Avtalsbrott måste få konsekvenser efter sopkaos

Skrivet av redaktionen den 24 Januari, 2016
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det löser inget att strida, säger Katarina Johansson, enhetschef på Stockholm Vatten och ansvarig för hushållsavfallet.

Är detta uttalande förenligt med vad drabbade hushåll har fått utstå? Är detta uttalande klokt med tanke på nästa upphandling? Läs SvD.

Varför gör inte företagsledningen i Ragn-Sells något uttalande? Istället får en lokal arbetsledare i företaget svara på journalistens frågor. Det blir ett sätt att undvika frågor som gäller hela problemkomplexet och Ragn-Sells brist på ledarskap och ansvarstagande.

Det är rimligt att utgå från att Stockholm Vatten ska arbeta med hushållens bästa för ögonen. "Det löser inget att strida" är ett enfaldigt svar från enhetschefen på Stockholm Vatten på frågan om vite borde utfärdas. Eventuellt är det något som stadens jurist borde se på för att avgöra om enhetschefen överträder sina befogenheter. Avtalsbrott måste få konsekvenser för den part som orsakat brottet.

Kritikstorm mot nytt matprogram - Vegorätt

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det första helvegetariska matprogrammet i SVT heter Vegorätt. Premiären var igår. Vegorätt ska sändas i fem avsnitt. Programmet har fått stor uppmärksamhet på nyhetsplats i media vilket torde vara första gången i svensk mediahistoria. Det är inte förvånande eftersom Vegorätt kan förebåda fundamentala förändringar i livsstil och konsumtion för stora grupper. Yrvaket har matstorheter som Mats-Eric Nilsson och Tomas Tengby kritiserat och nedvärderat. Nilsson har bland annat klagat på att programmet inte använder säsongsvaror. Tengby har bland annat klagat på att programmet har en religiös karaktär. Oavsett form och innehåll så är det faktum att programmet är helvegetariskt ett förebud om fundamentala förändringar. Var med när historia skrivs! Länk till programmet.

Sopskandalen och Ragn-Sells

Skrivet av redaktionen den 21 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Redan 2007 jämfördes Ragn-Sells med maffian i Neapel. Läs vår tidigare artikel här.

DN och kända politiker som Lotta Edholm (L) ser sopskandalen som rullats ut i Stockholm som ett nytt hot med maffiametoder. Länk.

Auktoritativ bekräftelse om global uppvärmning

Skrivet av redaktionen den 20 Januari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Idag har NASA och en brittisk motsvarighet till SMHI, Met Office, bekräftat att ett nytt värmerekord för världen har slagits. Läs mer på DN.

Klimatförnekarna världen över och i Sverige har varit högröstade och självsäkra under många år i sitt ifrågasättande av klimatförändring. Vissa av dessa har till och med förnekat att det pågår en global uppvärmning. Den 21 januari 2016 är en vändpunkt. Från och med idag kommer det att skorra illa att skälla på "klimatalarmister". Men vem vet. Kanske kommer klimatförnekarna att fortsätta sin hopplösa kamp att rädda sin heder.

Vad står "miljö" för? Egentligen...

Skrivet av redaktionen den 17 Januari, 2016
[ Litteratur, Radiotips | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sverker Sörlin – både idé- och miljöhistoriker vid KTH – deltog idag i Filosofiska Rummet, SR1.

Medverkande var också författaren Helena Granström, med bakgrund inom matematik och fysik, samt Elisabeth Hjorth, författare och doktor i etik. Programledare sedan många år är Peter Sandberg. Temat var miljön, naturen och civilisationskritiken med utgångspunkt i en ny bok "Det som en gång var".

Sörlin slösade med beröm och sa vid flera tillfällen att boken är mycket viktig. I den lärda diskussionen kom man även in på vad orden står för, nämligen "miljö", "natur" och "civilisation". Sörlin passade på att puffa för ett pågående projekt som sägs gå ut på att ta reda på vad begreppet miljö egentligen betyder. Detta gläder oss särskilt mycket, vi som arbetar med bloggar som har miljö i namnet, SkyddaMiljön.nu och SäkraMiljön.nu.

Vi är dock förvånade över hans formulering av forskningsfrågan. Menar han att det finns en viss betydelse i begreppet? Är det inte så att betydelsen har förändrats över tid och i olika kontexter? Det ska bli mycket intressant att höra vad Sverker Sörlin kommer fram till!

Repetera - gå vidare på måndag!

Skrivet av redaktionen den 16 Januari, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Repetera dina kunskaper om förfallet bland näringslivets och bankernas toppar. Gör sak samma med fackpampar och politiker. Gå därefter vidare i kampen för de drabbade, redan på måndag morgon! De eviga skandalerna betyder att fokus tas från de mest angelägna diskussionerna. Exploateringen av vindkraft är ett historiskt misstag som måste stoppas med hjälp av experter kunniga på energifrågor. Den senaste tiden har uppmärksamheten till stor del ägnats åt pamparna, regeringen och andra som blivit hatobjekt. Den utvecklingen är begriplig men kontraproduktiv. På måndag fortsätter vi. Länk SvD.

Ragn-Sells krasch för kunder och miljö i Stockholm

Skrivet av redaktionen den 14 Januari, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har vunnit en upphandling för Stockholms Stad gällande sophämtning. Redan första veckan har sopkaos utbrutit.  Läs SvD här.

Ett stort problem har varit att bilarnas kranar inte klarat överfyllda sopcontainers. Det är något som borde ha kunnat förutses av RagnSells. I stället har man låtit kaos utbryta med alla sanitära problem som det medfört. Kunderna betalar för en tjänst som inte fungerar. Olägenheter och kostnader övervältras på hushållen och kommunen.

Denna krasch kan jämföras med starten 2006 för RagnSells anläggning för farligt avfall i Robertsfors kommun. Redan i starten hade Ragn-Sells ett stort haveri med katastrofala verkningar. Anläggningen visade sig vara felplanerad och felbyggd. Ett fuskbygge! Läs här.

Jämförelsen visar att Ragn-Sells inte har uppfyllt villkoren i avtalen. Företaget verkar ha grundläggande problem med sin affärsmoral - "Att lova runt och hålla tunt". Strategin verkar vara att bortse från negativa händelser och risker och därmed förknippade kostnader. Då ökar chansen att vinna upphandlingar. Konsekvenserna för konsumenterna och miljön får någon annan bära.

En krasch med Ragn-Sells blir en mycket dyrköpt erfarenhet för kunderna och miljön!

VK rapporterar viltolyckor

Skrivet av redaktionen den 02 Januari, 2016
[ Agering, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan några år har vi försökt stimulera rapporteringen genom att fråga om detaljer rörande både djuren och människorna. Kortfattade olycksnotiser där djuren knappast nämns visar på bristande respekt.

alt

Vi tillskriver VK flera gånger per år och tycker att det har skett förbättringar i rapporteringen. Västerbottens-Kuriren tycks göra framsteg i att rapportera mer detaljerat. Här ett exempel från den 2 januari 2016.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera