Almedalsveckan 2- 9 juli 2017 blir mättad med Syre

Skrivet av redaktionen den 23 Juni, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

En av de mest expansiva deltagarna 2017 är Mediahuset Grönt AB med tidningen Syre med chefredaktör och ansvarig utgivare Lennart Fernström.

Tidningen Syre tar ett jättekliv som arrangör av ett 40-tal seminarier, många i samverkan med andra. Rivstart med temata om arbete och ekonomi sker den 3 juli med följande seminarier (klicka på Mer. Länkarna tar dit direkt till Almedalsveckans programpunkt): (Mer)

Ny form för engagemang mot fossila bränslen

Skrivet av redaktionen den 20 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Climate Camp Sweden, 3–7 augusti, Göteborg, är ett exempel på nya initiativ att fånga upp intresset hos ungdomar.

Arrangör är 350.org. Läs mer. Ladda ner ett epostmeddelande från dem här.

Detta evenemang har likheter med ”parasocial interaction”. Läs mer. Ett deltagande i Climate Camp ger en känsla av direktkontakt med personligheter i en ledande organisation som arbetar "world-wide" mot fossila bränslen.

Är detta en kombination av ”engagement" och ”entertainment”? Det finns anledning att närmare följa vad den nya formen går ut på och vad som förs fram som alternativ till fossila bränslen.

Tonläge och ordval i klimatdebatten

Skrivet av redaktionen den 20 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Björn Wiman, kulturchef i DN försökte ge allt han hade i debatten 2017-06-17.

Här tar han till brösttoner i demonisering av sina motståndare. Wiman undersöker idéer som fascism och futurism som sägs ha styrt klimatförnekarna. Han anklagar sina motståndare: "Språkbruket om klimatet präglas i dag av en förenklad symbolik som hotar att låsa den i ett defaitistiskt dödläge." Men vad gör då Wiman själv? Är inte hans eget språkbruk med ”fascism” och ”klimatförnekare” också ett sätt att låsa in debatten?

Debattörerna på bloggen klimatupplysningen.se har varit verksamma i många år. Av namnet att döma utger de sig för att upplysa om klimatet och dess aspekter. Men de gör det utifrån mycket bestämda positioner som klimatförnekare för att använda motsidans, ”alarmisternas" beteckning. Nu har ännu ett tillmäle, ”klimathotarna” skapats av Per Welander, en av de mest namnkunniga skribenterna.

Många debattörer tycks vilja se klimatdebatten som bestående av två lag med beteckningarna klimatalarmister och kllimatförnekare, ett i grunden lika primitivt synsätt som det hos fotbollsfansen/ huliganer på deras arenor. Därför delar vi Wimans tal om risken för defaitistiskt dödläge. Däremot ogillas hans användning av fascism som karaktäristik av klimatförnekarna. Det mest löftesrika i Wimans artikel ligger i det förhållandet att innehållet – oavsiktligt? – är motsägelsefullt. Att likställa idéer från fascism med dåtidens konstnärliga gren futurism är redan det något som kolliderar för sentida betraktare. Att fördöma klimatförnekare och kritiklöst erkänna klimatalarmister blir motsägelsefullt om man vill undvika "defaitistiskt dödläge”. Denna förvirring kan leda till en friare debatt med lugnare tonläge och med färre tillmälen, men med mer innehåll.

Diktare till diktare, musiker till musiker?

Skrivet av redaktionen den 17 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Åsikter mellan musiker om varandra och sig själv kan handla om professionens inre liv.Professionella interna relationer uppstår och underhålls på andra sätt än för professionens förhållande till publiker och externa kategorier. Proffs eller icke-proffs kan spetsa öronen om någon talar om arkitekternas arkitekt eller kockarnas kock.

Man kan förledas tro att professionella relationer till betydande del avgör urvalet av pristagare till Nobelpriset i litteratur eller Polarpriset.Andra argument som celebritiseringsfaktorn verkar dock avgöra. Här avses den effekt som utmärkelsen får på Polarpriset som institution. Liknade effekter antas för andra utmärkelser.Polarpriset mättas med celebriteter som dras till händelserna, som flugor till en sockerbit. Vi kunde också tala om medialiseringsfaktorn. Alla dessa celebritiseringsströmmar höjer värdet av det kulturella och finansiella kapitalet.

Polarpriset har i år tilldelats två världsstjärnor, Sting och Wayne Shorter. Båda kan tillskrivas excellens och gränsöverskridande som Sydsvenskan så väl har beskrivit läs här https://www.sydsvenskan.se/2017-02-07/sting-och-wayne-shorter-far-polarpriset

Av utrymmesskäl eller okunskap har beskrivningen av Shorter blivit ofullständig i TV4 och SVT. Sydsvenskan förklarar betydelsen av Miles Davis och Joe Zawinul med vilka Shorter har arbetat. Flera decennier i jazzens historia tappades bort i gammelmedia när man utsåg Shorter till någon sorts the one and only jazz-musician. Shorter var bara en av många betydelsefulla musiker som överbryggade stilarterna bebop och fusion. Men Shorter har till skillnad från många av sina musikervänner överlevt för att kunna stå som värdig representant för sisådär hundra andra storheter. Sådan är celebritetskulturens funktionssätt under rådande förhållanden. Och man kan inte ge priset till stilarten fusion.

Om trumslagaren och författaren Art Taylor (1929-1995) hade levat och fått råda, då hade Polarpriset tilldelats någon av följande musiker som han intervjuade i Notes and Tones. Musician-to-Musician Interviews (1993) : Dexter Gordon, Miles Davis, Randy Weston, Ornette Coleman, Philly Joe Jones, Don Byas, Ron Carter, Johnny Griffin, Charles Tolliver, Eddie Lockjaw Davis, Errol Garner, Leon Thomas, Max Roach, Dizzy Gillespie (Polarpriset postumt 1993), Carmen McRae, Nina Simone, Tony Williams, Sonny Rollins (Polarpriset 2007), Don Cherry, Hampton Hawes, Kenny Clarke, Freddie Hubbard, Richard Davis, Elvin Jones, Kenny Dorham, Art Blakey, Hazel Scott, Betty Carter, Thelonious Monk.

Wayne Shorter, 84 år finns bara omnämnd i boken på två ställen och blev inte utvald för intervju av Taylor. Förklaringen kan vara den att Taylor såg det som ett svek att ägna sig åt fusion. I historisk belysning är nu fusion eller free jazz och gruppen Weather Report där Shorter verkade sedan länge accepterat. Priskommittéer är sällan banbrytande, men gärna profiterande på storheter och celebriteter som långt tidigare kan ha varit banbrytande.

Lästips: Taylor, Arthur, Notes and tones: musician-to-musician interviews, Expanded ed., Da Capo Press, New York, 1993

Skarpsyn och skoj till salu

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SvD:s Erika Hallhagen var den enda i gammalmedia som sågade Bob Dylans nobelföreläsning och kallade den för högstadiearbete. Läs här. I SvT:s morgonsamtal mötte hon idag DN:s kulturchef Björn Wiman. SvT:s reportrar gjorde sitt yttersta för att få till ett sakligt samtal om de upptäckter som nyligen gjorts om Dylan och hans stölder/lån/plagiat/snatterier. Samtalet blev fnissigt och undflyende. Det blev mer av ett maktspel inom kulturjournalistik, där Wiman står för makt och Hallhagen för ung och oförvägen kritik. Det sorgliga var att Hallhagen inte stod upp för den kritiska ton hon tidigare hållit i fallet med Dylans substitut för nobelföreläsning och Sara Danius ängsliga panegyrik. Hallhagen avslutade – fortsatt generat leende mot Wiman – med att säga att hon åtminstone hade velat att Dylans föreläsning skulle vara ”lite roligare”.

Stundom pigga kulturarbetare visar först skarpsyn för att sedan skoja bort det hela. Deras jobb står ständigt på spel och påtryckningar finns som ett ständigt hot mot journalistisk frihet. Dagens samtal i SVT1 kan tolkas som mygel inför öppen ridå.

Celebriteter i det engelska valet, förebild för Sverige?

Skrivet av redaktionen den 11 Juni, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tories fick ett kraftigt bakslag i valet. Labour ökade kraftigt sina mandat i det engelska parlamentet: 1. De unga väljarnas ökade valdeltagande. 2. Celebriteternas stöd, vilket dock är en omtvistad effekt. I engelska media kan man läsa om celebriteterna och vilket parti de säger sig sympatisera med. Läs här.

Hur mycket betyder celebriteternas stöd till vänstern? Är de avgörande? Inte avgörande menade en kulturreporter i SR1, Studio 1, med motiveringen att då skulle vi ha vänsterregeringar i hela Europa.

En viktig lärdom är dock att celebriteternas betydelse tycks i alla fall öka efter förebild från USA och England. Ett oskuldsfullt skimmer vilar över valkampanjen 1968 med Tage Erlander när socialdemokraterna använde sångfågeln Monika Zetterlund som med jazz och folkton kunde locka väljare. En annan storhet var Monica Nielsen som uppträdde med politiska texter av diktaren och akademieledamoten Lars Forsell. Erlander berömmer Monica N och Monica Z i ”TageErlander: 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz” (Tidens förlag, 1982). Listan kan göras lång på kulturpersonligheter som kampanjat för socialdemokrater, nota bene så länge som partiet hade regeringsmakten eller hyste förhoppningar att återta regeringsmakten. Men det var ändå måttfullt i jämförelse med vad som kan komma framgent.

Det har varit tunnsått med celebriteter som engagerat sig för de andra partierna. Frågor inställer sig nu hur framtiden, i första hand kampanjer inför nästa val till riksdagen kommer att gestalta sig med avseende på celebriteter. Dagens Nyheter tog upp frågan 2010 i en artikel om hur musikartister sluter upp politiskt. Läs här. Samtliga partier har artister som jobbar eller är beredda att jobba. Som ett skräckscenario kan ses hur Sverigedemokraterna satsar på artister som bedöms passa sin rasistiska ideologi och politik där man med subtila medel förvränger blicken. Celebriteter kan bli ett avgörande konkurrensmedel i en tid när partiernas dragning till mitten gör det ännu svårare att välja efter den politik som förs. Artister och andra kulturpersonligheter kan komma att avgöra valet, eller i vart fall väga betydligt tyngre än på 60-talet då det var relativt nytt för Sverige.

Celebretisering av Nobelpriset

Skrivet av redaktionen den 05 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Numera är litteraturpriset att betrakta som celebretiserat, anpassat till kändiskulturen som är så utbredd. Jämför med fredspriset! Där har idén att skapa celebriteter och celebritetskultur varit grundläggande. Där kan man också tala om skapandet av förebildliga celebriteter, verksamma i världspolitiken för västvärldens ideal och intressen. 

För Svenska Akademien 2016 räckte det inte med urval enligt tidigare procedurer. Priset har under långliga tider inte gett den uppmärksamhet som Svenska Akademien behöver.. Men med en supercelebrity som Bob Dylan som pristagare fanns en betydande potential att ge strålglans till en förstenad institution.Idag, dagarna före deadline har den redan i förväg odödliga Nobelföreläsningen levererats av en odödlig diktare i skepnad av en ljudfil med tillhörande text på mail. Läs här. Olle Holmberg har gett glädjefyllda omdömen i Sveriges Radio och skjuts åt den mediala kedjereaktionen. En annan person i samma medium jämförde senare idag med ”en dålig högstadieuppsats”.

Litteraturpriset och kanske också Svenska Akademien är nu celebretiserat. Det finns anledning att tro att ingenting blir som förut, dvs. före Dylans pris. Inte nog med det. Det kan bli så att andra priskommittéer kan komma på tanken att hänga på med innovativa grepp. Men inte nödvändigtvis på samma sätt.

AKB och M får skörda vad som såtts

Skrivet av redaktionen den 31 Maj, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Torsdagen den 1 juni kommer ny väljarundersökning att presenteras. Anna Kindberg Batras ställning är hotad. Inviten till Sverigedemokraterna kommer att ligga inbyggd i den förmodat låga siffran. Rädslan är stor hos moderaterna att siffran ska sjunka ned mot eller under 15,2 procent. Det var nämligen vad M fick vid katastrofvalet 2002 under Bo Lundgren som partiledare.

Det kan vara så att ny partiledare för M redan är utsedd. Forum Axess hade ett lunchseminarium den 31 mars i år.

För några år sedan såg det ut som om Moderaterna skulle ta över ledartröjan från de krisande Socialdemokraterna och bli den dominerande kraften i svensk politik. I dag hopar sig frågetecknen och partiet går kräftgång i opinionen. Vari bottnar problemen? Statsvetarna Katarina Barrling och Tommy Möller analyserar läget för Moderaterna. Partiets ekonomisk-politiske talesman Ulf Kristersson kommenterar. Samtalet leds av PJ Anders Linder.

Tyvärr är videon numera bortagen från sidan.

Seminariet med paneldebatt såg ut som en mönstring av en efterträdare till AKB. Herrarna och damerna i den exklusiva åhörarskaran såg kritiskt granskande på debattens estradörer. Ulf Kristersson var ständigt i fokus och vinnlade sig att komma väl överens med publiken och med Katarina Barrling. Hon uttalade sig om M:s rigida stil från ledarnivå ned till gräsrötterna. För egen del skulle hon inte stå ut många minuter i ett sådant klimat. Men det var påfallande vad Kristersson och Barrling var samspelta i debatten. Kristersson plockade härmed poäng som kan vara avgörande i valet av nytt ledargarnityr i M.

Rättsrötan

Skrivet av redaktionen den 30 Maj, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

1. Här är inte platsen att göra upp med hela svenska rättsväsendet. Men det känns helt OK att stämma in i glädjeyttringarna över att Kai Linna efter 13 år kan frias från ansvar i det s.k. Kalamarksmordet i Piteå. Intervjun i radio med åklagaren i Piteå var beklämmande. Han tycktes inte ha förstått att åtal ska inte väckas om det inte kan leda till fällande dom. Åklagarväsendets grand old man, före detta åklagaren Sven-Erik Alhem var mycket bestämd i sin kritik. Läs SVT här

2. På miljöområdet finns också rättsröta. Miljöåklagaren har ofta bevissvårigheter på grund av bristande utredningsresurser. Så var det i samband med haveriet januari 2010 på Ragn-Sells anläggning för farligt avfall.

Fallen är av olika slag, men rättsrötan drabbar likväl många oskyldiga människor. Samhällets bristande förmåga att rätta till fel och oförrätter är häpnadsväckande. Skadestånd kan bli utdömda, men ofta till mycket låga belopp internationellt sett. En åtgärd som kan lindra smärtan något för de drabbade vore att en representant för samhället ber om ursäkt. Men så sker inte i Sverige. I Finland, efter gruvkatastrofen 2012 i Talvivaara framfördes en ursäkt av företagets nya VD. Fortfarande pågår rekonstruktion av företaget i syfte att driva verksamheten vidare. Trots alla misslyckanden har ändå öppenhet i rättsprocesserna och informationen varit gällande. Kanske beror det på att parterna vill undvika att ge efter för rättsröta!

3. Idag har momsbedrägerier för 120 miljoner i Sverige och Danmarks avslöjats. Pengarna har finansierat terrorism enligt SR. 

4. Idag har fusk i stor skala avslöjats i samband med högskoleprov, fusk som bedrivits de senaste 6 åren i Sverige. För en kostnad upp till 100.000 kr har studenter genom att skriva rätt med fuskhjälp på alla frågor kunnat skaffa sig utbildningsplats, t ex i läkarutbildning, juristutbildning, ekonomutbildning.

Undra på att rättsrötan bäddar för extrempopulism även i fortsättningen!

Georg Borgström och Therése Lindgren, celebrities?

Skrivet av redaktionen den 28 Maj, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altalt

Georg Borgström (1912–1990) nådde berömmelse genom att väcka diskussion om miljön. Han var svensk växtfysiolog och livsmedelsforskare och blev internationellt känd under 1950-talet och verkade som professor vid Michigan State University i USA under 60-talet. Redan på 1950-talet gav han föredrag i radio

1952 började han varna för att mänskligheten var på väg mot katastrof, och året därpå framförde han sitt budskap i en uppmärksammad föredragsserie i radio. Borgström förespråkade hård barnbegränsning, spannmålsreserver säkrade från råttangrepp, forskning i nya odlingsmetoder, en rättvis fördelning av proteinet och helst en världsregering. Han ville fördela resurserna genom priskontroll och ransonering, och effektivisera matproduktionen genom att övergå från animaliska till vegetabiliska livsmedel.

Georg Borgström nådde berömmelse och hjältestatus inom sin vetenskap. Han utnämndes 1967 av tidningen Expressen till "den viktigaste svensken i världen". Men blev han något som kallas celebrity? Det är ett tillstånd som kan inträda för vitt skilda personligheter som filmstjärnor, konstnärer, pop-stjärnor, författare etc. Ett sätt att avgöra detta är att se om media behandlar även privata förhållanden. Det har skrivits avhandlingar, t.ex av Björn Ola Linner (1998) och Minna Gillberg (1999). Men det är inte liktydigt med att bli celebrity, eller kändis. Därför återstår att söka i mediaarkiven för att bättre kunna kartlägga hur hans personlighet uppfattades, producerades och konsumerades.

Therése Lindgren (1987–) har nått berömmelse och har stjärnstatus med den mest framgångsrika karriären på kanalen Youtube. 2015 hade hon mer än 110.000 följare som numera stigit till 500.000 följare på Youtube med 10 miljoner visningar per månad. På Instagram har hon 720.000 följare. Hennes huvudintressen är: Målgruppen flickor i tidiga tonåren, återkoppling inom mental hälsa, relationer, genusfrågor, veganism. Hon uppträder som en storasyster. Hon har hatfulla och sexistiska kommentarer som bas på sin videoblogg.

Är Therése Lindgren celebrity? Ja, även med vitt skilda definitioner kan hon betraktas som sådan. Men här återstår att söka i digitala arkiv för att utröna vilket slags celebrity hon representerar. Är det samhällsomvandlingen mot det ytliga och tillfälliga, det visuella och känslosamma istället för det uthålliga, skrivna och rationella? Har hon någon sorts inre egenskaper som gör henne till celebrity? Är hon celebrity som ett resultat av en serie kulturella och ekonomiska processer? Eller är hon en person som är berömd bara för sin berömmelse?

De två personligheterna kan uppfattas som helt väsensskilda. Men de har mycket som förenar om vi betänker diskursen, nämligen den om miljön, klimatfrågan och livsmedelskonsumtion/produktion som gemensam. Här finns frågor att ställa och svar att söka huruvida celebrities har intagit och låtits inta nyckelroller.

Lästips: Van Krieken, Robert, Celebrity society, Routledge, London, 2012. Turner, Graham, Understanding celebrity, 2. uppl., SAGE, London, 2014.

 

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 46 47 48  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera