Factum MIljökonsult kommenterar Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors kommun

Skrivet av redaktionen den 19 Juni, 2019
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells Fagerliden har bedrivit verksamhet i Fagerliden med farligt avfall i 18 år efter förhandlingar med Länsstyrelsen och Robertsfors kommun. Starten 2006 av anläggningen föregicks av förhandlingar med delar av den politiska toppen på kommun- och länsnivå. Medborgarna i Robertsfors vilseleddes genom att de pådrivande personerna målade upp vyer om kommunal utveckling på en rad samhällsområden med ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen. Det offentliga skulle svara för finansieringen utan att belasta medborgarna i kommunen. Anläggningen för farligt avfall hade – sett utifrån – en undanskymd plats i planeringen, förmodligen för att inte väcka oro och misstankar hos medborgarna. Iverksättandet av planerna för farligt avfall gick spikrakt med stöd av höga chefer i länsstyrelsen i förtroligt samarbete med företagsledning och styrelse i Ragn-Sells. Grannarna till anläggningen kallades inte till samråd, men väl kallades ett stort skogsbolag som också blev affärspartner till kommunen och Ragn-Sells. PM från Factum Miljökonsult.pdf, Umeå visar:

Lokaliseringen av deponin till ett utströmningsområde med dåliga grundförhållanden har varit förödande. Varningssignaler fanns men ignorerades. Bara tre dagar efter invigningen havererade dammar med plastduk för uppsamling av vatten från anläggningen. Haveriet berodde på en kombination av felaktigt materialval i vallarna tillsammans intensiv nederbörd. Duken skulle enligt bygghandlingen ha varit av EPDM (gummiduk) men ersattes, med argumentet att den inte tål bensinhaltigt vatten, med en HDPE duk (plast). Duken och den kringliggande fyllningen som uppenbarligen inte fyller de krav som ställs, har genom åren varit en källa till bekymmer.

Ragn-Sells i samarbete med Länsstyrelsen har skapat bestående oro och avsky för bristerna i anläggningen hos dem som orkat sätta sig in i frågorna. Gifter i mark och vatten syns inte för blotta ögat, men är ett faktum. Kommunen har på intet sätt bidragit till att ge korrekt information till kommuninvånarna om bristerna. När tjänstemännen i kommunen skriver eller talar om ”Fagerliden” då gäller det ÅVC, återvinningscentralen, som inte bedriver verksamhet med farligt avfall. Det gör Ragn-Sells på markområdet omedelbart söder om ÅVC. I framtiden finns risk att verksamheten utökas, eftersom Ragn-Sells har köpt ytterligare ett markområde öster om nuvarande. Läs mer om farligt avfall här.

Om du har frågor kontakta Naturvårdsverket!

P4 Västerbottens nyheter i 15 kommuner

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2019
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur ofta nämns Västerbottens kommuner i de lokala nyheterna? Det var en frågeställning som journaliststudenter från Luleå tekniska universitet ställde för en period av tre månader. Så gjordes kartläggningen av P4 Västerbottens nyheter.

Vännäs, Robertsfors, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling gränsar till Umeå kommun men fick ändå inte mycket uppmärksamhet. Västerbottens Kuriren har under en följd av år dragit in den lokala närvaron med lokalkontor. Detta ersattes med inhyrd journalist från ett mediaföretag i norra länsdelen, som sysslade med textproduktion av många slag. Också detta arrangemang upphörde. Därefter har det hänt stora saker t.ex med den utdraga processen med nedläggning av ortens största privata arbetsgivare Element Six. Bevakningen har i huvudsak skötts av två ambulerande lokalreportrar hos VK. Folkbladet har också haft bevakning på distans.

Trenden har varit nedåtgående bevakning om man ser till lokal fysisk närvaro i dagspress och radio. Dagspress och radio har ju under lång tid stått för tillgång av återkommande lokala nyheter. Därmed har dessa media också skapat förväntningar om permanens. Detta förhållande har i viss man brutits, där vita fläckar uppstått som visats i undersökningen om Västerbottens kommuner. Vi befinner oss sedan flera år i en brytningstid med sämre bevakning från ”gammelmedia” och med framväxt av sociala media. Det är en mycket ovan situation för de äldre och de ovana dator- och telefonanvändarna.

Sommarvärdar 2019 i Sveriges Radio P1

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

När värdarna presenterades var en spontan fråga för många: Varför inte Greta Thunberg? En regel för programproducenten är att inte avslöja vilka som tillfrågats eller vilka som avböjt medverkan. Det är möjligt att Greta tillfrågats, men också möjligt att hon inte tillfrågats. Det finns få om ens någon färsk kändis på listan. Det innebär ett risktagande för SR att tillfråga en färsk kändis. Dessutom, en kändis i Gretas klass tar en risk om hon skulle tacka ja. Är man i Gretas klass - när stjärnorna står rätt för henne som nu - kan man få ett alldeles eget program om så vore.

Det finns flera sätt att konsumera sommarpratare. Ett är att låta sig överraskas av sin radio som jämt står och skvalar. Ett annat är att klippa ut listan från en tidning t.ex DN Kultur idag den 15 juni, sidan 5. Det har jag gjort och fäst på väggen i ett rum där jag troligen inte kommer att befinna mig i sommar. Men jag har ändå gjort några val:

24 juni: Isabella Löwengrip, influencer
Hon har sagt sig sträva efter att bli världens mäktigaste kvinna. Tänk om en man hade sagt något sådant!

3 juli: Erik Niva, sportjournalist
Han har samma överenergiska, långsamma tal men ändå vägvinnande framställning oavsett vad han talar om.

10 juli: Sven-David Sandström, tonsättare
Troligen gjorde han inspelningen med korrekt klädsel, dvs svart skjorta och kostym, svarta lackskor.

21 juli: Svante Thuresson, sångare och f.d. trumslagare
Hippaste 80+ i hela Stockholm med omnejd.

7 aug: Agneta Pleiel, författare
Kanske överraskande berättelser från den litterära världen, nu när Svenska Akademien är avbetad.

14 aug: Nick Bostrom, filosof
Risker med superintelligens, som kan stänga käften på övermodiga lycksökare inom AI. IT har ersatts med en annan akronym AI för grabbar och tjejer som fixar med framtiden.

Vilken av dessa sommarpratare som är värda att lyssna på både dagtid och reprisen sent kvällstid, det återstår att höra.

Nutidshistoria det svåraste av allt?

Skrivet av redaktionen den 06 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Livet pågår utan att upptäcka vad som kan komma i mittpunkten för framtidens historieböcker. Att tänka på framtidens historieböcker reser frågan: Vad är historieböcker? Det är ett ord som är i allmänt bruk men ofta utan innebörd. För att läsa och tala om det förgångna behövs ett begrepp för historisk information, för en mängd och för delmängder av information. Därför kan kanske ”historieböcker” fylla en plats i vår tankevärld även om bäraren av information kan ha olika skepnader, den fysiska boken i papper, e-boken som i läshänseende liknar den fysiska pappersboken men som är lagrad och distribuerad digitalt. Kommer vi att få se en bok, historiebok eller annat där texten exponeras på en flexiskärm i bok- eller tidningsformat som liknar ett papper i en fysisk bok eller tidning? Det lär vara på gång... 

Med andra ord har vi en omvälvande och sakta pågående förändring som vi knappast märker eller förstår, men som i framtiden kommer att framställas som en lika stor sak som boktryckarkonsten en gång blev i Europa, Asien och andra världsdelar. Boktryckarkonsten uppfanns inte momentant, utan som en lång process för papperskvaliteter som blev bärare av information och det som togs i bruk för att åstadkomma en bok, detta språng i mänsklighetens historia.

Men vad är det vi inte ser som betydelsefullt men som pågår eller som kan inträffa? Maria Küchen är en författare som i dessa dagar lanserar boken ”Rymdens historia”. Releasefest går av stapeln på Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm, den 11 juni i år. Vad kan det ge och föra med sig? Förmodligen en intressant och trivsam kväll, men kanske också nya idéer för nutidshistoria för de med öppna sinnen. Lokalen hos Rönnells är ingalunda avant garde med sina knarriga och obekväma stolar. Väggarna är fulla av bokhyllor med böckernas talande tystnad.

Kärnkraften enligt Liedman

Skrivet av redaktionen den 05 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Professor emeritus Sven-Eric Liedman född 1939, idéhistoriker har gått in i debatten om kärnkraft ”Därför har kärnkraften blivit en snuttefilt” DN 5/6 2019.

Han anlägger ett historiskt perspektiv från 60-talet och framåt. Det där med snuttefilt går som en bumerang tillbaka på honom själv efter ett snuttifierat angrepp på politiker som inskränker sig till borgerliga Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD). Varför inte kommentera (V) med Jonas Sjöstedt född 1964 som också kan granskas. Eller partiledarna i (S) eller (MP) eller (Fi)?

Inte med ett ord berörs de nya tekniska landvinningarna för kärnkraft, vilket får sägas vara ett av de bärande argumenten för 4:e generationens kärnkraftsreaktorer. Bärande argument är också kärnkraften som s.k. reglerkraft också benämnt baskraft. Vindkraft och solkraft lyfts fram med hänvisning till professor Tomas Kåberger född 1961. Liedman har missat att Kåberger varit starkt ifrågasatt under större delen av de 25 år som kritisk granskning har gjorts av FSL, Föreningen svenskt landskapsskydd.

Detta hindrar inte att Liedman ger en rik och tänkvärd berättelse om modernitet fylld med ifrågasättanden. Men varför räcker inte Sven-Eric Liedmans erfarenhet till att ifrågasätta fler politiker än Kristersson och Busch Thor? Och varför tar Liedman en opportunist som professor Kåberger till sanningsvittne, som först bara såg vindkraft, långt senare solkraft?

En internationell utblick hade varit önskvärd. Frågan är om vi inte i Sverige i alltför hög grad ställer energikällor mot varandra. På många håll i världen bygger man ut kraftproduktion av i stort sett alla slag. Alla energislag behövs – tycks vara den ledande principen, något för en yngre (!) idéhistoriker att bita i med klimathistoriska förtecken.

Politiskt räddningsförsök i Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 02 Juni, 2019
[ Fagerliden, Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hösten 2018 lade kommunledningen fram – genom sin näringslivsansvarige – slutrapport av förstudien ”Högtryckscentrum i Robertsfors kommun”.

Syftet sägs vara att ”utreda förutsättningarna för bildandet av ett nationellt centrum för spjutspetskunnande i högtrycksteknologi i Robertsfors”.

”Grundtanken var att stora delar av den världsledande kompetensen som finns kvar från det nerlagda industri-diamantproducerande företaget Element Six AB i Robertsfors kan erbjuda erfarenhet och kunskap till svensk och internationell industri, oavsett industrityp.”

Det kan förmodas att initiativet väcker förhoppningar hos medborgarna i kommunen med chans till nya arbetstillfällen. Men hur kommer det sig att kommunledningen tror sig kunna skapa nya företag inom högteknologi? Kommunledningen misslyckades med att övertyga företaget Element Six att stanna kvar i kommunen. Att övertyga nya intressenter för högteknologi kommer att bli svårt, för att inte säga omöjligt. 

Man kan fråga sig om det finns en dold agenda. Styrgruppen i förstudien innehåller åtta personer, varav fyra representanter för kommunen och regionen, två professorer med lokal anknytning, två näringslivsrepresentanter. En av dessa är professor emeritus från Luleå tekniska universitet med avfallsbehandling som specialitet. Han och hans kollegor i Luleå sades ha figurerat även i början av 00-talet i samband med skapandet av anläggningen för farligt avfall i Fagerliden, Robertsfors kommun. Den kände miljökämpen Björn Gillberg utropade ”dårarna från Luleå!”  Scenariot 2018 uppvisar likheter med scenariot åren före 2006 då Ragn-Sells fick miljötillstånd för anläggningen för farligt avfall i Fagerliden. Då spelade kommunpolitikerna ut stora och ambtitiösa planer som berörde samhällets och näringslivets alla sektorer. Anläggningen för farligt avfall låg dold i ett fyrverkeri av planer. Det visade sig att det var farligt avfall som var grejen, allt annat var bara fyrverkeri som snabbt slocknade.

Det finns därför anledning att varna för att kommunpolitikerna även denna gång har planer som medborgarna inte får vetskap om, förrän det är för sent att protestera.

Allt är politik

Skrivet av redaktionen den 30 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kanske har det aldrig funnits ett politiskt parti i Sverige som har en alltigenom problemfri historia. När det gäller vindkraftmotståndet har många över hela landet ställt förhoppningar till SD och varit beredda att bortse från partiets problematiska historia. Förvecklingar med Peter Lundgren strax före EU-valet ebbade ut. Nya förvecklingar i SD:s stamort Sölvesborg har skapat förvåning i hela landet. Sölvesborg tycks gå mot strömmen i Kultursverige. Dels genom ett misslyckat sexskämt med tre kommunpolitiker som figuranter, dels genom att diskriminera svaga och utsatta, invandrade kommunmedborgare. Man har lagt ett förslag att minska tillgången på böcker i hemspråken på bibliotek. Man vill också genomföra ett slöjförbud för unga flickor. SD fortsätter att skapa problem på område efter område. Gränsen kan vara nådd för många som hade vissa förhoppningar på SD.

Att i något sammanhang ta stöd från SD i vindkraftmotståndet, även med smarta realpolitiska motiv, är helt malplacé – och Du käre läsare – riskerar att göra Dig till åtlöje.

Swebbtv gör framgångar, välj en vindkraftsmotståndare!

Skrivet av redaktionen den 26 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Idag har Swebbtv lagt ut inspelning på YouTube om konferens den 18 maj 2019. En av huvudtalarna var Lars Bern. Han gör lugnt och sansat en uppgörelse med våra politiker som han anser gjort sig skyldiga till ett stort bedrägeri. Klimatfrågan och utbyggnaden av vindkraften har enbart det syftet att skapa en ny skattebas. Vindkraftverken i Sverige riskerar att orsaka stor förstörelse i likhet med Tyskland, "där det ser för djävligt ut” efter installation av vindkraftverk i hela Tyskland.

Berns bästa råd var att tala med politikerna för att slippa samma stora förstörelse som i Tyskland. Lägg din röst på den kandidat som kan visa på en kritisk inställning till vindkarft! För miljöns skull.

Krishantera tafsandet - Deus ex machina

Skrivet av redaktionen den 21 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Har SD:s krishanterare läst på Wikipedia efter SD:s Peter Lundgrens tafsande på SD-kollega? Efter Expressens avslöjande den 20 maj av tafsandet satte SD:s ledning omedelbart in sitt krishanteringsmaskineri.

Deus ex machina [?de??s ?ks ?makina] (latin för "gud ur en maskin", "gud ur maskinen") är en oväntad, onaturlig eller osannolik gestalt, föremål eller händelse som plötsligt introduceras i ett fiktivt verk eller drama för att hantera en situation eller intrig. 

Redan nu den 21 maj tycks krishanteringen havererat eftersom Peter Lundgren ställt in sitt deltagande i offentliga debatter inför EU-valet. Men om det stålblanka romarcitatet på latin är giltigt har vi då stordåd att vänta trots allt av Peter Lundgren, eller? En efterträdare tycks redan vara utsedd i SD:s Charlie Weimers – omedelbart efter tafsningsincidentens spridning i media – som pratade som en uppskruvad docka i TV. Vem är det då som är guden i sammanhanget? Hans namn är Jimmie Åkesson.

Tafsa inte - Sic transit gloria mundi

Skrivet av redaktionen den 20 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Så förgår världens helighet. Har media förmedlat en bild av SD som sänker deras siffror i EU-valet? Toppkandidaten Peter Lundgren och Kristina Wiberg, på tredje plats, sedan fjärde, nu utesluten, har båda uppfört sig mer eller mindre olämpligt, sägs det. 

Det hela har givits orimliga proportioner, och det är väl snarare det förhållandet som är klandervärt ur väljarnas synpunkt. Det är sorgesamt att bevittna hur stora viktiga EU-frågor trängs undan i mediacirkusen.

Nu har det blivit svårare för de väljare som är motståndare till vindkraft i ställningstagandet till SD som är vindkraftkritiska. Tack och lov har fler partier visat sig vara kritiska till vindkraft och positiva till att behålla kärnkraften, nämligen KD och M. Det gäller även L i någon mån, men deras toppkandidat kom aldrig till saken i TV:s utfrågning.

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 63 64  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera