Nu till något helt annat: VW- skandalen

Skrivet av redaktionen den 28 September, 2015
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det går onekligen inte att undgå att dra vissa paralleller med kontrollen av lakvattnet från en anläggning för farligt avfall. Mätningarna sker vid gynnsammaste läge genom provtagning i dammen från dammens överyta. De faktiska utsläppen är med stor säkerhet större.

Konkurrensen åsidosätts när en anläggning tillåts ta prover på ett sätt som visar lägre halter av tungmetaller och arsenik. Det som förvånar när det gäller VW-skandalen är den upprördhet som noteras. Det verkar som om pressen inte förstår att det förekommer fusk i andra branscher i Sverige, med myndighetens goda minne, när miljöutsläpp skall mätas!

Lättfattligt om klimatpolitik

Skrivet av redaktionen den 26 September, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I somras sändes en inslag i SVT som gärna bör ses igen.

Kan det bli tydligare? Mängden utsläpp av koldioxid från 10 liter bensin motsvarar utsläppen från 1 kg nötkött. Ändå är skatten 86 kr totalt för 10 liter bensin, men bara 8 kr för 1 kg för nötkött.

Vem vill du följa, professorn eller Romson?

Ödesfråga och ödesfråga

Skrivet av redaktionen den 18 September, 2015
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Politiska kommentatorer har mycket att ta hänsyn till hösten 2015. Nya förutsättningar framträder i en evig ström. Ödesfråga som beteckning för något extremt försvagas. Nya förutsättningar kan vara eller uppfattas vara så omvälvande att ödesfrågorna blir fler. "Klimatfrågan är vår tids ödesfråga" yttrades av statsminister Löfvén i regeringsförklaringen 2014. När riksdagsarbetet inleddes hösten 2015 kunde flyktingkrisen döpas till ödesfråga för EU. För Sverige och grannländer är anslutning till Nato en ödesfråga. Världskonjunkturen med extremt låg ränta kan uppfattas som en ödesfråga för stora delar av världen.

Med tillräckligt många ödesfrågor kommer ordet att tappa sin meningsbärande betydelse. Då kan vi uppfinna något nytt, ett nytt ord som kan bära idén ända tills ett nytt ord ersätter det tidigare.

Luleå tekniska universitet fälls i Överklagandenämnden

Skrivet av redaktionen den 05 September, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi får prenumererad information från Academic Rights Watch. I vår förra artikel berättade vi om ett eget problemfall vid LTU med annat innehåll, men som även det har att göra med rektors dåliga omdöme och oskickliga beslut.

Nu får jurister undersöka om rektor även bör granskas för tjänstefel.

Flyktingkatastrofen

Skrivet av redaktionen den 03 September, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

16 miljoner på flykt…

Det går inte att ta in i vardagstankarna. Vad kan jag själv göra? Ska jag även denna gång misslyckas och säga till mig själv att jag inte kan göra något? Hur kan gränser överskridas för att komma närmare en handling att återupprätta människovärdet?

Just nu visas bilden världen över av 3-åringen som dog i havet. Att visa bilden av ett barns kropp som bara ligger som ett ting är att överskrida gränser. Att inte utföra en invand handling och göra något helt annat är också att överskrida gränser. Att bara högt för sig själv säga – flyktingkatastrofen – kan vara en omvälvande handling som ändrar inte bara resten av dagen, utan ditt återstående liv. 

Prova – gör inte det du tänkte göra – att uttala ordet Flyktingkatastrofen är att börja.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera