Förslagstoppen börjar med kaninerna i Kina

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2013
[ Förslagstoppen | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det är dags att införa en kategori som heter Förslagstoppen. Den ska utgöra en motvikt till Floskeltoppen.

Ambitionerna och förväntningarna är måttliga men försöker ändå att fånga upp bra förslag som inte är geniala, men väl värda att föra vidare. Alternativet är uppgivenhet inför det omöjliga.

I dagens mediastorm om plågsamma produktionsmetoder mot angorakaniner i Kina, intervjuade SVT Aktuellt en företrädare för Djurens Rätt och butikskedjan Gina Tricot. Magnus Bergman, Gina Tricot, ville inte acceptera uppgivenhet inför svårigheterna att påverka produktionen i Kina, där företaget ska påverka leverantörens leverantör, som i sin tur ska påverka dennes leverantör och så vidare i en lång kedja. Magnus föreslog istället att Kina borde åka till Sverige för att se på andra produktionsförhållanden och annan behandling av djur. Bjud in den kinesiske ambassadören, föreslog Magnus Bergman, som visar handlingskraft och oräddhet istället för att påtala hur stort Kina är och hur omöjligt det är att påverka något i Kina.

Mitt i sorgen och ångesten över plågeriet av angorakaniner, inger förslaget ändå ett litet hopp. Det är tanken med Förslagstoppen.

Lambertz: "Medierna har gått på en blåsning!"

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2013
[ Floskeltoppen | Permalink | Trackbacks (0) ]

altGöran Lambertz, justitieråd i Högsta Domstolen har för länge sedan passerat alla gränser för att åtnjuta allmänhetens och rättsväsendets förtroende. Som justitieråd och domare är han oavsättlig. Det är en av grundpelarna i en rättsstat.

Eftersom han sedan många år valt att framträda i den allmänna debatten får han också tåla kritik från andra. I det storgräl som utspelades i Veckan Brott SVT igår tisdag där Lambertz låg riktigt illa till, försökte han att undvika det slutgiltiga nederlaget genom att föreslå att SVT ska anordna en ny debatt i TV med väl tilltagen programtid för att utan tidspress kunna tala ut. Lambertz tar till ett retoriskt trix som liknar prästens notering i marginalen till sin predikan: ”argumentationen svag, höj rösten!”  Lambertz vägrade kalla Quickhärvan för en rättsskandal. I stället sa han att det var medierna som gått på ”en blåsning” och att ”bevisribban sänkts” efter att Quick fälldes. Så uttryckte sig en av landets högsta domare.

Lambertz försök att rädda sin heder efter rättsskandalen med Quick är ingenting att skämta om med tanke på hur skandalen blottlägger rättsrötan i det svenska rättsväsendet. Lambertz har spelat en viktig roll i hela rättsprocessen mot Quick. Men vi tar oss friheten att peka på hur en hårt trängd debattör som Lambertz tvingas ta till floskler när sakargumentation har kollapsat. Nu kan Lambertz sälla sig till Sveriges alla rättshaverister. Enbart på hans yrkande bör inte SVT ordna ännu en debatt om Quick-fallet. I vart fall inte på mycket länge. All uppmärksamhet bör i stället riktas på andra rättsskandaler. Ett område som ligger oss varmt om hjärtat är miljöärenden där rättsväsendet varit utsatt för politisk styrning i strid med grundlagen och internationell rätt. Där finns skandaler, där finns ocksåmänskligt lidande.

Kulturväven plagiat?

Skrivet av redaktionen den 19 November, 2013
[ Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt alt alt

Klicka på bilderna ovan för större

Vår ordlek med Kulturväven och Kulturmasken har fått ny mening efter upptäckten av tre byggnader i Köpenhamn som är mycket lika prestigebygget Kulturväven i Umeå.

Det norska arkitektföretaget Snøhetta tycks ha varit på studieresa till Köpenhamn innan de sålde in förslaget och den slingrande formen på ett kulturhus i Umeå. Likheterna är mycket stora mellan byggnaderna i Köpenhamn och byggnaden I Umeå. Därmed kan ingen tala om egenart för Umeå, som bara har ett plagiat eller variant om man vill uttrycka sig snällt.

Det här är inte första gången som ett arkitektoniskt formspråk upprepas. Ett formspråk kan bilda skola som t.ex de organiska formerna i Jugend - Art Nouveau. Felet här är ett annat, nämligen att Baltic-gruppen, Umeå kommun och Snøhetta hållit tyst om förekomsten av byggnaderna i Köpenhamn. Det kan också tänkas att Umeå kommun och Baltic-gruppen saknar kompetens för projekt i den här storleksordningen. Kanske inte bara att det kan tänkas, det torde med detta vara slutgiltigt bevisat.

Att vi hösten 2012 skapade det respektlösa namnet Kulturmasken bottnade i brist på förtroende för Baltic-gruppen och Umeå kommun och en gnagande känsla att mer skit skulle komma att uppdagas. Med detta avslöjande lär tyvärr ändå inte allt ha kommit fram!

Rädda sig den som kan

Skrivet av redaktionen den 09 November, 2013
[ Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

NIMBY - not in my back yard - är ett ofta använt begrepp när lokala intressen står mot varandra i samband med beslut om verksamheter som uppfattas som störande av olika anledningar. Det kan gälla soptipp, vindkraftverk, fängelse, motorled etc.  Tanken med begreppet NIMBY är att verksamheten som ifrågasätts kan uppfattas som angelägen även av dem som ifrågasätter. Begreppet används som ett argument mot grannen till verksamheten som ifrågasätter placeringen. Det förekommer att NIMBY kan vara det enda eller det mest använda argumentet, där andra aspekter kommer i skymundan. För den som riskerar att få en icke önskvärd verksamhet nära sig kan NIMBY-reaktionen varit dominerade i förstone. Under debattens gång kan förändringar ske ifråga om insikter och positioner för debattdeltagare och berörda.

NIMBY är ett begrepp som ofta begränsar uppmärksamheten till den/dem som ifrågasätter eller motarbetar placeringenav den blivande verksamheten. Synfältet bör vidgas till att omfatta alla dem som använder argumentet NIMBY som ett slagträ. Vilka avsikter finns? Vilka egna intressen påverkar agerandet? Finns det en samordning? Har debatten lett fram till ett kollektivtspel där olika läger kämpar för sin sak? Kan detta leda till att en majoritet ser en utväg genom att försöka styra negativa konsekvenser av verksamheten till en minoritet som inte kan hävda sig?

När det gäller placering av vindkraftverk eller anläggning för farligt avfall kan vi se flera exempel från givna tillstånd, där en minoritet eller en enskild familj, en fastighetsägare sitter med Svarte Petter, inte på grund av otur i spel, utan på grund av ett kollektivt samordnat agerande från en majoritet. För den som i slutänden blir förlorare följer en plågsam tid av tillbakablick med smärtsamma avslöjanden. Personer som man trott varit vänner kan uppfattas som slipade bedragare, lömska medlöpare och giriga mutkolvar. NIMBY kan medföra risken av ett lokalt krig med metoder som sälj morsan, sälj din bästa vän, sälj din granne...

Rädda sig den som kan!

Kulturproduktion är inte byggindustri

Skrivet av redaktionen den 04 November, 2013
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I mars pekade Säkramiljön.nu på Baltic-gruppen ett hot mot Umeås framtid. Där var vårt fokus ägarsambandet mellan VK-koncernen och bygg- och fastighetskoncernen Baltic-gruppen.

altBaltic-gruppen har även ett stort projekt med Umeå kommun genom Kulturväven - ett stort bygge vid älven, vid Hamnplan - med miljardbudget. Där ska hotell, bibliotek och annat inrymmas, som "mötesplats för gränsöverskridande kultur i centrala Umeå".

Kritiken växer från många håll. Västerbottens-Kuriren ger plats och producerar kritik i tidningen, "Kulturväven- en gravsten" - krönika av Anahita Ghazinezam om ”kommunalt clowneri”.

I dessa strider finns Baltic-gruppen med som central aktör. Samtidigt agerar Västerbottens-Kuriren som kanal för kritik av Baltic-gruppen och Umeå kommun, som alla är intressenter i varandra... Problemen kring Kulturväven har visat sig vara stora, det visar rubrikvalet i VK. Sedan en tid liknar det hela ett allas krig mot alla.

Så lär det fortsätta under lång tid även nästa år, när Umeå ska vara Kulturhuvudstad 2014. Sammanblandning av ekonomiska intressen och sammanblandning av byggindustri med kulturproduktion är vad vi tvingas beskåda.

(S) och (C) stretchar inför 2014

Skrivet av redaktionen den 03 November, 2013
[ Fagerliden, Kommunalt, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Valrörelsen inför 2014 tycks ha tagit sin början i Robertsfors. Vid kommunstyrelsens möte den 22 oktober redogjordes för den ekonomiska rapporten aug-sept 2013. Kommunalrådet Patrik Nilsson (s) talar om ett "positivt resultat på ca 9,3 miljoner kronor".

Då kan man fråga sig om inte kommunalrådet medverkat till ett dåligt budgetarbete när avvikelsen blivit så stor! Ingen förklaring till avvikelsen lämnas. Ändå tycker kommunalrådet att det är "mycket glädjande". 9,3 miljoner kronor kan lätt omvandlas till valfläsk med ord.

Lars Bäckström (c) var kommunalråd i den förra regeringen som gjorde Robertsfors känt som Sveriges giftigaste plats 2006 genom anläggningen för farligt avfall, RagnSells Fagerliden. När det gäller skolan har förra kommunalrådet medverkat till nedläggning av byaskolor och nedrustning/nedläggning av gymnasieskolan.

Nu inför 2014 säger sig Lars Bäckström (c) ömma för barnen och skolan genom att skapa en åtgärdsplan mot gifter. Så går det till i "Sveriges bästa kommun" som skylten säger ovanför entrén till maktens boning i Robertsfors.

(M) - Nya sekretessarbetarpartiet

Skrivet av redaktionen den 02 November, 2013
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vad är värst just nu, avlyssningssamhället eller skumma aktieaffärer? I ett universum av falskhet och makt finns just nu en lättfunnen minsta gemensamma nämnare: Fredrik Reinfeldt.

I samband med ett toppmöte i EU nyligen protesterade Tysklands Agnela Merckel och Frankrikes Fraçois Hollande mot uppdagad avlyssning av mobiltelefoner. För enkelhetens skull utpekade media USA:s president Barack Obama som ansvarig, som skurken. Vid intervju med Fredrik Reinfeldt svarade han undvikande med att frågan måste utredas, utan att rikta någon kritik mot någon part varken USA med NSA eller Storbritannien och deras organ för underrättelsetjänst. För många lyssnare kunde det låta klokt och korrekt, men en smygande misstro mot Sverige, företrädd av Reinfeldt kunde göra sig märkbar. När nu stora media i västvärlden har bearbetat händelserna ökar misstron mot den svenska regeringen ytterligare: Läs artikel i DI.

Med Reinfeldt och den svenska regeringen i fokus kan migrationsministerns aktieaffär visa på benägenheten att lägga sekretess. Ministern köpte aktier i Northland Resources på basis av påstådd insiderinformation, men blev friad. Nu har visats att samma minister även köpt aktier i ett annat gruvföretag, Lapland Goldminers. Här har SVT inför hela svenska folket visat den handling som Reinfeldt undertecknat för att lägga sekretess på aktieaffären. Det föregivna skälet var att ministern skulle kunna lida skada av öppenhet. Den miljöpartietpolitiker som driver frågan om insyn har lovat göra en anmälan till konstitutionsutskottet nu på måndag!

Det är mycket bekymmersamt, mycket destruktivt att regeringen tillgriper sekretess. Detta leder till en sekretesskultur som är så långt man kan komma från de ideal om öppenhet som varit ledande i Sverige under många decennier. Nya sekretessarbetarpartiet!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera