Tjustpartiet har synpunkter på kommunen

Skrivet av redaktionen den 13 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Avlopp och avfall medför ofta problem när kompetens och demokrati sviktar hos politikerna och tjänstemännnen.

Läs här ur Västerviksposten idag, klicka på bilderna:

altalt

Nordkalkmålet

Skrivet av redaktionen den 10 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ojnarefallet har mobiliserat motstånd mot exploatering och naturförstöring. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd efter överklagande från flera parter. Läs hos domstolen här.

Det kan finnas anledning att studera motiven hos de olika parterna. Vad är statens motiv genom Naturvårdsverket? Vad är aktivisternas motiv? Vad är Naturskyddsförenings motiv? Vad är motiven hos var och en i den långa listan? Det är fantastiskt att så många har enat sig om ett överklagande. Men det är viktigt att kritiskt se på motiven hos de olika parterna. Hur ska statens och Naturvårdsverkets agerande tolkas? Är överklagandet till för syns skull eller bottnar det i en övertygelse om naturens och livets okränkbarhet? Naturvårdsverket har sällan eller aldrig stått i första ledet för att skydda miljön.

En aktör med flera strider är kolonierna.se som slåss för Norra Kärr, Ojnareskogen, Kamp Gàllok, Jamtmyråskogen mm.

Vi kan inte sia om utgången i det sk. Nordkalkmålet, men är rädda för att exploatörerna kan vinna. Så brukar det vara… Nu får det vara slut på exploateringen!

RagnSells stoppade i Kungsbacka

Skrivet av redaktionen den 08 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Klagande grannar får rätt mot Ragn-Sells.

skriver GP idag.

Bakgrunden är i känd Ragn-Sells-stil: I november förra året sökte man och fick tillstånd av kommunens nämnd att mellanlagra avfall. Det sägs att "bolaget i verksamhetens ursprungliga tillståndsansökan uttryckligen skrivit att hushållsavfall inte ska tas emot". Men huhållsavfall lagrade de i alla fall. Grannar till lagringsplatsen klagade snart på lukt, fiskmåsar och råttor, likaså att barnens cykelvägar kändes otrygga pga. korsande trafik av bolagets transporter. Och grannarna överklagade hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gav grannarna rätt, och nu medgav Ragn-Sells att "tre till fem procent av hushållsavfallet består av matavfall". För huhålls-/matavfall behövs ny ansökan och nytt tillstånd.

Bolaget svarar GP lojt med: -"Vi har nåtts av beslutet och kommer att agera på något sätt naturligtvis."

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera