Släpp in kulturen!

Skrivet av redaktionen den 30 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Idag söndagen den 30 augusti avslutas Östersjöfestivalen med ett mästerverk av Arnold Schönberg (1874-1951).

Esa-Pekka Salonen dirigerar Gurrelieder som är ett oratorium. Läs på SR. Generalrepetition i Konserthuset Stockholm skedde i går med 300 personer på scenen inför en mycket entusiastisk publik. Urpremiären i Wien 1913 gav 15 minuters ovationer från publiken.

Lyssna på P2 Kl 18.30 idag söndag.

Under veckan har events och festivalintroduktioner hållits på temat miljö och ledarskap i Berwaldhallen, Konserthuset och Musikaliskai Stockholm. Mer på SR.

Skäms RagnSells!

Skrivet av redaktionen den 24 Augusti, 2015
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Läs på SR.

5 (fem) långa år har det tagit för RagnSells och myndigheterna att planera anläggningen för att ta hand om matavfallet på Gotland. Skäms!

Anarkistisk bokmässa på Söder

Skrivet av redaktionen den 23 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Solidaritetshuset finns på Söder i Stockholm med ett fyrtiotal olika föreningar samt ett Världsbibliotek och ett Globalarkiv. Läs här. Lördagen den 22 augusti – i bästa högsommarväder – hölls Anarchist Bookfair. Det är ett fenomen som spritt sig över världen.

På Solidaritetshuset gavs 19 seminarier bl a paneldiskussion om kvinnoförtryck i förorterna, antifascistisk strategi och praktik, presentation av PYD kurdiskt demokratiskt parti, akademisk uppsats om svenska statens tvång mot kvinnor och LGBTQ-personer. Läs här.

Utbudet av böcker var varierat inom anarkistdomänen och filosofiämnet. Bl.a visade förlaget Tankekraft ett flertal utgåvor i svensk översättning av stora franska filosofer som Deleuze, Guattari, Derrida, Rancière med flera. Verbal förlag har gett ut Sverigedemokraternas svarta bok. Boken har getts ut i pocket och finns från och med lördagen den 22 augusti även som e-bok.

Evenemanget pågick hela dagen och kvällen, och det besöktes av uppskattningsvis 200 deltagare. Vegansk mat och fika erbjöds. Miljöfrågorna talade sitt tydliga språk denna dag genom att vara representerade genom den godaste goda veganska menyn.

alt
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm

alt
Bokbord med flera bokförlag, bl a Tankekraft 

alt
AFA, Antifascistisk aktion, bokbord

 

 

Olaglig diskriminering vid Luleå tekniska universitet

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Luleå Tekniska Universitet är för oss en mycket viktig anstalt för forskning och utbildning. Av särskilt stort intresse är geovetenskap och miljöteknik samt juridik/rättsvetenskap. Vi har riktat kritik mot dessa institutioner beroende på deras roll i stora projekt för avfall och farligt avfall i Västerbotten.

Det är därför vi med oro ser på rektors agerande i samband med tillsättning av en professur i media och kommunikationsvetenskap.

Detta fall är allvarligt nog för att ifrågasätta rektor Johan Stertes fortsatta innehav av sin tjänst.Vi föreslår att en utredning görs för att se på Stertes lämplighet som rektor och beslutsfattare. SäkraMiljön kan tillhandahålla graverande information om bedömning av en kandidatuppsats i rättsvetenskap, där ett motiv var att ifrågasätta laglig klagorätt för sakägare i konkreta miljömål. Sterte tog handledaren och uppsatsförfattaren i försvar, vilket enligt vår uppfattning är ett tjänstefel.

Luleå Tekniska Universitet behöver en rektor som behärskar regelverk och besitter kunskaper i etik.

Folkkära Lotta Gröning med starka åsikter

Skrivet av redaktionen den 27 Juli, 2015
[ Vindkraftverk, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Lotta Gröning kan tala och skriva om angelägna samhällsfrågor så att folk förstår. Var och en kan jämföra med sin egen uppfattning.

Hon har lång erfarenhet som journalist och debattör. Hon är filosofie doktor i historia.

På senare tid har hon tagit stark ställning i energipolitiken, mot vindkraft, för den moderna typen av kärnkraft.

Tack vare att hon varit aktiv så många år i stora media får man nog kalla henne folkkär. Det medför också att hennes ord väger tungt, så tungt att hon kan bli tungan på vågen!

PS Du som vill ifrågasätta vår ordlek med "tunga" och "ord som väger tungt" läs Den omtvistade tungan. En mer komplicerad härledningän man skulle tro pdf och Björkman, Jenny & Fjæstad, Björn (red.), Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier, Makadam, Göteborg, 2012

Planeten Kepler–452–b

Skrivet av redaktionen den 25 Juli, 2015
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu är det dags igen. Feta rubriker, stort mediaintresse: NASA presenterar planeten Kepler–452–b.

Aftonbladet skriver idag: Den kretsar kring en stjärna 1 400 ljusår från jorden. Ett år på planeten är 385 dagar långt. Förhållandena är väldigt lika vår egen planets. Nu spekuleras det om den kan innehålla liv. Nasa presenterar nu planeten Kepler-452-b. Läs här.

Slutmeningen i reportaget andas en sedan länge upplevd erfarenhet att en nyhet om liv i rymden väcker stort intresse, men nyheten har ändlig varaktighet. Det är inte första gången som forskare skapar världssensation om olika grader av liv i rymden. Varje gång har det spruckit, men NU...

Det tycks finnas en mänsklig och orubblig tro att det måste finnas mänskligt liv någonstans i rymden eftersom det finns så oerhört många universa, galaxer och planeter. Oändligt och det vääääääääxer. Liknande argument användes idag av idéhistorikern David Dunér i en intervju i Studio Ett, SR P1. Frågan som han och många andra tycks anse vara giltig är: "Where Is Everybody?" Vi rekommenderar David Dunér att läsa om en annan briljant person, nämligen fysikern och nobelpristagaren Enrico Fermi (1901-1954). Fermi har satt sitt namn på den s.k. The Fermi Paradox som avhandlas i boken: Webb, Stephen, If the universe is teeming with aliens...where is everybody?: Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life, Copernicus Books, New York, 2002.

Det vore att förstöra läsningen att referera innehållet i boken. 50 lösningar presenteras, varav 8 lösningar som handlar om They are here, 22 lösningar som handlar om They Exist But Have Not Yet Communicated, 20 lösningar som handlar om They Do Not Exist. Sist och slutligen presenteras den femtionde lösningen, nämligen The Fermi Paradox Resolved...

När Du käre läsare tagit dig igenom boken, tror vi att frågan "Where Is Everybody?" inte kommer att ställas ånyo av Dig. Inte ens denna gång när amerikanska NASA väckt uppmärksamhet på hela vår glob. För att låta sig förbryllas ytterligare kan vi tänka på vad visionären och formgivaren Buckminster Fuller (1895-1983) yttrade: "Sometimes I think we're alone. Sometimes I think we're not. In either case, the thought is staggering."

Översikt över påven Franciskus encyklika Laudato si’

Skrivet av redaktionen den 15 Juli, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Denna text är en guide för läsningen av encyklikan. Den kommer att hjälpa dig att förstå dess grundläggande teman och den övergripande tanken. Först ges här en översikt över Laudato si’ (ordagrant: "Lovad vare" eller bättre "Lovad vare du") i dess helhet. Sedan följer en sammanfattning av vart och ett av encyklikans sex kapitel, med huvudpunkterna och några viktiga passager. Siffrorna inom parentes hänvisar till punkter i encyklikan, vars innehållsförteckning presenteras sist i denna översikt. Läs här (pdf).

Ge tiggaren en Selma idag!

Skrivet av redaktionen den 01 Juli, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur mycket ska man ge? Ska man ge tiggare pengar? En dag som denna, som ägs av Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna i Almedalen, blir beslutet enklare: Ge inte bara ett par kronor, en femkrona eller en tia, ge en tjugokronorssedel!

Bevara Tåänget i Umeå!

Skrivet av redaktionen den 24 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kan det sägas bättre? Läs här!

Västra länken ska byggas i Umeå för att leda trafiken väster om staden. Efter alla byggorgier i centrala Umeå med Galleria och Kulturväven är det dags att tänka på naturens skönhet och friluftslivet. Det finns också nostalgiska skäl att bevara Tåänget nära Backens kyrka och Umeälven. Här ett av många - området som är omvittnat naturskönt ägdes och brukades en gång i tiden av Oscar och Ida Zingmark med tio barn. Oscar och Ida är farföräldrar till författaren av detta blogginlägg.

Bevara Slussen med Kolingsborg

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kolingsborg har ett starkt och särskilt symbolvärde för hela Slussenområdet. Det tycks beslutsfattare i Stockholms stad som vill riva Slussen insett. Nu genomför de en kuppartadaktion. Kuppen består i att bereda plats för grafittikonstnärer som får utföra sina konstverk på hela väggytan på den runda byggnaden Kolingsborg. Först har byggnaden målats vit. Är syftet att ge bakgrund till konstverken eller är det också ett tarvligt försök att visa en sorts vit fredsflagga? Med rivningsivrare kan man aldrig veta.

Konstnärerna som fått chansen kan knappast  tacka nej till ett erbjudande som kan göra dem odödliga genom exponering under sommaren och publicitet som följer i media. Vad konstnärerna inte tänker på är att de gör sig till nyttiga idioter, till redskap för de illmariga rivningsivrarna i staden.

Här på denna sajt är uppfattningen den att rivningsivrarna i Stockholms stad kommer att avslöjas som falskspelare. Bevara Kolingsborg!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera