Resultat Bocuse d’Or 2017

Skrivet av redaktionen den 26 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

USA vann! Chef Mathew Peters och Commis Harrison Turone lyckades med båda teman. Här vill vi särskilt framhålla det veganska! Ett skalv i vår plågade jordskorpa och en gommens smekning som sänder himmelska vibrationer.

Förtroendet för rättsväsendet

Skrivet av redaktionen den 19 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I senaste Uppdrag granskning SVT 1 ges ett långt reportage om säkerhetsbrister på ett storbygge i Solna.

Christian dog när en trappa rasade över honom på Peabs prestigebygge. Säkerhetsbrister på bygget var kända, ändå fick arbetet fortgå.

Miljöåklagaren intervjuades ingående om Peabs ansvar för dödsolyckan. Eftersom miljöåklagaren inte kunde räkna med en fällande dom valde han att inte väcka åtal. Detta kommer förmodligen att ytterligare minska allmänhetens förtroende för rättsväsendet eftersom reportaget kunde göra troligt att Peab och dess högste ansvariga miljöchef bär det yttersta ansvaret. Detta fall kan leda till att byggföretag i ökad utsträckning kommer att anlita underentreprenörer för farliga jobb. Då kan stora byggbolag smita från ansvaret för fler skadade och dödade på byggarbetsplatser.

Handeln på väg att förstöra en framtidsmarknad för rotfrukter

Skrivet av redaktionen den 04 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altHösten 2016 hade både ICA och andra kedjebutiker priserbjudanden på rotfrukter. Med sin marknadsdominans kan ICA göra utspel av alla slag utan tanke på framtida konsekvenser. Som det ser ut. Rotfrukter och vegetabilier i stort har lysande framtid med det paradigmskifte som sveper över världen, förstärkt av klimatkrisen.

ICA:s 1-kronaskampanj (klicka på bilden för större) kan om den upprepas av dem själva eller av andra få förödande konsekvenser. Ingen part på marknaden - odlare, grossister, butiker, konsumenter - är betjänt av konstlade, uppdiktade priser. Kampanjen kan kritiseras ur skilda synpunkter. Risken är att 1-kronaskampanjer stigmatiserar produkterna som mindre värda, mindervärdiga, tillfälliga företeelser. Är det ens mat eller är det rena skämtet? Marknadsföringen är tondöv, dum, nedsättande för livsmedel som är och blir våra baslivsmedel.

Ett problem- även för omvärlden-  är att handeln lider av idétorka trots de enorma framgångar man haft på marknaden alltsedan 1950-talet när nya lönsamma distributionsformer växte fram. Du som sett TV-reklamen för ICA på sistone har upplevt tomheten understödd av Sveriges stenrika storhandlare.

Sagateatern i Umeå slår igen

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

VK använder idag en text från TT i nätupplagan. Då slipper VK ange vilket lokalt byggbolag som ligger bakom rivningen av lokalerna.

Sagateatern i Umeå stänger igen sina portar för gott när de gamla lokalerna i centrala Umeå ska rivas och ge plats åt lägenhetshus. Sagateatern öppnade 1959, då som biograf, och genom åren har såväl amatörer som professionella skådespelare och flera olika föreningar huserat där.

När Umeåbaserade humorgruppen Klungan firade tioårsjubileum 2014 hade de premiär för sin föreställning ”På rätt sida om okej” på Saga.

Jordbävning i världens gastronomi

Skrivet av redaktionen den 17 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Bocuse d'Or kallas ofta för Kock- VM. Tävlingen kom till genom den franske stjärnkocken Paul Bocuse,första gången 1987 i samband med den gigantiska matmässan i Lyon. Inför tävlingen i januari 2017 har en ny utmaning getts genom att deltagarna ska laga en vegetabilisk (végétale) rätt.  I föreskrifterna anges att endast vegetabiliska ingredienser får användas,Smör, ost eller andra mjölkprodukter tillåts ej.

I det franska språket har inte ordet vegan, från engelska språket 1944, fått någon heltäckande motsvarighet. Det kommer inte att hindra media att välja ordet vegan i kommande rapportering från tävlingen 2017, i vart fall inte i engelska, tyska och svenska texter. Ordvalet har stor betydelse för att kommunicera etiska värden. Eftersom tävlingen berör ett stort antal länder och flera språkområden kommer språkanalys av evenemang och rapportering ha viktig kunskap att förmedla om bl.a etiska värden.

För den som sökt veganska restauranger i Frankrike, eller försökt beställa en vegansk rätt vet hur laddad denna fråga är. Vi har under många år kämpat med detta. Ofta har frågan efter veganskt mötts med förakt från personalen. I värsta fall har frågan inte ens besvarats. Av flera skäl är detta permafrostliknande tillstånd i den franska matkulturen på väg att tina upp. Arrangörerna för Bocuse d'Or har fattat ett mycket framsynt beslut genom att profilera tävlingen 2017 som "végétale".

Sedan får vi se vilka svallvågor som uppstår av denna kulturella jordbävning i Frankrike och i all världens gastronomi.En realistisk bedömning är att Bocuse d'Or kommer att ge viss påverkan, men att det också sker omfattandestrukturförändringar i matkonsumtionen av en lång rad orsaker, bl a på grund av klimatfrågan. Även i Frankrike...

Viktigt tillägg: Utvecklingen har gått snabbt. Det franska språket har fått sin motsvarighet med végane som är en förfranskning av engelskans vegan. Ordet kom in i franska ordboken Larousse 2015.

Vegonormen contra köttnormen i skolan

Skrivet av redaktionen den 13 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En köttfri dag är nu standard i majoriteten av länets kommuner och vissa planerar för fler. Stockholms stad går emot trenden och flera skolor har själva rensat kött från menyn. På Globala gymnasiet på Södermalm är alla dagar köttfria. Läs DN.

Dagens Nyheter rapporterar om vegonormens mottagande i skolan. Som vanligt släpar de rikaste kommunerna efter. De har råd med kött och är också obenägna till förändring på flera områden, som t ex flyktingmottagning.

Globala gymnasiet har valt en kost som passar ett brett spektrum av elever och lärare med olika etnisk bakgrund och matpreferenser. Övergången till köttfri kost är därför logisk. Vi tror att Globala gymnasiet kommer att bli stilbildande för vegonorm i skolan. Som en av eleverna säger i DN:s reportage så kan köttätandet fortsätta vid andra måltider än skollunchen för den som vill. Så något tvång kan man inte tala om.

Det här är också Bob Dylan

Skrivet av redaktionen den 10 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Se på SVT.

Nu väntar vi på Dylans festtal som ska läsas av Horace Engdahl.

Men nej, uppdraget att läsa talet gick till USA:s ambassadör Azita Raji.

Rätten till miljöinformation kan väga tyngre är affärshemligheter

Skrivet av redaktionen den 04 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av Göran Bergström

Avvägningen mellan miljöinformation och affärshemligheter har gjorts av EU-domstolen i målen C-673/13 P och C-442/14.

I det första målet var det två miljöorganisationer som med stöd av Århuskonventionen begärt tillgång till dokument om utsläppande av växtskyddsmedel och biocider.

I det andra målet var det en biskyddsförening som begärde tillgång till dokument som rörde växtskyddsmedel och biocider som lämnats in för godkännande.

I det första fallet konstaterar domstolen att invändning om kommersiella hemligheter inte är skäl att neka tillgång till handlingar. I det andra fallet fick föreningen tillgång till ca. 40 procent av de begärda handlingarna.

Vetenskapsjournalistik utan spärrar

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur luktar egentligen en mammut frågar sig Torill Kornfeldt i sin bok Mammutens återkomst. Hon har träffat forskare i olika delar av världen som försöker återskapa utdöda djur och rädda utdöende. När Torill Kornfeldt förstod att det inte är någon omöjlig uppgift att med genforskning återuppväcka mammuten eller dinosarien tycker hon vi ska försöka.

Lästips - Kornfeldt, Torill, Mammutens återkomst: de utdöda arternas andra chans, Fri tanke, Lidingö, 2016

Se intervju som Lotta Gröning gjorde med Torill Kornfeldt på Bokmässan i Göteborg 2016

Vi lät frågan gå vidare till en man med perspektiv som svarade så här:
–"Ok, man kanske skall säga återbud till kremeringen och frysa ner en bit av sig själv för framtida återupplivning. Risken är bara man inte passar in i framtiden. Vi är alla barn av vår tid."

Lästips om Nya Karolinska

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Två journalister som är väl förankrade i Svenska Dagbladet har kommit med en bok, som även finns som e-bok.

Ennart, Henrik & Mellgren, Fredrik, Sjukt hus: globala miljardsvindlerier : från Lesotho till Nya Karolinska, Ordfront, Stockholm, 2016

Boken handlar om beslutsprocessen för Nya Karolinska. Författarna har visat på stor förmåga att nå ut med sin undersökande bok.De har fått Guldspaden 2016, de har varit nominerade till Augustpriset  och de har haft en presentation 2016-11-29 av boken på biografen Grand i Stockholm.Presentationen drog en stor publik av kvalificerade personer, där en stor del i publiken har professionella relationer till landstinget i Stockholm. Ennart och Mellgren var taggade och visade på stora kunskaper om Nya Karolinska och många andra sjukhusprojekt i Sverige och EU. Sjukdomsbilden är så omfattande och komplicerad att uppräkningar inte duger. Genom att läsa boken eller att höra en presentation av författarna får man början till en förståelse av systemfelen i landstinget, anbudsprocessen och konsultbolagens dominanta roll.

Det ska bli intressant att se om Nya Karolinska kommer att bli stort samtalsämne. Betalningen med skattemedel på 22 miljarder SEK kommer att bli betungande och sträcka sig långt in i framtiden.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera