Olaglig diskriminering vid Luleå tekniska universitet

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Luleå Tekniska Universitet är för oss en mycket viktig anstalt för forskning och utbildning. Av särskilt stort intresse är geovetenskap och miljöteknik samt juridik/rättsvetenskap. Vi har riktat kritik mot dessa institutioner beroende på deras roll i stora projekt för avfall och farligt avfall i Västerbotten.

Det är därför vi med oro ser på rektors agerande i samband med tillsättning av en professur i media och kommunikationsvetenskap.

Detta fall är allvarligt nog för att ifrågasätta rektor Johan Stertes fortsatta innehav av sin tjänst.Vi föreslår att en utredning görs för att se på Stertes lämplighet som rektor och beslutsfattare. SäkraMiljön kan tillhandahålla graverande information om bedömning av en kandidatuppsats i rättsvetenskap, där ett motiv var att ifrågasätta laglig klagorätt för sakägare i konkreta miljömål. Sterte tog handledaren och uppsatsförfattaren i försvar, vilket enligt vår uppfattning är ett tjänstefel.

Luleå Tekniska Universitet behöver en rektor som behärskar regelverk och besitter kunskaper i etik.

Folkkära Lotta Gröning med starka åsikter

Skrivet av redaktionen den 27 Juli, 2015
[ Vindkraftverk, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Lotta Gröning kan tala och skriva om angelägna samhällsfrågor så att folk förstår. Var och en kan jämföra med sin egen uppfattning.

Hon har lång erfarenhet som journalist och debattör. Hon är filosofie doktor i historia.

På senare tid har hon tagit stark ställning i energipolitiken, mot vindkraft, för den moderna typen av kärnkraft.

Tack vare att hon varit aktiv så många år i stora media får man nog kalla henne folkkär. Det medför också att hennes ord väger tungt, så tungt att hon kan bli tungan på vågen!

PS Du som vill ifrågasätta vår ordlek med "tunga" och "ord som väger tungt" läs Den omtvistade tungan. En mer komplicerad härledningän man skulle tro pdf och Björkman, Jenny & Fjæstad, Björn (red.), Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier, Makadam, Göteborg, 2012

Planeten Kepler–452–b

Skrivet av redaktionen den 25 Juli, 2015
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu är det dags igen. Feta rubriker, stort mediaintresse: NASA presenterar planeten Kepler–452–b.

Aftonbladet skriver idag: Den kretsar kring en stjärna 1 400 ljusår från jorden. Ett år på planeten är 385 dagar långt. Förhållandena är väldigt lika vår egen planets. Nu spekuleras det om den kan innehålla liv. Nasa presenterar nu planeten Kepler-452-b. Läs här.

Slutmeningen i reportaget andas en sedan länge upplevd erfarenhet att en nyhet om liv i rymden väcker stort intresse, men nyheten har ändlig varaktighet. Det är inte första gången som forskare skapar världssensation om olika grader av liv i rymden. Varje gång har det spruckit, men NU...

Det tycks finnas en mänsklig och orubblig tro att det måste finnas mänskligt liv någonstans i rymden eftersom det finns så oerhört många universa, galaxer och planeter. Oändligt och det vääääääääxer. Liknande argument användes idag av idéhistorikern David Dunér i en intervju i Studio Ett, SR P1. Frågan som han och många andra tycks anse vara giltig är: "Where Is Everybody?" Vi rekommenderar David Dunér att läsa om en annan briljant person, nämligen fysikern och nobelpristagaren Enrico Fermi (1901-1954). Fermi har satt sitt namn på den s.k. The Fermi Paradox som avhandlas i boken: Webb, Stephen, If the universe is teeming with aliens...where is everybody?: Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life, Copernicus Books, New York, 2002.

Det vore att förstöra läsningen att referera innehållet i boken. 50 lösningar presenteras, varav 8 lösningar som handlar om They are here, 22 lösningar som handlar om They Exist But Have Not Yet Communicated, 20 lösningar som handlar om They Do Not Exist. Sist och slutligen presenteras den femtionde lösningen, nämligen The Fermi Paradox Resolved...

När Du käre läsare tagit dig igenom boken, tror vi att frågan "Where Is Everybody?" inte kommer att ställas ånyo av Dig. Inte ens denna gång när amerikanska NASA väckt uppmärksamhet på hela vår glob. För att låta sig förbryllas ytterligare kan vi tänka på vad visionären och formgivaren Buckminster Fuller (1895-1983) yttrade: "Sometimes I think we're alone. Sometimes I think we're not. In either case, the thought is staggering."

Översikt över påven Franciskus encyklika Laudato si’

Skrivet av redaktionen den 15 Juli, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Denna text är en guide för läsningen av encyklikan. Den kommer att hjälpa dig att förstå dess grundläggande teman och den övergripande tanken. Först ges här en översikt över Laudato si’ (ordagrant: "Lovad vare" eller bättre "Lovad vare du") i dess helhet. Sedan följer en sammanfattning av vart och ett av encyklikans sex kapitel, med huvudpunkterna och några viktiga passager. Siffrorna inom parentes hänvisar till punkter i encyklikan, vars innehållsförteckning presenteras sist i denna översikt. Läs här (pdf).

Ge tiggaren en Selma idag!

Skrivet av redaktionen den 01 Juli, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur mycket ska man ge? Ska man ge tiggare pengar? En dag som denna, som ägs av Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna i Almedalen, blir beslutet enklare: Ge inte bara ett par kronor, en femkrona eller en tia, ge en tjugokronorssedel!

Bevara Tåänget i Umeå!

Skrivet av redaktionen den 24 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kan det sägas bättre? Läs här!

Västra länken ska byggas i Umeå för att leda trafiken väster om staden. Efter alla byggorgier i centrala Umeå med Galleria och Kulturväven är det dags att tänka på naturens skönhet och friluftslivet. Det finns också nostalgiska skäl att bevara Tåänget nära Backens kyrka och Umeälven. Här ett av många - området som är omvittnat naturskönt ägdes och brukades en gång i tiden av Oscar och Ida Zingmark med tio barn. Oscar och Ida är farföräldrar till författaren av detta blogginlägg.

Bevara Slussen med Kolingsborg

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kolingsborg har ett starkt och särskilt symbolvärde för hela Slussenområdet. Det tycks beslutsfattare i Stockholms stad som vill riva Slussen insett. Nu genomför de en kuppartadaktion. Kuppen består i att bereda plats för grafittikonstnärer som får utföra sina konstverk på hela väggytan på den runda byggnaden Kolingsborg. Först har byggnaden målats vit. Är syftet att ge bakgrund till konstverken eller är det också ett tarvligt försök att visa en sorts vit fredsflagga? Med rivningsivrare kan man aldrig veta.

Konstnärerna som fått chansen kan knappast  tacka nej till ett erbjudande som kan göra dem odödliga genom exponering under sommaren och publicitet som följer i media. Vad konstnärerna inte tänker på är att de gör sig till nyttiga idioter, till redskap för de illmariga rivningsivrarna i staden.

Här på denna sajt är uppfattningen den att rivningsivrarna i Stockholms stad kommer att avslöjas som falskspelare. Bevara Kolingsborg!

Från cybernetics till transhumanism till...?

Skrivet av redaktionen den 30 Maj, 2015
[ Övrigt, Annat | Permalink | Trackbacks (0) ]

Cybernetik är ett begrepp som kan spåras långt tillbaka i historien och har i grunden en enkel mening om vi ser på etymologin. Ordet kommer från grekiskans kybernetike, som betyder styrning.

Cybernetik, på engelska cybernetics, har fått en långtgående utveckling på många områden. På 1950-talet var begreppet viktigt inom operationsanalys, som utvecklades inom det amerikanska krigsmakten för att effektivisera användningen av materiella och mänskliga resurser. Matematik och statistik kunde ses som de vetenskapliga språken i operationsanalys. Krigsinsatserna och senare Marshall-hjälpen krävde rationell planering. I fredstid under 1950-talet inleddes utvecklingen av datorer och databehandling där begreppet cybernetik var en stor inspirationskälla.

I denna korta artikel vill vi lägga fram ett antagande att ordet, beteckningen för en vetenskap i sig innehåller en potential för den fortsatta utvecklingen. Ordet cybernetics kan liknas vid ett varumärke som lanseras på en marknad. Förväntningar och löften som ordet kommunicerar konstruerar successivt ny mening. Cybernetics har kommit att användas för en rad nya oråden. Inom management har bl a följande utvecklats ur cybernetics: management cybernetics, organizational cybernetics, operations research, systems engineering. Inom grundläggande cybernetics: artificial intelligence, robotics, control systems, conversation theory, new cybernetics. Utöver detta finns det en lång rad tillämpningsområden.

Frågan är denna: Har ordet cybernetics, sett som ett varumärke, haft attraktionskraft som påverkat utvecklingen från 1950-talet och framåt? Håll med om att det låter fantasieggande med ordet cybernetics!

Ett nytt begrepp med attraktionskraft under framväxt är transhumanism. Ordet består av "trans" och "humanism" som etymologiskt har en enkel mening, överskrida det mänskliga. Det kan användas som provisorisk ordförklaring att utgå från. Under sina första tio år har idéutveckling av transhumanism gett upphov till en rad böcker och uppsatser, t ex:

Hansell, Gregory R. & Grassie, William (red.), H±: transhumanism and its critics, Metanexus Institute, Philadelphia, PA, 2011.

Transhumanism är också en inspirationskälla för spelutveckling, t ex för Deus Ex som är ett s.k. actionrollspel. http://en.wikipedia.org/wiki/Deus_Ex

En annan viktig inriktning som kan inspireras av ordet transhumanism är utvecklingen av reservdelar för människan. Exempel är konstgjorda blodkärl som kan opereras in för att förbättra funktionen eller för att rädda liv. Transhumanism kan bli ett paraplybegrepp för idéutveckling på en lång rad områden på liknande sätt som cybernetics.

Det nya begreppet kan också vara lockande för krafter som inte har demokrati som ideal. Spelen som utvecklas och görs tillgängliga på internet är i många fall motbjudande och skrämmande. Till det återkommer vi här när vi studerat utbudet! I denna korta artikel är syftet begränsat till att väcka frågan om det finns fantasieggande namn på vetenskaper som generar fortsatt utveckling av vetenskapen. I det ligger också frågan hur namn med distinkta eller diffusa konnotationer kan stå i samband till utvecklingspotentialer. Vårt råd till läsaren blir om syftet är att skapa nya idéer: Fundera fritt kring flera tänkbara betydelser, och inte bara på den etymologiska betydelsen av ordet!

Tomas Tranströmer död

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2015
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tomas Tranströmer, född 15 april 1931 i Stockholm, död 26 mars 2015. Mer om honom här.

Hyckleriet i Saudi-krisen

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2015
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I morgon måndag den 23 mars 2015 ska kungen träffa utrikesministern för att erbjuda sina tjänster i den "uppkomna situationen". 2011 gjorde kungen en insats genom att belöna Saudiarabiens tidigare kung Abdullah. Läs här

Kung Abdullah belönades av Kung Carl XVI Gustaf med en scoututmärkelse - Bronsvargen. Kommer den nya kungen Salman bin Abdul Aziz också belönas med en utmärkelse?

I en diplomatisk process som denna kan man tänka sig att både dåliga och bra förslag kommer upp till diskussion. Margot Wallström har visat att Sverige tar mänskliga rättigheter på allvar genom att kritisera rättsskipningen i Saudi. Låt oss slippa hyckleri och utmärkelser som inte tas på allvar av någon, varken av diktatorn eller av opinionen i världen. Glöm inte domen med de 1000 piskrappen!

Nu gäller det att stå fast vid kraven på mänskliga rättigheter. För att det ska kunna lyckas bättre är stödet avgörande från alla rättänkande. En framgång kommer att kunna stärka mänskliga rättigheter även på alla andra områden, där vi hemmablinda inte ser hur fruktansvärt uselt det är i kungariket Sverige med naturförstöring. Brist på respekt för alla de som drabbas oförskyllt kan jämföras med piskrapp i själen dygnet runt, året runt.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera