Syndaskatt - köttskatt enligt PETA

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Diskussionen om köttskatt har blivit tämligen teknisk i Sverige. Därför kan PETA ge ny infallsvinkel genom att variera benämning och motiv. PETA vill kalla det för ”Sin tax”. På svenska skulle det bli syndaskatt. Läs här. PETA står för People for the Ethical Treatment of Animals.

Storleken på skatten är schablonmässiga 10 procent och visar varken på nytänkande eller strävan efter rättvisa baserad på analys av klimateffekt eller andra effekter. Förhoppningsvis kan PETA stimulera fortsatt debatt. Varför inte fortsätta på etiska frågor om djurrätt? Gör PETA bedömningen att klassiska frågor om djuretik minskat i betydelse? Nog ska det vara religiösa fundamentalister för att reagera på ”synd”. Skärpning PETA!

Pressmeddelande Oxford Centre for Animal Ethics

Skrivet av redaktionen den 06 Februari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

PRESS RELEASE
IMMEDIATE: 6th February 2017

World academics to debate the ethics of fur at Oxford

Top academics from around the world will debate the ethics of the international fur trade at a Summer School at St Stephen’s House, Oxford, from 23-26 July, 2017.

Philosophers, theologians, and ethicists will be among academics from more than 12 countries, including the US, India, Croatia, China, Brazil, Spain, Austria, Canada, Ireland, Estonia, Finland, and Italy.

The fur industry is a multimillion pound, multinational business, responsible for the deaths of tens of million animals, especially mink and fox every year. The task of the Summer School will be to interrogate and analyse the ethical claims of the fur industry.

The Summer School on the Ethics of Fur is being organised by the Oxford Centre for Animal Ethics in partnership with Respect for Animals Educational Trust. The Centre pioneers ethical perspectives on animals through academic research, teaching, and publication.

“We are making history”, said Centre Director the Revd Professor Andrew Linzey, “since this is the first academic gathering worldwide on this issue.”

Speakers include:

 • Dr Natalie Thomas, The Seal Hunt in Canada (University of Guelph-Humber);Laura Donnellan, Cat and Dog Fur Regulation (University of Limerick)
 • Pei F. Su and Yuan-Chih, Lung, The Chinese Fur Industry and its Global Position(ACTAsia, and Tsinghua University)
 • Dr Darren Calley, An Analysis of the WTO Fur Seals Ruling (University of Essex)
 • Professor Boris Bakota, Croatian Legislation Ends the Breeding of Chinchillas for Fur ( University of Osijek, Croatia)
 • Kumud Kant Awasthi, Fur Farming in India (National Institute of Animal Welfare, India)
 • Dr Margarita Carretero-González, And Some We Wear: The Sexual Politics of Fur(University of Granada, Spain)
 • Simon Brooman, Fur, Law, and Politics (Liverpool John Moores University), and
 • Dr Letícia Albuquerque, Dr Paula Brügger, and Gabriela Franziska, The Fur Trade in Brazil: Changing Legislation (Federal University of Santa Catarina, Brazil).

To help facilitate international attendees, the call for papers has been extended until 15 March, 2017.  Information about the call for papers and registration is available here, or email Clair Linzey at depdirector(at)oxfordanimalethics.com

ends

For more press information, please contact:

Dr Sam Calvert
SC Marketing Communications
sam@samcalvert.plus.com
+44 (0)1782 505430
+44 (0)7967 042050

Notes to editors

 • The Oxford Centre for Animal Ethics is an independent centre, founded in 2006. Its Director, Professor Andrew Linzey is a member of the Faculty of Theology in the University of Oxford. The Centre has more than 100 Fellows drawn from a variety of academic disciplines from throughout the world. See www.oxfordanimalethics.com
 • Respect for Animals Educational Trust works internationally to raise consciousness of the suffering inherent in the fur trade. Its Director, Mark Glover is the recipient of the Lord Erskine award from the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. For more information about Respect for Animals, please contact Mark Glover on +44 (0)115 952 5440 or see www.respectforanimals.co.uk/home/
 • St Stephen’s House is an Anglican Theological College and Hall of the University of Oxford. See www.ssho.ox.ac.uk

Köttnormen - obligatoriskt fläsk i danska skolor

Skrivet av redaktionen den 01 Februari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I danska Randers vill man tvinga in fläsk i skolmaten.

När det tar sig sådana uttryck som här med politiska beslut, då är det många som reagerar. Tänker man efter så har tvånget att äta kött i skolan varit förhärskande med mer subtila metoder så länge som skolmat existerat. Skolan, såväl den svenska som den danska, har levt med köttnorm som först på senare år börjat ifrågasättas.
Beslutet i Randers om obligatoriskt fläsk i skolan kan mycket väl påskynda upplösningen av köttnormen. Tvång när det gäller mat funkar dåligt.

Allparlamentarisk grupp England

Skrivet av redaktionen den 29 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

England har kommit långt när det gäller vegansk och vegetarisk livsstil. I slutet av 2016 bildades en grupp med tre politiska partier i parlamentet. Läs på deras webbsida.

Gruppen stöds ekonomiskt av:

 • alt
 • alt
 • alt

När får vi motsvarande i Sverige?

Turistnäringen expanderar med veganprofil

Skrivet av redaktionen den 28 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Alla som upplevt svårigheter att finna restauranger med veganprofil förstår vilken genial kollektiv innovation som nu växer fram världen över. Glädjen att resa och upptäcka får fritt spelrum för veganer.

Researrangörer med vegantema växer upp som svampar ut jorden, små och stora.Veganer som tidigare avstått från resmål beroende på att maten inte har kunnat säkras får helt nya möjligheter. Och detta fenomen kommer att växa. Varför? Jo, det finns ett behov! Se här ett exempel bland tusentals andra.

Efterskalv till Bocuse d'Or

Skrivet av redaktionen den 20 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Förre vinnaren av Bocuse d'Or, Mattias Dahlgren, har valt väg genom att satsa på vegetariskt. Tanken är att satsa på en renodlad vegetarisk restaurang, dvs. vegansk restaurang.

Nu i dagarna, den 24-25 januari avgörs tävlingen Bocuse d'Or 2017. Nya skalv är att vänta på marknaden för veganska gourmetrestauranger i världen.

Förslag på kött- och mjölkskatt

Skrivet av redaktionen den 14 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Tyskland lever debatten om skatt på kött och mejeriprodukter. Livsmedel har en moms på 7 procent, andra varor har 19 procent. Grunden för att höja skatten på kött och mejeriprodukter är det högre utsläppet av klimatgaser. Skattehöjningen föreslås finansiera en sänkning av moms för publika transporter. Förslaget kommer från en statlig myndighet, Umweltbundesamt. Läs mer.

Public service i Frankrike befordrar kulturdebatter

Skrivet av redaktionen den 07 Januari, 2017
[ Litteratur, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett exempel är debatt om djurskydd eller djurrätt. Radio France kan ses som en motsvarighet till Sveriges Radio, läs här. En av webbplatserna heter France Culture, läs här. Här finns ett digert utbud om kultur. Idag har följande fångat vårt intresse. Anledningen är att vi har skrivit om en bok Étique animal läs här, och om Jordbävning i världens gastronomi, läs här.

altEn fransk filosof Corine Pelluchon, som är lärare vid ett universitet i Frankrike och med lång erfarenhet som lärare bl.a i USA, har gett ut en bok Manifeste animaliste, politiser la cause animale. Här utvecklar hon sin syn på djurens sak och hur man bör göra politik. Läs här.

Kännetecknande för hennes förslag är att politiken bör utvecklas stegvis och till yttermera visso i reformistisk riktning. Hon skriver bl.a: –"Jag är för mänskligt ansvar, jag tror att frågan om rätt inte primärt gäller rättsskipning gällande djuren, därför att för mig är det tanken på det mänskliga som är det primära för att skydda djuren."

Pelluchon är således en representant för djurskydd, inte för djurrätt. Den här åtskillnaden har visat sig vara viktig i många länders debatt. Med tanke på den långsamma utvecklingen i Frankrike när det gäller djurskydd och djurrätt är det ändå glädjande att Pelluchon kommit med detta utspel. Hon ska arrangera en konferens den 9 januari 2017 på Jean Dame i Paris kl 19.30: "Politisera djurens villkor". Frågorna kan vara mycket kontroversiella, inte minst i Frankrike. Därför kan det tänkas att Pelluchon valt en strategi att börja med djurskydd för att gå vidare till djurrätt, eller att utspelet leder till positioneringar med betydelse för framtiden. Risken finns att det inte leder vidare att vara så försiktig som Pelluchon. Om hon får påhopp kan hon försvara sig med att hon egentligen bara lyfter fram Kants filosofi. Då kommer ortodox kulturelit och överordnade vid universitetet Paris-Est-Marne-la-Vallée att sätta gåslevern i vrångstrupen.

Ett är säkert; debatten om djurens sak kommer att växa även i Frankrike.

Liten sammanfattning av 2016, framgångar eller noll koll

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2016
[ Kommunalt, Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Med 62 korta texter under 2016 har hjärtefrågor behandlats. Det finns ingen fast plan men vissa frågor står ändå i fokus:

 • farligt avfall och miljöbrott, särskilt i Västerbotten
 • djurrätt; rättsfall och etik
 • vegotrenden
 • kulturmord landet runt och stadsomvandlingen i Umeå

Det handlar således om valda delar på stora angelägna områden. Starten 2006 berodde på det rätts- och miljöövergrepp som RagnSells gjorde i maskopi med Länsstyrelsen i Västerbotten. Läs pressmeddelande 2007. Under 10 år har verksamheten följts på Fagerlidens anläggning i Robertsfors för farligt avfall. Länsstyrelsen i Västerbotten är tillsynsmyndighet. Det har av myndighetens tjänstemän medfört några få tillsynsbesök och årlig granskning av miljörapport. Två stora haverier och ständiga problem har visat att anläggningen och driften är så bristfällig att anläggningen borde stängas. Verksamheten fortsätter 2017 med grundläggande problem, bl.a det förhållande att deponicell som täckts inte har slutbesiktigats. Och detta har länsstyrelsens tjänstemän inte upptäckt. Ska det bli miljöåklagaren eller JO som måste ingripa?

Djurrätt visar – trots allvarliga problem – en utveckling i gynnsam riktning. Anmälningar om djurplågeri ligger på en hög nivå och fällande domar tycks öka. Vegotrenden är klart uppåtgående. 20 procent av befolkningen under 40 år är numera veganer eller vegetarianer. Genom bloggen och personliga kontakter bedrivs ett arbete som blir rikt belönat genom ökad acceptans. Det är inte längre något konstigt med att vara vegan i allmänhetens ögon. Fortfarande finns veganofober, men klart på utdöende...

Kulturfrågor har aktualiserats, ja dramatiserats genom stadsomvandlingen i Umeå. Där finns ett maktblock bestående av storbyggmästaren, sossemakthavarna, mediaägaren och ryggradslösa medlöpare som raserat en ovärderlig stadskultur materialiserad genom sina byggnader och kulturaktiviteter. Idag stängs Sagabiografen som är ett i en lång rad k-mord i Umeå.

Vi kommer att fortsätta bevakningen av hjärtefrågor utan varje anspråk på fullständighet. Men tilltron på framgångar finns ändå kvar. En lärdom under 10 år har varit att det är lättare att nå framgångar i frågor som djurrätt och vegotrend jämfört med miljörätt. Att uppnå konstruktiv dialog med myndigheter som länsstyrelse och miljödomstol är svårare än något annat. Där råder fortfarande noll koll.

Falska köttideal

Skrivet av redaktionen den 29 December, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Gårdsslakt får kritik av Livsmedelsverket. Läs ATL.

Så här framställer sig Hälsingestintan med egen hemsida.

Varumärket Hälsingestintan har blivit något av räddningsplanka för stora butikskedjor som Hemköp. För att kunna fortsätta att utnyttja den good-will som varumärket medför krävs expansion av mobila slakterier. ATL igen. Köttkonsumtionen i Sverige ökar inte längre enligt Jordbruksverkets statistik.

Under 2015 var förbrukningen av kött i princip oförändrad jämfört med 2014.

Det ska därför bil intressant att se vad som kommer att redovisas för 2016, inte minst med tanke på klimatfrågan och kopplingen till köttet som ger upphov till stora utsläpp av klimatgaser. Fler och fler börjar bli överens om att köttkonsumtionen måste minska.

Denna utveckling har kunnat förutses av marknadsanalytiker sedan lång tid på en marknad som präglas av oligopol. Marknadsföringen måste betecknas som kortsynt där man i så hög grad underskattar konsumenternas förmåga att tillägna sig nya kunskaper för konsumtionsvalet. Att staka ut marknadsföring av kött med hjälp av falska ideal kommer inte att hålla i längden. Det dyrare köttet kommer att ha en begränsad marknadsandel samtidigt som det kortsiktigt i någon mån kommer att stödja försäljningen av allt kött oavsett formerna för uppfödning och slakt. Det romantiska namnet "Hälsingestintan" försöker förmedla ideal som aldrig funnits och troligen ej heller kommer att finnas. Vad händer på mellanlång och lång sikt? Kommer den redan starka vegotrenden att stärkas ännu mer av falska köttideal?

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera