Sagateatern i Umeå slår igen

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

VK använder idag en text från TT i nätupplagan. Då slipper VK ange vilket lokalt byggbolag som ligger bakom rivningen av lokalerna.

Sagateatern i Umeå stänger igen sina portar för gott när de gamla lokalerna i centrala Umeå ska rivas och ge plats åt lägenhetshus. Sagateatern öppnade 1959, då som biograf, och genom åren har såväl amatörer som professionella skådespelare och flera olika föreningar huserat där.

När Umeåbaserade humorgruppen Klungan firade tioårsjubileum 2014 hade de premiär för sin föreställning ”På rätt sida om okej” på Saga.

Jordbävning i världens gastronomi

Skrivet av redaktionen den 17 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Bocuse d'Or kallas ofta för Kock- VM. Tävlingen kom till genom den franske stjärnkocken Paul Bocuse,första gången 1987 i samband med den gigantiska matmässan i Lyon. Inför tävlingen i januari 2017 har en ny utmaning getts genom att deltagarna ska laga en vegetabilisk (végétale) rätt.  I föreskrifterna anges att endast vegetabiliska ingredienser får användas,Smör, ost eller andra mjölkprodukter tillåts ej.

I det franska språket har inte ordet vegan, från engelska språket 1944, fått någon heltäckande motsvarighet. Det kommer inte att hindra media att välja ordet vegan i kommande rapportering från tävlingen 2017, i vart fall inte i engelska, tyska och svenska texter. Ordvalet har stor betydelse för att kommunicera etiska värden. Eftersom tävlingen berör ett stort antal länder och flera språkområden kommer språkanalys av evenemang och rapportering ha viktig kunskap att förmedla om bl.a etiska värden.

För den som sökt veganska restauranger i Frankrike, eller försökt beställa en vegansk rätt vet hur laddad denna fråga är. Vi har under många år kämpat med detta. Ofta har frågan efter veganskt mötts med förakt från personalen. I värsta fall har frågan inte ens besvarats. Av flera skäl är detta permafrostliknande tillstånd i den franska matkulturen på väg att tina upp. Arrangörerna för Bocuse d'Or har fattat ett mycket framsynt beslut genom att profilera tävlingen 2017 som "végétale".

Sedan får vi se vilka svallvågor som uppstår av denna kulturella jordbävning i Frankrike och i all världens gastronomi.En realistisk bedömning är att Bocuse d'Or kommer att ge viss påverkan, men att det också sker omfattandestrukturförändringar i matkonsumtionen av en lång rad orsaker, bl a på grund av klimatfrågan. Även i Frankrike...

Viktigt tillägg: Utvecklingen har gått snabbt. Det franska språket har fått sin motsvarighet med végane som är en förfranskning av engelskans vegan. Ordet kom in i franska ordboken Larousse 2015.

Vegonormen contra köttnormen i skolan

Skrivet av redaktionen den 13 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En köttfri dag är nu standard i majoriteten av länets kommuner och vissa planerar för fler. Stockholms stad går emot trenden och flera skolor har själva rensat kött från menyn. På Globala gymnasiet på Södermalm är alla dagar köttfria. Läs DN.

Dagens Nyheter rapporterar om vegonormens mottagande i skolan. Som vanligt släpar de rikaste kommunerna efter. De har råd med kött och är också obenägna till förändring på flera områden, som t ex flyktingmottagning.

Globala gymnasiet har valt en kost som passar ett brett spektrum av elever och lärare med olika etnisk bakgrund och matpreferenser. Övergången till köttfri kost är därför logisk. Vi tror att Globala gymnasiet kommer att bli stilbildande för vegonorm i skolan. Som en av eleverna säger i DN:s reportage så kan köttätandet fortsätta vid andra måltider än skollunchen för den som vill. Så något tvång kan man inte tala om.

Det här är också Bob Dylan

Skrivet av redaktionen den 10 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Se på SVT.

Nu väntar vi på Dylans festtal som ska läsas av Horace Engdahl.

Men nej, uppdraget att läsa talet gick till USA:s ambassadör Azita Raji.

Rätten till miljöinformation kan väga tyngre är affärshemligheter

Skrivet av redaktionen den 04 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av Göran Bergström

Avvägningen mellan miljöinformation och affärshemligheter har gjorts av EU-domstolen i målen C-673/13 P och C-442/14.

I det första målet var det två miljöorganisationer som med stöd av Århuskonventionen begärt tillgång till dokument om utsläppande av växtskyddsmedel och biocider.

I det andra målet var det en biskyddsförening som begärde tillgång till dokument som rörde växtskyddsmedel och biocider som lämnats in för godkännande.

I det första fallet konstaterar domstolen att invändning om kommersiella hemligheter inte är skäl att neka tillgång till handlingar. I det andra fallet fick föreningen tillgång till ca. 40 procent av de begärda handlingarna.

Vetenskapsjournalistik utan spärrar

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur luktar egentligen en mammut frågar sig Torill Kornfeldt i sin bok Mammutens återkomst. Hon har träffat forskare i olika delar av världen som försöker återskapa utdöda djur och rädda utdöende. När Torill Kornfeldt förstod att det inte är någon omöjlig uppgift att med genforskning återuppväcka mammuten eller dinosarien tycker hon vi ska försöka.

Lästips - Kornfeldt, Torill, Mammutens återkomst: de utdöda arternas andra chans, Fri tanke, Lidingö, 2016

Se intervju som Lotta Gröning gjorde med Torill Kornfeldt på Bokmässan i Göteborg 2016

Vi lät frågan gå vidare till en man med perspektiv som svarade så här:
–"Ok, man kanske skall säga återbud till kremeringen och frysa ner en bit av sig själv för framtida återupplivning. Risken är bara man inte passar in i framtiden. Vi är alla barn av vår tid."

Lästips om Nya Karolinska

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Två journalister som är väl förankrade i Svenska Dagbladet har kommit med en bok, som även finns som e-bok.

Ennart, Henrik & Mellgren, Fredrik, Sjukt hus: globala miljardsvindlerier : från Lesotho till Nya Karolinska, Ordfront, Stockholm, 2016

Boken handlar om beslutsprocessen för Nya Karolinska. Författarna har visat på stor förmåga att nå ut med sin undersökande bok.De har fått Guldspaden 2016, de har varit nominerade till Augustpriset  och de har haft en presentation 2016-11-29 av boken på biografen Grand i Stockholm.Presentationen drog en stor publik av kvalificerade personer, där en stor del i publiken har professionella relationer till landstinget i Stockholm. Ennart och Mellgren var taggade och visade på stora kunskaper om Nya Karolinska och många andra sjukhusprojekt i Sverige och EU. Sjukdomsbilden är så omfattande och komplicerad att uppräkningar inte duger. Genom att läsa boken eller att höra en presentation av författarna får man början till en förståelse av systemfelen i landstinget, anbudsprocessen och konsultbolagens dominanta roll.

Det ska bli intressant att se om Nya Karolinska kommer att bli stort samtalsämne. Betalningen med skattemedel på 22 miljarder SEK kommer att bli betungande och sträcka sig långt in i framtiden.

Miljonböter är nålpengar

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

På grund av olagliga anbudskarteller mellan Ragn-Sells AB och Bothnia Bilfrakt AB har dessa ålagts att betala straffavgifter 2 450 000 kronor respektive 2 060 000 kronor.Företagen försökte redan vid Konkurrensverkets tillslag 2014 spela ovetande om sina avtal med olagligt innehåll. Efter beslut från Konkurrensverket den 9 november 2016 försöker företagen återigen bortförklara, nu med att det är mindre kostsamt att betala straffavgifterna än att föra en rättsprocess. Hänvisningen till att nya bolagschefer tillträtt efter avtalens ingående 2010 är också ett försök att bortförklara.

Vår uppfattning är att företagen har varit fullt medvetna om vad man gjort och vad de ekonomiska motiven har varit, dvs att höja priserna på sina tjänster genom att sätta konkurrensen ur spel, i strid med gällande lag. Det är också viktigt att tänka på att böterna är relativt små. Ragn-Sells hade 2013 en årsomsåttning på ca 3 miljarder, med en årsvinst på ca 48 miljoner. Bilfrakt hade 2013 en årsomsättning på ca 900 miljoner kronor, med en årsvinst på ca 25 miljoner.Årsvinsten har från och med 2014 sjunkit.

Straffavgifterna är ringa jämfört med omsättning och vinst. Sammantaget har företagen tjänat stora pengar med med hjälp av olagliga anbudskarteller i Västerbotten. Hur Ragn-Sells agerar i övriga Sverige är inte känt. Vi kan bara hoppas att Konkurrensverket går vidare med sina undersökningar.

Vad som nu allmänheten och kunderna kan fundera på är huruvida det kan ske en uppföljning från de som sköter upphandlingarna och från de myndigheter,kommun och länsstyrelse som utövar tillsyn över verksamheten. Ett rimligt krav vore att verkställande direktörerna i Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB inkallas för ett allvarligt samtal. Landshövdingen kan börja med att bjuda in, kommuncheferna kan fortsätta att läxa upp tjuvarna. Vi befarar dock att myndigheterna är så sammanvuxna med avfallsbolagen att de varken vågar eller kan.

Nya brott av Ragn-Sells och Bilfrakt

Skrivet av redaktionen den 26 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har fått fällande dom och miljonböter.

Även Bilfrakt Bothnia har fällts. Konkurrensverket gjorde tillslag mars 2014 läs här.

K- mord på Sagabiografen i Umeå

Skrivet av redaktionen den 05 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Anrika Sagabiografen från 1959 är dömd till undergång i den pågående stadsomvandlingen. Här vill NCC bygga höghus. Vem som ska äga och driva framgår inte. Det tycker inte s-styret att medborgarna behöver veta. Läs på Umeå kommun.

Detta kulturmord är inte en enskild händelse i Umeå. VK:s Lars Böhlin har gjort en översikt av kulturlokaler i Umeå. Det är en mycket stillsam redogörelse. Att se de politiska konsekvenserna skulle lätt leda till kritik av aktörer i den matktstruktur som medfört uppdelning av Umeå i tårtbitar till Sossarna, Balticgruppen och vad som kan kallas Resten. I redogörelsen ingår Kulturhuvudstadsåret i stadsomvandlingen, men analys med maktperspektiv saknas. Och det vore ganska otänkbart för VK som är en del i maktstrukturen. I redogörelsen görs efter noggrann genomgång ett konstaterande: –"Ju fler kulturlokaler desto större utbud." Inte förvånande. Och hur förhindrar detta konstaterande – på gränsen till truism – detta och fortsatta k-mord?

Förmodligen kommer vi att få uppleva samma sak som så många gånger tidigare, nämligen att kritiken mot nedläggningen kommer in alldeles för sent och med alldeles för vag uppfattning om de underliggande maktstrukturerna. Där tårtan redan är skuren och bitarna paxade.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera