Delegation för Agenda 2030

Skrivet av redaktionen den 27 Mars, 2016
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den 17 mars i år publicerade regeringen beslut om en nationell delegation. Politiskt ansvariga är civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson.

En kommitté i form av en nationell delegation ges i uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan. Det innefattar Sveriges agerande både för att genomföra agendan nationellt och för att bidra till det globala genomförandet av agendan. I uppdraget ingår att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Delegationen ska vidare förankra Agenda 2030 och dess mål samt genomföra en bred dialog om hållbar utveckling med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället. Delegationen ska även främja informations- och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer och med relevanta internationella aktörer.

Här kan du läsa kommittédirektiv.

Flera för allmänheten kända personer ingår:
Johan Rockström, Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.
Johanna Sandahl, Ordförande i Naturskyddsföreningen.
Mattias Klum, Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor.

För allmänheten mindre kända ingår:
Parul Sharma (Ordförande), Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in Business.
Ida Texell, Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.
Ingrid Petersson, GD på Formas.
Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global Utmaning.

Vi kommer att följa delegationens arbete med avseende på hur olika aspekter blir tillgodosedda. Kommer teknokratiska och politiska krafter att dominera? Får/tar kulturpersonligheter och humanister något utrymme i övergripande handlingsplan och i genomförande?

Stockholm Water Prize, stora bolag förorenar och betalar

Skrivet av redaktionen den 25 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur ska allmänheten kunna förhålla sig till PR-projektet Stockholm Water Prize? Enligt program och pressmeddelanden verkar projektets syften vara goda för människor, djur och natur. Här är fokus på vattensektorn. Kostnaden för PR-projektet är en bråkdel – en droppe i havet – av de enorma kostnader och lidanden som föroreningarna har orsakat.

Så här informerar intressenterna:

Stockholm Water Prize är ett internationellt pris som instiftades 1991 och som delas ut årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) till en person, organisation eller institution för enastående vattenrelaterade bedrifter. Priset stöds av Kungliga Vetenskapsakademien, International Water Association, Water Environment Federation och Stockholm stad. De företag som instiftade Stockholm Water Prize förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Prisets instiftare är Bacardi, Borealis & Borouge, DuPont, Europeiska ERV, Fujitsu, HP, Kemira, KPMG Sweden, Ragn-Sells, Scandinavian Airlines (SAS), SJ, Snecma/Safran, Xylem och Ålandsbanken.

Bland de stora internationella bolagen som betalar för PR-projektet Stockholm Water Prize finns DuPont, världens största kemiföretag. Företaget har en mörk historia med livsfarliga kemiska produkter, bland andra dioxiner och agent orange. Har företaget i grunden ändrat inriktning? I vart fall sägs inget om det i pressmeddelandet.

Kommer årets pristagare Dr Joan Rose kommentera bidragsgivarnas historia? Troligen inte. Målet tycks vara att sätta deltagande företag i så positiv dager som möjligt utan att gräva i historien.

Modehus slutar med päls

Skrivet av redaktionen den 23 Mars, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Som ett resultat för Fur Free Alliance kommer modehuset Armani att upphöra med all användning av päls. Många modehus har redan slutat med päls, men fortfarande är det många som inte tagit steget.

Fuskpäls är högsta mode sägs det i modemedia. Men varför ska fusket finnas? Skomodet har förändras kraftigt från läder till andra material. Visst finns det fuskläder, men andra sköna material har avancerat tack vare ny design. Modelejonets och modelejoninnans tid med typ pälsboa, minkpäls och lackskor är förbi. Nu har man passerat Point of no return, inte minst tack vare Armani.

Vissa är mer lika än andra inför lagen, för att tala med George Orwell

Skrivet av redaktionen den 22 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi lever i ett samhälle där en medlem av kungahuset, Marianne Bernadotte, krävt särbehandling i samband med skattefusk i mångmiljonklassen. SvT Uppdrag Granskning 16 mars. Skattemyndigheten hävdar ändå att likhet inför lagen gäller.

I ett annat samhällsskikt - det som brukar kallas sosseadeln - kan en brottsling slippa undan med villkorligt för stölder i hundratusenkronorsklassen. Läs VK. Läs vad vi skrev tidigare om detta.

Finns likhet inför lagen?

Vad var det vi sa!

Skrivet av redaktionen den 09 Mars, 2016
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Förslag till ny regionindelning i Norrland och hela riket har lagts fram. I viktiga avseenden ser det ut som att vi får rätt i kraven från 2011, där portalfrågan är landshövdingeämbetets avskaffande.

Se karta som ligger till grund för ny indelning av de 20 regionerna! Läs VK och SVT.

Stornorrland kunde göras mindre, men det får en demokratisk processen utvisa. Om risk finns att få en sossekejsare för ett Stornorrland, då kan det vara bättre att "sprida risken".

Det finns stor anledning att bevaka vad ny regionindelning kan medföra i olika avseenden. Vi har stora frågor att bevaka: Miljöbalkens bestämmelser om vindkraft och avfall, livsvillkoren i naturen och kulturen. Dessutom uppkommer frågor om rekrytering av handläggare och chefer i denna enorma maktapparat. Arbetsförhållanden måste skapas för att kunna rekrytera män och kvinnor med engagemang och kompetens på alla nivåer.

Vedersakare har slutat på VK!

Skrivet av redaktionen den 06 Mars, 2016
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Jonas Redins blogg mars 2015 kan vi läsa att han har sökt och fått nytt jobb på SVT.

I oktober 2012 gjorde Jonas ett reportage i samarbete med Ragn-Sells platschef för att försöka rättfärdiga hur verksamheten bedrevs på anläggningen för farligt avfall, Fagerliden, Robertsfors.

Att en reporter går till försvar för åtgärder som kan bli föremål för åtalsanmälan i miljöbrott måste anses vara både ovanligt och oetiskt. Sedan var det bara för Jonas med befogenheter från VK att vägra SäkraMiljön plats för genmäle.

Enetjärn Natur sågas av VOF

Skrivet av redaktionen den 05 Mars, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Västerbottens Ornitologiska Förening har lämnat yttrande till Mark- och miljödomstolen angående villkorsuppföljning fåglar vid Botniabanan. Yttrandet kan också ses som en svidande vidräkning med Enetjärn Natur AB och dess VD och huvudägare Anders Enetjärn.

YTTRANDE_VOF_Botniabanan_2016.pdf

Åtal för Kjell Edlundh (s) som bestal Coop

Skrivet av redaktionen den 01 Mars, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Rättsapparaten har malt vidare och åklagaren yrkar på 8 månaders fängelse för konsumentkooperationens egen vanetjuv.

Försvarsadvokaten vill ha villkorlig dom för Kjell Edlundh, vanetjuven som satt i polisstyrelsen. Sensmoralen kommer förmodligen bli den förväntade, nämligen att ju högre upp i samhällspyramiden, desto lättare är det att undgå straff eller att få låga straff.

Folkets dom föll för länge sedan. Läs här. Även om Kjell Edlundh kommer att dömas för att ha stulit varor från Coop till mycket höga värden, så är det ändå småpotatis jämfört med vad styrelseordföranden i Coop, Anders Sundström beskyllts för i media. Sundström var del i SCA-skandalen. Det är ett allmänintresse att rättsapparaten arbetar snabbare.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera