Almedalen 2013 och miljöfrågorna, hemifrån

Skrivet av redaktionen den 06 Juli, 2013
[ Andra farliga platser, Agering, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Åsa Domeij är för många ikonen för miljöfrågorna i svensk politik och debatt. Hon är sedan 2008 miljöchef i Axfood som behärskar en stor del av svensk matmarknad. I ett blogginlägg skriver Domeij: Miljöfrågan dominerar Almedalen. Hon är aktiv bloggare där hon för ut budskap i Axfoods intressen, delvis genom det så kallade Hagainitiativet - företag för aktivt klimatansvar. Vilken cynisk benämning för storskalig miljöförstöring!

Hagainitiativet har initierats av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail Sverige och Vasakronan. Tillkommande nya företag är Lantmännen, HKScan Sweden, Löfbergs och McDonald's. Läs mer här.

Här marknadsförs "Hagainitiativet" och de bakomliggande företagen. Det innebär att några av miljöns största hot kuppat in sig i Almedalen och den stora good-will som här finns både nationellt och internationellt. De ingående företagen i Hagainitiativet representerar dagligvaruhandel och import av livsmedel som förstör miljön i en global skala. Bland de inhemska företagen finns de största slakteriföretagen som vill bevara och öka animalieproduktionen. I blogginlägget skriver Domeij pliktskyldigast om Axfoods seminarium "Vaccinera dig mot pessimismen - för en hållbar framtid". Här handlar det om Axfoods investering i solceller.

Hur kan jag som enskild person utan makt och kapitalintressen orientera mig i allt detta, frågar man sig. Företagen i Hagainitiativet och en lång rad andra företag snyltar på Almendalens goda rykte. "Snylta" är ett alldeles för snällt ord, det borde heta blodsuga! Ett annat företag i raden är RagnSells som har seminarium i tre dagar med inbjudna deltagare från bl.a Naturvårdsverket. Det är ett ödets ironi att företaget dömts för miljöbrott just på Gotland. 
En numera vanlig metod att möta kritiken är att skylta med investeringar med förment goda effekter på miljön. Almedalen är en torgplats där åthävor är vanliga och förs ut till media. Axfood gör reklam för sitt företag genom att tala om en investering i solceller, som tycks ha ytterst marginell betydelse för miljön och företaget. RagnSells gör reklam för sitt företag genom paneldebatter "öka takten på klimatarbetet", som kan bedömas ha stor betydelse för miljön, ja faktiskt, och företaget.

Här har exempel getts på diskussioner som har koppling till Almedalen. Här på denna blogg kan vi se många tänkbara fördelar för miljön i alla de 500 seminarier som handlar om miljö. Vi kan också se hur många stora och små företag ägnar sig åt att blodsuga varumärket Almedalen. Vi kan också se hur många stora och små företag försöker bikta sig, köpa sig fria för sina stora och små miljöbrott genom att lova investeringar i miljön.

Är det tillräckligt att studera Almedalen indirekt genom media och internet? Nej, kanske inte. Det kan vara effektivare att göra studiebesök i den så kallade Verkligheten. Besök den typ av vindkraftverk som Polarbageriet i Älsbyn avser att bygga, hör bullret som grannarna kommer att få leva med 25 år framåt! Besök någon av RagnSells anläggningar för farligt avfall, fråga grannarna om utsläppet av farliga gifter men som inte syns för blotta ögat! Eller, något som du kan göra redan idag - besök någon av Axfoods butiker, Willys och se kritiskt på vad som finns i diskarna och hyllorna! Vilka produkter kan du konsumera med gott miljösamvete? Har du några frågor så maila till både oss och Åsa Domeij.

Vad göra när PRISM är avslöjat?

Skrivet av redaktionen den 16 Juni, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altMånga har reagerat och fördömt övervakningssamhället som visat sitt nya ansikte efter avslöjanden av Edward Snowden. PRISM är ett hemligt system för övervakning som drivs av NSA - National Security Agency - som ingår i USA:s försvarsdepartement.

Om de organisatoriska sambanden har det skrivits mycket den senaste tiden. De stora bolag som nämns i de läckta dokumenten är främst Microsoft, Yahoo, Facebook, Google, Apple och Dropbox. Dessa bolag har gjort uttalanden som försöker dämpa kritiken. Att granska dessa och andra uttalanden är förstås en viktig fråga, men här finns också ett annat fokus som har med det egna personliga ställningstagandet att göra.

I vilken mån är vi villiga att dra konsekvenser av läckan som avslöjar Microsoft, Facebook, Google och de andra? Vilka konsekvenser finns för oss i konsumentrollen och i andra roller som anställd eller leverantör? Vilka konsekvenser finns för forskare och affärsutvecklare som direkt eller indirekt arbetar åt bolagen ifråga? Den senaste tiden har vi på nära håll erfarit de etiska problem som finns i Telia Sonera och bolagets universum. Efter dessa avslöjanden, har du bytt abonnemang? Har du överhuvud taget tänkt mer på saken efter "Uppdrag granskning" i SVT?

Som konsument har man makt. Det brukar kallas för att "rösta med fötterna". Med massverkan kan världens gång rubbas! Om jag ser till mig själv kommer jag att fortsätta vägra använda Facebook. Nu har argumenten att vägra stärkts ytterligare. Nu kan jag förmodligen finna förståelse hos alla de personer som under den tid Facebook funnits aldrig fått svar från mig. Jag valde att registrera mig med avsikten att vara passiv och att inte svara, för att på detta långsamt verkande sätt visa var jag står. Jag kommer heller inte att skaffa Instagram eller andra alternativ. Jag kommer inte att använda Twitter där jag har registrerat en adress. Jag kommer att fortsätta vara lika njugg med alla sociala media som StayFriends som kan tyckas vara en oförarglig företeelse, men är ändå är en del i en sjuk kultur - sociala medier under övervakning av NSA. Jag kommer aldrig att gå omkring med värkande nacke, stirrande i en smartphone. Men dessa avståndstaganden är ändå en blygsam del. Google används flera gånger per dag. Och min användning av mail är pyramidal. Jag vet inte hur jag ska kunna leva utan alla dessa kommunikationsmedel. Den chockverkan som läckan från Snowden har skapat är ännu ganska ny. Därför kan jag inte utesluta fler åtgärder från mig själv.

Jag ser framför mig historiens fördömande som en förlängning av SSSR, Sovjetunionen med KGB och DDR, Tyska demokratiska republiken med Stasi. Handen på hjärtat - vill du bli medlöpare till NSA- National Security Agency med alla sina trådar in i våra liv?

Gruva riskerar stora böter för miljöbrott

Skrivet av redaktionen den 12 Juni, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Miljöåklagaren har ett otacksamt jobb. Det är nästan omöjligt att få fällande dom med stöd av nuvarande miljöbalk. Men den här gången ser det ut att vara möjligt.

Läs i VK: Gruva riskerar stora böter för miljöbrott.

Djurförsök och medicinsk forskning - seminarium

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt
Klicka för större

En rad intressenter hade enats om att hålla ett seminarium "Djurförsök och medicinsk forskning - alltid lika omdebatterat, fortfarande lika viktigt". Läs inbjudan och program.

Föredragshållare representerade Vetenskapsrådet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Reumatikerförbundet, Jordbruksverket som i många stycken visade på en uppgiven och konservativ syn. Alla dessa förutsåg en fortsatt användning av försöksdjur i medicinsk forskning, i oförändrad eller kanske ökande omfattning i ett perspektiv på 10 till 15 år. Annars finns risken att dessa försök flyttas ut till andra länder. Föredragshållarna talade om 3R-forskningen, som står för R-replacement, R-refinement och R-reduction. Begreppet myntades 1959 av två brittiska forskare. Läs mer här.

Representanter för Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt och Sveriges Lantbruksuniversitet omfattar synen att utveckla praktikerna för 3R och är i hög grad pådrivande i utvecklingen att försöka ersätta, förfina och minska användningen av djurförsök. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har visioner om fundamentala förändringar och hämtar styrka från teknikområden som IT och kommunikation. Vem trodde på 1950-talet att dagens utveckling med IT och internet var möjlig? Varför ska inte medicinsk forskning kunna förändras i grunden med forskning in vitro med cellkulturer och stamceller, in silico med datormodeller? Om detta talar även etablissemanget inom forskningen, men hur allvarligt menat är det egentligen? Djurens Rätt arbetar även för bättre lagstiftning och att stävja missbruket hos de forskande företagen att inte specifikt redovisa syftet med användningen av försöksdjur. Sveriges Lantbruksuniversitet bidrar genom att hålla ett lektorat i djuretik.

I kaffepausen ställde jag frågan om fritt tänkande till en professor i zoologi som säger sig tänka på djuren i första hand, snarare än forskningen. Han hävdade att alla kunde känna att det var högt i tak. Om detta tillät jag mig tvivla. På sätt och vis kan man säga att jag frågade en person som var både djurens vårdare och domare. Och domen kan endast bli lidande och död... En lärdom denna dag är trots allt: Alla medverkande har en policy för sin huvudman/institution att följa och talar i egen sak. Att förväxla självlegitimering med fritt tänkande är ett misstag.

Kommer Stiftelsen Forska Utan Djurförsök att kunna dra till sig donationer som kan förmedlas till forskning? Spännande fortsättning följer...

Miljöbrott - RagnSells spillolja

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dags igen för miljöbrott. Denna gång har RagnSells tappat kontrollen över 7.000 liter spillolja som rann ut på företaget Ragnsells fastighets dagvattenbrunnar och ner i en bäck.

Läs Helsingborgs Dagblad.

Djurens Rätt, riksstämma i Umeå

Skrivet av redaktionen den 12 Maj, 2013
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altDjurens Rätt har riksstämma 2013 i Umeå under tre dagar med start fredagen den 10 maj.

Valet av Umeå har att göra med att det var här som veganrörelsen växte fram under1990-talet med spridningseffekter över hela Sverige. Striden eller konkurrensen är ständigt pågående mellan radikaler och reformister. Detta har satt tydliga spår i förbundsstyrelsens sammansättning. Vid årets stämma föreslås strykning av kravet att ange matvanor i kandidaternas presentationer. Enligt ett tidigare stämmobeslut ska kandidaterna till förbundsstyrelsen i sin presentation ange om de äter veganskt. Om stämman beslutar att kandidaterna inte behöver ange matval faller därmed det tidigare stämmobeslutet. Detta kan då tolkas som en framgång för reformisterna.

En annan stridsfråga gäller förbundets tidning Djurens Rätt. Tidningen har outsourcats, något som lett till särskilt yttrande från enskild verksamhetsrevisor. Redaktör och övrig på tidningen anställd personal entledigades, och kontrakt upprättades med kundtidningsbolaget Tidningsmakarna. Detta beslut ifrågasätts med motiveringen att riksstämman äger frågan.

Djurens Rätt har mer än 30 000 medlemmar med ett brett spektrum av åsikter. Vid sidan finns Djurrättsalliansen som är ett nätverk med tydlig inriktning på aktivism. Nyligen har en aktion genomförts i Stockholm mot kalkonuppfödningens grymheter i företaget Ingelsta Kalkon. Den närmaste tiden tycks det bli en konkurrens, eller om man så vill en arbetsfördelning mellan Djurens Rätt och Djurrättsalliansen och även med andra nätverk.

Urban Zingmark deltog, läs summeringar och tankar nedan, ordnade dagsvis.

 (Mer)

Uppföljning av vattenprivatisering

Skrivet av redaktionen den 03 Maj, 2013
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altVetenskapsradion SR1 hade på Valborgs morgon en uppföljning till den debattstorm som Nestléchefen gav upphov till. Läs vår förra artikel.

Frågan om privatisering avvisas inte av Gustaf Olsson, professor emeritus, Lund, författaren till boken Water and Energy. Men han anser att frågan om privatiseringär en sekundär fråga och att prissättning kan ske oberoende av ägare. Alla bör ha rätt till dricksvatten och vatten för personliga behov, gratis eller till mycket låg kostnad. Annan användning måste påverkas av priset. Det är ingen mänsklig rättighet att fylla poolen, tvätta bilen, vattna trädgården om man bor i öknen vid Las Vegas. Gustav Olsson har också studerat vattnet som en strategisk resurs. Ett fall är Kina som vill ha makten över Tibet för att därigenom kontrollera vattenförsörjningen i Sydostasien.

Medicinrester i avloppsvatten och avloppsslam

Skrivet av redaktionen den 28 April, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Lena Ek, Sveriges miljöminister har i intervju idag fått stå till svars för regeringens dubbelspel när det gäller krav på rening med avseende på medicinrester. Sverige har ställt krav att EU ska införa strängare lagstiftning men utan framgång. Ändå är regeringen inte beredd att leva som man lär här hemma. Lagstiftningen förändras nämligen inte i Sverige, vilket innebär att medicinrester fortsätter att skada fisken och miljön. Det har man forskat om i Umeå. Läs här.

Även de senaste turerna om RagnSells Fagerliden, Robertsfors har berört frågan om medicinrester i den s.k. skitjorden som i stora volymer har förts till anläggningen och den deponicell som sluttäckts. Länsstyrelsen har trots anmodan vägrat att begära analysprotokoll på skitjorden som bl.a påstås innehålla medicinrester som riskerar att läcka ut i recipienten av lakvatten. 

Privatisera vattentillgångar?

Skrivet av redaktionen den 21 April, 2013
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nestlés ordförande har kommit med förslaget, eller varför inte upphöja till idén att privatisera vattentillgångarna i världen.

Reaktionerna har varit starka. Vatten betraktas som vår viktigaste resurs vid sidan av luft och syre. Framtidsutsikterna är mycket dystra för vattenförsörjningen i världen. Visst kan man inta positionen och anse att ordföranden i Nestlé, Peter Brabeck-Lethmate har kommit med det dummaste och mest provocerande man överhuvudtaget tänka sig. Den bedömningen kommer med stor sannolikhet att stå sig.

Men varför inte stanna upp och tänka på några tänkbara konsekvenser. Privatiseringar av vattentillgångar skulle skapa urstarka företag med enorm makt och resurser som kan användas på många sätt. Företag i dagens ekonomi som förorenar vattentillgångar skulle få nya mäktiga motståndare som inte vill se sina vattentillgångar förstöras. Idag finns inte det motstånd som behövs. Staten och den offentliga sektorn orkar inte med att kontrollera gruvföretag, avfallsföretag, oljeföretag, kemiföretag, läkemedelsföretag etcetera. Dessa företag och branscher skulle få en helt ny matris att skapa strategier för. Krigisk spelteori kan få en renässans! De skarpaste hjärnorna i världen skulle få en ny framtid.
Tänk om Nestlé ägde alla färskvattentäkterna i Robertsfors, Västerbotten, Sweden där RagnSells driver verksamhet med farligt avfall! Då skulle inte ens RagnSells våga göra otillåtna utsläpp eller skita i att göra vattenanalyser på utsläppsvattnet till Granån. Eller ta riskerna för förstöring av vattentäkter som orsakas av maffian i Neapel. Med Nestlé eller annat mäktigt företag skulle maffian få kraftfullt motstånd.

Läs- och föredragstips

Skrivet av redaktionen den 18 April, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Klas Åmark är professor i historia vid Stockholms universitet. Han har ikväll hållit föredrag om sin senaste bok i en hörna av ett bibliotek. Bitvis hemföll han till yrkessjukdomen för en historiker - kalenderbitande eller encyklopedisk kunskap med datum, årtal, siffror och detaljer. Men det var en försumbar del i ett långt och fängslande föredrag:

Att bo granne med ondskan - Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen

Klas är relativt ung med dagens begrepp, född 1944 men redan professor emeritus! Han utstrålade vitalitet och engagemang. Det kan förhoppningsvis också upplevas genom att läsa denna hans nionde bok. Under efterföljande frågestund kom många frågor. En av dessa var: "När visste och förstod man vad som pågick med förintelsen?" Klas svarade att många har gjort försök att datera ett sådant genombrott i vetandet. En möjlig datering är september 1942 när de första bilderna av utmärglade och svårt lidandefrån Bergen-Belsen fick allmän spridning i världspressen. Men frågan kvarstår ändå enligt historieprofessorn: Skillnaden mellan att veta och förstå. En bonde någonstans i Sverige som läste en tidning med bondepartiet som partifärg visste och förstod inte förrän sent. De som hade tillgång till skildringar av radikala liberaler som Ingrid Wiberg-Segerstedt och hennes far Torgny Segerstedt, redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hade helt andra möjligheter att både veta och förstå på ett relativt tidigt stadium av den pågående Förintelsen. 

Denna skillnad mellan att veta och förstå pekar mot ny forskning för att vinna kunskap. Det gäller Förintelsen, men också en rad andra områden som historiker kan arbeta med. Så detta blir nu ett mantra för att nå levnadsvisdom under lång tid framöver: Veta eller förstå, veta eller förstå, veta eller förstå...

Stadsbiblioteket i Stockholm har ett program för föredrag, föreläsningar eller evenemang. Välj vad som ligger bäst i munnen!

«Föregående   1 2 3 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 59 60 61  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera