Fältarbeten 2016 Norrbotniabanan, Dåva - Skellefteå

Skrivet av redaktionen den 25 Juli, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Arbetet med järnvägsplaner för sträckan Dåva- Skellefteå fortsätter. Något beslut att bygga finns ännu inte. Projektet är ett löfte för många och ett hot för andra.Under barmarksperioden 2016 sker fältinventeringar.

Allmänhetens och lokalpolitikernas möjligheter att värdera projektet är begränsade. Läs här.

Berörda medborgare och representanter tycks värdera främst utifrån sina egna intressen. Det är vårt intryck efter flera års bevakning. Lokalpolitikerna ser på etablering av företag och arbetstillfällen som ger ökat skatteunderlag. Hushållen ser på ökad persontrafik. Markägare ser på möjliga negativa eller positiva effekter av ägandet. Samhällsintresserade har ett vidare perspektiv, som vad Norrbotniabanan på sikt betyder för hela Nordkalotten och exploateringen av natur- och råvaruresurser.

Den obligatoriska annonsen i Norran och Västerbottens Kuriren, juli 2016 om fältarbeten är bara en liten detalj i en gigantisk plan, som är ett löfte för många och ett hot för andra.

alt

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera