Allparlamentarisk grupp England

Skrivet av redaktionen den 29 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

England har kommit långt när det gäller vegansk och vegetarisk livsstil. I slutet av 2016 bildades en grupp med tre politiska partier i parlamentet. Läs på deras webbsida.

Gruppen stöds ekonomiskt av:

  • alt
  • alt
  • alt

När får vi motsvarande i Sverige?

Turistnäringen expanderar med veganprofil

Skrivet av redaktionen den 28 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Alla som upplevt svårigheter att finna restauranger med veganprofil förstår vilken genial kollektiv innovation som nu växer fram världen över. Glädjen att resa och upptäcka får fritt spelrum för veganer.

Researrangörer med vegantema växer upp som svampar ut jorden, små och stora.Veganer som tidigare avstått från resmål beroende på att maten inte har kunnat säkras får helt nya möjligheter. Och detta fenomen kommer att växa. Varför? Jo, det finns ett behov! Se här ett exempel bland tusentals andra.

Resultat Bocuse d’Or 2017

Skrivet av redaktionen den 26 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

USA vann! Chef Mathew Peters och Commis Harrison Turone lyckades med båda teman. Här vill vi särskilt framhålla det veganska! Ett skalv i vår plågade jordskorpa och en gommens smekning som sänder himmelska vibrationer.

Trump vår tids Herostratos?

Skrivet av redaktionen den 23 Januari, 2017
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

USA:s president har gjort uttalanden och fattat beslut som för tanken till Antikens Herostratos. Alla känner igen namnet men har kanske glömt vad som skapade hans ryktbarhet. Läs här.

Donald Trump har gjort en hel serie av symboliska tempelbränder på ganska kort tid. Trumps ryktbarhet kan bland annat avläsas med hjälp av antal "träffar" på Google. Detta var läget kl 19.30 den 23 januari 2017:

Sökord Antal träffar
Good president + Trump 164 000 000
Bad president + Trump 124 000 000
Mexico + Trump 107 000 000
Climate + Trump 99 800 000
Putin + Trump 97 700 000

Att dra långtgående slutsatser av dessa tal vore korkat. Allt som är korkat bör förbehållas Trump, eller hur? En vågad gissning kan vi inte avhålla oss från, nämligen att det från och med nu skapas nya lojaliteter i klimatfrågan som motreaktion. Ett sätt att visa sitt avståndstagande till Trump är att erkänna klimatförändringen. Här finns dagliga tillfällen att ge sin uppfattning utan att uppfattas som tjatig.

Efterskalv till Bocuse d'Or

Skrivet av redaktionen den 20 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Förre vinnaren av Bocuse d'Or, Mattias Dahlgren, har valt väg genom att satsa på vegetariskt. Tanken är att satsa på en renodlad vegetarisk restaurang, dvs. vegansk restaurang.

Nu i dagarna, den 24-25 januari avgörs tävlingen Bocuse d'Or 2017. Nya skalv är att vänta på marknaden för veganska gourmetrestauranger i världen.

Förtroendet för rättsväsendet

Skrivet av redaktionen den 19 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I senaste Uppdrag granskning SVT 1 ges ett långt reportage om säkerhetsbrister på ett storbygge i Solna.

Christian dog när en trappa rasade över honom på Peabs prestigebygge. Säkerhetsbrister på bygget var kända, ändå fick arbetet fortgå.

Miljöåklagaren intervjuades ingående om Peabs ansvar för dödsolyckan. Eftersom miljöåklagaren inte kunde räkna med en fällande dom valde han att inte väcka åtal. Detta kommer förmodligen att ytterligare minska allmänhetens förtroende för rättsväsendet eftersom reportaget kunde göra troligt att Peab och dess högste ansvariga miljöchef bär det yttersta ansvaret. Detta fall kan leda till att byggföretag i ökad utsträckning kommer att anlita underentreprenörer för farliga jobb. Då kan stora byggbolag smita från ansvaret för fler skadade och dödade på byggarbetsplatser.

Länsstyrelsen i Västerbotten spelar ett farligt spel

Skrivet av redaktionen den 16 Januari, 2017
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Så här skrev vi till länsstyrelsen, länsrådet Lars Lustig i Västerbotten den 10 januari. Eftersom VK gjort oss uppmärksamma på fallet med Kvistforsens kraftstation har tidningens chefredaktör Ingvar Näslund fått kopia.


Från: Urban Zingmark
Skickat: den 10 januari 2017 11:31
Till: Lustig Lars
Kopia: ingvar.naslund@vk.se
Ämne: Handläggningstid: 535-11087-2016 Åtalsanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken vid Kvistforsens kraftstation i Skellefteå kommun

Hej, Här ett utdrag från VK den 1 januari 2017: "Länsstyrelsens miljöhandläggare är överhopade med arbete, men det finns inga planer på att ta in extrapersonal. –Jag tycker att vi har ganska rimliga handläggningstider, säger länsråd Lars Lustig."

Om VK har citerat Dig korrekt uppstår frågan vad Du menar med rimlig handläggningstid. I ärendet med Kvistforsens kraftstation finns en tidsutdräkt från haveri den 7 januari 2014 till åtalsanmälan den 28 december 2016. Vilket ansvar faller på Länsstyrelsen respektive verksamhetsutövaren?

Er handläggares mail till Statkraft har felaktiga adresser. Ett familjärt tilltal används i tjänsteärende som eventuellt kunde leda till åtal. Uppfyller det länsstyrelsens krav på professionalitet hos en handläggare?

Det centrala problemet är förstås den miljöpåverkan som haveriet kan ha fått. Nu bör Länsstyrelsen kontakta VK för att både informera om handläggningstid och om haveriet den 7 januari 2014. Svar emotses inom 10 dagar.

Urban Zingmark


Så här svarade länsstyrelsen den 16 januari:


Hej Urban,

artikeln som du hänvisar till rör miljöprövning av en gruva och miljöprövning generellt. Västerbotten har under flera års tid varit bland de län som har kortast handläggningstid för miljöprövning i de nationella jämförelser som genomförts. Trotts detta vill vi naturligtvis hitta sätt att korta ner handläggningstiderna, och tittar man på alla ärendegrupper vi hanterar så finns det förvisso områden där vi önskar att handläggningstiderna vore kortare. Ett sådant område är vattenverksamhet som du tar upp i ditt e-brev. Inom detta område kommer vi också att förstärka med en tjänst.

Vänliga hälsningar
Lars


Så här avslutade vi ärendet den 16 januari:


Från: Urban Zingmark
Ämne: Re: Handläggningstid: 535-11087-2016 Åtalsanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken vid Kvistforsens kraftstation i Skellefteå kommun
Datum: 16 januari 2017 15:37:39
Till: Lustig Lars
Kopia:  <ingvar.naslund@vk.se>

Tack för snabbt svar! Jag har erfarenhet av kontakt med länsstyrelsen sedan 2006. De första åren var kontakterna många genom advokat och direkt i samband med miljödomen ang. anläggning för farligt avfall, Ragn-Sells Fagerliden. Ibland fick vi svar, ibland fick vi inte svar trots att det gällde tunga frågor för kommunen Robertsfors och grannarna till anläggningen. Frågorna borde ha behandlats som tunga även för länsstyrelsen, som låtsades att problem inte fanns eller oviktiga att möta. Jag kan påminna om att länsstyrelsen tillsammans med RagnSells var initiativtagare till anläggningen. Tillkomsten var ett grovt övergrepp genom mycket tvivelaktiga metoder. Två stora haverier skedde ganska snart med risker för miljön. Därefter har problemen varit legio, något som vi också framfört med hjälp av WSP i samband med den årliga miljörapporten, men som mötts med kompakt ointresse från Er.

Nu kanske Du också kan förstå att jag kan ha synpunkter på ömsesidighet och uppträdande. Något reaktion i det avseendet kan inte ses i mailsvaret. Jag saknar också svar på frågan huruvida Länsstyrelsen delar ansvaret med verksamhetsutövaren när det gäller den långa handläggningstiden för fallet Kvistforsen. I fortsatta kontakter uppträder jag liksom tidigare som sakägare, företagare, ägare av skogsfastighet och hemgård. Jag har tidigare vid flera tillfällen ifrågasatt att ni behandlat mina skrivelser enligt PUL och angivande av fel kommunadress.

För min del låter jag det vara osagt huruvida länsstyrelsen i Västerbotten kommer att uppnå konkreta förbättringar i tillsyn för att motsvara miljöbalkens krav. Men återkom gärna till mig och andra drabbade när Du genom myndigheten har täckning! Upphovet till mitt kontakttagande denna gång har varit Kvistforsen, där jag inte är sakägare. Jag har ändå tagit kontakten för att få erfarenhetsunderlag i min värdering av myndighetens utövande av tillsyn.

Urban Zingmark


Vår slutkommentar den 16 januari:

Länsrådet Lars Lustig har haft uppenbara svårigheter att läsa och respektera innehållet i vårt mail. Han har inte på ett nöjaktigt sätt besvarat frågan om varför handläggningstiden för Kvistforsen var så lång, nästan 3 (tre) år. Han har heller inte besvarat frågan om ansvar för handläggningstid. Därför var det nödvändigt att ge vår reaktion, utan att för den skull ha förväntningar om förbättringar. Vi har ju erfarit förfallet hos myndigheten under 10 års tid. När det gäller tilltal och text verkar Lars Lustig ha samma stil som landshövdingen, dvs med s.k. informell stil. Problemet är att kommunikationen då kan riskera att förlora sin juridiska status. Dessutom kan stilen uppfattas kränkande eftersom länsledningen och vissa tjänstemän inte tar frågorna på fullt allvar som det ankommer en myndighet med verksamhet som regleras i lag. Det kanske ligger i myndighetens intresse att försöka fly från ansvar genom ett sådant spel, men det ligger inte i medborgarnas intresse.  

 

Förslag på kött- och mjölkskatt

Skrivet av redaktionen den 14 Januari, 2017
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Tyskland lever debatten om skatt på kött och mejeriprodukter. Livsmedel har en moms på 7 procent, andra varor har 19 procent. Grunden för att höja skatten på kött och mejeriprodukter är det högre utsläppet av klimatgaser. Skattehöjningen föreslås finansiera en sänkning av moms för publika transporter. Förslaget kommer från en statlig myndighet, Umweltbundesamt. Läs mer.

Public service i Frankrike befordrar kulturdebatter

Skrivet av redaktionen den 07 Januari, 2017
[ Litteratur, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett exempel är debatt om djurskydd eller djurrätt. Radio France kan ses som en motsvarighet till Sveriges Radio, läs här. En av webbplatserna heter France Culture, läs här. Här finns ett digert utbud om kultur. Idag har följande fångat vårt intresse. Anledningen är att vi har skrivit om en bok Étique animal läs här, och om Jordbävning i världens gastronomi, läs här.

altEn fransk filosof Corine Pelluchon, som är lärare vid ett universitet i Frankrike och med lång erfarenhet som lärare bl.a i USA, har gett ut en bok Manifeste animaliste, politiser la cause animale. Här utvecklar hon sin syn på djurens sak och hur man bör göra politik. Läs här.

Kännetecknande för hennes förslag är att politiken bör utvecklas stegvis och till yttermera visso i reformistisk riktning. Hon skriver bl.a: –"Jag är för mänskligt ansvar, jag tror att frågan om rätt inte primärt gäller rättsskipning gällande djuren, därför att för mig är det tanken på det mänskliga som är det primära för att skydda djuren."

Pelluchon är således en representant för djurskydd, inte för djurrätt. Den här åtskillnaden har visat sig vara viktig i många länders debatt. Med tanke på den långsamma utvecklingen i Frankrike när det gäller djurskydd och djurrätt är det ändå glädjande att Pelluchon kommit med detta utspel. Hon ska arrangera en konferens den 9 januari 2017 på Jean Dame i Paris kl 19.30: "Politisera djurens villkor". Frågorna kan vara mycket kontroversiella, inte minst i Frankrike. Därför kan det tänkas att Pelluchon valt en strategi att börja med djurskydd för att gå vidare till djurrätt, eller att utspelet leder till positioneringar med betydelse för framtiden. Risken finns att det inte leder vidare att vara så försiktig som Pelluchon. Om hon får påhopp kan hon försvara sig med att hon egentligen bara lyfter fram Kants filosofi. Då kommer ortodox kulturelit och överordnade vid universitetet Paris-Est-Marne-la-Vallée att sätta gåslevern i vrångstrupen.

Ett är säkert; debatten om djurens sak kommer att växa även i Frankrike.

Handeln på väg att förstöra en framtidsmarknad för rotfrukter

Skrivet av redaktionen den 04 Januari, 2017
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altHösten 2016 hade både ICA och andra kedjebutiker priserbjudanden på rotfrukter. Med sin marknadsdominans kan ICA göra utspel av alla slag utan tanke på framtida konsekvenser. Som det ser ut. Rotfrukter och vegetabilier i stort har lysande framtid med det paradigmskifte som sveper över världen, förstärkt av klimatkrisen.

ICA:s 1-kronaskampanj (klicka på bilden för större) kan om den upprepas av dem själva eller av andra få förödande konsekvenser. Ingen part på marknaden - odlare, grossister, butiker, konsumenter - är betjänt av konstlade, uppdiktade priser. Kampanjen kan kritiseras ur skilda synpunkter. Risken är att 1-kronaskampanjer stigmatiserar produkterna som mindre värda, mindervärdiga, tillfälliga företeelser. Är det ens mat eller är det rena skämtet? Marknadsföringen är tondöv, dum, nedsättande för livsmedel som är och blir våra baslivsmedel.

Ett problem- även för omvärlden-  är att handeln lider av idétorka trots de enorma framgångar man haft på marknaden alltsedan 1950-talet när nya lönsamma distributionsformer växte fram. Du som sett TV-reklamen för ICA på sistone har upplevt tomheten understödd av Sveriges stenrika storhandlare.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera