Element Six – Nästan alla har fått nya jobb

Skrivet av redaktionen den 24 Oktober, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att förlora jobbet kan vara ett trauma för de allra flesta som drabbas. 185 personer har gjort det när Element Six stängde fabriken i Robertsfors.

Norran rapporterade den 16 september (länk):

Efter chocken: nästan alla har fått ett nytt jobb – Norran, Skellefteå
sep. 2016
Ett chockbesked. Moderbolaget Element Six SA vill lägga ned Element Six fabrik i Robertsfors och flytta produktionen till Irland och Sydafrika.

Men artikeln står inte längre att finna på nätet. Varför? Nu har en film om nedläggningen haft premiär i Robertsfors och kommer att visas på en rad andra orter i Västerbotten och i Stockholm.

All vår medkänsla ligger hos de drabbade. Även den s.k. multiplikatoreffekten måste beaktas. Utöver de 185 personerna drabbas ytterligare mellan 200 och 250 personer som arbetar hos leverantörer och kunder inom både privat och offentlig sektor. Orsaken är minskad efterfrågan som leder till färre jobb. För alla drabbade är nedläggningen en tragedi.

Men varför ger inte media och arbetsmarknadens parter en mer fullständig bild? "Hela bilden", den finns inte eller är svår att göra anspråk på. Hur är det med de nya jobben? Många lär ha fått jobb hos Martinssons, som förädlar trävaror för svensk hemmamarknad och export. Företaget är innovativt, något som kan sätta prägel på arbetsmiljön. Det är väldigt tyst från kommunledningen (s) som förhandlade med Element Six utan märkbara resultat. Sorgearbetet har de anställda själva genomfört. Filmen av Sara Jordenö i nära samarbete med de drabbade kan bli en förebild för kommande nedläggningar. Att göra en film var en fantastiskt bra idé mitt i mörkret. Den här nedläggningen var inte den sista.

Vem är Bob Dylan?

Skrivet av redaktionen den 13 Oktober, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

På biblioteket i Åkersberga köpcentrum hade personalen förberett tillkännagivandet av årets nobelpristagare i litteratur. En skara på 30 personer, personal och besökare stod beredda med champagneglaset och knaperpinnar. Visningen på storskärm krånglade, men i det avgörande ögonblicket funkade mottagningen. När namnet Bob Dylan kom från Sara Danius läppar brast skratt och glädjeyttringar fram. Både från skärmen och i bibblan. Själv rörde jag inte en min eftersom jag just anlänt och var något disträ. När jag hörde och även förstod att det var Bob Dylan som fått priset kostade jag på mig ett behärskat leende. Nu snurrade mina tankar kring vilka motiv som Svenska Akademin kunde tänkas ha. För mig var det mer eller mindre uteslutet att priset blott var grundat på konstnärlig excellens. Marknadsföring av Nobelpriset till en bredare publik i världen, politiska motiv i världen och i Sverige, egotripp för ganska nya ständiga sekreteraren, allt möjligt kom för mig. Och där står jag.

I hissen på väg från biblioteket gav mig en medpassagerare, lätt förvirrad, en fråga om inte den där Dylan egentligen var sångare. I sann folkbildningsanda svarade jag: Sångare och diktare. Är du obekant med Bob Dylan? Ja, blev svaret och våra vägar skildes.

Power Shift Sweden 2016

Skrivet av redaktionen den 08 Oktober, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

PUSH Sverige är en "plattform där unga samarbetar för hållbarhet" som det står i undertexten. Nätverket skapades 2013 och har 670 individer och 25 organisationer som medlemmar.I helgen hålls en konferens för ungdomar i Kista. Årets tema är "United for transition".

7 - 9 okt Power Shift i Knivsta

Ungdomsrörelsernas egen klimatsamling arrangeras för 6:e gången på temat Omställning, öppet för alla: Läs mer.

Nyfiken skickade jag Urban Zingmark in en anmälan igår. Vid ankomsten idag mötte jag en medlem av "crew" som något motvilligt släppte in mig.Han sade sig vara förvånad över att jag vid min ålder ville komma med, eftersom konferensen är till för ungdomar enligt statuterna. Jag påminde om att det i inbjudan via Klimatsverige stod, "öppet för alla". Men det krävdes ändå viss övertalning för att  komma in.Ett av crew-medlemmens argument var att hans farsa var emot allting som hade med hållbarhet och nya idéer att göra...

Bemötandet blev desto bättre när jag släntrade in i en workshop och fick träffa flera av deltagarna och konferensledarna. Jag hade turen att komma till en mycket intressant workshop - Climate Change Leadership- som leddes av Hannes Willner och Karl Andreasson, CEMUS. Under 1 1/2 timme arbetade 3 lag om 10 personer vardera med ett praktikfall för total fysisk framtidsplanering av ett tänkt samhälle, där hållbarhetsfrågor stod i centrum. När grupperna var klara med sina förslag utsattes de för oväntad aggressiv kritik från figuranter som spelade höga chefer för Vattenfall. Dessa trasade bokstavligen sönder alla goda ambitioner som presenterades på blädderblocksblad. Efteråt hade man en gemensam diskussion där deltagarna sökte finna vägar för att arbeta under motstånd, även aggressivt sådant. Då fick även Annika Hagberg berätta mer om sina utgångspunkter i det s.k. Magnoliamålet. I september 2016 stämde svensk ungdom svenska staten med utgångspunkt i Sveriges klimatåtaganden för sin försäljning av kolkraftverk i Tyskland.

En intressant omständighet är att PUSH Sverige har åtminstone en partner, Länsstyrelsen Uppsala som kan medföra intressekonflikt. Partners enligt programbladet är Länsstyrelsen Uppsala, Knivsta kommun, WWF, Saltå Kvarn, Le Pacte. Vet inte höga vederbörande i svenska staten vad Länsstyrelsen Uppsala håller på med i denna kontext?

FB ökar inte yttrandefriheten, den förminskar

Skrivet av redaktionen den 09 September, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att förklara varför man inte ska använda Facebook är inte lätt. Här kommer ett av många skäl att ta avstånd. FB minskar yttrandefriheten och kan förminska deltagarna. Det djävulska i detta fall är att både Aftenposten, Facebook och alla vi andra når ökad uppmärksamhet på bekostnad av barnet i Vietnam.

Läs mer i Dagens Media.

Vegomässan den 3 september 2016

Skrivet av redaktionen den 01 September, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Djurrättsalliansen arrangerar vegomässa, Nackastrandsmässan, Stockholm.

Bland ”celebrities” och kulturpersonligheter finns veganer

Skrivet av redaktionen den 28 Augusti, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan många år har kända personer i USA trätt fram med sitt val av livsstil som vegan eller vegetarian.

Huffington Post uppvisade 15 vegan celebrities med bild och korta berättelser. Artikeln kom 2013. Expresident Bill Clinton och hans exvicepresident Al Gore kan sägas ligga högst i kändisskap. Bland de andra finns Mike Tyson, Morrisey och andra som kanske är mer kända i USA än i Sverige. Viktigt för en jämförelse mellan USA och Sverige är graden av öppenhet från kändisarna ifråga och mediastrategi för exponering.

Huffington Post sammanfattar de här uppvisade kändisarna: ”Many celebrities have adopted the diet for personal, health, or environmental reasons, and are speaking up for this lifestyle.

Denna slutsats får stå för tidningen. I vissa fall, t.ex Al Gore, kan tvivel uppstå beträffande graden av öppenhet. Här sägs att han nyligen (dvs året 2013) bytte till att bli vegan. Från vad sägs inte i artikeln. Här blir det också en fråga om exponering. Har Gores påstådda byte att göra med Clintons livsstilsval? Så här kan man fortsätta att ställa frågor utifrån artikeln i Huffington Post. Viktigt att minnas är att artikeln i Huffington Post bara utgör ett enda exempel från världens mest mediaintensiva miljöer – USA hemma och USA globalt.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – har under många är publicerat namn på celebrities, som vegetarianer eller veganer. PETA arbetar internationellt och publicerar namn från flera länder. Wikipedia har en lista, delvis baserad på PETA, med ca 500 namn där bara fyra namn finns med på personer födda i Sverige.

Någon motsvarande lista finns såvitt känt inte publicerad av svenska media eller ideella organisationer. Förmodligen finns listor, men utan att ha fått spridning. Frågan kan ställas varför inte svenska kulturpersonligheter aktivt medverkar till att offentliggöra sin livsstil som vegetarian och vegan. Att vara vegetarian som kulturpersonlighet har knappast något stort nyhetsvärde.

Att vara vegan har förmodligen större laddning och nyhetsvärde. Fortfarande kan det vara kontroversiellt, inte minst för en kulturpersonlighet som har ett kulturellt kapital att vårda i en granskande offentlighet. Om denna självcensur får råda medför det också uteblivna möjligheter att vidga debatten om hälsa, djurrätt och klimatfrågor som kan kopplas till val av livsstil som vegetarian eller vegan.

I det här djävla landet (ett numera vedertaget uttryck i den slappa vardagsdiskursen) är det bara SÄPO som möjligen har listor på veganer… Medias och kulturpersonligheternas mediastrategi kan med fördel följa USA:s goda exempel på öppenhet!

”Komma som ett brev på posten"

Skrivet av redaktionen den 27 Augusti, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Talesättet har gradvis fått ny innebörd. Det som förut betydde ett resultat med hög grad av säkerhet av en tidigare utförd handling, kan nu omvärderas. Min gode vän arkitekten som närmar sig de nittio har fortsatt att arbeta. Han håller på invanda arbetssätt, där pappersbrevet och det gamla goda korrespondenskortet ingår i arsenalen. Han sände brev med bygglovshandlingar igår torsdag som han lade i en blå brevlåda på Nybrogatan i Stockholm före sista tömning. Jag, adressaten, har boxadress i Täby. Försändelsen har inte kommit idag fredag.

En av konsekvenserna är att mottagaren inte kan ägna helgen åt att studera bygglovshandlingarna för vidare befordran till stadsbyggnadskontoret i kommunen. Vis av skadan kommer befordran med cykel från Lahäll till Täby C att ske. Arkitekten och jag har på telefon kommit överens om att ”komma som ett brev på posten” numera måste ses som liktydigt med beslutsteorins begrepp uncertainty.

De senaste åren har tillförlitligheten i postgången kunnat ifrågasättas. Incidenterna har kommit smygande. Först med räkningar som inte kommit fram. Betalningspåminnelser har förekommit utan att originalet kommit fram. Irritation, extrakostnader och merarbete har blivit följden utan att någon har kunnat ställas till svars. Originalet har sedan efter begäran kommit som e-post och/eller pappersbrev. Många kan förmodligen känna igen sig. Postnord har dragits i smutsen, och det med rätta, för alla försämringar och fallissemang. Senast kom chefen för Postnord med en pudel i media gällande paket. Men vad med brevförsändelserna? Pappersbrev är för somliga – kanske även för Postnord – stumma lämningar från en gången tid men för användarna vibrerande gemenskap mellan levande människor.

Nyhetsbrev från KlimatSverige maj 2016 - obs demonstration 3 juni

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2016
[ Andra farliga platser, Agering, Samarbete, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Karin Wahlgren i Aktionsgruppen för demonstrationen den 3 juni har gått ut med följande nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nätverket KlimatSverige 24 maj 2016

Nu är det jättefokus på att kolet ska stanna i marken i hela världen. Här i Sverige är det Vattenfalls kolbrytning i Tyskland som är på den brännande agendan. Efter Ende Gelände -aktionerna i Lausitz i Tyskland är uppmärksamheten nu riktad mot Sveriges regering och riksdag. I dag samlades nära 200 personer utanför riksdagen för en livlig manifestation, lyssnade på riksdagsdebatten och gick avslutningsvis till Rosenbad för att demonstrera miljörörelsens starka vilja: LÅT KOLET LIGGA!
Namninsamling och internetdemo pågår samtidigt. Alla kan hjälpa till här. Vi behöver dig/din organisation för att göra allt som pågår till kraftfulla manifestationer! Nu samlar vi oss för en ny demonstration fredagen den 3 juni.Samordning av demonstrationen 3 juni sker genom nätverket KlimatSverige. Anmäl så snart som möjligt om din organisation stöder demonstrationen till kontakt@klimatsverige.se

LÅT KOLET LIGGA! STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL!
Vi demonstrerar för klimatansvar och framtidshopp fred 3 juniSamling Sergels Torg kl 18.00, avmarsch mot Mynttorget kl 18.45Säg NEJ till avtalet mellan Vattenfall och energibolaget EPH.Avveckla Vattenfalls kolgruvor och kolkraft så snart som möjligt.

Talare ännu ej klara. Manifestationen stöds hittills av:
350.org, Fossil Free Sverige, Fossil Free Stockholm, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Jordens Vänner, Klass 7A Stentorpsskolan i Halmstad, Klimataktion, Klimataktion Stockholm, Klimataktion Halmstad, Klimathoppet Malmö, Klimatsamling Göteborg, Fi-Miljö, Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg, PUSH Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken.nu, Skiftet, Stockholms Naturskyddsförening

Samverkan genom Nätverket KlimatSverige

Anmäl så snart som möjligt om din organisation också stöder demonstrationen, samt om hur ni eventuellt kan medverka till: kontakt@klimatsverige

Mera information inför demonstrationen:
Lör 28 maj kl 10 – 18 banderollverkstad inför demonstrationen 3 juni i Stockholm

Hur funkar det? Vi erbjuder utrymme och material (tyg och färg) som bidrag till dom av oss som ska delta i demonstrationen och planerar att göra banderoller. Då vi ändå har begränsad tillgång på dessa material, och för att det ska funka så smidigt som möjligt på plats, så ber vi samtliga dom av er som planerar att komma till verkstan att kontakta oss i förväg via mejl och anmäla vad ni behöver vad gäller tyg, färg och ungefär hur många ni blir (se kontaktuppgifter nedan). På så sätt kan vi också återkomma till er och förmedla om det är nåt utav det ni behöver som inte finns på plats.

TIPS! Lakan är ett klassiskt banderollmaterial och ett smart sätt att försäkra sig om att ni får tillräckligt med tyg i önskad färg. Var och när? Verkstan i Västra Orminge, Svarvarvägen 13, Kummelbergets Industriområde, lördag 28 maj kl 10.00-18.00.

Hur hittar jag dit? Så här hittar du dit från Slussen: Från Slussen tar du buss 471, 444 eller 446 mot Västra Orminge och går av vid station Skarpövägen. Därifrån är det ca 15 minuters gångväg. Totalt tar det ca 45 minuter från Slussen. Om ni går vilse - ring oss så guidar vi er ( se kontakt nedan ). Samling kl 9.00 på Slussen om du vill ha sällskap ut, vid den stora bussdisplayen längst ner där bussarna avgår.

Kontakt? Ivan: ivan.oljelund@greenpeace.org, tel 0739-900571. Varmt välkomna :)

Sprid info om demonstrationen
- Dela Facebook-eventet och bjud in dina vänner: www.facebook.com/klimatsverige/
- Lägg upp information om demonstrationen 3 juni på din organisations hemsida: http://klimatsverige.se/event/demo-lat-kolet-ligga-160604/

Läs om Greenpeace granskning av den föreslagna köparen, företaget EPH: http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Brunkolsaffar-strider-mot-regeringens-och-Vattenfalls-regler/ http://www.svd.se/greenpeace-brunkolsaffar-bryter-mot-internationella-avtal/om/vattenfall-saljer-tyska-brunkolen

Deltag i internetdemo #låtkoletligga http://klimatsverige.se/nyheter/internetdemo-latkoletligga/

Skriv på namninsamlingen till Lövén från Avaaz 

Vi ses!

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för demonstrationen 3 juni genom Karin Wahlgren
kontakt@klimatsverige.se
http://klimatsverige.se/

 

Helgsmål behövs i debatten

Skrivet av redaktionen den 07 Maj, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att verka i ett ständigt motsatsförhållande leder till trötthet och passivitet. Jämför med krigströtthet! Aktörer och myndigheter samverkar och skapar miljöproblem som kan gälla effekter av vindkraft och farligt avfall på bekostnad av enskilda som drabbas hårt. För att öka styrkan i motståndet är uppehåll och vila en underskattad resurs.

Vi kan se hur motståndet för vindkraft verkar på en lägre nivå för närvarande. En av orsakerna är att elen har blivit mycket billigare pga. av marknadsförhållanden på världsmarknaden för energi. Ett felaktigt samband mellan elpris och vindkraft kan minska allmänhetens mottaglighet av information om vindkraftens skadeverkningar. Motståndet för farligt avfall med läckage av gifter ligger också på låg aktivitetsnivå för närvarande. Andra orsaker till avmattning i debatten om vindkraft och farligt avfall är de frågor som dominerat agendan de senaste åren – klimatfrågan, flyktingfrågan, frågor om jämställdhet, välfärd och existentiella frågor.

Många kan känna sig besvikna över hjärtefrågor som hamnar i mediaskugga. Det är svårt att ställa om och göra uppehåll i striden. Ett direktverkande sätt är att luta sig tillbaka och lyssna på helgsmål i radion.Det är ett sätt att dra lärdom av religion även för ateister och agnostiker. Pulsen blir lugnare och tillförsikten för framtida möjligheter ökar.

Den sviktande staten och de tysta medborgarna

Skrivet av redaktionen den 01 Maj, 2016
[ Övrigt, Litteratur, Radiotips | Permalink | Trackbacks (0) ]

När man sammanför den syn som förmedlas i två mediala kvalitetsprogram mörknar framtidsutsikterna ytterligare. Axess hade ett lunchprogram den 15 april i år med temat "När staten sviktar”. Anna Dahlberg, Expressen och Patrik Oksanen, Hudiksvalls tidning inledde diskussonen och tecknade en bild som visar hur staten på område efter område sviktar. Dahlberg gick igenom flera områden. Polisen har tappat funktionsförmåga och slits av inre strider. Skolan har överlåtits till marknaden med företagare vilka som helst med mycket varierande förutsättningar. Sjukvården har återkommande kriser. Försvaret kan inte motsvara det hot som omvärlden innebär. Oksanen beskrev Sverige ur ett geografiskt perspektiv där de mindre orterna får avstå statlig verksamhet till större orter, som i ett senare steg tvingas avstå till förmån för de ännu större orterna. Hotet om nedläggning av Skatteverket i Lycksele var ett exempel. Minskning av antalet tingsrätter och lantmäterier är andra exempel. När offentlig representation försvagas på mindre orter är det mycket annat som dras med i fallet, t.ex. föreningsliv.

Godmorgon, världen!, SR 1 hade idag den 1 maj en intervju med Sven-Eric Liedman, han som kommit med den 14:e upplagan av sin bok, nu betitlad ”Från Platon till kriget mot terrorismen”. I radion gav Liedman uttryck för att folk i allmänhet har haft en växande tendens att överlåta tänkande och maktutövning till Ledarna. Det kan jämföras med hur Hitler och Mussolini fick och tog sin maktposition. Liedman såg nu den största historiska förändringen sedan 2:a världskriget.

I arbetet med SäkraMiljön och SkyddaMiljön finns liknande erfarenheter. Ett avgränsat men graverande exempel är länsstyrelserna i sin roll i prövning och tillsyn av regler i Miljöbalken. I fall efter fall har vi konstaterat och redovisat hur myndigheten misslyckats. Det vore lätt att ropa efter större resurser men det räcker inte. Förfallet tycks vara oåterkalleligt. Proppen har gått ur för länge sedan och det går inte att få gehör ens för korrigering av uppenbara fel. I vårt arbete har vi också år efter år sett hur intresset och förmågan att föra diskussioner eroderat bland medborgare. Förstår kommunmedborgarna i Robertsfors Maktens mygel i frågan om anläggningen för farligt avfall? Har vännerna från protestmötet i Knutstorp 2010 mot vindkraftverk tappat bort att skadeverkningarna ökat kraftigt i Sverige? Det räcker inte att Makten diskuterar inbördes. Eller att några få idealister anstränger sig. Utan ett brett deltagande från medborgarna ökar risken att Liedmans skräckvision blir verklig.

«Föregående   1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 19 20  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera