Bevara Tåänget i Umeå!

Skrivet av redaktionen den 24 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kan det sägas bättre? Läs här!

Västra länken ska byggas i Umeå för att leda trafiken väster om staden. Efter alla byggorgier i centrala Umeå med Galleria och Kulturväven är det dags att tänka på naturens skönhet och friluftslivet. Det finns också nostalgiska skäl att bevara Tåänget nära Backens kyrka och Umeälven. Här ett av många - området som är omvittnat naturskönt ägdes och brukades en gång i tiden av Oscar och Ida Zingmark med tio barn. Oscar och Ida är farföräldrar till författaren av detta blogginlägg.

Bevara Slussen med Kolingsborg

Skrivet av redaktionen den 15 Juni, 2015
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kolingsborg har ett starkt och särskilt symbolvärde för hela Slussenområdet. Det tycks beslutsfattare i Stockholms stad som vill riva Slussen insett. Nu genomför de en kuppartadaktion. Kuppen består i att bereda plats för grafittikonstnärer som får utföra sina konstverk på hela väggytan på den runda byggnaden Kolingsborg. Först har byggnaden målats vit. Är syftet att ge bakgrund till konstverken eller är det också ett tarvligt försök att visa en sorts vit fredsflagga? Med rivningsivrare kan man aldrig veta.

Konstnärerna som fått chansen kan knappast  tacka nej till ett erbjudande som kan göra dem odödliga genom exponering under sommaren och publicitet som följer i media. Vad konstnärerna inte tänker på är att de gör sig till nyttiga idioter, till redskap för de illmariga rivningsivrarna i staden.

Här på denna sajt är uppfattningen den att rivningsivrarna i Stockholms stad kommer att avslöjas som falskspelare. Bevara Kolingsborg!

Lästips om Norrland

Skrivet av redaktionen den 09 Juni, 2015
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Arne Müller har kommit med ytterligare en bok.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015

Po Tidholm som själv skrivit om Norrland recenserar Müllers bok i Dagens Nyheter. Läs här.

Debutboken var: Müller, Arne, Smutsiga miljarder: den svenska gruvboomens baksida, Ord & visor, Skellefteå, 2013

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera