Gåva till ett företag som producerar algprodukter

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kalles kaviar är ett av de mest framgåpngsrika varumärekn i svensk historia.

En liknande produkt kan göras med alger som råvara: Gretas kaviar.

Framtid även för djurbönder som byter till växtodling

Skrivet av redaktionen den 10 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Tyskland har sensationellt ett slakteri gått över till Vego-produktion. Läs lantbrukets affärstidning ATL.

En övergång skulle också vara tekniskt möjlig ii Sverige, men även det minsta slakterietbehöver en marknad i starten som ligger utanför dvs exportmarknad.Vem blir först med GRETAS som varumärke? Greta är ett egennamn och kan användas som varumärke.

Förskolan Gitarren i Umeå får inte välja vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 08 November, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Inte ens halvvegetarisk kost tilläts av Umeås politiker med makarna Edward Riedl (M) och Lena Riedl (M) i spetsen. Han skrev en arg insändare i Västerbottens-Kuriren som ironiserade över ”hipstermat" och hon framträdde i Opinon Live, SVT. I TV framkom inte att Gitarrens meny även innehöll animaliska varor som ost, ägg, mjölk. Och fisk!

Makarna Riedl ser spöken på ljusan dag. Måste barn äta griskött och kokött? Är det moderat valfrihet?

F! på väg mot fyra procent och mer

Skrivet av redaktionen den 06 November, 2019
[ Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En partiledare för Feministiskt initiativ F! med så klara mål har goda möjligheter att vinna nya väljare bland veganer. Bara en tidsfråga innan partiet har fyra procent.

Den huvudsakliga risken är att partiet begår misstag i klimatfrågan. Den risken har å andra sidan alla partier.

SwebbTV intervjuar Nya Tider

Skrivet av redaktionen den 01 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

En journalist och chefredaktör från Nya Tider intervjuas med anledning av Bokmässan. SwebbTV har satt den tendentiösa rubriken ”Om gripandet av Jesper på Bomässan”. Med vittnesbörd och bilder gör man ett nummer av att journalisten blev avvisad (inte gripen) från Bokmässan efter ha misslyckats att genomföra spontana intervjuer med Pierre Schori, tidigare socialdemokratisk minister och Jan Guillou, författare och journalist.

Temat för Bokmässan var yttrandefrihet, något som Nya Tider uppger sig ha tagit fasta på. Men bakgrunden är betydligt mer komplex än så. Nya Tider fick nämligen inte delta med plats på Bokmässan efter protester från utställarna och deras organ.

I den intervju som SwebbTV lagt ut på YouTube redovisas inte hela bakgrunden. Siktet tas istället på de situationer som uppkom i samband med de misslyckade försök som gjordes av Jesper, Nya Tider att spontant intervjua celebriteterna Schori och Guillou. Frågorna som kastades ut till Schori av Jesper var t.ex ”Var det rätt att stödja mördaren Mugabe?” Till Guillou ställdes frågan om varför han tidigare i en intervju vid en tidigare mässa sagt ”när jag var ung ville jag mörda de där typerna” med syftning på montern med Nya Tider. I båda fallen kraschade försöken till fortsatt intervju.

SwebbTV och Nya Tider uppträdde mycket samspelt, till synes i gemensamt syfte att rättfärdiga Nya Tider och att misstänkliggöra de två intervjukandidaterna liksom hela det etablissemang som de anses tillhöra enligt Nya Tider. Konsekvensen blir att argumentationen från SwebbTV och Nya Tider implicerar att yttrandefrihet är kopplat med yttrandeskyldighet. Detta är i grunden fel. Yttrandefrihet behöver inte förutsätta någon sorts yttrandeskyldighet hur angeläget det än må vara att få svar. Nu får andra än Jesper göra jobbet att fråga Schori om stödet till Mugabe. Likaså fråga Guillou varför han ville ”mörda” folk från Nya Tider. 

Säkerhetsövning i Tierp angående kärnkraft

Skrivet av redaktionen den 30 Oktober, 2019
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SR1 har flera sändningar runt säkerheten i Sveriges kärnkraftverk. Gävletidningarna har inte prioriterat. Det hade varit önskvärt att tidningen Arbetarbladet publicerat utan betalvägg i denna fråga. Gefle dagblad hade inget om övningen i onsdagens tidning.

Eftersom kärnkraft de senaste åren har fått förnyad aktualitet i debatten om Sveriges energiförsörjning hade organisatörerna för säkerhetsövningen bort integrera alla typer av massmedia i övningen, åtminstone media i Gävle, Uppsala och Stockholm. Om man lyssnar på Vetenskapsradion får man väldigt nyttiga påminnelser om de risker och problem som kan inträffa. Utan kännedom har man inget berättigande i debatten om kärnkraft som blivit väldigt ytlig. Tomas Kåberger som varit apostel för vindkraft under många år visade i radioprogrammet att han hade satt sig in i kärnkraftens risker och problem. Därför är han även fortsatt en viktig motståndare som bör tas med respekt. Välinformerade motståndare är bättre för utvecklingen än nyttiga idioter som inte vet vad de pratar om.

Skolan och anarkin

Skrivet av redaktionen den 30 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sven-Eric Liedman, professor emeritus idéhistoria, har framfört en flammande appell om förfallet i den svenska skolan. Det kan kännas förminskande att använda etiketten socialist på en forskare, men det är ändå rättvist. Att komma farande på DN:s debattsidor efter ett helt liv som socialist är magstarkt. Uppvaknandet kommer sent i Liedmans fall. Det sägs att en förkrossande majoritet av journalister och även lärare har partisympatier för S och MP och har haft det under lång tid. Sökning och läsning på internet rekommenderas. Det finns många rapporter och diskussioner om partisympatier i dessa yrkesgrupper.

Givet att dessa yrken har stor dominans av anhängare till S och MP borde kändishistorikern och debattören vara självkritisk som kommer så sent. Han har nära till den forskning som bedrivs vid Göteborgs universitet. Han har haft flera decennier på sig att upptäcka det gigantiska problemet med förfallet i svensk skola för både elever och lärare. I sin senaste artikel i DN har han kallat lärarna för ”trasproletariat”. Det stämmer till eftertanke för oss alla. Och låt oss alla söka och medverka till fler debattartiklar om den svenska skolan! Det håller på att gå åt helvete, om det inte redan har gjort det. Vargen är här.

Ännu en nationalklenod som tappar glansen

Skrivet av redaktionen den 29 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Under årens lopp ser vi att nationalklenoder en efter en faller ur ramen. Me-too betydde att institutionsteatrar som Dramaten och Stadsteatern visade sig vara något helt annat än vad gemene man trodde. Nationalklenoderna Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet har visat sina dåliga sidor i flera skandaler gällande sjukvård och forskning. Man glömmer fort. Nya skandaler hjälper också minnet att tänka tillbaka på gamla skandaler som inte är så avlägsna i tid. Skenande bygg- och konsultkostnader för nya Karolinska följdes av Maccarini-skandalen. Nu har vi också hört om nepotismen i tandläkarutbildningen på Karolinska i Kalla fakta TV4. Har folk i ledningen för driften och för administrationen tänkt på följderna? Försvunna miljarder i byggkostnader är ofattbara och oförlåtliga, men ändå gripbara på något sätt eftersom det kan uttryckas med siffror vilka ger en falsk trygghet ifråga om planmässighet.

Hade det gällt privata företag så hade förmodligen helt andra tankar uppstått hos de styrande. Goodwill, förlorad goodwill. Karolinska har haft ett världsrykte som en av de ledande inom medicinsk forskning och därmed anknutna verksamheter. Det är mycket möjligt att alla de, forskare med flera, kan hålla isär problemen på nivån domän eller disciplin. Men även forskare är människor som påverkas ömsom rationellt och ömsom irrationellt över tid. När problemen och skandalerna blir många då flyter allt samman och sänker respekten. Potentialen att få forskningsanslag internationellt skadas och sänks. Vi kan tala om, i alla fall anta, att det handlar om gigantiska värden i good-will som går förlorade. De personer i ledningen för KI:s tandläkarutbildning visade på noll medvetande och ansvarstagande. Många av de intervjuade visste inte ens vad jäv innebär. Hur ska de då förstå något om goodwill och badwill? 

Det är här det händer

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Beslut om förändringar i kostvalet sker på individnivå och på gruppnivå i stor omfattning runt hela Sverige. Ofta hänvisas till klimatfrågan. Det är för närvarande argument som är nästintill oemotståndliga. Djurrättsmotiv är fortfarande viktiga, men klimatmotiv verkar vara dominerande. Förskolan Gitarren i Umeå visar exempel på beslut om övergång till "helvegetarisk kost”. Fyra dagar i veckan blir det vegetarisk kost – där dock animaliska produkter som mjölk, ost, smör, och ägg serveras. En av dagarna serveras även fisk. Med dessa undantag är det långt kvar till vegansk kost. Här har inte kostnadsmotivet förts fram, vilket är viktigt nu när alla Sveriges kommuner gör neddragningar i sina budgetar, läs Folkbladet och Expressen.

Sinnesrobönen ger oss inte sinnesro

Skrivet av redaktionen den 26 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

GUD ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”. Så lyder böneramsan från 1926 av prästen och teologen Reinhold Niebuhr.

Vill man bibehålla sinnesron borde man avstå alla försök att ändra ett beslut av Svenska Akademien, frågan om nobelpriset till Peter Handke. Här finns ett undantag. Akademien genom Anders Olsson har gjort försök att förklara, faktiskt även att bortförklara Handkes förhållningssätt till Srebrenicamassakern Vi yrkar att Svenska Akademien utbetalar hela prissumman till Srebrenicas Mödrar. I andra hand yrkar vi att samma summa – som till Handke – utbetalas till Srebrenicas Mödrar med finansiering genom avdrag på de löner och förmåner som ledamöterna tillvällat sig.

Gärna också en spark i arslet på vissa ledamöter i Akademin och Nobelkommittén.

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66 67  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera