Vetenskapsredaktionens i SVT perspektiv på råttor

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns många perspektiv på historien om råttor i dåtid och i nutid, men stora begränsningar i programmet den 28 november 2016 kunde göra tittare med historieanspråk besvikna.

I programmet gavs Anticimex stort utrymme att demonstrera sina metoder, bl a med en apparat som kan anslutas till avloppsrör för att med knivar massakrera råttor som rör sig i rören. Anticimex visade också på att ansvaret på offentliga platser är splittrat på en räcka kommunala och statliga myndigheter. Ingen myndighet ansågs ha ett samlat ansvar för vad Anticimex benämnde råttproblemet.I programmet intervjuades en professor i  infektionsmedicin. Han förklarade att de stora smittospridningarna har orsakats av människor, inte av råttor. En idéhistoriker spekulerade om människans avsky för råttor och om deras vägran att överge kulturen för att stanna i naturen. Denna utsaga blev desto mer besynnerlig för tittare med anspråk eftersom kultur/natur numera ses som en helhet av historiker som erkänner "människans tidsålder" – Antropocen. En djurskyddsforskare på SLU fick visa hur råttor föds upp och hålls för forskningsändamål. På så sätt fick programansvariga in en politiskt korrekt passus om djurskyddet som påstods ha tagit fart från 1960- talet och framåt. Att djurskydd kan innebära djurplågeri gavs inte någon kommentar.

Även om programmet hade en tidsram att hålla sig till är det märkligt att inte Djurens Rätt fick delta med sin mer än hundraåriga erfarenhet.Det är också märkligt att vetenskapsredaktionen inte förmådde anlägga ett samhällskritiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Följande fråga hade kunnat stimulera den fortsatta debatten: Vem fan tror att Anticimex vill utrota sig själv genom att utrota råttan?

Alla problem har inte en lösning. Det budskapet kunde Vetenskapsredaktionen hjälpa till att förmedla.

Förhalning av ny djurskyddslag

Skrivet av redaktionen den 11 September, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett av hindren för beslut om ny djurskyddslag tycks vara sekretessfrågor. En känslig fråga är den om sekretessbrytning. Läs ATL.

Media värnar om sekretess för den misstänkte brottslingen, vilket är förståeligt så länge som inte vederbörande fått fällande dom. Efter beslut är det inte svårt att få information från länsveterinären eller domstolen. Motstånd finns hos media. Västerbottens-Kuriren rapporterar fall som rör djurplågeri utan att uppge namnet på djurhållaren, inte heller efter fällande dom. I de korta notiserna – ofta på undanskymd plats i tidningen – omnämns vederbörande med stor hänsyn. Platsen brukar anges luddigt  som "i norra länsdelen" eller "i södra länsdelen". Dessutom brukar reportern vara någon som inte bor nära platsen för det misstänkta brottet. Vi har varit i kontakt med VK vid flera tillfällen, där vi efterlyst ökad transparens. Det har inte lett till bättring.

Nu får vi hoppas att behandlingen av ny djurskyddslag påskyndas. Det är oacceptabelt med ytterligare förhalning. Sekretess är en av frågorna. Det finns många fler frågor. Läs Djurens Rätt.

Vegomässan den 3 september 2016

Skrivet av redaktionen den 01 September, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Djurrättsalliansen arrangerar vegomässa, Nackastrandsmässan, Stockholm.

Bland ”celebrities” och kulturpersonligheter finns veganer

Skrivet av redaktionen den 28 Augusti, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan många år har kända personer i USA trätt fram med sitt val av livsstil som vegan eller vegetarian.

Huffington Post uppvisade 15 vegan celebrities med bild och korta berättelser. Artikeln kom 2013. Expresident Bill Clinton och hans exvicepresident Al Gore kan sägas ligga högst i kändisskap. Bland de andra finns Mike Tyson, Morrisey och andra som kanske är mer kända i USA än i Sverige. Viktigt för en jämförelse mellan USA och Sverige är graden av öppenhet från kändisarna ifråga och mediastrategi för exponering.

Huffington Post sammanfattar de här uppvisade kändisarna: ”Many celebrities have adopted the diet for personal, health, or environmental reasons, and are speaking up for this lifestyle.

Denna slutsats får stå för tidningen. I vissa fall, t.ex Al Gore, kan tvivel uppstå beträffande graden av öppenhet. Här sägs att han nyligen (dvs året 2013) bytte till att bli vegan. Från vad sägs inte i artikeln. Här blir det också en fråga om exponering. Har Gores påstådda byte att göra med Clintons livsstilsval? Så här kan man fortsätta att ställa frågor utifrån artikeln i Huffington Post. Viktigt att minnas är att artikeln i Huffington Post bara utgör ett enda exempel från världens mest mediaintensiva miljöer – USA hemma och USA globalt.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – har under många är publicerat namn på celebrities, som vegetarianer eller veganer. PETA arbetar internationellt och publicerar namn från flera länder. Wikipedia har en lista, delvis baserad på PETA, med ca 500 namn där bara fyra namn finns med på personer födda i Sverige.

Någon motsvarande lista finns såvitt känt inte publicerad av svenska media eller ideella organisationer. Förmodligen finns listor, men utan att ha fått spridning. Frågan kan ställas varför inte svenska kulturpersonligheter aktivt medverkar till att offentliggöra sin livsstil som vegetarian och vegan. Att vara vegetarian som kulturpersonlighet har knappast något stort nyhetsvärde.

Att vara vegan har förmodligen större laddning och nyhetsvärde. Fortfarande kan det vara kontroversiellt, inte minst för en kulturpersonlighet som har ett kulturellt kapital att vårda i en granskande offentlighet. Om denna självcensur får råda medför det också uteblivna möjligheter att vidga debatten om hälsa, djurrätt och klimatfrågor som kan kopplas till val av livsstil som vegetarian eller vegan.

I det här djävla landet (ett numera vedertaget uttryck i den slappa vardagsdiskursen) är det bara SÄPO som möjligen har listor på veganer… Medias och kulturpersonligheternas mediastrategi kan med fördel följa USA:s goda exempel på öppenhet!

SVT:s rapporter om djurtransporter

Skrivet av redaktionen den 03 Augusti, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Som så många gånger tidigare har SVT visat filmmaterial om plågsamma djurtransporter. I vanlig ordning intervjuas veterinär Johan Beck- Friis som är Sveriges främste auktoritet på området. En radda politiker dras fram för kommentarer som så många gånger tidigare. Politikerna orkar knappt anstränga sig att utnyttja språkets möjligheter. V:s kommentator par preference i djurskyddsvågor Jens Holm säger: detta är absolut inte acceptabelt. Har Jens Holm verkligen inte mer att komma med? Han har ju för fan saftigt betalt för att representera sina väljare! M.s kommentator hade åtminstone kraftuttryck och menade att företagen i EU "skiter i reglerna". Landsbygdsminister Bucht använder ett verserat språk. Han har ju en bror som är chef för ett slakteriföretag och då får man inte balla ur och använda kraftuttryck i djurskyddsfrågor. Exemplen på mesiga svekfulla politiker kan göras lång.

Nu ska man inte glömma att det är inte vad någon säger som är det viktigaste. Det är handlingarna som kan betyda något. Men där verkar det vara helt blankt. Politikerna verkar inte göra något för att stoppa plågsamma djurtransporter. Snart somnar de in igen. När SVT kommer med nya reportage kommer de vanemässigt att uttrycka sitt avståndstagande. Utan att GÖRA något för djuren.

McBean - ett moraliskt dilemma

Skrivet av redaktionen den 23 Maj, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu måste det sägas: en blivande vegan har ätit en vegoburgare från McDonalds. Vojne, vojne!

Sedan början av året testar hamburgerjätten vegoburgare på några av sina restauranger i Stockholm. En av varianterna heter McBean. För denna produkt råder öppenhet när det gäller innehållet med redovisning av innehåll och näringsdeklaration.Däremot råder inte öppenhet av andra förhållanden som hänger samman med odling, produktion och arbetsvillkor för lågavlönade medarbetare.

Den kritiske konsumenten kan känna tveksamhet för vissa ingredienser, men det stora dilemmat är ändå av helt annan natur. Är det moraliskt försvarbart att köpa och konsumera en produkt – låt vara vegetarisk/vegansk – från McDonalds? Världens etiska veganer tänker på den vidriga djurhållning och slakt som ligger bakom hamburgarna som är gjorda av nötkött. Världens klimatmedvetna veganer tänker på nötköttet och de höga utsläppen av klimatgaser. Världens hälsoveganer och flexitarianer är den stora målgruppen för McDonalds, eftersom de inte har de djuretiska frågorna som stort hinder. Vi bevittnar en pågående global lansering av ett nytt produktsortiment av vegansk/vegetarisk fast food. Etik och hälsa blivit handelsvaror på en jättestor marknad.

alt

Brain and Culture, 16:e maj, 9.30- 17.00

Skrivet av redaktionen den 12 Maj, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Brain and Culture, 16:e maj, 9.30- 17.00
Aula Medica, Karolinska Institutet

KI utsätter sig för risker genom att anordna en heldag kring hjärnan och kulturen.Efter skandalen med forskningsfusk och experiment på människor genom professor Macchiarini är KI:s namn mycket sårbart.

alt

Hjärnforskning har till viss del plågsamma djurförsök som grund. Det är inte länge sedan, 2014, som djurförsöken vid Max Planck institutet, Tübingen, Tyskland uppmärksammandes i media och av Djurens Rätt.

Det återstår nu att se om media förmår avslöja kopplingarna mellan plågsamma djurförsök i de länder som är representerade av "internationellt ledande forskare". Max Planck Institutet, Frankfurt är representerat genom professor Menninghaus. Kommer frågor att ställas till honom om plågsamma djurförsök inom Max Planck Institutet?
Läs mer på Kulturellahjarnan.se

Modehus slutar med päls

Skrivet av redaktionen den 23 Mars, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Som ett resultat för Fur Free Alliance kommer modehuset Armani att upphöra med all användning av päls. Många modehus har redan slutat med päls, men fortfarande är det många som inte tagit steget.

Fuskpäls är högsta mode sägs det i modemedia. Men varför ska fusket finnas? Skomodet har förändras kraftigt från läder till andra material. Visst finns det fuskläder, men andra sköna material har avancerat tack vare ny design. Modelejonets och modelejoninnans tid med typ pälsboa, minkpäls och lackskor är förbi. Nu har man passerat Point of no return, inte minst tack vare Armani.

Enetjärn Natur sågas av VOF

Skrivet av redaktionen den 05 Mars, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Västerbottens Ornitologiska Förening har lämnat yttrande till Mark- och miljödomstolen angående villkorsuppföljning fåglar vid Botniabanan. Yttrandet kan också ses som en svidande vidräkning med Enetjärn Natur AB och dess VD och huvudägare Anders Enetjärn.

YTTRANDE_VOF_Botniabanan_2016.pdf

Ny uppgift för Biologiska Museet*

Skrivet av redaktionen den 22 Februari, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Många känner till att det finns ett stort antal råttor i Stockholm. Uppgifterna varierar mellan en miljon och tre miljoner. Få vet att antalet katter, vilda och tama, uppgår till ca. 100.000. I Indien, bara i New Dehli har man ca. 100.000 vilda hundar. i Australien, i och runt Melbourne finns ca. en miljon vilda rävar. Så kan vi fortsätta uppräkningen av djur som är vilda, tama eller hemlösa.

Katja Aglert är en konstnär som arbetar med bl.a installationer. Under februari 2016 har hon tillsammans med en video-konstnär och en curator haft en utställning på Biologiska Museet, Stockholm. Temat var: "The breath between the rustle of dead leaves and the shadow of a tale" Läs Biologiska museet 2016.PDF

Att ta till sig information genom TV, webben och tidningar om invasiva arter som råtttor, vildhundar, vildkatter, mördarsniglar etc. skapar kanske inte så mycket reflektion och engagemang. Ett event med installationer, video-konst och föredrag kan ge helt nya ingångar till nya sätt att tänka. Utanför boxen som det brukar heta. Human-animal relations och posthumanism är två riktningar inom sociologi och antropologi som utvecklas starkt. Här kan också museerna vara med.

* Biologiska museet är beläget på Djurgården i Stockholm och det öppnades 1893. Här visar man skandinaviska däggdjur och fåglar i sin naturliga miljö med dioramateknik.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera