Hydran Naturskyddsföreningen

Skrivet av redaktionen den 29 December, 2014
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Axelsson, Svante, Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen, Ordfront, Stockholm, 2014, finns även som e-bok.
alt

För SäkraMiljön är Naturskyddsföreningen en hydra (läs definition här).

Det beror på våra erfarenheter med:

  1. Robertsfors Naturskyddsförening som godkände fuskbygget RagnSells Fagerliden vid samråd 2005.
  2. Lokalföreningen intresserar sig överhuvudtaget inte för miljöfrågor som kan vara kontroversiella eller irritera lokala makthavare i kommun och samhälle.
  3. Västerbottens Naturskyddsförening!
  4. Naturskyddsföreningen, Stockholm riks hade två miljöjurister 2006 på sitt huvudkontor i Stockholm. Dessa hade inte tid att ta upp fallet med RagnSells Fagerliden med bl.a haverier och otillåtna utsläpp. En av dessa jurister ville gärna "vid sidan av" ta på sig ett välbetalt konsultuppdrag i sitt eget företag, vilket naturligtvis avböjdes av SäkraMiljön som varande oetiskt och korrupt.
  5. Naturskyddsföreningens policy och handlande i utbyggnad av förnyelsebar energi, särskilt vindkraft. Föreningen tar emot statsbidrag, främst från Energimyndigheten, med 12 Mkr år 2013. "His Master's Voice!"
  6. Naturskyddsföreningen tar emot mångmiljonbidrag med PR-syfte från en rad givare i näringslivet som ställer krav på NF:s roll i PR-arbetet. "His Master's Voice!"
  7. Lokala kurser i samarbete med Studiefrämjandet och Länsstyrelsen om vindkraftens välsignelser. Naturskyddsföreningen hade inga eller små invändningar till vindkraftverkens slakt av viltfågel. (läs här) "His Master's Voice!"
  8. Lokala föreningar har karaktär av sällskapsklubb för folk, där karriären går före djupt engagemang för miljöfrågor, särkilt kontroversiella miljöfrågor.

En enda av dessa punkter skulle vara tillräckligt för att etiskt underkänna Naturskyddsföreningen och den lokala naturskyddsföreningen. Ändå vill vi lyfta fram boken av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, en bok som är lättläst och och informativ. Innehållet ger nödvändiga baskunskaper om klimatfrågan i sin vidd. Boken gör utvikningar till många sidor av vardagslivet med familjefadern Svantes perspektiv. Boken gör inte vetenskapliga anspråk, men författaren har ansträngt sig att skaffa och kolla en hel del information från forskare. Axelsson tar också upp köttkonsumtionens betydelse för klimatkrisen. Han förutser en fortsatt uppgång av köttkonsumtionen som har ökat med drygt 47 procent sedan 1990, "och den trenden måste brytas om vi ska ha en chans att klara klimatkravet". Här räknas med en dramatisk minskning, från dagens 85 kg till 20 kg kött per person och år.

Genomgående försöker Axelsson andas optimism och ingjuta hopp i mänsklighetens ödesfråga - klimatet. På känsliga ställen väljer han snälla ord för att inte skrämma bort läsarna och nya årsavgiftsbetalande medlemmar.

Ekonomisk brottslighet i Robertsfors kommun

Skrivet av redaktionen den 17 December, 2014
[ Kommunalt, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den 15 maj skickade SäkraMiljön en fråga till en tjänsteman, Fritidsansvarig på Robertsfors kommun, om hur pengar fördelas till föreningarna i Robertsfors. Inget svar kom, endast undanflykter om hur besvärligt det var att få fram siffror. Vi skickade flera påminnelser, bl.a en påminnelse så sent som den 17 oktober till kommunchef Karl-Johan Bergmark och kopia till berörda.

SäkraMiljön har fortfarande inte fått svar från kommunchefen i Robertsfors kommun.

Norran har vågat rapportera om det tragiska fallet. På sju månader har inte Robertsfors kommun klarat att redovisa bidragen till föreningar. Hade detta tragiska fall av misstänkt ekonomiskt brott kunnat undvikas med bättre ledning i kommunen? När polisutredningen är klar hoppas vi kunna rapportera om utfallet.

En tjänsteman hos kommunen är misstänkt för förskingring enligt välinformerad källa. Jag har nu gjort polisanmälan om tjänstefel av kommunchef och kommunalråd. De borde ha agerat tidigare. Det hela har sin upprinnelse i vår begäran den 15 maj om redovisning.

Se hela mailväxlingen och faximil av artikeln i Norran om den polisanmälda tjänstemannen nedan.

alt
klicka för större


1.

Från: Urban Zingmark Skickat: den 15 maj 2014 09:41
Till: Robertsfors kommun
Ämne: Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun

Hej
Som kommunmedlem har jag följande fråga. Vilka föreningar i kommunen får ekonomiskt stöd av kommunen? Finns uppgift om stödets storlek?
Urban Zingmark

2.
15 maj 2014 kl. 11:45 skrev *Tjänstemannen*

Hej Urban!
Vi hanterar ju ett antal olika bidrag till föreningar i kommunen. Allt ifrån Lokalt aktivititetsstöd kopplat mot unga till driftbidrag till byalagens badplatser. Men även investeringsstöd och inventariestöd som föreningar aktivt måste söka från år till annat Jag undrar om det du vill veta är den totala summa som kommunen har avsatt till bidrag och vilka föreningar som får dessa bidrag?
Med vänlig hälsning
*Tjänstemannen*

3.
Från: Urban Zingmark
Skickat: den 15 maj 2014 12:16
Till: *Tjänstemannen*
Ämne: Re: ang Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun

Hej *Tjänstemannen*
Ja, både totalt och fördelat 2013 och 2014 och 2015.
Urban

4.
22 maj 2014 kl. 10:28 skrev *Tjänstemannen*

Hej Urban
Jag vill bara uppdatera dig med att dina frågor som du ställde är skickade vidare till ekonomikontoret. Och vi kommer ta fram uppgifterna så snart som det är möjligt. Den medföljande analysen avser fritidsanläggningar och bidrag t.o.m. 2012
Med vänlig hälsning
*Tjänstemannen*

5.
Från: Urban Zingmark
Skickat: den 2 juni 2014 17:52
Till: *Tjänstemannen*
Kopia: Robertsfors kommun
Ämne: PÅMINNELSE- Re: ang Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun

Tack! Jag emotser uppgifterna som återstår.

6.
5 jun 2014 kl. 07:49 skrev *Tjänstemannen*

Hej Urban
Vi har inte glömt bort dig på något sätt, men ekonomikontoret är kort på personal och dom arbetar för fullt att komma i fas. Uppdraget att ta fram uppgifterna till dig ligger på deras bord och kommer att utföras så fort som möjligt.
Med vänlig hälsning
*Tjänstemannen* 

7.
Från: Urban Zingmark
Skickat: den 17 oktober 2014 23:15
Till: Karl-Johan Bergmark
Kopia: *Tjänstemannen*; Ingrid Larsson; Robertsfors kommun
Ämne: Re:PÅMINNELSE- PÅMINNELSE- Re: ang Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun

Hej
Jag är van vid att ni nonchalerar att svara på förfrågningar och skrivelser. Här är ett av ärendena i mängden som ni försummat att besvara. Er *Tjänstemannen* har fibblat och fubblat och fortfarande inte lyckats åstadkomma svar på min fråga från den 15 maj i år. 
Nu utgår jag från att du skyndsamt ser till att jag får svar!
Urban Zingmark

8.
20 okt 2014 kl. 15:46 skrev Karl-Johan Bergmark:

Hej Urban
*Tjänstemannen* är sjukskriven för närvarande men jag ska undersöka vartditt ärende finns just nu!
Mvh
Karl-Johan Bergmark
Kommunchef Robertsfors kommun

9.
Från: Urban Zingmark
Ämne: PÅMINNELSE- Re: PÅMINNELSE- PÅMINNELSE- Re: ang Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun
Datum: 17 december 2014 11:15:41 CET
Till: Karl-Johan Bergmark <kjbk@robertsfors.se>
Kopia: "Ingrid Larsson" <iln@robertsfors.se>

VAR GOD BESVARA MITT MAIL FRÅN DEN 15 MAJ 2014!
Urban Zingmark

10.
Från: Urban Zingmark
Ämne: Fwd: PÅMINNELSE- Re: PÅMINNELSE- PÅMINNELSE- Re: ang Föreningar i byarna, Roberstsfors kommun
Datum: 17 december 2014 14:23:14 CET
Till: johan-e.lundberg@polisen.se

Hej
Korrespondens som visar hur kommunchefen förhalat ärendet. Jag hemställer att polis och åklagare undersöker brott.
Urban Zingmark

"Staten är mindre än samhället"

Skrivet av redaktionen den 02 December, 2014
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Medan Sverigedemokraterna breder ut sig maximalt med sin reaktionära politik kan det vara nyttigt att tänka på ett yttrande av en nyligen bortgången person. Hans L. Zetterberg var under ett långt liv aktiv bl a som professor i sociologi, chef för SIFO, chefredaktör för Svenska Dagbladet. Han var konservativ i sina grundvärderingar, bl a med tankar om "den lilla världen". Läs Wikipedia och SVD.

Den nu aktuella krisen i svensk politik är en påminnelse om tyngden i Zetterbergs devis "staten är mindre än samhället". Det politiska spel som SD bedriver borde leda till uppvaknande för alla dem som gått på SD:s löften om energipolitik och stopp för vindkraft. Dagens sändningar i TV och radio har visat att SD satsat allt på sin huvudfråga nämligen motståndet till invandring. De som röstat på SD i hopp om quick fix i energipolitiken har gått på en mina. Och sålt sin själ.

Det vore bättre om alla drabbade och motståndare till vindkraft tar fasta på tyngden i "staten är mindre än samhället". Myndigheter, domstolar, politiker som försöker sätta likhetstecken mellan stat och samhälle har helt fel. För att motverka detta absursda synsätt krävs att medborgarna går samman för gemensamma intressen med kraft och beslutsamhet. Lite mer uppfinningsförmåga och moral skulle heller inte skada. Samhället, dvs. människorna med allt de har och förmår, är större än den konstruktion som brukar kallas staten. Den oro som många har känt och som har avspeglats i valresultat är fullt förståelig, men nu gäller det att finna en väg tillbaka.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera