni på din organisations hemsida: http://klimatsverige.se/event/demo-lat-kolet-ligga-160604/

Läs om Greenpeace granskning av den föreslagna köparen, företaget EPH: http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Brunkolsaffar-strider-mot-regeringens-och-Vattenfalls-regler/ http://www.svd.se/greenpeace-brunkolsaffar-bryter-mot-internationella-avtal/om/vattenfall-saljer-tyska-brunkolen

Deltag i internetdemo #låtkoletligga http://klimatsverige.se/nyheter/internetdemo-latkoletligga/

Skriv på namninsamlingen till Lövén från Avaaz 

Vi ses!

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för demonstrationen 3 juni genom Karin Wahlgren
kontakt@klimatsverige.se
http://klimatsverige.se/

 

Avtalsbrott måste få konsekvenser efter sopkaos

Skrivet av redaktionen den 24 Januari, 2016
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det löser inget att strida, säger Katarina Johansson, enhetschef på Stockholm Vatten och ansvarig för hushållsavfallet.

Är detta uttalande förenligt med vad drabbade hushåll har fått utstå? Är detta uttalande klokt med tanke på nästa upphandling? Läs SvD.

Varför gör inte företagsledningen i Ragn-Sells något uttalande? Istället får en lokal arbetsledare i företaget svara på journalistens frågor. Det blir ett sätt att undvika frågor som gäller hela problemkomplexet och Ragn-Sells brist på ledarskap och ansvarstagande.

Det är rimligt att utgå från att Stockholm Vatten ska arbeta med hushållens bästa för ögonen. "Det löser inget att strida" är ett enfaldigt svar från enhetschefen på Stockholm Vatten på frågan om vite borde utfärdas. Eventuellt är det något som stadens jurist borde se på för att avgöra om enhetschefen överträder sina befogenheter. Avtalsbrott måste få konsekvenser för den part som orsakat brottet.

Sopskandalen och Ragn-Sells

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Redan 2007 jämfördes Ragn-Sells med maffian i Neapel. Läs vår tidigare artikel här.

DN och kända politiker som Lotta Edholm (L) ser sopskandalen som rullats ut i Stockholm som ett nytt hot med maffiametoder. Länk.

Ragn-Sells krasch för kunder och miljö i Stockholm

Skrivet av redaktionen den 14 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har vunnit en upphandling för Stockholms Stad gällande sophämtning. Redan första veckan har sopkaos utbrutit.  Läs SvD här.

Ett stort problem har varit att bilarnas kranar inte klarat överfyllda sopcontainers. Det är något som borde ha kunnat förutses av RagnSells. I stället har man låtit kaos utbryta med alla sanitära problem som det medfört. Kunderna betalar för en tjänst som inte fungerar. Olägenheter och kostnader övervältras på hushållen och kommunen.

Denna krasch kan jämföras med starten 2006 för RagnSells anläggning för farligt avfall i Robertsfors kommun. Redan i starten hade Ragn-Sells ett stort haveri med katastrofala verkningar. Anläggningen visade sig vara felplanerad och felbyggd. Ett fuskbygge! Läs här.

Jämförelsen visar att Ragn-Sells inte har uppfyllt villkoren i avtalen. Företaget verkar ha grundläggande problem med sin affärsmoral - "Att lova runt och hålla tunt". Strategin verkar vara att bortse från negativa händelser och risker och därmed förknippade kostnader. Då ökar chansen att vinna upphandlingar. Konsekvenserna för konsumenterna och miljön får någon annan bära.

En krasch med Ragn-Sells blir en mycket dyrköpt erfarenhet för kunderna och miljön!

Ragn-Sells och naturförstöring i Sigtuna

Skrivet av redaktionen den 25 December, 2015
[ Andra farliga platser, Samarbete | Permalink | Trackbacks (0) ]

SäkraMiljön har intressegemenskap med mer än 200 personer som protesterar mot Ragn-Sells hot mot miljön i Skånela, Sigtuna kommun. Läs Stopparötslammet-bloggen.

Antonia Ax:son Johnson med Lövsta stuteri är en av dem som hotas av Ragn-Sells slamstation. Läs i Ridsport.

Motstånd har mobiliserats med bland annat kraftfulla argument hämtade från vår egen webbsida, dock utan angivande av källa. Exempel från Stopparötslammet.

Vi som bevakat Ragn- Sells ända sedan 2006 vet redan svaret på frågan "Vågar du lita på Ragn-Sells?
Läs vår artikel från 2006 här.

Grannar till Heljestorp: Lukten tränger in i huset

Skrivet av redaktionen den 08 December, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nättraby, Roma, Fagerliden och nu Heljestorp. Reportage i P4 om Ragn- Sells framfart i Heljestorp visar företagets tekniska och etiska nivå. Trots protester från grannar och hot om åtal fortsätter den dåliga lukten att komma från Ragn-Sells avfallsanläggning på Heljestorps mellan Trollhättan och Vänersborg.

Läs mer på SR.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera