Djurförsök och medicinsk forskning - seminarium

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt
Klicka för större

En rad intressenter hade enats om att hålla ett seminarium "Djurförsök och medicinsk forskning - alltid lika omdebatterat, fortfarande lika viktigt". Läs inbjudan och program.

Föredragshållare representerade Vetenskapsrådet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Reumatikerförbundet, Jordbruksverket som i många stycken visade på en uppgiven och konservativ syn. Alla dessa förutsåg en fortsatt användning av försöksdjur i medicinsk forskning, i oförändrad eller kanske ökande omfattning i ett perspektiv på 10 till 15 år. Annars finns risken att dessa försök flyttas ut till andra länder. Föredragshållarna talade om 3R-forskningen, som står för R-replacement, R-refinement och R-reduction. Begreppet myntades 1959 av två brittiska forskare. Läs mer här.

Representanter för Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt och Sveriges Lantbruksuniversitet omfattar synen att utveckla praktikerna för 3R och är i hög grad pådrivande i utvecklingen att försöka ersätta, förfina och minska användningen av djurförsök. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har visioner om fundamentala förändringar och hämtar styrka från teknikområden som IT och kommunikation. Vem trodde på 1950-talet att dagens utveckling med IT och internet var möjlig? Varför ska inte medicinsk forskning kunna förändras i grunden med forskning in vitro med cellkulturer och stamceller, in silico med datormodeller? Om detta talar även etablissemanget inom forskningen, men hur allvarligt menat är det egentligen? Djurens Rätt arbetar även för bättre lagstiftning och att stävja missbruket hos de forskande företagen att inte specifikt redovisa syftet med användningen av försöksdjur. Sveriges Lantbruksuniversitet bidrar genom att hålla ett lektorat i djuretik.

I kaffepausen ställde jag frågan om fritt tänkande till en professor i zoologi som säger sig tänka på djuren i första hand, snarare än forskningen. Han hävdade att alla kunde känna att det var högt i tak. Om detta tillät jag mig tvivla. På sätt och vis kan man säga att jag frågade en person som var både djurens vårdare och domare. Och domen kan endast bli lidande och död... En lärdom denna dag är trots allt: Alla medverkande har en policy för sin huvudman/institution att följa och talar i egen sak. Att förväxla självlegitimering med fritt tänkande är ett misstag.

Kommer Stiftelsen Forska Utan Djurförsök att kunna dra till sig donationer som kan förmedlas till forskning? Spännande fortsättning följer...

Miljöbrott - RagnSells spillolja

Skrivet av redaktionen den 24 Maj, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dags igen för miljöbrott. Denna gång har RagnSells tappat kontrollen över 7.000 liter spillolja som rann ut på företaget Ragnsells fastighets dagvattenbrunnar och ner i en bäck.

Läs Helsingborgs Dagblad.

Djurens Rätt, riksstämma i Umeå

Skrivet av redaktionen den 12 Maj, 2013
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altDjurens Rätt har riksstämma 2013 i Umeå under tre dagar med start fredagen den 10 maj.

Valet av Umeå har att göra med att det var här som veganrörelsen växte fram under1990-talet med spridningseffekter över hela Sverige. Striden eller konkurrensen är ständigt pågående mellan radikaler och reformister. Detta har satt tydliga spår i förbundsstyrelsens sammansättning. Vid årets stämma föreslås strykning av kravet att ange matvanor i kandidaternas presentationer. Enligt ett tidigare stämmobeslut ska kandidaterna till förbundsstyrelsen i sin presentation ange om de äter veganskt. Om stämman beslutar att kandidaterna inte behöver ange matval faller därmed det tidigare stämmobeslutet. Detta kan då tolkas som en framgång för reformisterna.

En annan stridsfråga gäller förbundets tidning Djurens Rätt. Tidningen har outsourcats, något som lett till särskilt yttrande från enskild verksamhetsrevisor. Redaktör och övrig på tidningen anställd personal entledigades, och kontrakt upprättades med kundtidningsbolaget Tidningsmakarna. Detta beslut ifrågasätts med motiveringen att riksstämman äger frågan.

Djurens Rätt har mer än 30 000 medlemmar med ett brett spektrum av åsikter. Vid sidan finns Djurrättsalliansen som är ett nätverk med tydlig inriktning på aktivism. Nyligen har en aktion genomförts i Stockholm mot kalkonuppfödningens grymheter i företaget Ingelsta Kalkon. Den närmaste tiden tycks det bli en konkurrens, eller om man så vill en arbetsfördelning mellan Djurens Rätt och Djurrättsalliansen och även med andra nätverk.

Urban Zingmark deltog, läs summeringar och tankar nedan, ordnade dagsvis.

 (Mer)

Uppföljning av vattenprivatisering

Skrivet av redaktionen den 03 Maj, 2013
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altVetenskapsradion SR1 hade på Valborgs morgon en uppföljning till den debattstorm som Nestléchefen gav upphov till. Läs vår förra artikel.

Frågan om privatisering avvisas inte av Gustaf Olsson, professor emeritus, Lund, författaren till boken Water and Energy. Men han anser att frågan om privatiseringär en sekundär fråga och att prissättning kan ske oberoende av ägare. Alla bör ha rätt till dricksvatten och vatten för personliga behov, gratis eller till mycket låg kostnad. Annan användning måste påverkas av priset. Det är ingen mänsklig rättighet att fylla poolen, tvätta bilen, vattna trädgården om man bor i öknen vid Las Vegas. Gustav Olsson har också studerat vattnet som en strategisk resurs. Ett fall är Kina som vill ha makten över Tibet för att därigenom kontrollera vattenförsörjningen i Sydostasien.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera