Intermezzo för vegansk livsstil

Skrivet av redaktionen den 17 Juli, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tidningen Syre rapporterar att Vegomässan läggs ned för gott. Orsakerna står att söka i den förvirring som uppstod i samband med fjolårets Vegomässa. Arrangören Djurrättsalliansen anklagades för samröre med Djurfront som ägnat sig åt aktioner för djurrätt. Ett flertal företag, sponsorer till Vegomässan meddelade att de hoppade av fortsatt samarbete. Daniel Rolke, som varit med i arrangörsgruppen begärde namn på aktivister som sägs ha medverkat i olagliga aktioner, men säger sig inte ha fått bevis för påståendena om samröre mellan Djurfront och Djurrättsalliansen.

Arrangörsgruppen till Vegomässan har bedömt att det skulle vara alltför svårt att göra nystart. Både ICA och Garant gör därmed en förlust då de inte kan få draghjälp av Vegomässan.

Men detta är ändå bara ett intermezzo, ett mellanspel i en stark marknadsutveckling för veganska livsmedel. Snart är var och varannan burgare växtbaserad i de stora internationella kedjorna. Butikerna som ingår i Handelsblocken ICA, Garant och Coopkommer att få springa benen av sig för att hänga med i expansionen för växtbaserat.

Köttliknande produkter

Skrivet av redaktionen den 16 Juli, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Affärsmedia av alla slag är fyllda med rapportering av pågående utvecklingsarbete och förberedelser för lansering i stor skala av sk. analoger. Ett genomgående drag är fokuseringen på köttliknande egenskaper som kan uppnås med sikte på textur och ”blödning” som viktiga parametrar. Det är också vanligt att marknadsfilosofin är att framhålla den egna produkten utan att argumentera med att produkten är vegansk eller vegetarisk. I stället ska lockande namn på maträtter föras fram. Denna strategi kan vara lätt att få gehör för hos de personer som svarar för marknadsföring. Och det kan kännas som en lättnad att få runda ett kommunikationsproblem. Det är troligen ett stort misstag.

För många konsumenter, svårt att säga för hur stor andel av konsumenterna, är djuretik och klimatfrågan avgörande för att välja vegansk livsstil. Hälsoargumentet har också vuxit i betydelse. Det kan medföra att dessa konsumentkategorier söker återförstärkning av sin livstil med mat som har hög etikfaktor, dvs. vegansk mat som är växtbaserad. För hälsofreaks likaså. Dessa kategorier är också mottagliga för känsloargument och icke-rationella egenskaper som produktutvecklarna tar i bruk. Men att systematiskt undanhålla veganskt och växtbaserat som argument kan vara ett stort misstag som kommer att bli förpassat till papperskorgen.

Kommer Norrbotniabanan att rädda Norrland?

Skrivet av redaktionen den 14 Juli, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nej. Förväntningarna är våldsamt överdrivna.

Kommer 40 vindkraftverk på Röjmyrberget i Robertsfors att byggas?

Skrivet av redaktionen den 13 Juli, 2019
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nej. När myndigheterna förstår alla invändningar så blir det stopp. 

Kan man äta norsk odlad lax?

Skrivet av redaktionen den 12 Juli, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nej. Norsk lax är djurplågeri och miljöförstöring i stor skala.

Har Ragn-Sells tänkande om farligt avfall stagnerat?

Skrivet av redaktionen den 08 Juli, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Svenska Dagbladet 2019-07-06:

Så länge farligt avfall uppstår, är det viktigaste för samhället att det hanteras på ett säkert sätt. Men vi måste också jobba med att minska mängden. Här är våra fem råd till svenska politiker för hur det kan göras, skriver Carl Hartmann, vd för specialavfallsföretaget NOAH, i en replik.

Carl Hartmann i NOAH är kritisk till Ragn-Sells som sägs ge en något förenklad bild av problematiken kring farligt avfall. Det är kanske dags att låta nya aktörer som ligger i forskningens framkant ta plats på svensk marknad?

Smala ideologiska tidskrifter med presstöd lever farligt

Skrivet av redaktionen den 01 Juli, 2019
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Bevare oss väl för statsunderstödda media! Presstöd har funnits sedan 1950-talet och har blivit norm. Det är få som ifrågasätter presstödet. I vissa fall kan kritiken flamma upp som i fallet med Mediehuset Grönt. Kalabaliken just nu gäller alla varianter med ”Syre” eller ”Fria Tidningen” i tidningshuvudet. Tidningarna tillhör Mediehuset Grönt som ägs av Lennart Fernström. Mediehuset tycks har utformat raden av Syre-tidningar med syftet att maximera pengarna för presstöd. Mediehuset har ett hot om återbetalning hängande över sig gällande driftstöd från Presstödsnämnden. Mediehusets Lennart Fernström har sagt att han ju alltid kan bestrida ett återbetalningskrav.

När Mediehusets strategi blir känd utifrån Lennart Fernströms försök att vara smart, är det risk att många läsare bortfaller eller att budskapet i artiklarna hamnar i skugga. Inget kan vara sämre. I slutänden kan det leda till nedläggning. Diskussion om snedvridning på grund av presstödsinstrumentet i samband med ideologiska tidskrifter har lyst med sin frånvaro. Det gäller i hög grad för Syre och Fria Tidningen. Det tycks inte finnas tillräcklig beredskap att försvara den fria debatten där medellösa grupper kan komma till tals. Kommer något att hända i den vägen i samband med Almedalsveckan? Av programmet för Almedal att döma finns inget försvar planerat för Syre och Fria Tidningen eller liknande media. Om det är så att Mediehuset laddar upp bara för att bestrida återbetalningskravet från Presstödsnämnden, då har Mediehuset redan förlorat den viktiga idédebatten. Ideella argument kan rädda situationen. Men det kan redan vara för sent.

Factum MIljökonsult kommenterar Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors kommun

Skrivet av redaktionen den 19 Juni, 2019
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells Fagerliden har bedrivit verksamhet i Fagerliden med farligt avfall i 18 år efter förhandlingar med Länsstyrelsen och Robertsfors kommun. Starten 2006 av anläggningen föregicks av förhandlingar med delar av den politiska toppen på kommun- och länsnivå. Medborgarna i Robertsfors vilseleddes genom att de pådrivande personerna målade upp vyer om kommunal utveckling på en rad samhällsområden med ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen. Det offentliga skulle svara för finansieringen utan att belasta medborgarna i kommunen. Anläggningen för farligt avfall hade – sett utifrån – en undanskymd plats i planeringen, förmodligen för att inte väcka oro och misstankar hos medborgarna. Iverksättandet av planerna för farligt avfall gick spikrakt med stöd av höga chefer i länsstyrelsen i förtroligt samarbete med företagsledning och styrelse i Ragn-Sells. Grannarna till anläggningen kallades inte till samråd, men väl kallades ett stort skogsbolag som också blev affärspartner till kommunen och Ragn-Sells. PM från Factum Miljökonsult.pdf, Umeå visar:

Lokaliseringen av deponin till ett utströmningsområde med dåliga grundförhållanden har varit förödande. Varningssignaler fanns men ignorerades. Bara tre dagar efter invigningen havererade dammar med plastduk för uppsamling av vatten från anläggningen. Haveriet berodde på en kombination av felaktigt materialval i vallarna tillsammans intensiv nederbörd. Duken skulle enligt bygghandlingen ha varit av EPDM (gummiduk) men ersattes, med argumentet att den inte tål bensinhaltigt vatten, med en HDPE duk (plast). Duken och den kringliggande fyllningen som uppenbarligen inte fyller de krav som ställs, har genom åren varit en källa till bekymmer.

Ragn-Sells i samarbete med Länsstyrelsen har skapat bestående oro och avsky för bristerna i anläggningen hos dem som orkat sätta sig in i frågorna. Gifter i mark och vatten syns inte för blotta ögat, men är ett faktum. Kommunen har på intet sätt bidragit till att ge korrekt information till kommuninvånarna om bristerna. När tjänstemännen i kommunen skriver eller talar om ”Fagerliden” då gäller det ÅVC, återvinningscentralen, som inte bedriver verksamhet med farligt avfall. Det gör Ragn-Sells på markområdet omedelbart söder om ÅVC. I framtiden finns risk att verksamheten utökas, eftersom Ragn-Sells har köpt ytterligare ett markområde öster om nuvarande. Läs mer om farligt avfall här.

Om du har frågor kontakta Naturvårdsverket!

P4 Västerbottens nyheter i 15 kommuner

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2019
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur ofta nämns Västerbottens kommuner i de lokala nyheterna? Det var en frågeställning som journaliststudenter från Luleå tekniska universitet ställde för en period av tre månader. Så gjordes kartläggningen av P4 Västerbottens nyheter.

Vännäs, Robertsfors, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling gränsar till Umeå kommun men fick ändå inte mycket uppmärksamhet. Västerbottens Kuriren har under en följd av år dragit in den lokala närvaron med lokalkontor. Detta ersattes med inhyrd journalist från ett mediaföretag i norra länsdelen, som sysslade med textproduktion av många slag. Också detta arrangemang upphörde. Därefter har det hänt stora saker t.ex med den utdraga processen med nedläggning av ortens största privata arbetsgivare Element Six. Bevakningen har i huvudsak skötts av två ambulerande lokalreportrar hos VK. Folkbladet har också haft bevakning på distans.

Trenden har varit nedåtgående bevakning om man ser till lokal fysisk närvaro i dagspress och radio. Dagspress och radio har ju under lång tid stått för tillgång av återkommande lokala nyheter. Därmed har dessa media också skapat förväntningar om permanens. Detta förhållande har i viss man brutits, där vita fläckar uppstått som visats i undersökningen om Västerbottens kommuner. Vi befinner oss sedan flera år i en brytningstid med sämre bevakning från ”gammelmedia” och med framväxt av sociala media. Det är en mycket ovan situation för de äldre och de ovana dator- och telefonanvändarna.

Sommarvärdar 2019 i Sveriges Radio P1

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

När värdarna presenterades var en spontan fråga för många: Varför inte Greta Thunberg? En regel för programproducenten är att inte avslöja vilka som tillfrågats eller vilka som avböjt medverkan. Det är möjligt att Greta tillfrågats, men också möjligt att hon inte tillfrågats. Det finns få om ens någon färsk kändis på listan. Det innebär ett risktagande för SR att tillfråga en färsk kändis. Dessutom, en kändis i Gretas klass tar en risk om hon skulle tacka ja. Är man i Gretas klass - när stjärnorna står rätt för henne som nu - kan man få ett alldeles eget program om så vore.

Det finns flera sätt att konsumera sommarpratare. Ett är att låta sig överraskas av sin radio som jämt står och skvalar. Ett annat är att klippa ut listan från en tidning t.ex DN Kultur idag den 15 juni, sidan 5. Det har jag gjort och fäst på väggen i ett rum där jag troligen inte kommer att befinna mig i sommar. Men jag har ändå gjort några val:

24 juni: Isabella Löwengrip, influencer
Hon har sagt sig sträva efter att bli världens mäktigaste kvinna. Tänk om en man hade sagt något sådant!

3 juli: Erik Niva, sportjournalist
Han har samma överenergiska, långsamma tal men ändå vägvinnande framställning oavsett vad han talar om.

10 juli: Sven-David Sandström, tonsättare
Troligen gjorde han inspelningen med korrekt klädsel, dvs svart skjorta och kostym, svarta lackskor.

21 juli: Svante Thuresson, sångare och f.d. trumslagare
Hippaste 80+ i hela Stockholm med omnejd.

7 aug: Agneta Pleiel, författare
Kanske överraskande berättelser från den litterära världen, nu när Svenska Akademien är avbetad.

14 aug: Nick Bostrom, filosof
Risker med superintelligens, som kan stänga käften på övermodiga lycksökare inom AI. IT har ersatts med en annan akronym AI för grabbar och tjejer som fixar med framtiden.

Vilken av dessa sommarpratare som är värda att lyssna på både dagtid och reprisen sent kvällstid, det återstår att höra.

1 2 3 ... 59 60 61  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera