Mat och klimat i Umeå

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2014
[ Kommunalt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit en motion från C om att ställa samma krav på djurskydd för kött som köps in till kommunen som svenska bönder har att leva upp till som producenter. S motsatte sig förslaget men röstades ned av Alliansen, Fi, SD och V.

Genom att minska köttkonsumtionen minskas djurens lidande. Samtidigt minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser med 20 procent enligt FN:s klimatrapport från 2007.

Vilket parti i Umeå blir först med att väcka en motion om köttfri måndag?

Tortyrhuset

Skrivet av redaktionen den 26 Oktober, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

? WELCOME TO THE MAX PLANCK INSTITUTE IN GERMANY: HOUSE OF TORTURE ?

Plågsamma djurförsök sker på många institutioner, bland andra hos Max Planck-institutet i Tübingen, som ligger i sydvästra delen nära Stuttgart. 

Max Planck-institutet finns på 80 platser över hela Tyskland och även till viss del i utlandet. Ett organiserat helvete med tortyr för aporna har byggts upp på en anläggning i Tübingen. Läs och skriv på protestlistorna på Facebook! Protesterna har fått enormt stor omfattning över hela världen.

Nu måste tortyren upphöra och aporna räddas! Forskarna måste protestera och vägra medverka i tortyr. Svante Pääbo är genetiker och arbetar vid Max Planck-institutet i Leipzig. Han och tusentals andra forskare har en ohållbar situation i en organisation som aktivt bedriver tortyr!

Här finns BUAVs egen webbsida.

Tack till Degernäsborna och advokat Björn Rosengren!

Skrivet av redaktionen den 21 Oktober, 2014
[ Andra farliga platser, Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har rättvisa skipats! Länk (kräver inloggning). Både Degernäsborna och advokat Björn Rosengren har fått ta en massa skit av kritiker i Umeå med förrre kommunalrådet Lennart Holmlund i spetsen. Kritikerna har velat frånta markägare och naturskyddsvänner rätten att ifrågasätta Botniabanan och dess dragning. Degernäs ligger strax söder om Umeå.

Nu har Europadomstolen dömt så här:

Regeringsrätten gjorde fel när de vägrade att pröva fastighetsägarnas klagan mot regeringens beslut om Botniabanans dragning i Degernäs.

Europadomstolen har efter drygt fem år slagit fast att regeringsrätten därmed bröt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som även är inskriven i grundlagen i Sverige.

Nu tycker vi att Holmlund ska ta ett långt och hett reningsbad i nya badhuset där han ska bli chef. Gör han där mindre skada för rättsmedvetandet och demokratin? Man kan fråga sig om det är klokt att utse en person som visat brist på rättsmedvetande till en hög post med jättelön i företag som medborgarna i Umeå äger.

Men långt viktigare är nu att sakägare i miljömål ska driva sina frågor med mycket större tillit och kraft. Domen är en miljöhistorisk händelse av allra största betydelse från och med denna dag!

Tillsyn av Fagerliden

Skrivet av redaktionen den 15 Oktober, 2014
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

I ett försök att undvika rättsliga konsekvenser och medial uppmärksamhet, har länsstyrelsen i stillhet utfört tillsyn med Ragn-Sells Fagerliden AB som "initierare".

Läs tjänsteanteckningen här

Ärendet med en sk. tjänsteanteckning har lagts ut på länsstyrelsens webbdiarium. Detta tyder på att haveriet som inträffade 2009 nu efter fem år fortfarande inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Plastduken som används i dammar och under deponierna med farligt avfall är av undermålig kvalitet. Detta har vi påtalat genom formella anmälningar och överklaganden alltsedan starten 2006 och storhaverierna 2006 och 2009. Länsstyrelsen och Ragn-Sells med sin listiga advokat leker med stora miljörisker genom att vägra inse allvaret. Omfattande åtgärder som kostar pengar måste vidtas och det försöker man undvika genom att försöka förneka problemen. 

Ett överklagande av beslut från länsstyrelsen ligger nu för avgörande i Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt.

Får vi veta om plågsamma djurförsök?

Skrivet av redaktionen den 06 Oktober, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera