Klimatfrågan och maten

Skrivet av redaktionen den 08 Mars, 2015
[ Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi har nyligen skrivit om klimatfrågan i en uppsats "Hajp och pyspunka. Klimatfrågan i djurrättsrörelsen 2006-2008". Läs här.

Det som var nytt 2007 var att klimatförändringarna skulle bero på mänskliga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Till yttermera visso framfördes att en betydande del, ca 20 procent, kom från animalieproduktionen. Mottagandet av FN-rapporten kom till uttryck på ledarplats i Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och flera andra stora tidningar.

Förslag om införande av köttskatt i Sverige har framförts sedan 2007 men utan märkbara framgångar. I senaste valrörelsen gjorde kampanjledningen för Köttskatt.nu ett försök att samverka med det politiska partiet Feministiskt initiativ. Trots svårigheter av många slag, opinionsmässigt och skattetekniskt, så lever idéerna vidare. Vår förutsägelse i uppsatsen, att miljörörelsen skulle försöka ta hand om "klimatet och maten", bär tydliga spår i den programmatiska debattartikel som Naturskyddsföreningen kastat in på DN-debatt den 2 mars.

Naturskyddsföreningen genom sin generalsekreterare föreslår nu en köttavgift - rakt över - på 25 kr/kg. Därmed har han på kort tid ändrat uppfattning jämfört med programboken: "Vår tid är nu: Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen", Stockholm, 2014. I boken fanns inte liknande förslag. "Att sluta äta kött" pekades ut som mer eller mindre orealistiskt och verkningslöst.

Vi kan bevittna en kamp och samordning mellan maktcentra och media, där nu forskare från Chalmers ställer sig till förfogande. Naturskyddsföreningens debattinlägg kom kort efter publicering av forskningsrapporten från Naturvårdsverket, och debattartikeln av fjorton miljö- och energiforskare den 27 februari. Något förslag till skatteteknisk utformning finns inte, vilket torde vara en mycket stor svårighet. Hur tänker man?

Klimatfrågan är av allra största betydelse, vår tids ödesfråga enligt många, bl.a landets statsminister. Naturskyddsföreningens agerande är märkligt. Köttavgift på 25 kr kilot kan se bra ut på plakat och i debattartiklar. Risken är emellertid stor för en pyspunka. Vanliga konsumenter kan - efter det att hajpen nått sin höjdpunkt - börja ställa sig praktiska och vardagliga frågor. Ska avgiften vara samma för kött med ben som för kött utan ben. Vad med färdiglagat som köps i butik? Hur ska då köttavgiften beräknas, när köttet bara utgör en del av totalvikten? 

Det är därför angeläget att reda ut och informera om hur köttavgiften ska utformas. Annars blir det lätt en pyspunka. Är debatten ett spel för gallerierna? De fjorton forskarna på Chalmers, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen torde redan begripa att den skattetekniska utformningen är en avgörande nyckelfråga. Är det hela bara ett PR-jippo och försök att bortförklara rådande miljö- och jordbrukspolitik? Det ska bli intressant att följa fortsättningen, bl a hur landsbygdsintressen kommer att reagera.

Filmen som gör upp med animalieproduktionen

Skrivet av redaktionen den 25 Januari, 2015
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Klimatmagasinet Effekt hade en visning idag i ett fullsatt Bio Rio på Söder i Stockholm av filmen "Cowspiracy - The Sustainability Secret". Se den här:

Här kan man köpa filmen.

Filmen berättar om klimatfrågans största problem med klimatgaser från animalieproduktionen, nötboskapen i världen. Frågan ställs varför miljöorganisationerna förtiger att animalieproduktionen är det största problemet. Se filmen så får du själv bedöma svaren!

Efterföljande paneldebatt och frågor från publiken visade på skilda positioner för olika parter. Forskaren i miljövetenskap intog en medlande position och framhöll att förutsättningarna är annorlunda i Sverige. Bonden talade om hur bra det är att det finns fler och fler veganer och vegetarianer, vilket höjer nivån på diskussionen.

Representanten för Naturskyddsföreningen, själv vegan, gick inte in på hur hans förening finansieras och pekade inte på påtryckningar i Sverige på samma sätt som filmen visade i USA. Publiken var aktiv med frågor, bl a kom frågan var djuren finns i sammanhanget, annat än som ekonomiska produktionsenheter.

Engagemanget och tydligheten hos frågeställaren framkallade kraftiga applåder.

"Hajp och pyspunka. Klimatfrågan i djurrättsrörelsen 2006–2008"

Skrivet av redaktionen den 25 Januari, 2015
[ Djurrätt, Annat | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Sverige är fältet öppet för vilket engagemang som klimatfrågan kommer att ha i djurrättsrörelsen med bl.a Djurens Rätt och i naturskyddsrörelsen med främst Svenska Naturskyddsföreningen. Detta har undersökts i en uppsats vid Idéhistoriska institutionen, Stockholms universitet. Läs här (pdf):

Hajp och pyspunka. Klimatfrågan i djurrättsrörelsen 2006 - 2008

Livsmedelsverkets nya miljöanpassade kostråd

Skrivet av redaktionen den 26 November, 2014
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Livsmedelsverket har gått ut med kostråd som föreslår mer mat från växtriket. Ser man närmare på saken, så handlar det om mycket marginella förändringar. Dessutom är förslagen mycket försenade i förhållande till den kunskap som klimatfrågan har medfört i stora delar av världen. 2006 kom FN:s rapport om animalieproduktionens stora utsläpp av klimatgaser. Denna sektor släpper ut lika mycket som hela transportsektorn. Nästan 8 år senare kommer Livsmedelsverket med en blek reaktion med argumenten hälsa och miljö.

Argument om djurskydd eller djurrätt till förmån för övergång till vegetarisk mat har aldrig synts till i Livsmedelsverkets information. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse varför Livsmedelsverket släpar efter i sin syn på konsumtionsvalet. De stora livsmedelsföretagen, jordbrukets organisationer, politikerna och statsapparaten förhindrar en progressiv utveckling.

Mat och klimat i Umeå

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2014
[ Kommunalt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit en motion från C om att ställa samma krav på djurskydd för kött som köps in till kommunen som svenska bönder har att leva upp till som producenter. S motsatte sig förslaget men röstades ned av Alliansen, Fi, SD och V.

Genom att minska köttkonsumtionen minskas djurens lidande. Samtidigt minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser med 20 procent enligt FN:s klimatrapport från 2007.

Vilket parti i Umeå blir först med att väcka en motion om köttfri måndag?

Tortyrhuset

Skrivet av redaktionen den 26 Oktober, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

? WELCOME TO THE MAX PLANCK INSTITUTE IN GERMANY: HOUSE OF TORTURE ?

Plågsamma djurförsök sker på många institutioner, bland andra hos Max Planck-institutet i Tübingen, som ligger i sydvästra delen nära Stuttgart. 

Max Planck-institutet finns på 80 platser över hela Tyskland och även till viss del i utlandet. Ett organiserat helvete med tortyr för aporna har byggts upp på en anläggning i Tübingen. Läs och skriv på protestlistorna på Facebook! Protesterna har fått enormt stor omfattning över hela världen.

Nu måste tortyren upphöra och aporna räddas! Forskarna måste protestera och vägra medverka i tortyr. Svante Pääbo är genetiker och arbetar vid Max Planck-institutet i Leipzig. Han och tusentals andra forskare har en ohållbar situation i en organisation som aktivt bedriver tortyr!

Här finns BUAVs egen webbsida.

Får vi veta om plågsamma djurförsök?

Skrivet av redaktionen den 06 Oktober, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Brutal misshandel av får

Skrivet av redaktionen den 12 Juli, 2014
[ Djurrätt, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt


Aktuellt har visat brutal misshandel av får i Australien. Djurplågeriet har smygfilmats av djurrättsorganisationen PETA. Se inslaget här! SVT har tagit bort de värsta bilderna. Är det rätt beslut av SVT att inte visa de värsta bilderna?

alt

Partiledare glömmer djuren

Skrivet av redaktionen den 04 Juli, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Partiledarna har dragit igång en hejdlös överbudspolitik i Almedalen inför valet i september. Man tävlar och vill hinna före andra partier. Snabbtåg, studentbostäder, arbetsmarknad, arbetstid, kvinnor som norm, världens bästa sjukvård etc etc.

Denna orgie i överbud medför tyvärr att många angelägna politikområden blir helt bortglömda. När det gäller energi så talar partiledarna bara om kärnkraften, inte om vindkraftens skadeverkningar. Det sköter representanterna från FSL, Föreningen för svenskt landskapsskydd. Avfallsskandalerna med RagnSells på Gotland diskuteras inte trots att man är på plats. På parnassen som Almedalsveckan kommit att bli är det medialogik med överbudspolitik som styr.

Partiledarna vänder sig till väljarna för att vinna förtroende och röster. Djuren röstar inte. Deras intressen bevakas av Djurens Rätt. Djurskyddet bevakas av Djurskyddet Sverige. I någon omfattning finns också företrädare för radikal djurrätt, som kallas abolitionism, en term som det är lika bra att lära sig om man intresserar sig för framtida förändring.

Nu får tittarna och publiken se om partiledare och debattestradörer tar upp frågan om ny djurskyddslag på den korta tid som återstår. Sedan flera år, åtminstone sedan 2011, har förespråkarna för reformerat djurskydd väntat.

I jakten på väljare glömmer makthavarna de värnlösa djuren. Ann Heberlein, teologie doktor med etik som inriktning sa i kvällens TV-debatt att ett samhälle ska bedömas efter hur de svaga och gamla behandlas. Glömde också hon djuren?

Klimatfrågan - stopp eller mer av allt?

Skrivet av redaktionen den 27 Juni, 2014
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Djurens Rätt hade rikskonferens i slutet av maj 2014. En av frågorna som diskuterades var det nya handlingsprogrammet för 2015-2019. I styrelsens förslag tas klimatfrågan bort. Stopp? Djurens Rätt är en djurrättsorganisation heter det. Då ska föreningen inte satsa på miljöfrågorna sägs det. Valet av termen miljöfråga istället för klimatfråga är intressant men har inte närmare förklarats av debattörerna. Djurens Rätt har ca 30 000 medlemmar. 

Svenska Naturskyddsföreningen genom sin lokalförening i Linköping har tagit initiativet till Klimatriksdagen i början av juni 2014. SNF har många medlemmar ca 200 000.

Mer av allt? En undran uppstår när man ser floran av föredrag och föredragshållare. Men det stora intresset som FN- rapporten 2006 om köttets enorma betydelse för utsläpp av CO2 och metan, s.k. klimatgaser är som bortblåst. Köttet svarar enligt rapporten för 18 procent av utsläppen av klimatgaser, mer än hela transportsektorn. Endast en enstaka motion om köttskatt nr 106 fanns med på naturskyddssveriges generalmönstring i Norrköping. Motionen om köttskatt kom inte ens med bland de 35 motioner som röstades fram.

Det är mycket som talar för att frågan om köttskatt är politiskt död. Stendöd. Om både Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen inte vill arbeta för köttskatt, då lär inte heller något av de större politiska partierna göra det. Men det utesluter inte att frågan kan väckas till liv.

Ekonomer har sedan mitten av 1900-talet talat om miljöförstöring som externa kostnader, eller externalities. Begreppet som skapades 1920 av Arthur C Pigou har levt vidare och använts på flera områden. Skatt på externalities har till exempel införts på tobak och alkohol. Efter FN-rapportens publicering 2006 har SMMI, Svensk mat- och miljöinformation, från 2009 arbetat för införande av köttskatt.

Under tiden får debattörerna i Naturskyddsföreningen och Klimatriksdagen rusa vidare i klimatdebatten med nygamla frågor om miljön och klimatet. Att frågorna har ett längre historiskt perspektiv som oftast förbises bekräftas i dagens understreckare i SvD. Historielösheten gör sig påmind även i klimatdebatten.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera