Gröna trender - en guldgruva

Skrivet av redaktionen den 30 Juni, 2017
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Oatly Havredryck som tillverkas av det svenska företaget Oatly AB har blivit en stor framgång, läs här.

Finns i ett 20-tal länder med en årsomsättning på nära 400 miljoner kronor. Lönsamhet uppnåddes 2015 efter flera års förluster. 

Havredryck konkurrerar med Alpro Sojadryck som tillverkas av ett belgiskt företag som gått upp i ett USA-ägt mejeriföretag Dean Foods. Växtbaserade drycker har en marknadsandel på fyra procent av den europeiska marknaden för mejeriprodukter.

Intressant är att marknadsföringen har fått stöd av organisationer och media som har intressegemenskap med producenter av växtbaserade drycker. I Sverige gäller det t.ex Djurens Rätt som på många sätt promotar Oatly, läs här.

Naturskyddsföreningen har ett seminarium på Almedalsveckan med temat "Gröna trender i kyldisken", ett samarrangemang med Oatly AB, läs här.

Dessa exempel kan ses som en sammansmältning av strävanden hos ideella organisationer inom djurrätt och miljö med expansionsintresset hos stora livsmedelsföretag. Vad som inte känns bra är bristen på öppenhet beträffande eventuella affärsavtal mellan parterna. Om man inte skyndar sig att berätta kan det växa till en konflikt med medlemmar och sympatisörer.

Godbitar i Almedalsveckan

Skrivet av redaktionen den 30 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Här några förslag på seminarier till alla dem som försöker välja bland 4058 evenemang.

Klicka på (mer). (Mer)

Vackra ord kan vara falska

Skrivet av redaktionen den 25 Juni, 2017
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells deltar i flera seminarier på Almedalsveckan och vi fortsätter här att kommentera:

Vad vi talar om när vi talar om hållbarhet
StrandbergHaage
5/7 2017, 11:00 - 11:45 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, "Tältet" Seminarium Hållbarhet, Media/journalistik

Vi har redan kommenterat seminariet som ska äga rum den 3 juli med att peka på falska ord som icke-vinstdrivande och folkhälsa.Tvivel uppstår när ord skapar förväntningar som inte kan infrias.Folkhälsa, hållbarhet, renare stad, hållbar fosforåterföring, medvetna val. Ragn-Sells och de andra deltagarna vid seminarierna använder positivt laddade ord som saknar verklighetsförankring. Vad är syftet med denna förvanskning? Är det som i fallet med konstgräsplaner som har ett tjockt lager av däckgranulat? Där tycks huvudintresset vara att göra stora vinster.

Deltagarna ger i förväg  "beskrivning till samhällsfrågan”.

Beskrivning av samhällsfrågan
Hur kommunicerar vi hållbarhet? För många är hållbarhet en möjlighet att bygga sitt varumärke. Kan vi lita på företag och organisationer när de talar om att rädda miljön och ta ansvar sociala rättigheter? Är det bara snack eller även riktigt verkstad?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Bidrar hållbarhetsarbeten till en bättre värld eller är de bara pusselbitar i listiga kommunikationsstrategier? Hur lyckas man med konststycket att berätta för andra vilken nytta man gör? Hur blir hållbarhet en del av ens affärserbjudande? Vi bjuder in till ett samtal om hållbarhet och kommunikation.

Formuleringarna har enligt vår uppfattning inte i första hand att göra med samhällsintresset utan med företagsintresset att marknadsföra med vinst som drivkraft. På detta seminarium vill företagen diskutera sin kommunikation på företagens villkor, ”hållbarhet som en del av ens affärserbjudande”. Detta ensidiga förhållande kan inte döljas med ord som hållbarhet, hållbarhetschef, folkhälsa etc. Det som idag hos Ragn-Sells kallas hållbarhetschef motsvaras av tidigare benämning marknadsdirektör. Men är inte det bra att Ragn-Sells "tänker nytt” och inför nya befattningsbenämningar? Jovisst, det kan vara bra under förutsättning att det handlar om en verklig förändring av en ledande befattning. Det finns inga tecken på att det är på väg att förverkligas. Fallet med däckåtervinning är ett varnande exempel om att vackra ord kan vara falska. Vadå folkhälsa? Vadå hållbarhetschef?

Däckavfall marknadsförs på Almedalsveckan

Skrivet av redaktionen den 24 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har har avtal med däckbranschen att svara för all däckåtervinning i Sverige. Folkhälsan har gjorts till ett argument för däckåtervinning. Men vad gör man med de stora vinsterna? Däcken mals och Ragn-Sells söker nya användningsområden som till exempel ”Allvädersplaner”.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49422

Däckåtervinning har haft en krokig bana. 2007 försökte Ragn-Sells utan tillstånd lagra och processa däck på anläggningen för farligt avfall i Robertsfors. När kuppförsöket uppdagades fick Ragn-Sells upphöra med detta i Västerbotten för att söka andra orter. På hemsidan för Svensk Däckåtervinning sägs bl a följande:

Svensk Däckåtervinning, som inte är vinstdrivande (motsatsen visas nedan), sköter insamlingen åt alla anslutna företag med hjälp av entreprenören Ragn-Sells. Systemet finansieras genom en avgift som däcktillverkare och importörer betalar till Svensk Däckåtervinning.

Årsredovisningen för Svensk Däckåtervinning visar på omsättningsökning och ökning av vinst under flera år. Vinsten är stor.

Bokslut & nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1
Omsättning (tkr) 145 561 136 417 123 485
Res. e. finansnetto (tkr) 34 610 32 497 26 392
Årets resultat (tkr) 20 813 18 987 15 316
Summa tillgångar (tkr) 327 686 298 231 269 908

 

Det är beklagligt att Almedalsveckan kan utnyttjas av företag som försöker framställa sig som icke-vinstdrivande när i själva verket syftet verkar vara ett annat. Det är ett bedrägeri att företagen inte redovisar miljöriskerna. Läs SVT här.

Almedalsveckan 2- 9 juli 2017 blir mättad med Syre

Skrivet av redaktionen den 23 Juni, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

En av de mest expansiva deltagarna 2017 är Mediahuset Grönt AB med tidningen Syre med chefredaktör och ansvarig utgivare Lennart Fernström.

Tidningen Syre tar ett jättekliv som arrangör av ett 40-tal seminarier, många i samverkan med andra. Rivstart med temata om arbete och ekonomi sker den 3 juli med följande seminarier (klicka på Mer. Länkarna tar dit direkt till Almedalsveckans programpunkt): (Mer)

Ny form för engagemang mot fossila bränslen

Skrivet av redaktionen den 20 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Climate Camp Sweden, 3–7 augusti, Göteborg, är ett exempel på nya initiativ att fånga upp intresset hos ungdomar.

Arrangör är 350.org. Läs mer. Ladda ner ett epostmeddelande från dem här.

Detta evenemang har likheter med ”parasocial interaction”. Läs mer. Ett deltagande i Climate Camp ger en känsla av direktkontakt med personligheter i en ledande organisation som arbetar "world-wide" mot fossila bränslen.

Är detta en kombination av ”engagement" och ”entertainment”? Det finns anledning att närmare följa vad den nya formen går ut på och vad som förs fram som alternativ till fossila bränslen.

Tonläge och ordval i klimatdebatten

Skrivet av redaktionen den 20 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Björn Wiman, kulturchef i DN försökte ge allt han hade i debatten 2017-06-17.

Här tar han till brösttoner i demonisering av sina motståndare. Wiman undersöker idéer som fascism och futurism som sägs ha styrt klimatförnekarna. Han anklagar sina motståndare: "Språkbruket om klimatet präglas i dag av en förenklad symbolik som hotar att låsa den i ett defaitistiskt dödläge." Men vad gör då Wiman själv? Är inte hans eget språkbruk med ”fascism” och ”klimatförnekare” också ett sätt att låsa in debatten?

Debattörerna på bloggen klimatupplysningen.se har varit verksamma i många år. Av namnet att döma utger de sig för att upplysa om klimatet och dess aspekter. Men de gör det utifrån mycket bestämda positioner som klimatförnekare för att använda motsidans, ”alarmisternas" beteckning. Nu har ännu ett tillmäle, ”klimathotarna” skapats av Per Welander, en av de mest namnkunniga skribenterna.

Många debattörer tycks vilja se klimatdebatten som bestående av två lag med beteckningarna klimatalarmister och kllimatförnekare, ett i grunden lika primitivt synsätt som det hos fotbollsfansen/ huliganer på deras arenor. Därför delar vi Wimans tal om risken för defaitistiskt dödläge. Däremot ogillas hans användning av fascism som karaktäristik av klimatförnekarna. Det mest löftesrika i Wimans artikel ligger i det förhållandet att innehållet – oavsiktligt? – är motsägelsefullt. Att likställa idéer från fascism med dåtidens konstnärliga gren futurism är redan det något som kolliderar för sentida betraktare. Att fördöma klimatförnekare och kritiklöst erkänna klimatalarmister blir motsägelsefullt om man vill undvika "defaitistiskt dödläge”. Denna förvirring kan leda till en friare debatt med lugnare tonläge och med färre tillmälen, men med mer innehåll.

Diktare till diktare, musiker till musiker?

Skrivet av redaktionen den 17 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Åsikter mellan musiker om varandra och sig själv kan handla om professionens inre liv.Professionella interna relationer uppstår och underhålls på andra sätt än för professionens förhållande till publiker och externa kategorier. Proffs eller icke-proffs kan spetsa öronen om någon talar om arkitekternas arkitekt eller kockarnas kock.

Man kan förledas tro att professionella relationer till betydande del avgör urvalet av pristagare till Nobelpriset i litteratur eller Polarpriset.Andra argument som celebritiseringsfaktorn verkar dock avgöra. Här avses den effekt som utmärkelsen får på Polarpriset som institution. Liknade effekter antas för andra utmärkelser.Polarpriset mättas med celebriteter som dras till händelserna, som flugor till en sockerbit. Vi kunde också tala om medialiseringsfaktorn. Alla dessa celebritiseringsströmmar höjer värdet av det kulturella och finansiella kapitalet.

Polarpriset har i år tilldelats två världsstjärnor, Sting och Wayne Shorter. Båda kan tillskrivas excellens och gränsöverskridande som Sydsvenskan så väl har beskrivit läs här https://www.sydsvenskan.se/2017-02-07/sting-och-wayne-shorter-far-polarpriset

Av utrymmesskäl eller okunskap har beskrivningen av Shorter blivit ofullständig i TV4 och SVT. Sydsvenskan förklarar betydelsen av Miles Davis och Joe Zawinul med vilka Shorter har arbetat. Flera decennier i jazzens historia tappades bort i gammelmedia när man utsåg Shorter till någon sorts the one and only jazz-musician. Shorter var bara en av många betydelsefulla musiker som överbryggade stilarterna bebop och fusion. Men Shorter har till skillnad från många av sina musikervänner överlevt för att kunna stå som värdig representant för sisådär hundra andra storheter. Sådan är celebritetskulturens funktionssätt under rådande förhållanden. Och man kan inte ge priset till stilarten fusion.

Om trumslagaren och författaren Art Taylor (1929-1995) hade levat och fått råda, då hade Polarpriset tilldelats någon av följande musiker som han intervjuade i Notes and Tones. Musician-to-Musician Interviews (1993) : Dexter Gordon, Miles Davis, Randy Weston, Ornette Coleman, Philly Joe Jones, Don Byas, Ron Carter, Johnny Griffin, Charles Tolliver, Eddie Lockjaw Davis, Errol Garner, Leon Thomas, Max Roach, Dizzy Gillespie (Polarpriset postumt 1993), Carmen McRae, Nina Simone, Tony Williams, Sonny Rollins (Polarpriset 2007), Don Cherry, Hampton Hawes, Kenny Clarke, Freddie Hubbard, Richard Davis, Elvin Jones, Kenny Dorham, Art Blakey, Hazel Scott, Betty Carter, Thelonious Monk.

Wayne Shorter, 84 år finns bara omnämnd i boken på två ställen och blev inte utvald för intervju av Taylor. Förklaringen kan vara den att Taylor såg det som ett svek att ägna sig åt fusion. I historisk belysning är nu fusion eller free jazz och gruppen Weather Report där Shorter verkade sedan länge accepterat. Priskommittéer är sällan banbrytande, men gärna profiterande på storheter och celebriteter som långt tidigare kan ha varit banbrytande.

Lästips: Taylor, Arthur, Notes and tones: musician-to-musician interviews, Expanded ed., Da Capo Press, New York, 1993

Skarpsyn och skoj till salu

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SvD:s Erika Hallhagen var den enda i gammalmedia som sågade Bob Dylans nobelföreläsning och kallade den för högstadiearbete. Läs här. I SvT:s morgonsamtal mötte hon idag DN:s kulturchef Björn Wiman. SvT:s reportrar gjorde sitt yttersta för att få till ett sakligt samtal om de upptäckter som nyligen gjorts om Dylan och hans stölder/lån/plagiat/snatterier. Samtalet blev fnissigt och undflyende. Det blev mer av ett maktspel inom kulturjournalistik, där Wiman står för makt och Hallhagen för ung och oförvägen kritik. Det sorgliga var att Hallhagen inte stod upp för den kritiska ton hon tidigare hållit i fallet med Dylans substitut för nobelföreläsning och Sara Danius ängsliga panegyrik. Hallhagen avslutade – fortsatt generat leende mot Wiman – med att säga att hon åtminstone hade velat att Dylans föreläsning skulle vara ”lite roligare”.

Stundom pigga kulturarbetare visar först skarpsyn för att sedan skoja bort det hela. Deras jobb står ständigt på spel och påtryckningar finns som ett ständigt hot mot journalistisk frihet. Dagens samtal i SVT1 kan tolkas som mygel inför öppen ridå.

Celebriteter i det engelska valet, förebild för Sverige?

Skrivet av redaktionen den 11 Juni, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tories fick ett kraftigt bakslag i valet. Labour ökade kraftigt sina mandat i det engelska parlamentet: 1. De unga väljarnas ökade valdeltagande. 2. Celebriteternas stöd, vilket dock är en omtvistad effekt. I engelska media kan man läsa om celebriteterna och vilket parti de säger sig sympatisera med. Läs här.

Hur mycket betyder celebriteternas stöd till vänstern? Är de avgörande? Inte avgörande menade en kulturreporter i SR1, Studio 1, med motiveringen att då skulle vi ha vänsterregeringar i hela Europa.

En viktig lärdom är dock att celebriteternas betydelse tycks i alla fall öka efter förebild från USA och England. Ett oskuldsfullt skimmer vilar över valkampanjen 1968 med Tage Erlander när socialdemokraterna använde sångfågeln Monika Zetterlund som med jazz och folkton kunde locka väljare. En annan storhet var Monica Nielsen som uppträdde med politiska texter av diktaren och akademieledamoten Lars Forsell. Erlander berömmer Monica N och Monica Z i ”TageErlander: 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz” (Tidens förlag, 1982). Listan kan göras lång på kulturpersonligheter som kampanjat för socialdemokrater, nota bene så länge som partiet hade regeringsmakten eller hyste förhoppningar att återta regeringsmakten. Men det var ändå måttfullt i jämförelse med vad som kan komma framgent.

Det har varit tunnsått med celebriteter som engagerat sig för de andra partierna. Frågor inställer sig nu hur framtiden, i första hand kampanjer inför nästa val till riksdagen kommer att gestalta sig med avseende på celebriteter. Dagens Nyheter tog upp frågan 2010 i en artikel om hur musikartister sluter upp politiskt. Läs här. Samtliga partier har artister som jobbar eller är beredda att jobba. Som ett skräckscenario kan ses hur Sverigedemokraterna satsar på artister som bedöms passa sin rasistiska ideologi och politik där man med subtila medel förvränger blicken. Celebriteter kan bli ett avgörande konkurrensmedel i en tid när partiernas dragning till mitten gör det ännu svårare att välja efter den politik som förs. Artister och andra kulturpersonligheter kan komma att avgöra valet, eller i vart fall väga betydligt tyngre än på 60-talet då det var relativt nytt för Sverige.

1 2  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera