Way out West vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altIdén att servera enbart vegetarisk mat på festivalen Way out West i Göteborg är lysande! Det är något att ta efter för Kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå är veganismens vagga.

Gör Kulturhuvudstadsåret till Veganhuvudstadsåret!

Läs mer i VK, ATL och på SR.

Huliganerna med guldgruvan och utsläpp av miljöfarliga gifter

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har miljöåklagaren bevis som kan leda till fällande dom för gruvföretaget Dragon Mining (Sweden) AB.

Västerbottensnytt har rapporterat i två reportage [1] [2] om hur företaget släppt ut miljöfarligt avfall med arsenik, kadmium och nickel vid Svartlidengruvan i Pauträsk mellan Storuman och Lycksele. Utsläppen har skett till Svartlidenbäcken och Paubäcken. Företaget leds av en ung VD i 30-årsåldern och har gamla erfarna personer i styrelsen med förankring i branschen.Företaget omsätter flera hundra miljoner kronor årligen. Böterna för miljöbrottet kan komma att uppgå till 1,5 miljoner kronor som är ett rekordhögt bötesbelopp.

Än en gång har det visat sig att Miljöbalken är otillräcklig för att förhindra rovdrift av naturen. Girigheten hos gruvägarna är så stark att man inte vill ta de kostnader som krävs för att rena vattnet före utsläpp till vattendragen. Huliganerna bör få veta att deras närvaro i Västerbotten inte är önskvärd!

 

Pride Parade och Stockholm Pride 2012

Skrivet av redaktionen den 04 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altPride Parade och Stockholm Pride 2012

Pride Parade är en folkfest som årligen lockar över 45 000 deltagare och nästan en halv miljon åskådare. I år måste det har varit betydligt fler.Tåget från Humlegården tog två timmar från start. Det var svårt att urskilja nya budskap i Pride Parade, men Stockholm Pride 2012har ett fullspäckat program som vi ska följa upp. Här gäller det att sortera idéer och praktik för hbtq-frågorna från den opportunism som några av de politiska partierna håller på med.

Det finns en sak som redan nu måste tas upp, en tråkigt praktisk fråga men mycket viktig ändå. Ljudnivån för tåget var i långa stycken helt olidlig.Särskilt små barn och hundar är offer för denna hänsynslöshet.  
Det är lätt att dras med i den uppsluppna och oförställda glädjen som alla deltagare i Pride Parade visar. Men här finns åtminstone en grinig gubbe som tycker att det är för djävligt att man inte klarar av att säkra ljudnivån med hänsyn till paradens deltagare och åskådare, men särskilt med tanke på värnlösa hundaroch små barn. 

Från ett av lastbilsekipagen fanns uppsluppna, dansande och tjoande deltagare som kastade mängder av kondomer längs Kungsgatan där jag stod.Jag skulle uppskatta att de på Pride Parade 2013 kastar öronproppar och riktiga hörselskydd. Men bäst vore förstås att de drar ner ljudnivån från olidligt högt tillmycket högt.

Dödsfallet i Iggesund

Skrivet av redaktionen den 29 Juli, 2012
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns anledning att vidga perspektivet på säkerhet för att få relevanta utredningar.

Arbetsplatsolyckor är något som är relaterat till ansvaret, eller bristen på ansvarstagande från företagen. Det är viktigt att ge publicitet och insyn i samband med arbetsplatsolyckor. Vi får inte låta oss nöja med korta förenklade förklaringar om förloppet kort före och under händelsen. Dödsfallet i Iggesund måste ges en mer utförlig beskrivning som når ut till alla anställda i företaget och deras anhöriga. Dessutom bör allmänheten och arbetssökande få relevant information.

Den första förklaringen som ges i tidningen ATL om dödsfallet säger: "Enligt polisen kan kvinnan, som sommarjobbade på bruket, ha tryckt på fel knapp på traversens fjärrkontroll, men händelsen ska utredas ytterligare."

Men vad betyder det att kvinnan sommarjobbade och kanske var helt oerfaren? Har företaget slarvat i rekryteringen? Hur mycket introduktion och träning har kvinnan fått före det att hon fick ansvara för jättemaskinerna på pappersbruket?

Har inte polisen mer helhetssyn och ansvar än att tala om att kvinnan "kan ha tryckt på fel knapp"? Nu väntar vi på utredningen. Ett stort och mäktigt företag som Holmen har resurser att göra en uttömmande undersökning. Kommer Holmen att genomföra en sådan - och kommer anhöriga och allmänhet att få ta del av hela undersökningen?

Fel i artikeldatum

Skrivet av mischa den 27 Juli, 2012
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Införandedatum på artiklarna i denna blog kan i enstaka fall vara felaktiga. Genomgång av införandedatum för 132 artiklar pågår!

RagnSells s.k. miljöredovisning 2010 ger falsk bild av miljöbrott vid Fagerliden

Skrivet av redaktionen den 26 Juli, 2012
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har kommit ut med sin s.k. miljöredovisning för år 2010. På sidan sju finns endast några rader om RagnSells Fagerliden och det miljöbrott som företaget inte kan förtiga, eftersom uppmärksamheten i media har varit stor. RagnSells vill skapa en illusion av öppenhet. 

Men man är mycket återhållsam med informationen om storhaveriet årsskiftet 2009/2010. Det framhålls att länsstyrelsen sedemera gett "tillåtelse att ta anläggningen i full drift igen" efter det att miljödomstolen inte velat återkalla tillståndet efter begäran.

RagnSells hänvisar till att anmälan har gjorts av en "privatperson". I verkligheten gjordes anmälan av Urban Zingmark, som driver en skogsgård i omedelbar närhet till RagnSells anläggning för farligt avfall.

Men det skulle förmodligen skada RagnSells att erkänna att man skadar näringsutövningen i ett företag. Skadorna på naturen nämns överhuvudtaget inte.

RagnSells föredrar att ge en falsk bild. Att robertsforsborna och grannarna blev skrämda av det stora utsläppet av giftigt lakvatten, 2000 kubikmeter - två miljoner liter - med oöverskådliga skador för natur, djur och människor - det undviker man helt att rapportera i sin s.k. miljöredovisning. 

Läs miljöredovisningen här (pdf).

Ond kemi

Skrivet av redaktionen den 07 Juli, 2012
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi som bevakar och kritiserar Naturvårdsverkets 16 miljömål, särskilt målet "Giftfri miljö" behöver intressant ny läsning med andra perspektiv. 

Professor Ulf Ellervik, sommarpratare i SR P1 (länk) har skrivit boken "Ond kemi" som är lika underhållande som fasansfull. Läs till exempel om arsenik och dioxin!

Så här beskriver förlaget boken:

Kemi är inte en ond vetenskap. Tvärtom, livet självt består av en rad kemiska processer. Men som så många andra vetenskaper har kemin också en mörkare sida. Här hittar vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död. Ond kemi är inte någon receptsamling för giftmördare och mordbrännare. I stället har de mörka aspekterna fått bilda utgångspunkt för en diskussion om vardagens kemi, ofta med ett uns kulturhistoria och inte sällan med en kärleksfull glimt i ögat. Varför luktar helvetet svavel? Varför ska man inte dricka sauvignon blanc-viner på tigersafari? Hur kan det komma sig att ett ämne som lockar flugor till lik också finns i vissa parfymer? Hur kommer det sig att en rad kända målningar faktiskt är bestrukna med pulvriserad mumie? Kan man dö av att dricka för mycket vatten? 

Följ med på en spännande vandring till kemins mörka sida. Resan börjar i helvetet och slutar i himlen.

VK ger utrymme åt Ikea - men inte till djurrätt!

Skrivet av redaktionen den 30 Juni, 2012
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I VK förs en intensiv debatt om etableringen av Ikea vid Entré Syd, Umeå. Närmare 200 kommentarer till den senaste artikeln. Här diskuteras överklagande av bygglov, förorenad luft och umebornas längtan efter fullbordan i jordelivet med Ikea. Kommunalrådet får kasta anklagelser på politiska motståndare som överklagar bygglov med invektiv och skrämselpropaganda om en förestående kommunistisk, trotskistisk revolution.

I tidningens olika upplagor flyter annan rapportering på. Bl.a. en TT-nyhet om "Kor drunknade i sin egen gödsel". 50 kor och kalvar gäller det, som pinats till döds i sin egen gödsel av en bonde som inte förmått sköta sina husdjur.

Om man som jag tycker att detta är viktigare än Ikea, så skriver man kommentar till nättidningen. Djurrätt har blivit ett tabubelagt ämne i VK, så därför refuseras mina kommentarer i vanlig ordning. VK tycks vara livrädd att ge utrymme för kommentarer från djurrättsförespråkare. Artikeln har noll (0) kommentarer. Och frågor till webredaktionen besvaras ej. Länk till artikeln.

RagnSellscheferna nu dömda för mutbrott

Skrivet av redaktionen den 27 Juni, 2012
[ Fagerliden, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sambanden mellan mutbrott och miljöbrott rapporteras inte av media.

Ett stort antal media i hela landet har rapporterat om domen som avkunnats i Umeå tingsrätt den 21 juni 2012. Domen har stor betydelse av flera skäl, inte minst med tanke regeringens initiativ att bekämpa den stora och ökande korruptionen i hela landet.

Lokala media i Västerbotten har visat återhållsamhet i rapporteringen. SVT Västerbottensnytt gav en summarisk rapport och uppgav inte några namn på inblandade och berörda företag, ej heller på dömda personer. Medias policy kan sägas följa god publicistisk sed, men ett problem är att viktiga samband tappas bort i rapporteringen. Det kan också finnas andra motiv hos media. Den "tredje statsmakten" Media vill inte störa Politiken och Kapitalet. Lokalsidorna i Västerbottens Kuriren och Norra Västerbotten har inte rapporterat om denna dom med avseende på sambandet till RagnSells Fagerliden AB i Robertsfors. Lokalsidorna har varit selektiva i rapporteringen om mutbrott och miljöbrott. Dessa tidningars objektivitet kan ifrågasättas, inte minst av lokalbefolkningen - "vanligt folk" - som på andra vägar får fragment av information. SVT Västerbottensnytt och P4 Västerbotten har inte rapporterat om sambandet till RagnSells Fagerliden AB. Kommunerna har egna hemsidor, men där får negativ information om kommunen eller näringslivet sällan eller aldrig plats.

Det ser ut som att vi här har att göra med systematiska fel i demokratisk spridning av samhällsinformation. Det handlar inte om tillfälligheter eller slarv från media. Papperstidningar, nättidingar, TV, tidskrifter, kommunernas hemsidor uppvisar likartade brister. I diskussionen om media i Västerbotten kan man en sådan här dag inte låta bli att tänka på anklagelserna mot kyrkoherden i Burträsk med koppling till STASI och en mörk period i svensk och tysk efterkrigshistoria. Här rapporterar media utan synbara begränsningar. Bra VK, Norran, SR och SVT! 

Varför inte våga steget och rapportera om korruptionen? Här gäller det avfallsbranschen i Västerbotten. Människor här kommer till skada på grund av denna nya kriminalitet. Varför tiger media?

Bra, Norran, om grisuppfödning

Skrivet av redaktionen den 24 Juni, 2012
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Till Norran, Göran Abramsson, apropå artikeln den 20 juni 2012.

Mycket bra att du och Norran har tagit upp diskussionen om grisuppfödning och jag hoppas att uppföljning sker.

Jag tänker särskilt på den del som innehåller intervju med en företrädare för Djurens rätt. Jag skulle vilja se en fördjupning som ni faktiskt utlovar. Denna enda intervju speglar inte hela skalan av djurrättsförespråkare och abolitionister, dvs. de som vill avskaffa allt utnyttjande av djur. Att bara presentera en intervju med en person som accepterar uppfödning och slakt av gris ger en alldeles skev bild. I alla åldrar, främst hos yngre och äldre finns ett växande motstånd och en rörelse i riktning mot ett avskaffande av allt utnyttjande av djur. Medelålders personer, upptagna av familj och yrkeskarriär är långsammare att dra konsekvenserna av djurfabrikerna och djurplågeriet.

Som sagt är det mycket bra att diskussionen drivs. Det skulle vara ett svek om denna artikel blir en engångsföreteelse, som ett försök klara ut ett oerhört stort problem med ett enda reportage. Vi har ett stort gemensamt problemområde för konsumenter och livsmedelsproducenter som kräver och möjliggör ett uthålligt arbete och engagemang.

Intresset för Norran som medium växer hos alla läsare med djurrätt och abolitionism som ett viktigt inslag i en tid av omställning...

«Föregående   1 2 3 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 57 58 59  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera