Gruva riskerar stora böter för miljöbrott

Skrivet av redaktionen den 12 Juni, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Miljöåklagaren har ett otacksamt jobb. Det är nästan omöjligt att få fällande dom med stöd av nuvarande miljöbalk. Men den här gången ser det ut att vara möjligt.

Läs i VK: Gruva riskerar stora böter för miljöbrott.

Miljöbrott - RagnSells spillolja

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dags igen för miljöbrott. Denna gång har RagnSells tappat kontrollen över 7.000 liter spillolja som rann ut på företaget Ragnsells fastighets dagvattenbrunnar och ner i en bäck.

Läs Helsingborgs Dagblad.

Läs- och föredragstips

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Klas Åmark är professor i historia vid Stockholms universitet. Han har ikväll hållit föredrag om sin senaste bok i en hörna av ett bibliotek. Bitvis hemföll han till yrkessjukdomen för en historiker - kalenderbitande eller encyklopedisk kunskap med datum, årtal, siffror och detaljer. Men det var en försumbar del i ett långt och fängslande föredrag:

Att bo granne med ondskan - Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen

Klas är relativt ung med dagens begrepp, född 1944 men redan professor emeritus! Han utstrålade vitalitet och engagemang. Det kan förhoppningsvis också upplevas genom att läsa denna hans nionde bok. Under efterföljande frågestund kom många frågor. En av dessa var: "När visste och förstod man vad som pågick med förintelsen?" Klas svarade att många har gjort försök att datera ett sådant genombrott i vetandet. En möjlig datering är september 1942 när de första bilderna av utmärglade och svårt lidandefrån Bergen-Belsen fick allmän spridning i världspressen. Men frågan kvarstår ändå enligt historieprofessorn: Skillnaden mellan att veta och förstå. En bonde någonstans i Sverige som läste en tidning med bondepartiet som partifärg visste och förstod inte förrän sent. De som hade tillgång till skildringar av radikala liberaler som Ingrid Wiberg-Segerstedt och hennes far Torgny Segerstedt, redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hade helt andra möjligheter att både veta och förstå på ett relativt tidigt stadium av den pågående Förintelsen. 

Denna skillnad mellan att veta och förstå pekar mot ny forskning för att vinna kunskap. Det gäller Förintelsen, men också en rad andra områden som historiker kan arbeta med. Så detta blir nu ett mantra för att nå levnadsvisdom under lång tid framöver: Veta eller förstå, veta eller förstå, veta eller förstå...

Stadsbiblioteket i Stockholm har ett program för föredrag, föreläsningar eller evenemang. Välj vad som ligger bäst i munnen!

Blaikengruvan - var fanns länsstyrelsen och tillsynen?

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Eftersläpningen hos länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen är mer än fem år i fallet Blaikengruvan. Först nu får allmänheten genom media full vetskap om hotande miljökatastrof. Länsstyrelsen har nu beräknat att efterbehandling av två gruvor och sandmagasin kan kosta 200 miljoner kronor, enligt uppgifter i VK.se

Varför har inte länsstyrelse och domstol föreskrivit ekonomisk säkerhet från verksamhetsutövarna i samband med tillståndsgivningen? Dåvarande länsledning och miljöenhet bär ett tungt ansvar.

Detta är tyvärr inte den enda tickande miljöbomb för vilken länsledning och miljöenhet bär ett tungt ansvar. Vid samma tid runt år 2005 gav länsledningen sitt stöd för fuskbygget RagnSells Fagerliden, Robertsfors. Även här saknas rimlig ekonomisk säkerhet för att tas i anspråk när miljökatastrofen blir ett faktum.

Länsstyrelsen måste lära sig beräkna och administrera ekonomisk säkerhet! Lika viktigt är också att länsstyrelsen lär sig arbeta med tillsyn i Miljöbalkens anda och bokstav.

Stena och kopparskrotet

Skrivet av redaktionen den 08 April, 2013
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu först går Stena ut med förbättringsåtgärder för inköp av kopparskrot! Har Stena och andra företag vinstintressen som har skapat strukturen i branschen? Genom att driva inköp med kontantbetalning har volymerna av stöldgodsrakat i höjden. Och vinsterna! Det kan inte råda någon tvekan om att Stena hade kunnat införa andra rutiner och en annan organisation redan från början, decennier tillbaka.

Frågan uppkommer om bolag i branschen för återvinning och avfall avsiktligt har skapat en organisation som byggts för vinstmaximering, där lag, etik och moral åsidosätts. Konstruktionen är sådan att vinstintressen skyddas och att bolagen, ägare och ledning alltid går fria. Eventuellt får man räkna med att offra medarbetare som görs till syndabockar, som den inköpare hos Stena som TV4/Kalla fakta tog på bar gärning i programmet 2013-04-06. När TV-teamet gick vidare till Stenas huvudkontor fick de träffa en kommunikationschef i mellanposition som blev nödd och tvungen att hänga inköparen med "så här får det inte gå till", upprepade gånger.

Stena har nu gått ut med "Ett öppet brev". Brevet är lika trovärdigt som när en skattefuskare i miljardklassen åker dit - när brottet redan är avslöjat - börjar förklara sig och försöker framställa sig som ett ärligt och seriöst företag.

Det inträffade är inte bara ett avslöjande av Stena. Det här reser frågor om hela branschen för återvinning och avfall. Företag som har haft medarbetare som avslöjats och fällts för brottsliga gärningar måste undersökas ett varv till! Minst. Har företaget en struktur med inbyggda målvakter, dvs där ovetande och svaga personer utnyttjas för företagets brottsliga syften? Utser företaget svarta får för att ledning och ägare ska kunna gå fria? Har företaget affärsupplägg som gynnar företagets egna vinster, men där kriminalitet tolereras och frodas?

TV4/Kalla fakta har öppnat en diskussion om brottslighet som många har anat men inte kunnat avslöja. För att genomföra saneringar krävs att det finns friska delar i samhället som kan driva förändringar. Näringsliv, myndigheter, rättsväsende måste samverka för att motarbeta planerad och uppsåtlig kriminalitet i branschen för återvinning och avfall. Här kan inget tas för givet. Företagen kan vara integrerade med andra delar av samhället som tillsammans ger en struktur som bör ses som organiserad brottslighet. När till exempel en länsstyrelse eller universitet har ett partnerskapsliknade förhållande med ett storföretag med strukturell kriminalitet eller etikunderskott, då har alla gränser passerats.

RagnSells däckåtervinning i brand

Skrivet av redaktionen den 28 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har ett flertal anläggningar för däckåtervinning runtom i Sverige, dock inte i Robertsfors tack vare vaksamhet och ingripande från SäkraMiljön när RagnSells var på gång utan tillstånd.

I Norrköping har en brand härjat. Till skada för människor och miljö. Läs mer.

RagnSells kollegor polisanmälda för avfallsdumpning

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Här kan vi se och jämföra hur Sita och RagnSells arbetar med farligt avfall. I Gävle lyckades media uppmärksamma och dokumentera dumping av avföring och restaurangfett. Läs mer.

I Robersfors har stora kvantiteter av slam från reningsverk, oklart från vilka, deponerats på anläggningen RagnSells Fagerliden. Här har inga analyser redovisats för vad slammet innehåller i form av gifter. Senast den 31 mars ska miljörapport från RagnSells för året 2012 inges till länsstyrelsen. Idag den 27 mars hade ingen rapport inkommit.

Kommer rapporten från RagnSells?

RagnSells polisanmäler pga. oväntat avfall

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vid... Bredden, Sollentuna kommun, har man funnit föroreningar i marken. Fastigheten användes förr i tiden som sand- och grustag.

Vid grävning påträffades avfall som är främmande för den verksamhet som Ragn-Sells tidigare bedrivit på platsen. Föroreningarna består i huvudsak av byggavfall, som tegel, cementblock, järnrör, armeringsjärn, kablar och annat skrot.

Kommunen har informerats och överläggningar inleds nu för att gemensamt identifiera miljöriskerna och hur problemen ska åtgärdas.

Läs hela nyheten här.

RagnSells framfart på Gotland

Skrivet av redaktionen den 09 Mars, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sveriges radios reporter vågar påstå att RagnSells uppfyller kraven med bred marginal! Hur är detta möjligt när samme SR-reporter i nästa mening skriver:

Men det finns fortfarande saker att jobba på för Ragn-Sells. I regionens besiktning har det bland annat påpekats att asfalten i tälthallen behöver förstärkas och anpassas till den typ av avfall som faktiskt dumpas.

Uppfattningarna har varierat kraftigt under åren. Signaturen Kalle lämnar denna kommentar:

För jävligt!
Detta är för jäkla illa skött av Region Gotland och dess tekniska nämnd.
Förlåt tekniska nämnd, ni fattar väl inte vad jag skriver om. Man skall kanske rikta in sig på dem som verkligen är de som styr tekniska nämnden, dvs tjänstemännen anställda vid tekniska förvaltningen.
Det borde aldrig skapats en kompost tipp i Roma. Det som skulle ha skett från ruta ett, det var att någon av öns reningsverk skulle ha byggts ut, förslagsvis Visby. Att det var dit komposten skulle ha fraktats, rötas upp till jord och metangas.
Simultant skulle avloppsnätet analyseras om det uppfyllde kraven för att hushållen skulle kunna installera avfallskvarnar. Till att det fanns avfallskvarnar vid reningsverken, intill dess att nuvarande avloppsnät anpassats / moderniserats. 
Varför anlita extern entreprenör, som skall köra kors och tvärs Gotland med lastbil, dumpa allt och förgifta markerna mellan Dalhem och Roma? SJUKT!

Miljöpejl

Skrivet av redaktionen den 06 Februari, 2013
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altSatsningen på datajournalistik har även lett till skapandet av sajten och informationsbasen Miljöpejl som har information om förorenade platser i Sverige.

Stora anläggningar som RagnSells Fagerliden, Robertsfors kommun och Dåva, Umeå kommun finns inte med. Orsak okänd. Länsstyrelserna ingår i samarbetet med SVT. Därför bör rapportering ske där också riskklasser anges. Självfallet måste anläggningar för farligt avfall anges även för Västerbottens län som för de andra länen i Sverige.

Vi väntar med intresse hur projektet utvecklas. Många som bor eller tror sig bo i närheten av förorenade platser känner förmodligen oro efter den uppmärksamhet som Miljöpejl har fått i TV och i media. Aftonbladet har för varje län visat de tio mest förorenade platserna. Här ingår då platser som klassas som Mycket stor risk, Stor risk och Måttlig risk. Eftersom redovisningen ännu är ofullständig kan spekulationer uppkomma som kan skapa oro.

Regeringen har genom miljöminister Lena Ek utlovat att mer medel ska avsättas för sanering av förorenade platser. Vi frågar När, Var, Hur? Kommer saneringar att kunna ske på ett rättssäkert och miljösäkert sätt? Så har det inte varit tidigare enligt våra erfarenheter från Robertsfors kommun.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera