Delegation för Agenda 2030

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2016
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den 17 mars i år publicerade regeringen beslut om en nationell delegation. Politiskt ansvariga är civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson.

En kommitté i form av en nationell delegation ges i uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan. Det innefattar Sveriges agerande både för att genomföra agendan nationellt och för att bidra till det globala genomförandet av agendan. I uppdraget ingår att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Delegationen ska vidare förankra Agenda 2030 och dess mål samt genomföra en bred dialog om hållbar utveckling med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället. Delegationen ska även främja informations- och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer och med relevanta internationella aktörer.

Här kan du läsa kommittédirektiv.

Flera för allmänheten kända personer ingår:
Johan Rockström, Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.
Johanna Sandahl, Ordförande i Naturskyddsföreningen.
Mattias Klum, Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor.

För allmänheten mindre kända ingår:
Parul Sharma (Ordförande), Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in Business.
Ida Texell, Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.
Ingrid Petersson, GD på Formas.
Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global Utmaning.

Vi kommer att följa delegationens arbete med avseende på hur olika aspekter blir tillgodosedda. Kommer teknokratiska och politiska krafter att dominera? Får/tar kulturpersonligheter och humanister något utrymme i övergripande handlingsplan och i genomförande?

Stockholm Water Prize, stora bolag förorenar och betalar

Skrivet av redaktionen den 25 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur ska allmänheten kunna förhålla sig till PR-projektet Stockholm Water Prize? Enligt program och pressmeddelanden verkar projektets syften vara goda för människor, djur och natur. Här är fokus på vattensektorn. Kostnaden för PR-projektet är en bråkdel – en droppe i havet – av de enorma kostnader och lidanden som föroreningarna har orsakat.

Så här informerar intressenterna:

Stockholm Water Prize är ett internationellt pris som instiftades 1991 och som delas ut årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) till en person, organisation eller institution för enastående vattenrelaterade bedrifter. Priset stöds av Kungliga Vetenskapsakademien, International Water Association, Water Environment Federation och Stockholm stad. De företag som instiftade Stockholm Water Prize förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Prisets instiftare är Bacardi, Borealis & Borouge, DuPont, Europeiska ERV, Fujitsu, HP, Kemira, KPMG Sweden, Ragn-Sells, Scandinavian Airlines (SAS), SJ, Snecma/Safran, Xylem och Ålandsbanken.

Bland de stora internationella bolagen som betalar för PR-projektet Stockholm Water Prize finns DuPont, världens största kemiföretag. Företaget har en mörk historia med livsfarliga kemiska produkter, bland andra dioxiner och agent orange. Har företaget i grunden ändrat inriktning? I vart fall sägs inget om det i pressmeddelandet.

Kommer årets pristagare Dr Joan Rose kommentera bidragsgivarnas historia? Troligen inte. Målet tycks vara att sätta deltagande företag i så positiv dager som möjligt utan att gräva i historien.

Vissa är mer lika än andra inför lagen, för att tala med George Orwell

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi lever i ett samhälle där en medlem av kungahuset, Marianne Bernadotte, krävt särbehandling i samband med skattefusk i mångmiljonklassen. SvT Uppdrag Granskning 16 mars. Skattemyndigheten hävdar ändå att likhet inför lagen gäller.

I ett annat samhällsskikt - det som brukar kallas sosseadeln - kan en brottsling slippa undan med villkorligt för stölder i hundratusenkronorsklassen. Läs VK. Läs vad vi skrev tidigare om detta.

Finns likhet inför lagen?

Vad var det vi sa!

Skrivet av redaktionen den 09 Mars, 2016
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Förslag till ny regionindelning i Norrland och hela riket har lagts fram. I viktiga avseenden ser det ut som att vi får rätt i kraven från 2011, där portalfrågan är landshövdingeämbetets avskaffande.

Se karta som ligger till grund för ny indelning av de 20 regionerna! Läs VK och SVT.

Stornorrland kunde göras mindre, men det får en demokratisk processen utvisa. Om risk finns att få en sossekejsare för ett Stornorrland, då kan det vara bättre att "sprida risken".

Det finns stor anledning att bevaka vad ny regionindelning kan medföra i olika avseenden. Vi har stora frågor att bevaka: Miljöbalkens bestämmelser om vindkraft och avfall, livsvillkoren i naturen och kulturen. Dessutom uppkommer frågor om rekrytering av handläggare och chefer i denna enorma maktapparat. Arbetsförhållanden måste skapas för att kunna rekrytera män och kvinnor med engagemang och kompetens på alla nivåer.

Åtal för Kjell Edlundh (s) som bestal Coop

Skrivet av redaktionen den 01 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Rättsapparaten har malt vidare och åklagaren yrkar på 8 månaders fängelse för konsumentkooperationens egen vanetjuv.

Försvarsadvokaten vill ha villkorlig dom för Kjell Edlundh, vanetjuven som satt i polisstyrelsen. Sensmoralen kommer förmodligen bli den förväntade, nämligen att ju högre upp i samhällspyramiden, desto lättare är det att undgå straff eller att få låga straff.

Folkets dom föll för länge sedan. Läs här. Även om Kjell Edlundh kommer att dömas för att ha stulit varor från Coop till mycket höga värden, så är det ändå småpotatis jämfört med vad styrelseordföranden i Coop, Anders Sundström beskyllts för i media. Sundström var del i SCA-skandalen. Det är ett allmänintresse att rättsapparaten arbetar snabbare.

Ikea och (s) i Umeå

Skrivet av redaktionen den 27 Februari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Energiministern (s) och kommunalrådet (s) uppträder inför kunder och personal vid invigningen.

Kunderna tycker att det är toppen med Ikea och att 235 personer har fått jobb i Umeå. Sossarna suger i sig goodwill på hemmaplan. Kamprads dynasti gnuggar händerna i skatteparadiset. För varje hundralapp i försäljning drar skattemyndigheten in en tjuga i moms. Med omsättning på 15 miljarder bara i Sverige blir det mycket pengar att dela på.

Det råder knappast någon tvekan om att folket vill ha Ikea. Att handla på Ikea fyller många behov. Själva möblerna och varorna är bara en del i behovstillfredsställelsen. Lika viktigt är det att känna sig modern. För kunderna är det ett sätt att visa sig själva och andra på en ungdomlig och attraktiv livsstil. När ska bubblan spricka? Hur kul är det i längden med massproducerat som ska passa alla i hela världen? Det finns mycket annat att köpa, visst visst, men den globala tristessen typ Ikea lurar i horisonten.

Ny uppgift för Biologiska Museet*

Skrivet av redaktionen den 22 Februari, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Många känner till att det finns ett stort antal råttor i Stockholm. Uppgifterna varierar mellan en miljon och tre miljoner. Få vet att antalet katter, vilda och tama, uppgår till ca. 100.000. I Indien, bara i New Dehli har man ca. 100.000 vilda hundar. i Australien, i och runt Melbourne finns ca. en miljon vilda rävar. Så kan vi fortsätta uppräkningen av djur som är vilda, tama eller hemlösa.

Katja Aglert är en konstnär som arbetar med bl.a installationer. Under februari 2016 har hon tillsammans med en video-konstnär och en curator haft en utställning på Biologiska Museet, Stockholm. Temat var: "The breath between the rustle of dead leaves and the shadow of a tale" Läs Biologiska museet 2016.PDF

Att ta till sig information genom TV, webben och tidningar om invasiva arter som råtttor, vildhundar, vildkatter, mördarsniglar etc. skapar kanske inte så mycket reflektion och engagemang. Ett event med installationer, video-konst och föredrag kan ge helt nya ingångar till nya sätt att tänka. Utanför boxen som det brukar heta. Human-animal relations och posthumanism är två riktningar inom sociologi och antropologi som utvecklas starkt. Här kan också museerna vara med.

* Biologiska museet är beläget på Djurgården i Stockholm och det öppnades 1893. Här visar man skandinaviska däggdjur och fåglar i sin naturliga miljö med dioramateknik.

Lägenhetsaffärer med Peter Hultqvist (s)

Skrivet av redaktionen den 17 Februari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi brukar inte ägna oss åt spekulationer, men vi gör det gärna när det kan få effekt.

Läs SvD.

Vårt tips är att lägenheten är buggad!

Avtalsbrott måste få konsekvenser efter sopkaos

Skrivet av redaktionen den 24 Januari, 2016
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det löser inget att strida, säger Katarina Johansson, enhetschef på Stockholm Vatten och ansvarig för hushållsavfallet.

Är detta uttalande förenligt med vad drabbade hushåll har fått utstå? Är detta uttalande klokt med tanke på nästa upphandling? Läs SvD.

Varför gör inte företagsledningen i Ragn-Sells något uttalande? Istället får en lokal arbetsledare i företaget svara på journalistens frågor. Det blir ett sätt att undvika frågor som gäller hela problemkomplexet och Ragn-Sells brist på ledarskap och ansvarstagande.

Det är rimligt att utgå från att Stockholm Vatten ska arbeta med hushållens bästa för ögonen. "Det löser inget att strida" är ett enfaldigt svar från enhetschefen på Stockholm Vatten på frågan om vite borde utfärdas. Eventuellt är det något som stadens jurist borde se på för att avgöra om enhetschefen överträder sina befogenheter. Avtalsbrott måste få konsekvenser för den part som orsakat brottet.

Kritikstorm mot nytt matprogram - Vegorätt

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det första helvegetariska matprogrammet i SVT heter Vegorätt. Premiären var igår. Vegorätt ska sändas i fem avsnitt. Programmet har fått stor uppmärksamhet på nyhetsplats i media vilket torde vara första gången i svensk mediahistoria. Det är inte förvånande eftersom Vegorätt kan förebåda fundamentala förändringar i livsstil och konsumtion för stora grupper. Yrvaket har matstorheter som Mats-Eric Nilsson och Tomas Tengby kritiserat och nedvärderat. Nilsson har bland annat klagat på att programmet inte använder säsongsvaror. Tengby har bland annat klagat på att programmet har en religiös karaktär. Oavsett form och innehåll så är det faktum att programmet är helvegetariskt ett förebud om fundamentala förändringar. Var med när historia skrivs! Länk till programmet.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera