Bland ”celebrities” och kulturpersonligheter finns veganer

Skrivet av redaktionen den 28 Augusti, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan många år har kända personer i USA trätt fram med sitt val av livsstil som vegan eller vegetarian.

Huffington Post uppvisade 15 vegan celebrities med bild och korta berättelser. Artikeln kom 2013. Expresident Bill Clinton och hans exvicepresident Al Gore kan sägas ligga högst i kändisskap. Bland de andra finns Mike Tyson, Morrisey och andra som kanske är mer kända i USA än i Sverige. Viktigt för en jämförelse mellan USA och Sverige är graden av öppenhet från kändisarna ifråga och mediastrategi för exponering.

Huffington Post sammanfattar de här uppvisade kändisarna: ”Many celebrities have adopted the diet for personal, health, or environmental reasons, and are speaking up for this lifestyle.

Denna slutsats får stå för tidningen. I vissa fall, t.ex Al Gore, kan tvivel uppstå beträffande graden av öppenhet. Här sägs att han nyligen (dvs året 2013) bytte till att bli vegan. Från vad sägs inte i artikeln. Här blir det också en fråga om exponering. Har Gores påstådda byte att göra med Clintons livsstilsval? Så här kan man fortsätta att ställa frågor utifrån artikeln i Huffington Post. Viktigt att minnas är att artikeln i Huffington Post bara utgör ett enda exempel från världens mest mediaintensiva miljöer – USA hemma och USA globalt.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – har under många är publicerat namn på celebrities, som vegetarianer eller veganer. PETA arbetar internationellt och publicerar namn från flera länder. Wikipedia har en lista, delvis baserad på PETA, med ca 500 namn där bara fyra namn finns med på personer födda i Sverige.

Någon motsvarande lista finns såvitt känt inte publicerad av svenska media eller ideella organisationer. Förmodligen finns listor, men utan att ha fått spridning. Frågan kan ställas varför inte svenska kulturpersonligheter aktivt medverkar till att offentliggöra sin livsstil som vegetarian och vegan. Att vara vegetarian som kulturpersonlighet har knappast något stort nyhetsvärde.

Att vara vegan har förmodligen större laddning och nyhetsvärde. Fortfarande kan det vara kontroversiellt, inte minst för en kulturpersonlighet som har ett kulturellt kapital att vårda i en granskande offentlighet. Om denna självcensur får råda medför det också uteblivna möjligheter att vidga debatten om hälsa, djurrätt och klimatfrågor som kan kopplas till val av livsstil som vegetarian eller vegan.

I det här djävla landet (ett numera vedertaget uttryck i den slappa vardagsdiskursen) är det bara SÄPO som möjligen har listor på veganer… Medias och kulturpersonligheternas mediastrategi kan med fördel följa USA:s goda exempel på öppenhet!

”Komma som ett brev på posten"

Skrivet av redaktionen den 27 Augusti, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Talesättet har gradvis fått ny innebörd. Det som förut betydde ett resultat med hög grad av säkerhet av en tidigare utförd handling, kan nu omvärderas. Min gode vän arkitekten som närmar sig de nittio har fortsatt att arbeta. Han håller på invanda arbetssätt, där pappersbrevet och det gamla goda korrespondenskortet ingår i arsenalen. Han sände brev med bygglovshandlingar igår torsdag som han lade i en blå brevlåda på Nybrogatan i Stockholm före sista tömning. Jag, adressaten, har boxadress i Täby. Försändelsen har inte kommit idag fredag.

En av konsekvenserna är att mottagaren inte kan ägna helgen åt att studera bygglovshandlingarna för vidare befordran till stadsbyggnadskontoret i kommunen. Vis av skadan kommer befordran med cykel från Lahäll till Täby C att ske. Arkitekten och jag har på telefon kommit överens om att ”komma som ett brev på posten” numera måste ses som liktydigt med beslutsteorins begrepp uncertainty.

De senaste åren har tillförlitligheten i postgången kunnat ifrågasättas. Incidenterna har kommit smygande. Först med räkningar som inte kommit fram. Betalningspåminnelser har förekommit utan att originalet kommit fram. Irritation, extrakostnader och merarbete har blivit följden utan att någon har kunnat ställas till svars. Originalet har sedan efter begäran kommit som e-post och/eller pappersbrev. Många kan förmodligen känna igen sig. Postnord har dragits i smutsen, och det med rätta, för alla försämringar och fallissemang. Senast kom chefen för Postnord med en pudel i media gällande paket. Men vad med brevförsändelserna? Pappersbrev är för somliga – kanske även för Postnord – stumma lämningar från en gången tid men för användarna vibrerande gemenskap mellan levande människor.

Hur arbeta för fossilfritt?

Skrivet av redaktionen den 08 Augusti, 2016
[ Andra farliga platser, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Frågan om hur man ska arbeta för ett fossilfritt Sverige ligger nu hos Svante Axelsson enligt ett regeringsuppdrag. I en intervju delger han sina funderingar. Läs Aktuellhållbarhet här.

Han är inne på att arbeta med begreppet hälsa. Att arbeta med begreppet klimat anses mer eller mindre ogripbart. Vi har framför oss en spännande pragmatisk diskussion i motsats till den ofta teoretiska diskussionen om klimatet.

Belackarna får nu också mer bränsle till debatten. Hånfulla kommentarer från klimatförnekare med skiftande bakgrund är att vänta, inte minst från Klimatupplysningen. De har inte spytt sin galla ännu, men det lär komma…

Eftersom bloggarna säkramiljön.nu och skyddsmiljön.nu har sitt huvudfokus på drabbade – människor, djur och natur, snarare än en gränslös diskussion, ska det bli intressant om klimatrågan med sitt ovanifrånperspektiv ska ge upphov till nya kategorier av drabbade. Ytterst kan det gälla frågan om världsregering som bl.a professor Folke Tersman framfört i en bok och i ett TED-talk arrangemang 2013.

Klimatet är drabbande på alla upptänkliga sätt!

SVT:s rapporter om djurtransporter

Skrivet av redaktionen den 03 Augusti, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Som så många gånger tidigare har SVT visat filmmaterial om plågsamma djurtransporter. I vanlig ordning intervjuas veterinär Johan Beck- Friis som är Sveriges främste auktoritet på området. En radda politiker dras fram för kommentarer som så många gånger tidigare. Politikerna orkar knappt anstränga sig att utnyttja språkets möjligheter. V:s kommentator par preference i djurskyddsvågor Jens Holm säger: detta är absolut inte acceptabelt. Har Jens Holm verkligen inte mer att komma med? Han har ju för fan saftigt betalt för att representera sina väljare! M.s kommentator hade åtminstone kraftuttryck och menade att företagen i EU "skiter i reglerna". Landsbygdsminister Bucht använder ett verserat språk. Han har ju en bror som är chef för ett slakteriföretag och då får man inte balla ur och använda kraftuttryck i djurskyddsfrågor. Exemplen på mesiga svekfulla politiker kan göras lång.

Nu ska man inte glömma att det är inte vad någon säger som är det viktigaste. Det är handlingarna som kan betyda något. Men där verkar det vara helt blankt. Politikerna verkar inte göra något för att stoppa plågsamma djurtransporter. Snart somnar de in igen. När SVT kommer med nya reportage kommer de vanemässigt att uttrycka sitt avståndstagande. Utan att GÖRA något för djuren.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera