Varning för påtänkt Karlstadsrektor

Skrivet av redaktionen den 13 Mars, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SäkraMiljön har haft anledning att bedriva viss bevakning av Luleå Tekniska Universitet. Det hela började med LTU:s tveksamma insatser 2005 inom farligt avfall, särskilt anläggningen i Robertsfors. ”Dårarna från Luleå”, som pionjären i miljöfrågor Björn Gillberg kallade konsulterna från LTU som arbetade för SWECO och Ragn-Sells. Dessa problem behandlas under taggen ”Fagerliden”.

Vi har också bevakat och drivit andra ärenden. Johan Sterte, rektor från 2009 har blankt avvisat kritik från SäkraMiljön. Inga möjligheter fanns att överklaga. Ett av hans misstag var att inte vilja ifrågasätta ett uppsatsarbete i rättsvetenskap. Läs här.

Det är därför, efter dyrköpta erfarenheter om LTU, som vi kan instämma i kritiken och varningsropen i samband med Johan Stertes ansökan till tjänsten som rektor vid högskolan i Karlstad. Här betonas hans odemokratiska ledarstil. Sterte kommer inte att lyckas – om vi och Academic Rights Watch får råda – med fortsättning i Karlstad efter rundvandring till många platser. Sollentuna, Älmhult, Växjö, Göteborg och Luleå kan vittna om hans odemokratiska ledarstil.

e-brev har skickats från Lennart Frostesjo

Skrivet av redaktionen den 18 Februari, 2017
[ Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hej Säkramiljön,
Ett e-brev har skickats från Lennart Frostesjo. Här är meddelandet:

Hej!
Bra att ni tagit upp hur Baltic gruppen bedriver renovering, samt hur umeå kommun ger tillstånd, eller snarae frånvaro av detta. Man beviljar bygglov... och sedan tolkar Baltic att det är OK att riva. Detta eftersom man tydligt skrivit i ansökan att man första skall riva för att sedan bygga upp.Enligt lagen krävs det RIVNINGSLOV.
/LennART

Vårt svar:

Hej Lennart,
Vi är inte förvånade över denna uraktlåtenhet/lagbrott med tanke på de intressentblock som dominerar i Umeå: Kommunen+Baltic-gruppen. VK-koncernen+Baltic-gruppen. För den som är intresserad av maktanalys framträder ett mönster som ger sig tillkänna i många sammanhang. I fallet med varmbadhuset har den juridiska prövningen satts ur spel. Baltic-gruppen+kommunen har - som vi förväntade - varit ett i denna fråga. Kvar står att det enligt lagen hade krävts rivningslov.

Gruvan i Talvivaara i Finland

Skrivet av redaktionen den 13 Februari, 2017
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi har tidigare haft anledning att rapportera om gruvan. Läs härRättsprocessen fortsätter mot bolaget i Finland.

Ägaren, finska staten har nu sålt del av företaget. Bolaget Galena Asset Management som ingår i den multinationella Trafigura-koncernen blir ny ägare i gruvbolaget Terrafame. Trafigura idkar handel med bland annat olja och malm. Finska staten äger fortsatt 85 procent av Terrafame.

Lurendrejeri med Baltic-gruppen i Umeå

Skrivet av redaktionen den 10 Februari, 2017
[ Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Umeå Baltic-gruppen har fått bygglov för en renovering av gamla Varmbadhuset i central Umeå.2009 lämnade Västerbottens Museum ett yttrande till Umeå kommun om att rivning inte ska beviljas. Kritik framfördes även av en ledamot (v) i byggnadsnämnden, läs här.

Med VK som viktig resurs kunde Baltic-gruppen visa upp en video med en byggnadsantikvarie som anlitas från White arkitekter. Baltic-gruppen kunde krossa motståndet och informerade i september 2016 genom VK om sina planer.

Så här skriver Balltic-gruppen i pressmeddelande:

altKänt Umeåhus ska rustas upp

Umeå Baltic-gruppen har fått bygglov för en omfattande renovering av det gamla Varmbadhuset i centrala Umeå. Villans första ägare var Albin Ahlstrand, borgmästare i Umeå under perioden 1892-1914.

Trähuset vilar, på grund av markens lutning, på en hög sockelvåning av tegel. I denna lät borgmästaren inreda stadens första varmbadhus efter branden 1888. Huset användes som badhus fram till 1930, då staden lät bygga ett allmänt bad med simbassäng Öst på stan.

– Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende huset hade som nybyggt, säger Jonas Olsson, VD på Baltic-gruppen i ett pressmeddelande.
Dessutom vill vi riva bort den tillbyggda länken mellan Varmbadhuset och Borgmästarvillan och återställa de båda byggnadernas gavlar. Då återfår husen sin status som friliggande unika byggnader längs Strandgatan.

Bakom restaureringsarbetet står White arkitekter och byggnadsantikvarie Lena Tengnér. De har lagt ned ett omfattande arbete på att utreda hur den idag rätt förvanskade byggnaden såg ut som ny. Bland annat ska färgsättningen vara ljus, som när huset var nybyggt.

Enligt pressmeddelandet ska huset inrymma moderna kontorslokaler som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Med anledning av det kommer byggnaden att förnyas ovan sockelvåningen i tegel. Delar av den gamla exteriören ska att tillvaratas och återmonteras för att bibehålla byggnadens DNA, skriver Baltic-gruppen. En ny tillgänglig entré ska även tillskapas från gården.

Så här är det i verkligheten:

Formellt har Baltic-gruppen fått bygglov för renovering. Men vad är det i verkligheten? Jo, byggbolaget får bygga en kontorsbyggnad som kommer att ha ett skal som ska likna gamla Varmbadhuset från 1888. Hur kan man kalla denna förvandling för renovering? I sitt pressmeddelande använder Baltic-gruppen benämningar både i rubriken och i texten som ger ett felaktigt intryck om vad det egentligen handlar om. Vi kallar det för lurendrejeri där både Baltic-gruppen och Umeå kommun bör hållas ansvariga. 

Resultat Bocuse d’Or 2017

Skrivet av redaktionen den 26 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

USA vann! Chef Mathew Peters och Commis Harrison Turone lyckades med båda teman. Här vill vi särskilt framhålla det veganska! Ett skalv i vår plågade jordskorpa och en gommens smekning som sänder himmelska vibrationer.

Förtroendet för rättsväsendet

Skrivet av redaktionen den 19 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I senaste Uppdrag granskning SVT 1 ges ett långt reportage om säkerhetsbrister på ett storbygge i Solna.

Christian dog när en trappa rasade över honom på Peabs prestigebygge. Säkerhetsbrister på bygget var kända, ändå fick arbetet fortgå.

Miljöåklagaren intervjuades ingående om Peabs ansvar för dödsolyckan. Eftersom miljöåklagaren inte kunde räkna med en fällande dom valde han att inte väcka åtal. Detta kommer förmodligen att ytterligare minska allmänhetens förtroende för rättsväsendet eftersom reportaget kunde göra troligt att Peab och dess högste ansvariga miljöchef bär det yttersta ansvaret. Detta fall kan leda till att byggföretag i ökad utsträckning kommer att anlita underentreprenörer för farliga jobb. Då kan stora byggbolag smita från ansvaret för fler skadade och dödade på byggarbetsplatser.

Handeln på väg att förstöra en framtidsmarknad för rotfrukter

Skrivet av redaktionen den 04 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altHösten 2016 hade både ICA och andra kedjebutiker priserbjudanden på rotfrukter. Med sin marknadsdominans kan ICA göra utspel av alla slag utan tanke på framtida konsekvenser. Som det ser ut. Rotfrukter och vegetabilier i stort har lysande framtid med det paradigmskifte som sveper över världen, förstärkt av klimatkrisen.

ICA:s 1-kronaskampanj (klicka på bilden för större) kan om den upprepas av dem själva eller av andra få förödande konsekvenser. Ingen part på marknaden - odlare, grossister, butiker, konsumenter - är betjänt av konstlade, uppdiktade priser. Kampanjen kan kritiseras ur skilda synpunkter. Risken är att 1-kronaskampanjer stigmatiserar produkterna som mindre värda, mindervärdiga, tillfälliga företeelser. Är det ens mat eller är det rena skämtet? Marknadsföringen är tondöv, dum, nedsättande för livsmedel som är och blir våra baslivsmedel.

Ett problem- även för omvärlden-  är att handeln lider av idétorka trots de enorma framgångar man haft på marknaden alltsedan 1950-talet när nya lönsamma distributionsformer växte fram. Du som sett TV-reklamen för ICA på sistone har upplevt tomheten understödd av Sveriges stenrika storhandlare.

Sagateatern i Umeå slår igen

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

VK använder idag en text från TT i nätupplagan. Då slipper VK ange vilket lokalt byggbolag som ligger bakom rivningen av lokalerna.

Sagateatern i Umeå stänger igen sina portar för gott när de gamla lokalerna i centrala Umeå ska rivas och ge plats åt lägenhetshus. Sagateatern öppnade 1959, då som biograf, och genom åren har såväl amatörer som professionella skådespelare och flera olika föreningar huserat där.

När Umeåbaserade humorgruppen Klungan firade tioårsjubileum 2014 hade de premiär för sin föreställning ”På rätt sida om okej” på Saga.

Jordbävning i världens gastronomi

Skrivet av redaktionen den 17 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Bocuse d'Or kallas ofta för Kock- VM. Tävlingen kom till genom den franske stjärnkocken Paul Bocuse,första gången 1987 i samband med den gigantiska matmässan i Lyon. Inför tävlingen i januari 2017 har en ny utmaning getts genom att deltagarna ska laga en vegetabilisk (végétale) rätt.  I föreskrifterna anges att endast vegetabiliska ingredienser får användas,Smör, ost eller andra mjölkprodukter tillåts ej.

I det franska språket har inte ordet vegan, från engelska språket 1944, fått någon heltäckande motsvarighet. Det kommer inte att hindra media att välja ordet vegan i kommande rapportering från tävlingen 2017, i vart fall inte i engelska, tyska och svenska texter. Ordvalet har stor betydelse för att kommunicera etiska värden. Eftersom tävlingen berör ett stort antal länder och flera språkområden kommer språkanalys av evenemang och rapportering ha viktig kunskap att förmedla om bl.a etiska värden.

För den som sökt veganska restauranger i Frankrike, eller försökt beställa en vegansk rätt vet hur laddad denna fråga är. Vi har under många år kämpat med detta. Ofta har frågan efter veganskt mötts med förakt från personalen. I värsta fall har frågan inte ens besvarats. Av flera skäl är detta permafrostliknande tillstånd i den franska matkulturen på väg att tina upp. Arrangörerna för Bocuse d'Or har fattat ett mycket framsynt beslut genom att profilera tävlingen 2017 som "végétale".

Sedan får vi se vilka svallvågor som uppstår av denna kulturella jordbävning i Frankrike och i all världens gastronomi.En realistisk bedömning är att Bocuse d'Or kommer att ge viss påverkan, men att det också sker omfattandestrukturförändringar i matkonsumtionen av en lång rad orsaker, bl a på grund av klimatfrågan. Även i Frankrike...

Viktigt tillägg: Utvecklingen har gått snabbt. Det franska språket har fått sin motsvarighet med végane som är en förfranskning av engelskans vegan. Ordet kom in i franska ordboken Larousse 2015.

Vegonormen contra köttnormen i skolan

Skrivet av redaktionen den 13 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En köttfri dag är nu standard i majoriteten av länets kommuner och vissa planerar för fler. Stockholms stad går emot trenden och flera skolor har själva rensat kött från menyn. På Globala gymnasiet på Södermalm är alla dagar köttfria. Läs DN.

Dagens Nyheter rapporterar om vegonormens mottagande i skolan. Som vanligt släpar de rikaste kommunerna efter. De har råd med kött och är också obenägna till förändring på flera områden, som t ex flyktingmottagning.

Globala gymnasiet har valt en kost som passar ett brett spektrum av elever och lärare med olika etnisk bakgrund och matpreferenser. Övergången till köttfri kost är därför logisk. Vi tror att Globala gymnasiet kommer att bli stilbildande för vegonorm i skolan. Som en av eleverna säger i DN:s reportage så kan köttätandet fortsätta vid andra måltider än skollunchen för den som vill. Så något tvång kan man inte tala om.

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 19 20  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera