Kräv analys av skitjord!

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länsstyrelsen i Västerbotten tillåter slam till RagnSells Fagerliden, Robertsfors, utan analyser!

På Gotland är man troligen mer uppmärksamma på problemen med tungmetaller. Frågan om analyser på den s.k. skitjorden har ställts till länsstyrelsen Västerbotten, Magnus Langendoen. Han har hittills tillbakavisat kraven på analyser som har ställts.

Läs mer på sr.se

Vandringsled och fåglar får ge vika?

Skrivet av redaktionen den 21 Oktober, 2013
[ Vindkraftverk, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vandringsled riskerar avbrott, Bohusleden riskerar att få ett nio kilometer långt avbrott sedan en markägare i Tanum begärt att tre rastplatser ska plockas bort. (TT)

Miljöjuristen Gunilla Sellberg och ägaren till RagnSells, Erik Sellberg söker tillstånd för tre vindkraftverk i Töftedals-Bön. Fågellivet riskerar att skadas. Nu vill Sellbergs även riskera den 37 mil långa vandringsleden som sträcker sig mellan Lindome i söder och Strömstad i norr.

Läs mer i Bohuslänningen här.

Modersuggan och det osynliga lort-Sverige

Skrivet av redaktionen den 05 Oktober, 2013
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

altHur storkapitalet tog vinsten och samhället fick Svarte Petter

Trygve Bång, 2012 - Boken på Adlibris här.

Blir det aldrig rätt i miljöskandalernas Sverige? I denna bok skildras fallet med pappersbruket i Böksholm, Växjö kommun. Näringslivet tjänade stora pengar under industrialismens gyllene år. Fram till slutet av 1960-talet kunde man i Sverige kostnadsfritt dumpa miljöfarligt avfall i naturen. Dagens lort-Sverige ligger gömt i mark och vattendrag, som på ytan kan se välmående ut. Det finns tusentals miljöriskklassade objekt i Sverige som inte är sanerade.

I fallet Böksholm, Växjö kommun genomfördes ingen sanering. Gifterna ligger kvar och läcker ut i naturen, i vattendrag och våtmarker efter sprängningen av pappersfabriken.

I fallet Robertsfors bruk, Robertsfors kommun, genomfördes en stor sanering 2005-2006. I kommunen anlades en anläggning för att ta emot gifterna, arsenik och tungmetaller, även dioxin.

Anläggningen för farligt avfall i Robertsfors är ett fuskbygge som haft två stora haverier. Här har miljöproblemet således flyttas från ett ställe till ett annat. Men gifterna och problemen finns kvar 4 km längre bort, nära våtmarker och vattendrag. Blir det aldrig rätt i miljöskandalernas Sverige? Ska storkapitalet, Naturvårdsverk och länsstyrelser någonsin lära sig göra undersökningar och fatta kloka beslut?

"...stora brott har mestadels begåtts av berömda idioter. Det som gör och kommer att göra denna värld till tårarnas dal, det är människornas omättliga girighet och otyglade högmod..." Ur ett brev från Voltaire till Rousseau 1754.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera