Vad gör Naturskyddsföreningen I Robertsfors?

Skrivet av redaktionen den 28 Juli, 2014
[ Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tack och lov finns det lokala grupper i Naturskyddsföreningen som har integritet och mod att gripa in när vindkraftverken hotar människor och natur. I Sydnärke har David Tverling från lokala Naturskyddsföreningen tagit ett initiativ för att sprida kunskap om skadeverkningarna från en s.k vindkraftspark som planeras av Nordisk Vindkraft AB.

Läs mer här.

I Robertsfors har Naturskyddsföreningen inte reagerat på de 25 monsterverk, 211 meter höga, som Nordisk Vindkraft planerar på Granberget i Robertsfors. Naturskyddsföreningen i Robertsfors har en dyster bakgrund bland annat som tillskyndare av ett fuskbygge i branschen för farligt avfall, RagnSells Fagerliden. Under de fem år som vindkraft diskuterats i Robertsfors har två ordföranden och ett antal styrelsemedlemmar i lokala Naturskyddsföreningen vägrat besvara frågor från SkyddaMiljön.nu som är en ideell förening och ett nätverk för miljön.

När kommer Naturskyddsföreningen i Robertsfors med sin ordförande fram i dagsljuset för att diskutera planerna som Nordisk Vindkraft har?

Nordisk Vindkraft lovar och lovar

Skrivet av redaktionen den 22 Juli, 2014
[ Floskeltoppen | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kan man tro på ett storbolag som uttrycker sig så oklart?

Läs texten

Texten är späckad med löften om effekter av att bygga vindkraftverk. I texten försöker man locka med pengar till andra ändamål. (Kritikerna kallar det mutor.) Nordisk Vindkraft kallar betalningen till byn, föreningen eller kommunen för ETT BYGDEMEDEL.

Nordisk Vindkraft gör en språklig vridning av ordet bygdemedel. Här läggs in en betydelse om att det är frågan om ett medel för bygden, "ett bygdemedel". Vad menar Nordisk Vindkraft egentligen?

Kan man tro på floskler som "Hur gynnar vindparken bygden?" Sanningen är ju den att en storskalig miljöförstöring planeras. Fåglar kommer att massakreras i tusen och åter tusen av de 211 meter höga vindkraftverken. Tänk om det vore bygget av ett minfält för att lemlästa fienden. Skulle det kallas "minpark"?

Hela Vätternområdet hotat av gruvdrift

Skrivet av redaktionen den 22 Juli, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altAktion Rädda Vättern skickade den 16:e juli i år det bifogade pdf-meddelandet till internationella investerare i Tasman Metals Ltd som planerar att bryta sällsynta jordartsmetaller (REE) vid Norra Kärr, norr om Gränna.

Tasman Metals planerar ett mycket stort dagbrott i Norra Kärr, Östra Vätternbranterna, ett naturskyddat Natura 2000-område, beläget invid Vättern.

Alla som bor i området är djupt oroade över de uppenbara miljörisker som blir en direkt följd av Tasman Metals planer på ett mycket stort dagbrott med cirka 200 meters djup, strax norr om Gränna, 1,5 km från Vättern och med lakningsdammar som avvattnas av åar och bäckar som mynnar i Vättern. Gruvan ligger i ett vattenrikt område i en sänka som har sin avrinning rakt ut i Vättern. Man planerar att laka fram metallerna på plats i stora lakningsdammar, genom att använda olika syror för att fälla ut metallerna från det krossade berget. Experter på dammanläggningar är eniga om att alla gruvdammar läcker och det är stor risk för översvämning vid kraftig nederbörd. Det skapas också enorma upplag av gråberg över stora markytor som riskerar att läcka tungmetaller och andra gifter.

Tasmans gruvkoncession har överklagats av ett trettiotal olika organisationer och privatpersoner. Ärendet ligger nu hos Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att genomföra en omprövning under augusti månad i år.

Sveriges och Europas största dricksvattenkälla hotas av Tasman Metals gruvplaner i Norra Kärr, ett Natura 2000-område beläget invid Vättern!

Fler länkar: Naturskyddsföreningens sidaFotografen Gunnar Lundquists sida - Rädda Vättern på Facebook

Tyst i Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 20 Juli, 2014
[ Kommunalt, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det är märkligt tyst på de bloggar som politikerna har tillgång till. Aldrig har det varit så angeläget som nu att diskutera framtiden i Robertsfors. De sittande politikerna har vid förra valet begärt mandat och fått mandat. Har man inget att säga? Är inte politikerna i Robertsfors kapabla att hugga i och göra något, eller åtminstone säga något?

Robertsfors är inne i en strukturell kollaps. Tidigare har skolan kraschat, nu har den största privata arbetsgivaren tillkännagivit att de ska lägga ned verksamheten varvid 180 anställda med familjer och närstående drabbas. Någon ersättning finns inte, i vart fall inte än så länge.

Hur tänker kommunledningen och politikerna? Man har tidigare varit mer än villiga att ställa upp för media. En ledning i ett företag eller i en kommun har det självklara ansvaret att agera och kommunicera under alla förhållanden. Även när det har gått åt helvete. De ansvariga politikerna har begärt mandat och de anställda tjänstemännen har någon gång tidigare tackat ja till en anställning. Som indikator kan vi se på politikerna i Robertsfors och deras passivitet att använda sin politikerblogg i Västerbottens-Kuriren. Där skrev kommunalrådet senaste gången den 11 juni 2014, då om Element Six och sin resa till London för förhandlingar med koncernledningen. Kommunalrådet har en gång ansökt om att få sin egen blogg i VK. Varför använder han inte bloggen i VK för att berätta mer om resan och förhandlingarna? Kommunen har en egen hemsida som fick nytt format, layout, bara för en kort tid sedan. Sådant kostar pengar för skattebetalarna och behovet av kommunal information är något självklart numera. Men i Robertsfors används inte hemsidan som man gör i andra kommuner. Ändå vill man bli Sveriges bästa kommun...

Tystnaden, frånvarande kommunalråd, frånvarande kommunchef och knäpptysta politiker i Robertsfors är skrämmande. Är det självgodheten? Är det rädslan att göra bort sig, rädslan att inte få fortsatt mandat?

Element Six lämnar Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 16 Juli, 2014
[ Kommunalt, Övrigt, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Alla 180 jobb hos Element Six försvinner i Robertsfors enligt dagens bekräftelse från ägarna till personalen. Bedrövelsen torde vara stor hos alla berörda - anställda med familjer, ortsbor, det lokala näringslivet och kommunen. Betydelsen för kunder och leverantörer har inte kommenterats i media. Enligt SR P4 kommer nedläggningen att ske under en period av 18 till 24 månader, det vill säga pågå in på år 2016.

Kommunledningen med kommunalrådet Patrik Nilsson och kommunchefen Karl-Johan Bergmark har med hjälp av två experter haft förhandlingar både med den svenska företagsledningen och med koncernledningen för Element Six. Förhandlingarna inleddes omedelbart efter företagets tillkännagivande av beslut om ny inriktning den 2 april i år.
Innehållet i förhandlingarna är inte närmare känt. Hela fokus för den utåtriktade informationen från kommunledningen har legat på dess strävan att rädda jobben. Vad som nu kommer att ske i kommunen och på arbetsmarknaden återstår att se.

Läs förklaringen i VK:s nätupplaga av kommunalrådet: "Vi har levt på hoppet" (kräver inloggning). Ett problem är att kommunalrådet kommunicerat på ett sätt som hållit uppe hoppet, kanske utan substans för sina förmodanden. Han får nu ta ansvar för sin tolkning av kontakterna och mötet med ledningen i London som han skrev om på sin blogg i VK. Under mer än tre månader från april till juli har han inte sagt något ytterligare på sin blogg i VK. Kommunen, med en kommunledning bestående av tre välbetalda personer har under samma tid inte informerat något på sin hemsida, och sagt varken bu eller bä. Det är fullt tänkbart att det bland 180 anställda finns personer som nu känner sig vilseförda av kommunen och - "levt på hoppet". Tre månader har gått till spillo för att söka nytt jobb och att planerasina sitt nya liv utan jobb och inkomst från Element Six.

alt

Kommentar till Lennart Holmlund

Skrivet av redaktionen den 15 Juli, 2014
[ Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Med anledning av Holmlunds inlägg på VK:s politikerblogg:

Hej Lennart!

Som blivande granne till vindkraftverk har jag framfört min oro för skadeverkningarna i Robertsfors på skyddamiljön.nu. Du delar ut en kollektiv anklagelse på din blogg mot vindkraftmotståndare. Detta är en grov kränkning och jag ska här visa att jag som vindkraftmotståndare handlar och tänker annorlunda än du.

För någon vecka sedan upptäckte jag en kommentar till artikel i VK som handlade om bl.a badhuset och kritik mot dig från signaturen Orvar. Han skrev bland annat: "Lennart Korrupto Holmlund måste bort".

Jag skickade omedelbart ett mail till VK:s redaktion och chefredaktör. Mailväxlingen redovisas på denna sajt här. Även om jag inte delat dina åsikter eller värderingar de senaste åtta åren som jag följt debatten i Umeåregionen, ansåg jag att kommentaren i VK var kränkande mot din person och mot det demokratiska samtalet. Jag fick snabb reaktion från redaktionen, men tidningsledningen vägrade ta mina förslag att följa upp mot dig och alla berörda personer. Så nu vet du hur jag väljer att handla!

Anklaga inte oss som påtvingas vindkraftverk som granne och med stora skadeverkningar på natur och hälsa, 20-25 år framåt. Bearbeta istället dem som försöker sabotera det demokratiska samtalet. Och jag hoppas se dig på rätt sida i fortsättningen!

Urban

Underkastelsen av Stefan Jarl

Skrivet av redaktionen den 13 Juli, 2014
[ Andra farliga platser, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Dag Blomqvist vindbrukdalsland.se har tipsat om en film som är mer aktuell än någonsin. Problemet med Bisfenol A har blivit stort även inom inom vindkraften, läs här artikel av Claes-Erik Simonsbacka.

Rotorbladen läcker bisfenol A under sin livstid på ca 20-25 år och därefter från deponier där rotorbladen så småningom hamnar. De farliga gifterna kommer att läcka till vattendrag, våtmarker och natur till skada för människor, djur och växter. Biosystemen skadas för all framtid.

Stoppa Fagerliden!

alt

VK försöker sopa igen spåren!

Skrivet av redaktionen den 12 Juli, 2014
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Detta mailutbyte med VK har skett i sommarens stillhet. Nu har VK tagit bort kommentaren som utropade:

Lennart Korrupto Holmlund måste bort!

Läs om mailväxlingen. Vi väntar på svar!

1. Så här skrev vi till VK igår den 11 juli angående insändaren debattartikel den 7 juli:

Hej

Som refuserad av VK är det ingen idé för mig att försöka kommentera på disqus-plats. Allt jag kommenterat om s och c-politiken i Robertsfors har omgående tagits bort. Men Holmlund i Umeå kan signaturen Orvar känna sig fri att chikanera som vore det Sicilien! Länk till artikeln.

Jag vill på detta sätt framföra två saker om artikeln av Hans Åkerlind och kommentar av Orvar:

  • jag är full av beundran och respekt för debattartikelns innehåll och dess författare Hans Åkerlind.
  • jag undrar hur kommentaren av signaturen Orvar passerat VK:s triggerhappy-censur.

Orvar skriver -"Lennart Korrupto Holmlund måste bort!". Jag undrar stillsamt om "korrupto" är i överenstämmelse med VK:s regler för insändare och kommentarer.  Man kan också tycka att risk för missförstånd kan uppstå med ordvalet "måste bort". Orvar verkar vara en triggerhappy typ som är helt OK för VK.

Rynka pannan för en djup fundering i avskildhet! Och varför inte göra ett undantag och avslöja något för läsarna om resultatet?

Urban Zingmark

2. Så här svarade VK idag:

Tack för påpekandet, artikelkommentaren borde inte ha släppts igenom.

VK / Jonas R.

3. Så här följde vi upp det kortfattade svaret idag:

Hej

Då har jag fått ett svar, men som jag anser vara ofullständigt. Du har inte redovisat kännedomskopior till berörda på ditt svar till mig. Är det av glömska eller oförstånd?

Risken finns att Orvars kommentar har legat kvar så att fler läsare har tagit del av en text som innehöll "Lennart Korrupto måste bort". Borde inte en ursäkt föras fram i nätupplagan av chefredaktören?

Om VK också väljer att vända sig direkt till Holmlund och även till Åkerlind är också något att snabbt ta ställning till. Jag sörjer över att arkitekt Hans Åkerlind kan befläckas av VK:s valhänta hantering!

Urban Zingmark

PS - Jag skrev en rättelse i mail som du tycks ha missat. Det var ju Orvar som chikanerade Holmlund, inte någon annan.

Brutal misshandel av får

Skrivet av redaktionen den 12 Juli, 2014
[ Djurrätt, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt


Aktuellt har visat brutal misshandel av får i Australien. Djurplågeriet har smygfilmats av djurrättsorganisationen PETA. Se inslaget här! SVT har tagit bort de värsta bilderna. Är det rätt beslut av SVT att inte visa de värsta bilderna?

alt

Partiledare glömmer djuren

Skrivet av redaktionen den 04 Juli, 2014
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Partiledarna har dragit igång en hejdlös överbudspolitik i Almedalen inför valet i september. Man tävlar och vill hinna före andra partier. Snabbtåg, studentbostäder, arbetsmarknad, arbetstid, kvinnor som norm, världens bästa sjukvård etc etc.

Denna orgie i överbud medför tyvärr att många angelägna politikområden blir helt bortglömda. När det gäller energi så talar partiledarna bara om kärnkraften, inte om vindkraftens skadeverkningar. Det sköter representanterna från FSL, Föreningen för svenskt landskapsskydd. Avfallsskandalerna med RagnSells på Gotland diskuteras inte trots att man är på plats. På parnassen som Almedalsveckan kommit att bli är det medialogik med överbudspolitik som styr.

Partiledarna vänder sig till väljarna för att vinna förtroende och röster. Djuren röstar inte. Deras intressen bevakas av Djurens Rätt. Djurskyddet bevakas av Djurskyddet Sverige. I någon omfattning finns också företrädare för radikal djurrätt, som kallas abolitionism, en term som det är lika bra att lära sig om man intresserar sig för framtida förändring.

Nu får tittarna och publiken se om partiledare och debattestradörer tar upp frågan om ny djurskyddslag på den korta tid som återstår. Sedan flera år, åtminstone sedan 2011, har förespråkarna för reformerat djurskydd väntat.

I jakten på väljare glömmer makthavarna de värnlösa djuren. Ann Heberlein, teologie doktor med etik som inriktning sa i kvällens TV-debatt att ett samhälle ska bedömas efter hur de svaga och gamla behandlas. Glömde också hon djuren?

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera