Släpp in kulturen!

Skrivet av redaktionen den 30 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Idag söndagen den 30 augusti avslutas Östersjöfestivalen med ett mästerverk av Arnold Schönberg (1874-1951).

Esa-Pekka Salonen dirigerar Gurrelieder som är ett oratorium. Läs på SR. Generalrepetition i Konserthuset Stockholm skedde i går med 300 personer på scenen inför en mycket entusiastisk publik. Urpremiären i Wien 1913 gav 15 minuters ovationer från publiken.

Lyssna på P2 Kl 18.30 idag söndag.

Under veckan har events och festivalintroduktioner hållits på temat miljö och ledarskap i Berwaldhallen, Konserthuset och Musikaliskai Stockholm. Mer på SR.

Skäms RagnSells!

Skrivet av redaktionen den 24 Augusti, 2015
[ Andra farliga platser, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Läs på SR.

5 (fem) långa år har det tagit för RagnSells och myndigheterna att planera anläggningen för att ta hand om matavfallet på Gotland. Skäms!

Anarkistisk bokmässa på Söder

Skrivet av redaktionen den 23 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Solidaritetshuset finns på Söder i Stockholm med ett fyrtiotal olika föreningar samt ett Världsbibliotek och ett Globalarkiv. Läs här. Lördagen den 22 augusti – i bästa högsommarväder – hölls Anarchist Bookfair. Det är ett fenomen som spritt sig över världen.

På Solidaritetshuset gavs 19 seminarier bl a paneldiskussion om kvinnoförtryck i förorterna, antifascistisk strategi och praktik, presentation av PYD kurdiskt demokratiskt parti, akademisk uppsats om svenska statens tvång mot kvinnor och LGBTQ-personer. Läs här.

Utbudet av böcker var varierat inom anarkistdomänen och filosofiämnet. Bl.a visade förlaget Tankekraft ett flertal utgåvor i svensk översättning av stora franska filosofer som Deleuze, Guattari, Derrida, Rancière med flera. Verbal förlag har gett ut Sverigedemokraternas svarta bok. Boken har getts ut i pocket och finns från och med lördagen den 22 augusti även som e-bok.

Evenemanget pågick hela dagen och kvällen, och det besöktes av uppskattningsvis 200 deltagare. Vegansk mat och fika erbjöds. Miljöfrågorna talade sitt tydliga språk denna dag genom att vara representerade genom den godaste goda veganska menyn.

alt
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm

alt
Bokbord med flera bokförlag, bl a Tankekraft 

alt
AFA, Antifascistisk aktion, bokbord

 

 

Ojnareskogen räddas

Skrivet av redaktionen den 18 Augusti, 2015
[ Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Läs DN och vår artikel.

Regeringen väntas fatta beslut om att göra Ojnare till ett Natura 2000-område.Mark- och miljööverdomstolen väntas därefter stoppa kalkbrytningen. Fantastiskt!

Samtidigt finns det också anledning att fundera på vilka motiv som funnits hos aktörerna. Miljöpartiet sägs ha övertalat Socialdemokraterna för beslut om att bilda ett Natura 2000. MP och miljöministern Åsa Romson dras med urusla opinionssiffror. Detta förhållande kan kan tänkas ha påverkat processen. Mark och miljöverdomstolen har tidigare anklagats för jäv när de dömt till exploatören Nordkalks fördel. Läs Natursidan.

Naturvänner med ideella motiv har anledning att kritiskt granska vilka motiv som finns hos beslutsfattare och domare. Vinna röster och rädda sitt eget skinn från kritik ser ut att ha varit motiv som vägts in i besluten. Det är inte acceptabelt i en rättsstat.

Fallet Ojnare visar att det krävs enorma insatser för en seger i ett miljömål när miljöbalken och EU-rätt ska tillämpas. Vi lär få fortsätta leva med vardagstragedierna som miljöbalken och dess tillämpningar ofta medför. Men låt oss glädjas över att Ojnareskogen räddas!

alt

Kommer RagnSells att åtalas för miljöbrott?

Skrivet av redaktionen den 12 Augusti, 2015
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har sig själva att tacka för att slippa dömas för miljöbrott. Reglerna är så finurliga att det misstänkta företaget själv får ta markprover för analys. Läs Hallandsposten här. Det är som att få blåsa i sin egen alkometer efter bilkörning och ringa in resultatet till polisen.

Principen är att verksamhetsutövaren ansvarar för kontrollen. Det kallas egenkontroll i miljöbalken. Även om ett företag har dömts för miljöbrott gäller reglerna för egenkontroll. Även för RagnSells.

Men nu får vi veta att polisens förundersökning pågår fortfarande. Är det någon som tror att RagnSells kommer att åtalas? Någon?

Splittrade byar p.g.a. vindkraft

Skrivet av redaktionen den 10 Augusti, 2015
[ Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vindkraftmotståndet i Ångermanland har på sin hemsida samlat ett stort material sedan 2011. Så här informeras besökarna till hemsidan:

Sollefteå kommun säger ja till att förvandla orörd natur till gigantiska industriområden med hundratals jättelika vindkraftsverk. Det kommer att innebära en naturförstörelse av vårt vackra landskap som saknar motstycke i kommunens/landskapets historia.

Vi vill att den här hemsidan ska vara ett forum för information om den planerade massiva vindkraftexploateringen i Sollefteå kommun och i Ångermanland.

Vi vill sprida kunskap om de konsekvenser som vindkraften kommer att innebära för naturen, människor och djur.

Vi kan inte stillatigande se att vår natur och livsmiljö förstörs. Vi vill bevara vår vackra natur och miljö till kommande generationer. Den här hemsidan vill vara en röst för det ökade motståndet mot vindkraft i Ångermanland.

Programförklaringar behövs och blir så mäktiga att budskapet inte når ända fram till känslorna. En artikel i tidningen Allers om en drabbad familj är en levd erfarenhet, det som vi brukar kalla verklighet. Läs här "Om att leva nära vindkraftverk". Yvonne och hennes familj berättar hur de upplever sin situation. "Fågelkvittret och grannarnas gemytliga samtal har tystnat i byn. I stället hörs ett monotont surr både ute och inne. Att bo intill ett vindkraftverk är inte enbart miljövänligt och positivt. Det vet Yvonne och hennes familj. Vindkraften har splittrat vår by.  Yvonne och hennes man tyckte att de funnit sitt drömhus, men sedan vindkraftverket byggdes har livet förändrats."

Överallt, ja överallt där vindkraftverk byggs eller planeras uppstår splittring mellan byinvånarna/ kommuninvånarna. Konsekvenserna av denna storskaliga nedbrytning av personrelationer är inte kartlagda. Splittring och nedbrutna personrelationer är svåra att göra operationella, dvs mätbara. Begreppen finns inte i miljöbalken eller i miljökonsekvensbeskrivningar.  Effekterna kommer aldrig (?) att ta sig samma uttryck som i länder med terror och inbördeskrig, men effekterna kommer att bli – är på sina håll – djupgående och dramatiska. Vad kommer till exempel att hända på Holmön i Bottenviken där en strid utan vapen utkämpas? Just nu ser det ut som att det inte kommer att byggas vindkraftverk på Holmön. Kommer markägare som missar en affär att kunna tala med vindkraftmotståndare i framtiden? Eller omvänt om det byggs vindkraftverk, kommer vindkraftmotståndare att kunna tala med markägare? Kommer markägare som ingår arrendeavtal att kunna bo kvar på en ö som redan är åderlåten på folk. Kommer husägare och naturvänner vilja vistas på ön?

Liknande scenarier kan beskrivas i 60 kommuner i Sverige, de som har minst 15 vindkraftverk. Läs här. Om vi räknar alla orter i Sverige som har vindkraftverk blir det hundratals lokalsamhällen som antingen redan brutits ned eller är på väg att brytas ned på grund av splittring i vindkraftfrågan.

Olaglig diskriminering vid Luleå tekniska universitet

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Luleå Tekniska Universitet är för oss en mycket viktig anstalt för forskning och utbildning. Av särskilt stort intresse är geovetenskap och miljöteknik samt juridik/rättsvetenskap. Vi har riktat kritik mot dessa institutioner beroende på deras roll i stora projekt för avfall och farligt avfall i Västerbotten.

Det är därför vi med oro ser på rektors agerande i samband med tillsättning av en professur i media och kommunikationsvetenskap.

Detta fall är allvarligt nog för att ifrågasätta rektor Johan Stertes fortsatta innehav av sin tjänst.Vi föreslår att en utredning görs för att se på Stertes lämplighet som rektor och beslutsfattare. SäkraMiljön kan tillhandahålla graverande information om bedömning av en kandidatuppsats i rättsvetenskap, där ett motiv var att ifrågasätta laglig klagorätt för sakägare i konkreta miljömål. Sterte tog handledaren och uppsatsförfattaren i försvar, vilket enligt vår uppfattning är ett tjänstefel.

Luleå Tekniska Universitet behöver en rektor som behärskar regelverk och besitter kunskaper i etik.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera