Nutidshistoria det svåraste av allt?

Skrivet av redaktionen den 06 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Livet pågår utan att upptäcka vad som kan komma i mittpunkten för framtidens historieböcker. Att tänka på framtidens historieböcker reser frågan: Vad är historieböcker? Det är ett ord som är i allmänt bruk men ofta utan innebörd. För att läsa och tala om det förgångna behövs ett begrepp för historisk information, för en mängd och för delmängder av information. Därför kan kanske ”historieböcker” fylla en plats i vår tankevärld även om bäraren av information kan ha olika skepnader, den fysiska boken i papper, e-boken som i läshänseende liknar den fysiska pappersboken men som är lagrad och distribuerad digitalt. Kommer vi att få se en bok, historiebok eller annat där texten exponeras på en flexiskärm i bok- eller tidningsformat som liknar ett papper i en fysisk bok eller tidning? Det lär vara på gång... 

Med andra ord har vi en omvälvande och sakta pågående förändring som vi knappast märker eller förstår, men som i framtiden kommer att framställas som en lika stor sak som boktryckarkonsten en gång blev i Europa, Asien och andra världsdelar. Boktryckarkonsten uppfanns inte momentant, utan som en lång process för papperskvaliteter som blev bärare av information och det som togs i bruk för att åstadkomma en bok, detta språng i mänsklighetens historia.

Men vad är det vi inte ser som betydelsefullt men som pågår eller som kan inträffa? Maria Küchen är en författare som i dessa dagar lanserar boken ”Rymdens historia”. Releasefest går av stapeln på Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm, den 11 juni i år. Vad kan det ge och föra med sig? Förmodligen en intressant och trivsam kväll, men kanske också nya idéer för nutidshistoria för de med öppna sinnen. Lokalen hos Rönnells är ingalunda avant garde med sina knarriga och obekväma stolar. Väggarna är fulla av bokhyllor med böckernas talande tystnad.

Kärnkraften enligt Liedman

Skrivet av redaktionen den 05 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Professor emeritus Sven-Eric Liedman född 1939, idéhistoriker har gått in i debatten om kärnkraft ”Därför har kärnkraften blivit en snuttefilt” DN 5/6 2019.

Han anlägger ett historiskt perspektiv från 60-talet och framåt. Det där med snuttefilt går som en bumerang tillbaka på honom själv efter ett snuttifierat angrepp på politiker som inskränker sig till borgerliga Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD). Varför inte kommentera (V) med Jonas Sjöstedt född 1964 som också kan granskas. Eller partiledarna i (S) eller (MP) eller (Fi)?

Inte med ett ord berörs de nya tekniska landvinningarna för kärnkraft, vilket får sägas vara ett av de bärande argumenten för 4:e generationens kärnkraftsreaktorer. Bärande argument är också kärnkraften som s.k. reglerkraft också benämnt baskraft. Vindkraft och solkraft lyfts fram med hänvisning till professor Tomas Kåberger född 1961. Liedman har missat att Kåberger varit starkt ifrågasatt under större delen av de 25 år som kritisk granskning har gjorts av FSL, Föreningen svenskt landskapsskydd.

Detta hindrar inte att Liedman ger en rik och tänkvärd berättelse om modernitet fylld med ifrågasättanden. Men varför räcker inte Sven-Eric Liedmans erfarenhet till att ifrågasätta fler politiker än Kristersson och Busch Thor? Och varför tar Liedman en opportunist som professor Kåberger till sanningsvittne, som först bara såg vindkraft, långt senare solkraft?

En internationell utblick hade varit önskvärd. Frågan är om vi inte i Sverige i alltför hög grad ställer energikällor mot varandra. På många håll i världen bygger man ut kraftproduktion av i stort sett alla slag. Alla energislag behövs – tycks vara den ledande principen, något för en yngre (!) idéhistoriker att bita i med klimathistoriska förtecken.

Politiskt räddningsförsök i Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 02 Juni, 2019
[ Fagerliden, Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hösten 2018 lade kommunledningen fram – genom sin näringslivsansvarige – slutrapport av förstudien ”Högtryckscentrum i Robertsfors kommun”.

Syftet sägs vara att ”utreda förutsättningarna för bildandet av ett nationellt centrum för spjutspetskunnande i högtrycksteknologi i Robertsfors”.

”Grundtanken var att stora delar av den världsledande kompetensen som finns kvar från det nerlagda industri-diamantproducerande företaget Element Six AB i Robertsfors kan erbjuda erfarenhet och kunskap till svensk och internationell industri, oavsett industrityp.”

Det kan förmodas att initiativet väcker förhoppningar hos medborgarna i kommunen med chans till nya arbetstillfällen. Men hur kommer det sig att kommunledningen tror sig kunna skapa nya företag inom högteknologi? Kommunledningen misslyckades med att övertyga företaget Element Six att stanna kvar i kommunen. Att övertyga nya intressenter för högteknologi kommer att bli svårt, för att inte säga omöjligt. 

Man kan fråga sig om det finns en dold agenda. Styrgruppen i förstudien innehåller åtta personer, varav fyra representanter för kommunen och regionen, två professorer med lokal anknytning, två näringslivsrepresentanter. En av dessa är professor emeritus från Luleå tekniska universitet med avfallsbehandling som specialitet. Han och hans kollegor i Luleå sades ha figurerat även i början av 00-talet i samband med skapandet av anläggningen för farligt avfall i Fagerliden, Robertsfors kommun. Den kände miljökämpen Björn Gillberg utropade ”dårarna från Luleå!”  Scenariot 2018 uppvisar likheter med scenariot åren före 2006 då Ragn-Sells fick miljötillstånd för anläggningen för farligt avfall i Fagerliden. Då spelade kommunpolitikerna ut stora och ambtitiösa planer som berörde samhällets och näringslivets alla sektorer. Anläggningen för farligt avfall låg dold i ett fyrverkeri av planer. Det visade sig att det var farligt avfall som var grejen, allt annat var bara fyrverkeri som snabbt slocknade.

Det finns därför anledning att varna för att kommunpolitikerna även denna gång har planer som medborgarna inte får vetskap om, förrän det är för sent att protestera.

Allt är politik

Skrivet av redaktionen den 30 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kanske har det aldrig funnits ett politiskt parti i Sverige som har en alltigenom problemfri historia. När det gäller vindkraftmotståndet har många över hela landet ställt förhoppningar till SD och varit beredda att bortse från partiets problematiska historia. Förvecklingar med Peter Lundgren strax före EU-valet ebbade ut. Nya förvecklingar i SD:s stamort Sölvesborg har skapat förvåning i hela landet. Sölvesborg tycks gå mot strömmen i Kultursverige. Dels genom ett misslyckat sexskämt med tre kommunpolitiker som figuranter, dels genom att diskriminera svaga och utsatta, invandrade kommunmedborgare. Man har lagt ett förslag att minska tillgången på böcker i hemspråken på bibliotek. Man vill också genomföra ett slöjförbud för unga flickor. SD fortsätter att skapa problem på område efter område. Gränsen kan vara nådd för många som hade vissa förhoppningar på SD.

Att i något sammanhang ta stöd från SD i vindkraftmotståndet, även med smarta realpolitiska motiv, är helt malplacé – och Du käre läsare – riskerar att göra Dig till åtlöje.

Swebbtv gör framgångar, välj en vindkraftsmotståndare!

Skrivet av redaktionen den 26 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Idag har Swebbtv lagt ut inspelning på YouTube om konferens den 18 maj 2019. En av huvudtalarna var Lars Bern. Han gör lugnt och sansat en uppgörelse med våra politiker som han anser gjort sig skyldiga till ett stort bedrägeri. Klimatfrågan och utbyggnaden av vindkraften har enbart det syftet att skapa en ny skattebas. Vindkraftverken i Sverige riskerar att orsaka stor förstörelse i likhet med Tyskland, "där det ser för djävligt ut” efter installation av vindkraftverk i hela Tyskland.

Berns bästa råd var att tala med politikerna för att slippa samma stora förstörelse som i Tyskland. Lägg din röst på den kandidat som kan visa på en kritisk inställning till vindkarft! För miljöns skull.

Krishantera tafsandet - Deus ex machina

Skrivet av redaktionen den 21 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Har SD:s krishanterare läst på Wikipedia efter SD:s Peter Lundgrens tafsande på SD-kollega? Efter Expressens avslöjande den 20 maj av tafsandet satte SD:s ledning omedelbart in sitt krishanteringsmaskineri.

Deus ex machina [?de??s ?ks ?makina] (latin för "gud ur en maskin", "gud ur maskinen") är en oväntad, onaturlig eller osannolik gestalt, föremål eller händelse som plötsligt introduceras i ett fiktivt verk eller drama för att hantera en situation eller intrig. 

Redan nu den 21 maj tycks krishanteringen havererat eftersom Peter Lundgren ställt in sitt deltagande i offentliga debatter inför EU-valet. Men om det stålblanka romarcitatet på latin är giltigt har vi då stordåd att vänta trots allt av Peter Lundgren, eller? En efterträdare tycks redan vara utsedd i SD:s Charlie Weimers – omedelbart efter tafsningsincidentens spridning i media – som pratade som en uppskruvad docka i TV. Vem är det då som är guden i sammanhanget? Hans namn är Jimmie Åkesson.

Tafsa inte - Sic transit gloria mundi

Skrivet av redaktionen den 20 Maj, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Så förgår världens helighet. Har media förmedlat en bild av SD som sänker deras siffror i EU-valet? Toppkandidaten Peter Lundgren och Kristina Wiberg, på tredje plats, sedan fjärde, nu utesluten, har båda uppfört sig mer eller mindre olämpligt, sägs det. 

Det hela har givits orimliga proportioner, och det är väl snarare det förhållandet som är klandervärt ur väljarnas synpunkt. Det är sorgesamt att bevittna hur stora viktiga EU-frågor trängs undan i mediacirkusen.

Nu har det blivit svårare för de väljare som är motståndare till vindkraft i ställningstagandet till SD som är vindkraftkritiska. Tack och lov har fler partier visat sig vara kritiska till vindkraft och positiva till att behålla kärnkraften, nämligen KD och M. Det gäller även L i någon mån, men deras toppkandidat kom aldrig till saken i TV:s utfrågning.

Att förgöra onda andar

Skrivet av redaktionen den 17 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kjell Albin Abrahamsson, folkkär utrikeskorrespondent, hann åren före sin bortgång 2016 fullfölja sitt författarskap med två verk, ”Låt mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister” (2014), samt ”Stor var Lenin. En massmördare och hans statskupp” (2017). Boken om kommunister avhandlar partiledarna för SKP/VPK/V i tur och ordning och utan pardon: Sven-Lasse Linderot, Hilding Hagberg, C.-H. Hermansson, Lars Werner, Gudrun Schyman, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt. Den nuvarande partiledaren Jonas Sjöstedt beskrivs som en dubbelnatur som försöker framställa sig själv som ”metallindustriarbetare” med skenbart proletärt ursprung. ”Sjöstedts självbild är en icke förflackad socialdemokrat, grönare än en miljöpartist”. Vänsterpartiets EU-skepticism jämförs med Le Pens Nationella Fronten, baserat på en undersökning (DN Debatt 30 maj 2000) om hur vänsterpartisterna röstade i EU 1995-1999. Vänsterpartiet intog samma inställning som extremhögern.

Boken avslutas med ett brandtal ”Hur jag blev antikommunist” som blev en uppgörelse med hans liv, enkla förhållanden i Jämtland och politiken. Skenbart goda drag i den svenska vänstertraditionen avslöjas obarmhärtigt och konsekvent.

Mediehuset Grönt med tidningarna Syre och Fria Tidningen har ett rödgrönt perspektiv, att döma av valda författare och ämnen. Fria Tidningen nr 40 fredag den 17 maj har städslat professor emeritus Göran Dahl som uppges forska om politik och ekonomisk historia, extremism och nationalism. Han har skrivit en artikel med rubriken ”Lenin och bolsjevismen”. Uppdraget är tydligt, nämligen att på ett läsartillvänt sätt dissa Lenin. Fria Tidningen har på första sidan ett citat av redaktörens ingress till artikeln under Fria tankar: ”Mördare och diktator med föga medkänsla för andra”. Redaktören fortsätter: ”Det finns fortfarande en del personer som uppskattar det Lenin skrev. Göran Dahl påminner oss om varför Lenins tankar inte har något vettigt att ge idag.”

Ja, nog är det läsartillvänt men inte är det med den grundlighet som Kjell Albin Abrahamsson uppvisar i konsten att förgöra kommunismen. Kan det bero på att Fria Tidningen inte har gjort rent hus med kommunismens traditionsbärare? Man försöker förgöra Lenins kommunism men håller öppet för den svenska traditionen som Kjell Albin så träffande har uttryckt med stora bokstäver – SKP/VPK/V.

Vegovåg utan diktat

Skrivet av redaktionen den 12 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den vegovåg som sköljer över landet har fått aktivister och debattörer att utforma, drömma om diktat över den fortsatta utvecklingen. Normer har blivit ett nyckelord i den överhettade debatten. Det är begripligt men inte acceptabelt att många dras till diktat. Diktatnissarna frestas tro att det går fortare och bättre med tvång. Men är det en klok väg att gå? En fantastiskt fin och positiv grund finns tack vare tidigare veganer och vegetarianer som verkat med växlande framgång under hela 1900-talet. Klimatfrågan med IPCC:s rapport 2006 som tog världen med storm har skapat ett snabbt ökande intresse för växtbaserad kost. Det är i denna kontext som diktatfasoner har grott hos hängivna klimataktivister med ledare utan kunskap om produktion och distribution. Vegonorm, tycker du att det låter lockande? För att få en stadig och långsiktig tillväxt för konsumtion av växtbaserat är det angeläget att arbeta med marknadsföring och produktionsplanering med hjälp av den kunskap som utvecklats alltsedan andra världskriget. Detta skapade ett konsumtionssamhälle som nu ska omvandlas, men fortfarande med respekt för konsumentens behov. Nu ska vi använda marknadsföringsmetoderna för överlevnad inom de "planetariska gränserna”. För diktatnissarna kan det kännas motbjudande att arbeta med modern marknadsföring. Även de kommer att få inse att marknadsanpassning och klimatanpassning är två sidor av samma mynt.

När når vegovågen och fiskvågen ut i vanliga butiker?

Skrivet av redaktionen den 10 Maj, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Livsmedelsbutiker har svårt att anpassa sig till nyorientering på marknaden. Nu först kan vi se en någorlunda välsorterad fiskdisk med konsumentförpackad färsk fisk. Förpackningstyperna är vacuumpackat, trågförpackningar filmade, atmosfärförpackningar, eventuellt även djupfrysta räkor i lösvikt.Det mycket större djupfrysta fisksortimentet finns bakom glasdörrar eller skjutdörrar. För 40 år sedan fanns inte ett så brett kylsortiment konsumentförpackat som idag. Ca 1980 kom atmosfärförpackat med ett kycklingsortiment. Det har dröjt decennier att introducera kyld färsk fisk i atmosfärförpackning med ”shelf life” på 10 dagar eller mer. Och det är bara början.

Kommer vegovågen att följas av en fiskvåg? Ett skäl till detta är att många har svårt att avstå från kött, rött kött och vitt kött. Då finns fisk som ett alternativ för konsumenter som brottas med sitt samvete. Inte för veganer, men för många andra. Det är nästan så att man känner förskjutningarna i konsumenternas val genom att ställa sig vid kyldisken för fisk och vid köttdisken. Utan tråkig statistik kan man – eventuellt med inbillningskraft – se på rörelser och miner hur hen brottas med valet av mat. En nystart för kyld färsk fisk? Butiksstudier kan bedrivas som Optical Research.

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 ... 59 60 61  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera