JK-ämbetet och rättsrötan

Skrivet av redaktionen den 31 Augusti, 2012
[ Politik, Agering | Permalink | Trackbacks (0) ]

altJustitiekanslern JK är en rättsinstans till vilken klagan i administrativa ärenden med hänvisning till förvaltningslagen kan ske. Så har skett vid två tillfällen från Säkramiljön under den tid som Göran Lambertz varit innehavare av detta ämbete fram till 2009. Vår klagan har gällt försummelser som har begåtts av dåvarande landshövdingen i Västerbottens län, Chris Heister, i samband med det tillsynsansvar som enligt Miljöbalken åvilar länsstyrelsen. JK lämnade avslag.

När vi nu bevittnar den rättsskandal som Göran Lambertz försatt sig i, kan vi inte låta bli att reflektera över JK:s oväld och ämbetsutövning. Som sakägare i miljömål ligger det nära tillhands att göra jämförelser, även om det kan handla om helt olika rättsområden - brottmål, miljömål, förvaltningsmål.

Men vad kan våra reflektioner leda till? Att JK under Göran Lambertz har fattat fel beslut i våra fall? Kanske, men vi har större krav på juridisk slutledning än att dra växlar på Lambertz härdsmälta i rättsskandalen kring Thomas Quick. Vårt fokus är mycket bredare och inställt på rättsrötan som vi tvingats se på flera områden och som vi också skrivit om på denna blogg.

Förre JK:s Göran Lambertz härdsmälta förs nu för avkylning i det stinkande träsk av rättsröta som breder ut sig.

Lästips - Kapitalets gåta och kapitalismens kriser

Skrivet av redaktionen den 29 Augusti, 2012
[ Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

altMånga har säkert tampats med tankar och tvivel kring detta tema. Originalets titel är: The Enigma of Capital: And the Crisis of Capitalism. Det är välgörande att läsa en författare som inte är ekonom. Därmed inget fördömande av ekonomer!

Här kan man slippa matematiska modeller som riskerar att skapa ett falskt skimmer av vetenskaplighet. Här får läsaren fördelen av ett brett perspektiv i tid och rum. Harvey betraktas som den ledande marxistiske geografen och är nu den mest citerade inom den geografiska vetenskapen i världen.

Ett kapitel heter "Kreativ förstörelse på marken". Här beskrivs den långa historien av kreativ förstörelse av marken som har skapat en "andra natur" genom mänskligt handlande. Vid läsning av detta kan man göra ett alldeles eget tankeexperiment på en annan geografisk skala, t ex på regions- eller länsnivå. Vad sker idag i Umeå kommun och regionen? Kan man jämföra maktstrukturen med beskrivningen på sid 235:

I frånvaro av redan existerande territoriella organisationsformer tenderar kapitalister att förtäta sin aktivitet på vissa specifika platser.

Är existerande organisationsformer i Västerbotten korrupta och kraftlösa, så att kapitalister som Baltic-gruppen och Ikea kan dominera och ensidigt ställa villkoren? Måste man förflytta sig från sin invanda hemmiljö för att ställa nya frågor och beskriva problemen med distans, med klarsyn?

Tornfalksungar räddade!

Skrivet av redaktionen den 15 Augusti, 2012
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Här ligger tornfalksungarna, välbehållna!Snickaren i Jomark tar hänsyn till fåglarna. När han skulle laga ett hål i väggen på ett hus - byggår 1904 - i Jomark, upptäckte han att där fanns fyra fågelungar (klicka på dem för större bild). Då valde han att lämna fågelungarna i fred.

Vuxen tornfalk

En fågelkännare har förklarat att det är tornfalksungar. Det lär inte vara helt ovanligt att tornfalkar häckar på det sättet. Nu kommer boet att bevaras i hopp om att de kommer tillbaka under kommande år. Över hålet i väggen kommer vi att bygga en baldakin, ett tak för att att det inte ska regna in. Säkra miljön!

SOM-institutet och Energimyndigheten

Skrivet av redaktionen den 14 Augusti, 2012
[ Vindkraftverk, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

altalt

Det senaste vi känner till om befolkningens uppfattning i energifrågor är SOM-rapporterna Inställning till olika energikällor – länsvis redovisning 1999-2011.pdf och Åsikter om energi och kärnkraft.pdf (nedladdningsbara här).

SOM institutet och Energimyndigheten försummar att undersöka inställningen hos de närboende till vindkraftverk. Vi kan inte utesluta att detta är med kall beräkning från Energimyndigheten. Alltsedan utbyggnaden av vindkraften startade i Sverige har röster höjts om detta. "Vad är det för mening att fråga storstadsborna när det är vi ute i landet som får monsterverk 200 meter höga inpå knutarna?"

Energimyndigheten driver en propaganda för fortsatt utbyggnad, nu särskilt i Norrland. Ett av medlen är pressinformation om undersökningarna. Denna information blir missvisande eftersom den inte tar upp inställningen hos de närboende. Vi är förvånade och besvikna på att undersökningsledarna hos SOM inte lyckats visa på problemen i sina kontakter med uppdragsgivarenEnergimyndigheten. Är uppdrag och pengar viktigare för SOM än vetenskaplig etik som kan uppnås genom att göra heltäckande undersökningar? 

Privatpersoner och föreningar har inte pengar att bekosta intervjuundersökningar hos befolkningen som är grannar med vindkraftverk. Ett demokratiskt underskott som måste utjämnas! Diskussionen om undersökningarna bland vindkraftmotståndare har lett till förvirring och konflikter. Nu måste undersökningar om inställning till olika energikällor göras där närboende och drabbade också får ge sina svar på frågorna!

Kulturväven eller Kulturmasken?

Skrivet av redaktionen den 14 Augusti, 2012
[ Kommunalt, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Cestoda

Kulturmasken!

Nu satsas det desperarat i Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Läs i VK. Det senaste är presentationen av en jättesatsning för att få internationella artister att framträda på Kulturväven-byggnaden på Hamnplan, centralt i Umeå. Arkitektens bildframställning liknar mest en gulvit jättemask som äter sig in i staden. Satsningen kan också ses som en kuliss, en mask för kommunen och byggföretaget som äger och kontrollerar halva Umeå, åtminstone halva företaget som äger Kulturväven tillsammans med Umeå kommun.

Vi tycker att det hela liknar en gulvit bandmask, binnikemask. KULTURMASKEN!

P.S: Masken på bilden ovan kommer härifrån och föreställer huvudet på en bandmask som binnikemasken är, en klass parasiter som heter Cestoda.

Way out West vegetariskt

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altIdén att servera enbart vegetarisk mat på festivalen Way out West i Göteborg är lysande! Det är något att ta efter för Kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå är veganismens vagga.

Gör Kulturhuvudstadsåret till Veganhuvudstadsåret!

Läs mer i VK, ATL och på SR.

Huliganerna med guldgruvan och utsläpp av miljöfarliga gifter

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Äntligen har miljöåklagaren bevis som kan leda till fällande dom för gruvföretaget Dragon Mining (Sweden) AB.

Västerbottensnytt har rapporterat i två reportage [1] [2] om hur företaget släppt ut miljöfarligt avfall med arsenik, kadmium och nickel vid Svartlidengruvan i Pauträsk mellan Storuman och Lycksele. Utsläppen har skett till Svartlidenbäcken och Paubäcken. Företaget leds av en ung VD i 30-årsåldern och har gamla erfarna personer i styrelsen med förankring i branschen.Företaget omsätter flera hundra miljoner kronor årligen. Böterna för miljöbrottet kan komma att uppgå till 1,5 miljoner kronor som är ett rekordhögt bötesbelopp.

Än en gång har det visat sig att Miljöbalken är otillräcklig för att förhindra rovdrift av naturen. Girigheten hos gruvägarna är så stark att man inte vill ta de kostnader som krävs för att rena vattnet före utsläpp till vattendragen. Huliganerna bör få veta att deras närvaro i Västerbotten inte är önskvärd!

 

Pride Parade och Stockholm Pride 2012

Skrivet av redaktionen den 04 Augusti, 2012
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altPride Parade och Stockholm Pride 2012

Pride Parade är en folkfest som årligen lockar över 45 000 deltagare och nästan en halv miljon åskådare. I år måste det har varit betydligt fler.Tåget från Humlegården tog två timmar från start. Det var svårt att urskilja nya budskap i Pride Parade, men Stockholm Pride 2012har ett fullspäckat program som vi ska följa upp. Här gäller det att sortera idéer och praktik för hbtq-frågorna från den opportunism som några av de politiska partierna håller på med.

Det finns en sak som redan nu måste tas upp, en tråkigt praktisk fråga men mycket viktig ändå. Ljudnivån för tåget var i långa stycken helt olidlig.Särskilt små barn och hundar är offer för denna hänsynslöshet.  
Det är lätt att dras med i den uppsluppna och oförställda glädjen som alla deltagare i Pride Parade visar. Men här finns åtminstone en grinig gubbe som tycker att det är för djävligt att man inte klarar av att säkra ljudnivån med hänsyn till paradens deltagare och åskådare, men särskilt med tanke på värnlösa hundaroch små barn. 

Från ett av lastbilsekipagen fanns uppsluppna, dansande och tjoande deltagare som kastade mängder av kondomer längs Kungsgatan där jag stod.Jag skulle uppskatta att de på Pride Parade 2013 kastar öronproppar och riktiga hörselskydd. Men bäst vore förstås att de drar ner ljudnivån från olidligt högt tillmycket högt.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera