En stund på huvudbiblioteket i Täby

Skrivet av redaktionen den 29 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vanligtvis besöker jag filialbiblioteket i Näsbypark två-tre gånger per vecka. Huvudbiblioteket som ligger längre bort för mig besöks någon gång per månad. Idag lördag eftermiddag var det dags att läsa tidningar, VK, Axess, Filter m.fl, och för att känna av atmosfären. Det blev inget boklån denna gång, ty vips stängdes kl. 16 själva bokavdelningarna med hårda, blanka skjutdörrar i glas och stål, och ljuset tonades ned. Huvudbiblioteket i Täby Centrum hade få besökare idag, förmodligen färre än det lilla intima i Näsbypark. Tre-fyra gubbbar i min ålder satt i tidningsavdelningen. Där kan man också betrakta besökare som kommer och som hastar iväg. Några få kom för att sedan gå därifrån efter ett kort besök. Kanske två-tre personer gav intryck av att ha stannat länge. I den generösa entréhallen pågick en konstutställning, där Lotte Nilsson Välimaa avlöser Maria Hurtig vid månadsskiftet. Under den timme som jag läste tidningar var det kanske fem personer som betraktade konstverken. En jäktad småbarnsmanna återlämnade böcker i bokåterlämningsmaskinen.

Känslan av Täbys nya huvudbibliotek präglas av glänsande materiell standard, hårt i kanterna... Men känslan är också att detta kommunala kulturtempel tycks ha väldigt få besökare. Att tänka på kostnader för skattebetalarna i samband med en av kommunens viktigaste kultursatsningar känns plumpt men ofrånkomligt. Prova själv med ett besök på Ditt bibliotek!

En dag på banken

Skrivet av redaktionen den 26 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Efter att ha läst och hört om risken för kapningar tog jag mig efter moget övervägande till Nordea i Mörby. Jag ville gärna tala med en människa för att få råd i ett känsligt ärende. Jag möttes av en stängd entrédörr till Nordea i Mörby kl 13.15. På glasdörren kunde jag läsa ”Banken är öppen trots att dörren är låst.” Så jag tryckte lite här och där på knappar som kunde påkalla någons uppmärksamhet. Efter några minuter kom ytterligare en vilsen kund som inte heller visste hur man skulle passera glasdörren med rader av svårlästa dekaler. Men så dök en banktjänsteman upp som öppnade med frågan ”Har du beställt tid?” Jag förklarade att jag åkt lång väg för att tala med någon på Mörby-kontoret. De andra banktjänstemännen uppgavs vara på lunch. Jag avkrävdes leg. Var de andra möjligen på s.k långlunch? Efter ett mindre ordkrig blev jag då insläppt med orden ”du har ju beställt tid”. Vilket jag inte hade. Men det kunde passa som varnagel för den andra vilsna kunden som bönade och bad att få personlig hjälp. Då borde jag av solidaritet åkt därifrån, men jag stegade in i den stora ödsliga banklokalen där de två lunchätande tjänstemännen gled in från motsatta hållet av lokalen. Så kunde jag specifikt föra fram mitt ärende som var att skydda mitt företagskonto mot kapning. Då fick jag en lapp med telefonnummer till Nordeas kundservice. Med mig fick jag också ett förslag på åtgärd, nämligen öppnandet av ytterligare ett konto dit jag kunde föra ett mindre belopp t.ex 20.000 kr för framtida behov av kontanter. Jag nöjer mig med 2.000, svarade jag. Väl hemma på mitt kontor ringde jag kundservice, där jag efter väntan i telefonkö fick tala med en vänlig person. Hon ville skicka mig vidare till en annan person som sades handlägga dylika ärenden. En tvärvigg gjorde ganska omedelbart klart för mig att så får jag inte göra. Och i Mörby hade de gjort fel. Han visste vad jag inte visste, att jag inte hade behov av kontantuttag. Så Nordea tänkte inte godkänna något sådant. Men det avgör väl inte du, försökte jag. Jodå, fick jag till svar. Men hur gör jag då om jag i morgon ska betala en arborist med kontant betalning mot kvitto till min firma? Jag har ju tagit ut kontanter i Frankrike nyligen, tillade jag. Ja du har gjort stora kontantuttag 2018 (sic), fortsatte han. Jag föreslog att en spärr på 2.000 kr för uttag skulle införas på mitt konto. Och så vidare och så vidare. Efter att först har vägrat, läste mannen upp gällande villkor i vårt avtal som stipulerade hur stort kontantuttag som får göras på det aktuella bankkortet. SÅ BRA! Då slapp jag ju göra någon ändring.

Efter dessa magsyraframkallande erfarenheter ville jag då snabbt avsluta samtalet med Nordea.

IPCC:s nya rapport idag skapar också mediaskugga

Skrivet av redaktionen den 25 September, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

IPCC:s rapport från 2006 ”förfinades” 2019. Behovet av ”revision” av IPCC:s rapport 2006 tillbakavisades.Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC fokuserar på något av det mest avgörande som finns för livet på jorden - vatten.Receptionen kommer inte att bli neutral. Bakom varje tolkning kan partsintressen finnas. En kvarts miljard människor väntas fly pga. klimatet. Den prognosen är långt från ett uttalande SR P1 från en tjänsteman i Malmö kommun som förklarade att man kommer att bygga kustnära även i framtiden men anpassa sig i takt med den faktiska utvecklingen. Dansar Malmöborna på randen av en vulkan?

I takt med att IPCC producerar nya rapporter med olika fokus finns risken att frågor, även stora frågor kommer i mediaskugga. Det kan gälla animalieproduktionen och konsumtionen av produkter där djur utnyttjas. Även om andelen av den yrkesverksamma befolkningen i jordbruket minskat till några procent har jordbruket – om man räknar med hela produktionskedjan, handeln inräknad – avgörande betydelse. Den politiska betydelsen som är den andra sidan av myntet, vilket medför att politiker vill värna om denna samhällssektor genom både aktivt handlande men också genom taktisk passivitet. Det är sällan man hör politiker tala om att vi bör äta mindre kött och spola mjölken. Det är ofta vi ser t-y-s-t-n-a-d.

Ordkriget på livsmedelsmarknaden har skruvats upp. Fågelköttproducenterna har börjat marknadsföra kycklingkött med argumentet "10 gånger mindre klimatutsläpp än rött kött”. Djurens Rätt kontrar med att kycklingkött står för upp till 10 gånger mer utsläpp än motsvarande växtbaserade. Kronfågel har svarat med att blockera negativa inlägg på Facebook. Det blir allt svårare att göra översiktliga kommentarer i klimatfrågan. Viktiga delar riskerar att hamna i skugga av den enkla orsaken att klimatfrågan är långt ifrån enkel.

Inga åthävor i klimatfrågan med Bern & Willgert

Skrivet av redaktionen den 22 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

goLars Bern och Michael Willgert i Sweebbtv gör en sammanfattning av klimatfrågan i serien Fjärde statsmakten. Båda har väl valda exempel från klimatdebatten, t.ex med felaktigheter i filmen ”An inconvenient truth” av Al Gore. Även opinionsundersökningar som visar stora skillnader när frågan ställs huruvida klimatet har påverkats av människan. Många talande exempel.

Här kan det vara på sin plats att kommentera insatserna från personerna Lars Bern och Mikael Willgert. Att I ett fält som klimatfrågan visa en sådan uthållighet och stringens är formidabelt. Vid en närmare granskning kan eventuellt mindre eftergifter om klimatförändring spåras, men huvudspåret har varit och är alltjämt ett radikalt avvisande av klimatalarmisternas påståenden.

En del i framgången kan vara formatet, där båda sitter prydligt klädda och försöker uttrycka sig enkelt och tydligt. Fast kameraposition. De tappar aldrig fattningen, trots att det vimlar av idiotier från motståndarna men även de som sympatiserar. De kommer inte med impulsiva påståenden, utan verkar alltid vara väl förberedda. De har inte hjälp av PR-konsulter eller en organisation som SVT, i vart fall syns det inte. God PR är sådant som inte syns, då blir PR inget konstlat filter. Det kunde vi inte säga om glamkändisarna i Tel Aviv eller om den väl repeterade samstämmigheten och spontaniteten mellan Stefan Löfven och Kristian Luuk.

Till saken hör att repetion av bakgrund och budskap är essentiellt för att nå ut till tittarna. Även i detta avseende är Bern och Willgert mästerliga. Allt känns fräscht och intressant trots att det sagda här återkommit hur många gånger som helst.

PR på riktigt med Löfven i ”Luuk & Hallberg” SVT 2

Skrivet av redaktionen den 22 September, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

När partiledarna för M, L och KD stod med sina drinkar i sällskap av Micael Bindefeld med ett uppbåd av kändisar i festvåningen i Tel Aviv, gjorde Stefan Löfvén en riktig PR-kupp i Luuk & Hallberg, SVT 2, lördag kväll. Löfvén fick svara på hjärtefrågor om sin barndom och uppväxt. Han fick stort utrymme att berätta om S-klimatpolitik inför sin resa till klimatkonferens i New York. Mycket utrymme i ett populärt TV-program var det utan risk för Aftonbladets elaka tungor. Här blandades aspekter av den allvarliga klimatfrågan med lekfulla inslag. Löfvén framträdde med gott humör, lugn och pondus. Möjligen kan SVT:s publikundersökningar svara på om klimatbudskapet gick fram. Det är en svår balansgång. Risken är att spexandet i Luuk & Hallberg förtog allvaret hos Löfvén. Det återstår att se om några andra partiledare får delta i kommande program ”Luuk & Hallberg”. Men klart är att Löfven vann tonvis av sympatier. Fortsättningen i den politiska konkurrensen är oviss med nya utspel där formen är väl så viktig, eller viktigare i jämförelse med innehållet.

PR-träning eller mutresa?

Skrivet av redaktionen den 21 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Media med Aftonbladet i spetsen har slagit ned på vissa partiledares resa till Tel Aviv september 2019 och firandet av en viss Micael Bindefeld. Det är slående hur media reflexmässigt knyter händelsen till muthypotesen. Det finns faktiskt andra hypoteser också. En är förflackningen av den politiska diskussionen och försöken att finna nya konkurrensmedel i politiken. Ett sådant är användande av PR, public relations och de uttrycksmedel som kan upplevas som nya och fräscha. Form mer än innehåll. Men varför åkte inte alla partiledare med på lyxresan till Tel Aviv? Alla var kanske inte medbjudna men det fanns också en som Annie Lööf som lär ha tackat nej. Beror det på bättre omdöme? Inte nödvändigtvis. C, S, MP har unika möjligheter med fine tuning genom att tampas med svenska folkrörelser. L, M eller KD har det inte lika förspänt med träningsmöjligheter. SD har det förspänt på många sätt, och de blev kanske inte medbjudna till Tel Aviv.

Händelsen behöver alltså inte ses som en banal och tarvlig fråga om mutor. Det kan röra sig om ett desperat försök av L, M, KD att hitta och lära sig ett nytt konkurrensmedel av ett superproffs som Micael Bindefeld. Idéhistoriskt har den politiska diskursen undergått stora strukturella förändringar. Vi kan påminna om ”ideologiernas död” som proklamerades av statsvetaren och chefsredaktören för DN på 1960-talet, Herbert Tingsten. Det upptogs nog då som ganska abstrakt för gemene man. Nu har proklamationen fått bred förståelse, men har fått ny utmaning av klimatfrågan.

Vi får tänka oss oblyga, offensiva PR-försök från L, M och KD efter Tel Aviv inför och i kommande valrörelse 2022. Även från V, S, MP, C, SD som lär få träna på närmare håll och utan högintensiv kändisglamour.

En flyhänt bloggare

Skrivet av redaktionen den 20 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Mats Jangdal med Frihetsportalen är en flitig bloggare. Hittills i september har han producerat tio artiklar i vitt skilda ämnen. Han är orädd och påläst. Bloggen startades 2010.

Språklek med allvar i Provence

Skrivet av redaktionen den 14 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Frankrike, departementet VAR, närmare bestämt i Belgentier, förbereds en festival detta veckoslut. Morgontidningen Var-matin rapporterar under rubriken:

L’art et la nature, vedettes de
l’éco festival végé-terrien,
ce week-end

dvs.

Konsten och naturen,
ekostjärnorna-festival
för végé-terrien, detta veckoslut

Det är svårt för en svensktalande att tolka nyordet "végé-terrien” men tankarna går till ”vego”. Vid besök på Facebook visar det sig att det är en organisation i VAR vid namn Association végé-terrien (Facebook: Association végé-terrien)

Det tycks vara medvetet att undvika välkända begrepp som vegetarian och vegan, ”vegetarien” respelktive ”vegan”. En stor mångfald av aktiviteter som redovisas i detalj erbjuds på festivalen i Belgentier. Man kan tänka sig att skribenten i den stora morgontidningen och arrangörerna vill undvika begrepp med låsta positioner. Syftet torde vara att locka en ny publik, men också att undvika konflikter med lantbruk/djuruppfödare och den allmänhet som skyr vegetarianism och veganism.

alt

Respekt för både djurrättsaktivister och djuruppfödare i fransk TV

Skrivet av redaktionen den 11 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

TF1 är en stor TV-kanal i Frankrike. I ett inslag 2019-09-10 visades konfliktlinjerna mellan producenter och aktivister. Här visades kort en interiör från en stor äggproducent med värphöns i trånga burar. För att visa på hygienkraven vid besök, satte två besökare på sig skyddskläder och fotskydd. Syftet var att visa att dessa försiktighetsåtgärder inte kunde uppfyllas av aktivister som kommer objudna. Skylt på husväggen talade om att fotografering och intrång var olagliga. Bilder på aktivister med skyltar som protesterade mot äggproduktion visades. Nästa inslag visade en jätteanläggning för grisuppfödning. Grisarna levde hela sitt liv på spaltgolv utan strö. Grisproducenten visade en grisflock som gick på ett GRÖNT golv. Det är något som grisuppfödaren tycks tro ser tilltalande ut i ett TV-reportage. Spaltgolvet var MÅLAT grönt av allt att döma. Men TV-teamet hade varit olydiga och även tagit bilder på grisflock på ett spaltgolv i betong (läs på internet), obehandlat utan strö, som det ser ut när inte TV-team är på besök. Slutbilderna som TV-teamet tagit, var bilder på avstånd över hela jätteanläggningen, uppskattningsvis 150 meter lång. Det var bilder som grisuppfödaren inte kunde förbjuda eller hindra.

En tolkning av inslaget i TF1 är att man ville visa hänsyn till både uppfödare och aktivister. Resultatet beror i hög grad på TV-teamets vakenhet för konfliktlinjerna.

I vindkraft möts disparata intressen

Skrivet av redaktionen den 02 September, 2019
[ Andra farliga platser, Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

40 vindkraftverk planeras i Flarken, Västerbotten med höjd 250 meter av. Fred. Olsen Renewables. Byggstart tidigast 2022. Länk.

I byn Flarken har ett nytt norsk-svensk företag Fjøssystem AB startats för satsning på industriell mjljöproduktion lokalt och hos kunder i Sverige. Satsningen tycks ha tillkommit som en liten del av den norska invasionen på den svenska marknaden, som vindkraft genom Fred. Olsen Renewables.

Gör ett hopp med tanken tIll Ryssland! Där satsar krigsmakten på att utveckla infraljud som vapen. Samma typ av infraljud som alstras av vindkraftverk! Vilka samband finns mellan dessa till synes disparata verksamheter?

Vindkraft motiveras med att förnyelsebar energi ska kunna produceras. I ansökningar finns inte infraljudens skadeverkningar med. Forskningen har visat att långvågigt, icke hörbart ljud alstras av vindkraftverken med en utbredning ända till 5–10 mil. Effekter har påvisats på människors och djurs hälsa. Jordlagret utsätts för vibrationer. De viktiga maskarna drivs bort. Trädens rotsystem blir större i jordar som utsatts för vibrationer.

Mjölkproduktion drivs av gammal vana. Ett internationellt motstånd till animalieproduktion finns efter FN:s rapporter om klimatet.

Ovan nämnda exempel är bara skrap på ytan av komplexa samband. Exemplen visar dock att det är viktigt att tänka utanför boxen. Invånarna i byn Flarken är skyddslösa mot kapitalintressen som vill tjäna pengar på vindkraft. Ingen bedriver aktiv information om hela riskbilden med vindkraft.Det är inte längre möjligt att avgränsa diskussionen till vindkraft och energi. Det finns samband och nya risker som det är dags att börja undersöka. Nämnda exempel ger ingen överblick att tänka över eller för att ta ställning. I bästa fall kan exemplen ge uppslag till nya problemformuleringar.

1 2  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera