Det här är också Bob Dylan

Skrivet av redaktionen den 10 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Se på SVT.

Nu väntar vi på Dylans festtal som ska läsas av Horace Engdahl.

Men nej, uppdraget att läsa talet gick till USA:s ambassadör Azita Raji.

Rätten till miljöinformation kan väga tyngre är affärshemligheter

Skrivet av redaktionen den 04 December, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av Göran Bergström

Avvägningen mellan miljöinformation och affärshemligheter har gjorts av EU-domstolen i målen C-673/13 P och C-442/14.

I det första målet var det två miljöorganisationer som med stöd av Århuskonventionen begärt tillgång till dokument om utsläppande av växtskyddsmedel och biocider.

I det andra målet var det en biskyddsförening som begärde tillgång till dokument som rörde växtskyddsmedel och biocider som lämnats in för godkännande.

I det första fallet konstaterar domstolen att invändning om kommersiella hemligheter inte är skäl att neka tillgång till handlingar. I det andra fallet fick föreningen tillgång till ca. 40 procent av de begärda handlingarna.

Vetenskapsjournalistik utan spärrar

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur luktar egentligen en mammut frågar sig Torill Kornfeldt i sin bok Mammutens återkomst. Hon har träffat forskare i olika delar av världen som försöker återskapa utdöda djur och rädda utdöende. När Torill Kornfeldt förstod att det inte är någon omöjlig uppgift att med genforskning återuppväcka mammuten eller dinosarien tycker hon vi ska försöka.

Lästips - Kornfeldt, Torill, Mammutens återkomst: de utdöda arternas andra chans, Fri tanke, Lidingö, 2016

Se intervju som Lotta Gröning gjorde med Torill Kornfeldt på Bokmässan i Göteborg 2016

Vi lät frågan gå vidare till en man med perspektiv som svarade så här:
–"Ok, man kanske skall säga återbud till kremeringen och frysa ner en bit av sig själv för framtida återupplivning. Risken är bara man inte passar in i framtiden. Vi är alla barn av vår tid."

Lästips om Nya Karolinska

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Två journalister som är väl förankrade i Svenska Dagbladet har kommit med en bok, som även finns som e-bok.

Ennart, Henrik & Mellgren, Fredrik, Sjukt hus: globala miljardsvindlerier : från Lesotho till Nya Karolinska, Ordfront, Stockholm, 2016

Boken handlar om beslutsprocessen för Nya Karolinska. Författarna har visat på stor förmåga att nå ut med sin undersökande bok.De har fått Guldspaden 2016, de har varit nominerade till Augustpriset  och de har haft en presentation 2016-11-29 av boken på biografen Grand i Stockholm.Presentationen drog en stor publik av kvalificerade personer, där en stor del i publiken har professionella relationer till landstinget i Stockholm. Ennart och Mellgren var taggade och visade på stora kunskaper om Nya Karolinska och många andra sjukhusprojekt i Sverige och EU. Sjukdomsbilden är så omfattande och komplicerad att uppräkningar inte duger. Genom att läsa boken eller att höra en presentation av författarna får man början till en förståelse av systemfelen i landstinget, anbudsprocessen och konsultbolagens dominanta roll.

Det ska bli intressant att se om Nya Karolinska kommer att bli stort samtalsämne. Betalningen med skattemedel på 22 miljarder SEK kommer att bli betungande och sträcka sig långt in i framtiden.

Miljonböter är nålpengar

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

På grund av olagliga anbudskarteller mellan Ragn-Sells AB och Bothnia Bilfrakt AB har dessa ålagts att betala straffavgifter 2 450 000 kronor respektive 2 060 000 kronor.Företagen försökte redan vid Konkurrensverkets tillslag 2014 spela ovetande om sina avtal med olagligt innehåll. Efter beslut från Konkurrensverket den 9 november 2016 försöker företagen återigen bortförklara, nu med att det är mindre kostsamt att betala straffavgifterna än att föra en rättsprocess. Hänvisningen till att nya bolagschefer tillträtt efter avtalens ingående 2010 är också ett försök att bortförklara.

Vår uppfattning är att företagen har varit fullt medvetna om vad man gjort och vad de ekonomiska motiven har varit, dvs att höja priserna på sina tjänster genom att sätta konkurrensen ur spel, i strid med gällande lag. Det är också viktigt att tänka på att böterna är relativt små. Ragn-Sells hade 2013 en årsomsåttning på ca 3 miljarder, med en årsvinst på ca 48 miljoner. Bilfrakt hade 2013 en årsomsättning på ca 900 miljoner kronor, med en årsvinst på ca 25 miljoner.Årsvinsten har från och med 2014 sjunkit.

Straffavgifterna är ringa jämfört med omsättning och vinst. Sammantaget har företagen tjänat stora pengar med med hjälp av olagliga anbudskarteller i Västerbotten. Hur Ragn-Sells agerar i övriga Sverige är inte känt. Vi kan bara hoppas att Konkurrensverket går vidare med sina undersökningar.

Vad som nu allmänheten och kunderna kan fundera på är huruvida det kan ske en uppföljning från de som sköter upphandlingarna och från de myndigheter,kommun och länsstyrelse som utövar tillsyn över verksamheten. Ett rimligt krav vore att verkställande direktörerna i Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB inkallas för ett allvarligt samtal. Landshövdingen kan börja med att bjuda in, kommuncheferna kan fortsätta att läxa upp tjuvarna. Vi befarar dock att myndigheterna är så sammanvuxna med avfallsbolagen att de varken vågar eller kan.

Nya brott av Ragn-Sells och Bilfrakt

Skrivet av redaktionen den 26 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har fått fällande dom och miljonböter.

Även Bilfrakt Bothnia har fällts. Konkurrensverket gjorde tillslag mars 2014 läs här.

K- mord på Sagabiografen i Umeå

Skrivet av redaktionen den 05 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Anrika Sagabiografen från 1959 är dömd till undergång i den pågående stadsomvandlingen. Här vill NCC bygga höghus. Vem som ska äga och driva framgår inte. Det tycker inte s-styret att medborgarna behöver veta. Läs på Umeå kommun.

Detta kulturmord är inte en enskild händelse i Umeå. VK:s Lars Böhlin har gjort en översikt av kulturlokaler i Umeå. Det är en mycket stillsam redogörelse. Att se de politiska konsekvenserna skulle lätt leda till kritik av aktörer i den matktstruktur som medfört uppdelning av Umeå i tårtbitar till Sossarna, Balticgruppen och vad som kan kallas Resten. I redogörelsen ingår Kulturhuvudstadsåret i stadsomvandlingen, men analys med maktperspektiv saknas. Och det vore ganska otänkbart för VK som är en del i maktstrukturen. I redogörelsen görs efter noggrann genomgång ett konstaterande: –"Ju fler kulturlokaler desto större utbud." Inte förvånande. Och hur förhindrar detta konstaterande – på gränsen till truism – detta och fortsatta k-mord?

Förmodligen kommer vi att få uppleva samma sak som så många gånger tidigare, nämligen att kritiken mot nedläggningen kommer in alldeles för sent och med alldeles för vag uppfattning om de underliggande maktstrukturerna. Där tårtan redan är skuren och bitarna paxade.

K-mord genom uraktlåtenhet på Blasieholmen

Skrivet av redaktionen den 04 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SvD har med Ola Wong skapat en våg av debattartiklar. Senast har Mårten Snickare, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet lämnat sitt bidrag i de stora elefanternas offentliga debatt i media.

Hans förslag att anlägga ett museum för världskultur på Blasieholmen i Stockholm, istället för ett Nobelcenter är slående. Argumentering för konceptet innehåller bl.a:

I flera hundra år har européer föreställt sig Kina som kulturellt högtstående medan Afrika och Amerika fått utgöra den europeiska kulturens motpol. Kinesiska föremål ställdes jämte europeiska i 1800-talets Nationalmuseum medan afrikanska och amerikanska sorterades under Naturhistoriska riksmuseet. Kultur mot natur. Dagens uppdelning mellan Östasiatiska och Etnografiska bär spår av ett sådant hierarkiskt tänkande. Historiskt intressant men inte nödvändigtvis en grund för museernas fortsatta liv.

Citatet visar på en av många bottnar som kan upptäckas i en fullödig diskussion. Djupt problematiskt är dock att kulturmord kan ske av uraktlåtenhet, det vill säga slarv:

Skrinlägg planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen, ett överstort konferenscentrum på Stockholms vackraste plats. Använd istället platsen för en museibyggnad som spelar med – inte mot – befintlig bebyggelse.

Mårten Snickares uraktlåtenhet består i att inte nämna Tullhuset. Denna byggnad från 1874 har för många deltagare i motståndet till Nobelcenter stor, ja central betydelse.

Förslaget om ett världskulturmuseum kan således ytterligare öka risken att Tullhuset måste offras. Snickare hade kunnat ge vissa förutsättningar som att Tullhuset är en omistlig del i befintlig bebyggelse. Nu medverkar han till ett k-mord av Tullhuset. Det finns redan för många skjutglada k-mördare!

Aktuella exempel på k-mord

Skrivet av redaktionen den 28 Oktober, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

K-märkt är ett begrepp som är känt för de flesta. Tyvärr finns också behov av ett begrepp för byggnader och miljöer som drabbas av utradering, ofta i en lång, utdragen och plågsam process.

Det första exemplet är länslasarettet i Umeå, med den s.k. rotundan som Sara Meidell rapporterat och analyserat.

Det andra exemplet är en gammal anrik biograf – Bristol – på Sturegatan 39 i Sundbyberg. Lokalen har varit scen för Friteatern och för Sundbybergs Jazzklubb. Styrelsen har skrivit om hoten för verksamheten i framtiden.

Igår samlades gamla hängivna jazzälskare för att njuta: 27 okt - Sångerskan Anneli Evaldson och trumpetaren Jan Allan samt Husbandet ägnar konserten åt The American Songbook.

Tyvärr var Jan Allan sjuk men ett förstärkt husband kunde trollbinda publiken med klassiker ur jazzlitteraturen. I pausen och efter föreställningen kunde spridda kommentarer höras om hoten för rivning av biografen Bristol. Kommunen tycks ha planer att upplåta den dyra tomtmarken för ett bygge av en galleria.

Lika berörande som musiken blev det att betrakta kvällens besökare. Av de ca 350 besökarna, mest 70+ hade förmodligen flertalet rötter i Sumpan. Många lyssnade drömmande med slutna ögon och försiktigt stampa-takten, och med täta applåder som det brukar vara på en jazzkonsert.  Sångerskan Anneli Evaldsson blev en ungdomlig förbindelse till framtiden som kunde inge hopp för jazzens framtid i Sverige.

Det kändes vemodigt att stå i biografens vackra foajé och samtala med äldre jazzälskare och höra:  ”Dom tänker riva Bristol för att bygga en galleria.” Det blir ett nytt k-mord.

How to succeed in Swedish war business without really trying

Skrivet av redaktionen den 26 Oktober, 2016
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det är fortfarande viktigt, ja viktigare än någonsin att försvara dem som drabbas av vindkraftens skadeverkningar, människor, djur och natur. Samtidigt ser vi på katastrofer i vår omvärld av apokalyptiska dimensioner där människor, djur och natur drabbas. Kriget i Syrien, orkanen i Haiti, döden på Medelhavet och 100 andra katastrofer för att räkna lågt.

Är dessa katastrofer en moralisk skyddsmur för den svenska regeringen? TV har visat bilder hur statsminister Lövdén går i spetsen för en svensk delegation av industritoppar samt kända och mindre kända diplomater och regeringsrepresentanter. Lövdén svarar välformulerat på journalisternas frågor om regeringens framförande av kritiska frågor till diktaturen i Saudi. På frågan om Sverige säljer vapen till Saudi medger Lövdén att "följdleveranser" sker. Läs också SvD här.

Lövdén kopplar på stora charmoffensiven i kontakten med Saudis försvarsminister som bl.a bär ansvaret för kriget i Jemen. Detta sker i strid med svenska åtaganden att inte sälja vapen till krigförande nationer. Journalisterna frågar också vad Lövdén tar upp i frågor om mänskliga rättigheter, om kvinnors rättigheter, om dödsstraff, om kroppsstraff. Lövdén tycks tro att det räcker med att bedyra att dessa frågor tas upp på ett sätt som är bäst för saken och de berörda. Utan att redovisa något om det materiella innehållet. Detta är en undfallenhet som är ovärdig demokratins syftemål och bör därför rannsakas när delegationens medlemmar åter beträder svensk mark efter att ha glidit fram på äkta mattor och suttit i djupa soffor i palatsernas Saudi.

PS
För att orka med dubbelmoralen kan en jämförelse göras med "How to succeed in business without really trying". Björn och Benny skulle kunna göra en succémusikal på temat vapenexport och Lövdéns delegation till Saudi.

«Föregående   1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18 19 20  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera