Umeå Energi kompenserar för olönsam vindkraft

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Västerbottensnytt,i början 1:32 minuter.

Svartmocka betyder farlig sulfidlera

Dåvamyran, anläggning för farligt avfall som ägs av Umeå Energi tjänar miljoner på deponering av farlig sulfidlera. Detta är förmodligen ett välkommet tillskott för förlustföretaget, som gjort stora förluster på vindkraft.

Grävning för husgrunder och muddring för småbåtshamnar är två orsaker till denna nyupptäckta miljöfara. Svavelsyra och metaller läcker ut i Bottenviken om inte dyrbara åtgärder för deponering eller övertäckning vidtas.

Summan av detta blir: Olönsam vindkraft kompenseras av lönsam deponering av farligt avfall.

RagnSells ber om ursäkt

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells tömde 350 ton slam utan tillstånd. Borde inte åtal väckas?

Läs på P4 Jönköping.

Sopbilsolyckan

Skrivet av redaktionen den 06 Mars, 2015
[ Andra farliga platser, Radiotips | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi beklagar djupt dagens händelse med sopbilen i Vallentuna som lett till ett dödsfall.

Får den drabbades familj och arbetskamrater veta orsaken? Får Ragn-Sells hushållskunder veta något, eller ska de leva med rädslan för fler olyckor på trånga vägar i villaområden?

Vi anser att säkerheten för sopbilar måste ses över i grunden med allt vad det medför.

Boliden har kvicksilveravfallsproblem

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Boliden har ett problem med kvicksilveravfall. Läs här. Så sent som i september 2014 gav politikerna i Skellefteå sitt stöd för Bolidens dispensansökan. Läs här.

Boliden har en mycket dålig historik med miljöförstöring i stor skala i andra länder och i Sverige. Det här beslutet av Naturvårdsverket är en knäpp på näsan som kan vara inledningen till hårdare tag, kan vi hoppas.

Vi följer Roy Andersson

Skrivet av redaktionen den 07 November, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Först ut på listan:

1. Boliden (läs här).

När man läser om Boliden går tankarna vidare till andra företag i norra Skandinavien. Vi tror att vi kan göra en lista som Roy Andersson kan titta närmare på, en efter en.

2. Talvivaara - läs här.

3. RagnSells - läs här.

4. Hornträsket - läs här.

5. Storlidengruvan norr om Malå - läs här.

6. Talvivaara - fyra åtalas för miljöbrott - läs här.

7. RagnSells Fagerliden har sedan sedan lång tid tagit emot farligt avfall som inte är tillåtet enligt miljödom. Brottet har av SäkraMiljön anmälts till miljöåklagaren som inte har utrett frågan. Företaget RagnSells har begärt tillstånd i efterhand för något som är förbjudet. Läs pdf här. Kan rättsvårdande myndigheter och företaget RagnSells sätta sig över lag och rätt?

8. Svartträsk, Storuman - Om en gruva begår miljöbrott och går i konkurs, då betalar svenska staten med hjälp av skattebetalarna!

9. Gruvbolagets konkurs oroar Muonio sameby. Se här. Muonio sameby befarar att de kan bli utan avtal och att renbetesmarker förorenas av gruvavfall om gruvbolaget Northland Resources går i konkurs.

10. Hon kan få en enkel till Mars. Se här. Moova Spennares vardag i arbetet bland farliga gifter och avfall på en jord som snart är förbrukad, kan snart vara ett minne blott.

och många andra...

Tack till Degernäsborna och advokat Björn Rosengren!

Skrivet av redaktionen den 21 Oktober, 2014
[ Andra farliga platser, Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har rättvisa skipats! Länk (kräver inloggning). Både Degernäsborna och advokat Björn Rosengren har fått ta en massa skit av kritiker i Umeå med förrre kommunalrådet Lennart Holmlund i spetsen. Kritikerna har velat frånta markägare och naturskyddsvänner rätten att ifrågasätta Botniabanan och dess dragning. Degernäs ligger strax söder om Umeå.

Nu har Europadomstolen dömt så här:

Regeringsrätten gjorde fel när de vägrade att pröva fastighetsägarnas klagan mot regeringens beslut om Botniabanans dragning i Degernäs.

Europadomstolen har efter drygt fem år slagit fast att regeringsrätten därmed bröt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som även är inskriven i grundlagen i Sverige.

Nu tycker vi att Holmlund ska ta ett långt och hett reningsbad i nya badhuset där han ska bli chef. Gör han där mindre skada för rättsmedvetandet och demokratin? Man kan fråga sig om det är klokt att utse en person som visat brist på rättsmedvetande till en hög post med jättelön i företag som medborgarna i Umeå äger.

Men långt viktigare är nu att sakägare i miljömål ska driva sina frågor med mycket större tillit och kraft. Domen är en miljöhistorisk händelse av allra största betydelse från och med denna dag!

Tjustpartiet har synpunkter på kommunen

Skrivet av redaktionen den 13 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Avlopp och avfall medför ofta problem när kompetens och demokrati sviktar hos politikerna och tjänstemännnen.

Läs här ur Västerviksposten idag, klicka på bilderna:

altalt

Nordkalkmålet

Skrivet av redaktionen den 10 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ojnarefallet har mobiliserat motstånd mot exploatering och naturförstöring. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd efter överklagande från flera parter. Läs hos domstolen här.

Det kan finnas anledning att studera motiven hos de olika parterna. Vad är statens motiv genom Naturvårdsverket? Vad är aktivisternas motiv? Vad är Naturskyddsförenings motiv? Vad är motiven hos var och en i den långa listan? Det är fantastiskt att så många har enat sig om ett överklagande. Men det är viktigt att kritiskt se på motiven hos de olika parterna. Hur ska statens och Naturvårdsverkets agerande tolkas? Är överklagandet till för syns skull eller bottnar det i en övertygelse om naturens och livets okränkbarhet? Naturvårdsverket har sällan eller aldrig stått i första ledet för att skydda miljön.

En aktör med flera strider är kolonierna.se som slåss för Norra Kärr, Ojnareskogen, Kamp Gàllok, Jamtmyråskogen mm.

Vi kan inte sia om utgången i det sk. Nordkalkmålet, men är rädda för att exploatörerna kan vinna. Så brukar det vara… Nu får det vara slut på exploateringen!

RagnSells stoppade i Kungsbacka

Skrivet av redaktionen den 08 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Klagande grannar får rätt mot Ragn-Sells.

skriver GP idag.

Bakgrunden är i känd Ragn-Sells-stil: I november förra året sökte man och fick tillstånd av kommunens nämnd att mellanlagra avfall. Det sägs att "bolaget i verksamhetens ursprungliga tillståndsansökan uttryckligen skrivit att hushållsavfall inte ska tas emot". Men huhållsavfall lagrade de i alla fall. Grannar till lagringsplatsen klagade snart på lukt, fiskmåsar och råttor, likaså att barnens cykelvägar kändes otrygga pga. korsande trafik av bolagets transporter. Och grannarna överklagade hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gav grannarna rätt, och nu medgav Ragn-Sells att "tre till fem procent av hushållsavfallet består av matavfall". För huhålls-/matavfall behövs ny ansökan och nytt tillstånd.

Bolaget svarar GP lojt med: -"Vi har nåtts av beslutet och kommer att agera på något sätt naturligtvis."

Spel med miljörisker - nu Sveaskog

Skrivet av redaktionen den 19 Augusti, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Skogen | Permalink | Trackbacks (0) ]

De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.

Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.

När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.

När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens undfallenhet när det gäller Ragn-Sells. Företagets chef har framhållit hur fint det blir efter sluttäckning av en avfallsanläggning. "Utmärkta platser för jakt", framhöll koncernchefen Erik Sellberg våren 2006 när vi hade telefonkontakt om anläggningen i Robertsfors. Det var en av de erfarenheter som väckte vår djupa misstro till företaget. Marken med gräs, buskar och träd som gödslats med avloppslam kommer med all sannolikhet att överföra farliga ämnen som tungmetaller och medicinrester till älgar, rådjur och annat vilt. Det brydde sig inte Ragn-Sells om. Det brydde sig inte Länsstyrelsen om. Det brydde sig inte Sveaskog om. Men nu har Skogsstyrelsen gett svidande kritik mot det skogsbolag som förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande i.

P.S.

Umeå Kommun med sitt reningsverk borde tala med en uppfinnare i Lund som nyligen fått ett Europapatent som gör rötning av slam säkrare och produktionen av biogas effektivare. Då kan kommunens deponering av avsloppsslam hos Ragn-Sells förhoppningsvis upphöra.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera