Vindkraft inte viktig valfråga?

Skrivet av redaktionen den 25 Augusti, 2014
[ Kommunalt, Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

Västerbottens-Kuriren har ett tema - Valfrågan. 12 av 15 kommuner i Västerbotten berörs av VK:s redaktionella projekt. Journalistik har en egen logik som inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med logiken för opinionsundersökningar. Det blir uppenbart i detta fall. VK har endast för en av kommunerna, Storuman, vindkraft på listan för valets viktigaste frågor.

Läsarna har möjlighet att ge egna förslag på viktiga valfrågor. Men VK:s läsare väljer kanske att inte se "elefanten i rummet". Det kan också vara så att VK inte tar upp vindkraft på listan efter förslag från läsaren. Det har inträffat i vårt fall. VK har skapat listan på valfrågor och har valt att inte ta med vindkraft som en viktig valfråga i en lång lista på ett 20-tal frågor. Allt, men bara inte vindkraft ska debatteras inför valet, ser det ut som… Varför?

Idag den 25 augusti har VK ett reportage om Robertsfors om läget inför valet 2014. Konflikter, långbänkar och ljuspunkter sedan valet 2010 i Robertsfors.

Här förtiger VK och politikerna i Robertsfors frågan om vindkraften, trots att vindkraftsutbyggnaden tillsammans med utbyggnaden av Norrbotniabanan är de största frågorna någonsin för kommunen och kommunmedborgarna. I praktiskt taget alla kommuner i Sverige där vindkraftshotet är ett faktum debatteras detta i media och politiska församlingar. Men inte när det gäller VK och Robertsfors!

Spel med miljörisker - nu Sveaskog

Skrivet av redaktionen den 19 Augusti, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Skogen | Permalink | Trackbacks (0) ]

De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.

Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.

När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.

När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens undfallenhet när det gäller Ragn-Sells. Företagets chef har framhållit hur fint det blir efter sluttäckning av en avfallsanläggning. "Utmärkta platser för jakt", framhöll koncernchefen Erik Sellberg våren 2006 när vi hade telefonkontakt om anläggningen i Robertsfors. Det var en av de erfarenheter som väckte vår djupa misstro till företaget. Marken med gräs, buskar och träd som gödslats med avloppslam kommer med all sannolikhet att överföra farliga ämnen som tungmetaller och medicinrester till älgar, rådjur och annat vilt. Det brydde sig inte Ragn-Sells om. Det brydde sig inte Länsstyrelsen om. Det brydde sig inte Sveaskog om. Men nu har Skogsstyrelsen gett svidande kritik mot det skogsbolag som förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande i.

P.S.

Umeå Kommun med sitt reningsverk borde tala med en uppfinnare i Lund som nyligen fått ett Europapatent som gör rötning av slam säkrare och produktionen av biogas effektivare. Då kan kommunens deponering av avsloppsslam hos Ragn-Sells förhoppningsvis upphöra.

På fel håll i Robertsfors - igen

Skrivet av redaktionen den 16 Augusti, 2014
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Element six ska som vi meddelat på denna sajt lägga ned verksamheten i Robertsfors och flytta den till Irland. Detta berör ca 180 anställda med anhöriga. Idag annonserar man genom Academic Work:

Studenter sokes for sommarjobb vid Element Six

Tanken är således att rekrytera studenter för att hänga som snorloskor på arbetarna vid Element Six i Robertsfors som snart ska avskedas. Studenterna förväntas genomföra en noggrann dokumentation på hur arbetsuppgifter utförs i fabriken i Robertsfors. Denna dokumentation - med video och text - ska överlämnas till fabriken i Irland så att ledningen och arbetarna snabbt och effektivt ska kunna utföra samma arbetsuppgifter.

Detta är ett sorgligt exempel på hur gammal fin solidaritet mellan lönearbetare kvaddas. Studenterna som tar jobbet behöver pengar och yrkespraktik, och de tänker inte på det moraliska problemet. Arbetarna i Robertsfors som blir utsatta för denna snorloska som dokumentationen kan liknas vid, får i denna svåra situation tänka tillbaka på andra händelser i Robertsfors när det inte har varit så noga med solidariteten med andra kommuninvånare. Den politik som både Socialdemokraterna och Centern har fört i Robertsfors kan uppvisa en lång serie av svek och bristande solidaritet. Ingen ställde upp när markägare blev orättvist behandlade när anläggningen för farligt avfall genomdrevs. Skolstriderna har varit legio i kommunen, där solidaritet saknats mellan tätorten och byarna. Nu kommer utbyggnaden av vindkraft där byarna slås sönder pga. av giriga markägare, politiker och exploatörer. Vad kommer mer?

Robertsfors är på fel håll i flera tunga frågor för framtiden.

Lästips - Det nätpolitiska manifestet

Skrivet av redaktionen den 16 Augusti, 2014
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

altDenna oansenliga bok är inte nyutkommen. För fem år sedan kom "Det nätpolitiska manifestet" på 80 sidor som legat oläst i min stapel av olästa böcker.

Författaren Christopher Kullenberg presenteras som aktivist, forskare och en ledande person i den nätpolitiska rörelse som vuxit fram i Sverige. Tillsammans med sociologen Karl Palmås har Kullenberg skrivit en rad artiklar som berör maktutövning, övervakning och motståndsstrategier på internet. Efter denna bok har Kullenberg 2012 disputerat i vetenskapsteori med avhandlingen "The Quantification of Society". Hösten 2011 utsågs han till Årets svensk av tidningen Fokus för sina insatser för öppenhet och demokrati på nätet.

Den oansenliga boken visade sig vara mycket intressant och lättillgänglig i förståelsen av internet och som bekräftelse på och jämförelse med egna tankar. Ett av postulaten i boken är att internet inte ska ses som en avgränsad cyberrymd utan som något integrerat i all mänsklig verksamhet.

 

Nu återstår att läsa hans avhandling som till stor del handlar om SOM-undersökningarna, vilka vi på skyddamiljön.nu kommenterat och kritiserat. Läs också du "Det nätpolitiska manifestet" från 2010 som välbehövlig och lättillgänglig revision av en rasande utveckling med internet!

 

Psykologiskt försvar – om hur massmediala lögner blir till sanning

Skrivet av redaktionen den 12 Augusti, 2014
[ Ingers observationer | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av Inger Almström

Alla som kämpar mot vindkraften har upplevt frustrationen av att kunna bli angripen av vem som helst i media utan att ges tillfälle att försvara sig i samma tidning eller radio/tv utsändning. Faktum är att vi påfallande ofta nekas varje form av replik, försvar vilket tidigare var en rättighet i varje media. Eller så får vi en så kraftigt beskuren replik som får oss att framstå som kompletta idioter. Varför får vi inte besvara angrepp, förklara vår syn på saken vilket tidigare var standard? Hur kunde det bli så här att angripna saknar varje form av rättvisa? Vad har hänt med media och deras fria bevakning, vad häned med demokratin?

 (Mer)

Krishantering behöver reformeras

Skrivet av redaktionen den 06 Augusti, 2014
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi har på denna blogg under åtta år framfört krav på reformering av länsstyrelsen och deras tillsynsansvar enligt miljöbalken. Den rationella motiveringen för detta krav har varit att länsstyrelsen i Västerbotten misslyckats med tillsynen av verksamheter som gäller farligt avfall.

Nu har storbranden i Västmanland visat att samhällets organisation för krishantering måste reformeras. Länsstyrelserna och kommunerna tycks ha misslyckats kapitalt med sina centrala uppgifter. Det är för tidigt att dra några slutsatser men redan nu kan sägas att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att se över säkerhetsmålen och resurserna. I stället för att brådstörtat föreslå reformer vill vi i likhet med vår bevakning av området farligt avfall och området vindkraft sätta oss väl in i problemen. Storbranden i Västmanland har tagit hela Sverige med chock. Branden som nu härjat i sju dagar har medfört lidande för människor, djur och natur. Det känns futtigt att tala om kostnaderna som uppgår till några hundra miljoner i form av försäkringsersättningar för materiell förstörelse. Milljöpåverkan, externa effekter är omfattande och väntar nu på vetenskapliga undersökningar som kommer att ta lång tid att genomföra. Vi kräver att dessa administreras oberoende av länsstyrelser och kommuner. Man ska ju som bekant inte vara sin egen revisor, men mot detta syndas det hela tiden i det korporativistiska Sverige.

Framtida läsvanor

Skrivet av redaktionen den 06 Augusti, 2014
[ Övrigt, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

E-boken exploderar i utlåningen från våra offentliga bibliotek samtidigt som fragmentariskt läsande och sociala medier breder ut sig. Bokköp och bokläsning minskar bland sällanläsande personer. Man kan tala om ett ökande främlingskap för dem som redan är förfrämligade.  Dagstidningar tryckta på papper är stora förlorare. De fortsätter experimentera med betalningsmodeller som leder till ännu mer fragmentiserat läsande.

Framtida läsvanor kan studeras med nya förutsättningar. Sådant kan handla om vilka möjligheter som vuxna och barn har att läsa och tillgodogöra sig texter och bilder av många slag. Bloggen på internet känns som ett fundament med framtiden för sig med ordet, bilden och talet.

alt

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera